ปิดและเปิด (รีสตาร์ท) และรีเซ็ตอุปกรณ์ iOS ของคุณ

เรียนรู้วิธีปิดและเปิด (รีสตาร์ท) และรีเซ็ต iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ 

วิธีรีสตาร์ท

กดปุ่มพักหรือปลุกที่ด้านบนของอุปกรณ์ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนสีแดงจะปรากฏขึ้น จากนั้นลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณทั้งหมด

หลังจากอุปกรณ์ปิดแล้ว กดปุ่มพักหรือปลุกค้างไว้อีกครั้งจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

วิธีรีเซ็ต

คุณควรรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นทางเลือกสุดท้าย และควรทำต่อเมื่อคุณไม่สามารถรีสตาร์ทเครื่องได้เท่านั้น

หากต้องการรีเซ็ต ให้กดทั้งปุ่มพักหรือปลุกและปุ่มโฮมค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาที จนกว่าคุณจะเป็นโลโก Apple

รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

โปรดดูสิ่งที่ควรทำหากอุปกรณ์ของคุณ ยังไม่ทำงานหรือไม่เปิด

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 90% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย