Тази статия е архивирана и вече не се актуализира от Apple.

Повторно активиране на настройките за въвеждане на устройства за мениджъра на профили

След като се съгласите с актуализираните условия, настройките за въвеждане на устройства за Profile Manager (Мениджъра на профили) трябва да бъдат активирани отново в приложението Server.

Apple периодично актуализира правилата и условията за Apple School Manager, Apple Business Manager, Програмата за въвеждане на устройства и лицензионните споразумения за софтуер. Когато са налице нови условия, администраторът трябва да приеме новите споразумения, след което да активира отново настройките в приложението Server. След като активирате настройките, можете да зададете нови устройства на Profile Manager (Мениджър на профили) и да ги прегледате в Admin Portal (Портал за администратор).

Приемане на актуализираните споразумения

  1. Влезте в Apple School Manager, Apple Business Manager или Програмата за въвеждане на устройства.

  2. Прегледайте актуализираните споразумения, когато бъдете подканени.

  3. Превъртете до края на всяко споразумение, след което щракнете върху „Приемане“.

Повторно активиране на настройките за въвеждане на устройства

  1. Отворете приложението Server. Ако бъдете подканени, въведете вашите идентификационни данни на сървърен администратор.

  2. Изберете Profile Manager (Мениджър на профили) в страничната лента.

  3. Поставете отметка в квадратчето за програмата, която вашата организация използва.

Дата на публикуване: