Използване на MDM (Управление на мобилни устройства) за включване на Remote Management (Отдалечено управление) под macOS

Научете как да управлявате отдалечен Mac, който се управлява с помощта на Mobile Device Management (MDM; Управление на мобилни устройства).

За да управлявате отдалечен Mac, който се управлява от Mobile Device Management (MDM; Управление на мобилни устройства), използвайте командата Enable Remote Desktop (Включване на отдалечен работен плот). Командата Enable Remote Desktop (Включване на отдалечен работен плот) пуска Remote Management (Отдалечено управление) за всички потребители с включен избор за „Observe“ (Наблюдение) и „Control“ (Управление).

Дата на публикуване: