iTunes สำหรับ Windows: การทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์

iTunes สำหรับ Windows มีการทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับ iPhone, iPad และ iPod ภายใน การวินิจฉัย iTunes ใช้การทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์หาก iTunes สำหรับ Windows ไม่รู้จัก iPhone, iPad หรือ iPod

การวินิจฉัย iTunes จะรวบรวมและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ไม่ได้แก้ปัญหาให้ หาก iTunes ไม่รู้จัก iPod ของคุณ ลองใช้ ตัวช่วยแก้ไขปัญหา iPod

ขั้นตอนต่อไป

 • หากหลังจากทำตามขั้นตอนในตัวช่วยแก้ไขปัญหา iPod แล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อ Apple
 • หากคุณต้องการทำความเข้าใจรายละเอียดและเนื้อหาของการทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โปรดอ่านข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ต่อ โปรดอย่าลืมว่าคุณจะต้องทำตามขั้นตอนเฉพาะเจาะจงในบทความที่เกี่ยวข้องหรือขอความช่วยเหลือจาก ที่ปรึกษาของ Apple เพื่อแก้ปัญหาที่มี เนื่องจากการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยไม่สามารถแก้ปัญหาได้

ยุบทั้งหมด | ขยายทั้งหมด

การใช้การทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์

คุณสามารถใช้การทดสอบเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาได้หาก iTunes จำอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ การทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ไม่ได้ทดสอบฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ แต่สามารถตรวจสอบสถานะของข้อกำหนดต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

วิธีเรียกใช้การวินิจฉัย โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ติดตั้ง iTunes เวอร์ชันล่าสุด
 2. เปิด iTunes และเลือก วิธีใช้ เรียกใช้งานการวินิจฉัย
 3. เลือกการทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ และคลิกถัดไป

ข้อมูลที่ได้ (ตามตัวอย่างด้านล่างนี้) จะสามารถช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ iTunes ได้

ตัวอย่างของการทดสอบ ไฟสีแดงถัดจากการทดสอบหมายถึงไม่ผ่าน ปุ่มวิธีใช้และปุ่มถัดไปจะปรากฏขึ้นด้วย

ทำความเข้าใจผลการทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์

การทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ประกอบด้วยการทดสอบหกชนิดคือ:

 • การตรวจสอบบริการสนับสนุน iPod: จะตรวจสอบสถานะของส่วนประกอบซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจดจำ iPod บางรุ่น
 • การตรวจสอบตัวช่วย iTunes: จะตรวจสอบสถานะของ iTunesHelper.exe ที่ใช้เพื่อเปิด iTunes โดยอัตโนมัติเมื่อตุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • การตรวจสอบอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Apple: จะตรวจสอบสถานะส่วนประกอบต่างๆ ของซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการจดจำ iPhone, iPad, iPod touch และ iPod รุ่นใหม่
 • การตรวจสอบพอร์ต USB: จะตรวจสอบว่าพอร์ต USB ของคุณเป็น USB 2.0 หรือไม่ และตรวจสอบอุปกรณ์ USB อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • การตรวจสอบพอร์ต FireWire (IEEE 1394): จะตรวจสอบสถานะของพอร์ต FireWire บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (ใช้กับ iPod รุ่นก่อนหน้าที่ใช้ FireWire เท่านั้น)
 • การตรวจสอบการจดจำอุปกรณ์: จะตรวจหาว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่

เมื่อแสดงผล ไฟสถานะจะปรากฏขึ้นถัดจากการทดสอบแต่ละชนิด ไฟสีเขียวถัดจากการทดสอบหมายถึงไม่พบปัญหา เมื่อ iTunes ตรวจพบปัญหากับการทดสอบ ไฟสีแดงหรือสีเหลืองจะแสดงขึ้นถัดจากปุ่มวิธีใช้ ปุ่มวิธีใช้จะแสดงข้อมูลการแก้ไขปัญหาใน iTunes หรือบนเว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple ที่อาจแก้ปัญหาได้

นอกเหนือจากไฟสถานะและเนื้อหาการสนับสนุนแล้ว iTunes ยังสามารถแสดงรายงานโดยละเอียดของการกำหนดค่าและข้อมูลการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์หากคุณคลิกถัดไป รายงานนี้มีหลายส่วนที่มีข้อมูลแตกต่างกัน

ข้อมูลทั่วไปของระบบ

ส่วนแรกของรายงานจะแสดงข้อมูลทั่วไปดังต่อไปนี้:

 • เวอร์ชันและ Build ของ Windows
 • การผลิตและรุ่นของเครื่อง PC
 • เวอร์ชันของ iTunes, QuickTime, การสนับสนุนแอปพลิเคชันของ Apple และคลังตัวอัพเดท iPod ที่ติดตั้งไว้
 • เวอร์ชันของอุปกรณ์เคลื่อนที่ Apple และไดรเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ Apple ที่ติดตั้งไว้
 • ไม่ว่าโปรไฟล์ผู้ใช้ปัจจุบันจะมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบหรือไม่ก็ตาม

ข้อมูลปลั๊กอินภายนอก

ส่วนนี้ของรายงานการวินิจฉัยจะแสดงว่ามีการติดตั้งปลั๊กอิน iTunes หรือไม่ หากมีรายการปลั๊กอิน การลบปลั๊กอินออกชั่วคราวอาจแก้ปัญหาบางอย่างได้ ปลั๊กอิน iTunes จะถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งต่อไปนี้ ขึ้นกับเวอร์ชัน Windows ของคุณ:

 • Windows XP: C:\Documents and Settings\[ชื่อผู้ใช้]\Application Data\Apple Computer\iTunes\iTUnes Plug-ins
 • Windows Vista and Windows 7: C:\Users\[ชื่อผู้ใช้]\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iTunes Plug-ins
หากมีไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์นี้ ให้ออกจาก iTunes ย้ายไฟล์เหล่านี้ไปยังเดสก์ท็อป เปิด iTunes อีกครั้ง และทดสอบดูว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหากับปลั๊กอิน iTunes ของบุคคลที่สาม

การทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ส่วนนี้ของรายงานการวินิจฉัยจะแสดงว่ากำลังเรียกใช้ iPodService, iTunesHelper และบริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Apple อยู่หรือไม่ หมายเลขเวอร์ชันของบริการเหล่านี้จะมีอยู่ในรายการตามลำดับ

หมายเหตุ: หากมีข้อความว่า "ไม่พบ" แสดงถัดจากสถานะบริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Apple แสดงว่าอาจจะไม่ได้ติดตั้งบริการนี้ ขึ้นกับเวอร์ชันของ Windows โปรดทำตามบทความที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหานี้:

ส่วนควบคุม Universal Serial Bus

ส่วนนี้ของรายงานการวินิจฉัยจะมีรายการประเภทของพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์และแจ้งว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่ หากต้องการตรวจสอบว่าคุณมีพอร์ต USB 2.0 หรือไม่ ดูให้แน่ใจว่ามีรายการเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งรายการที่มีคำว่า "enhanced (เพิ่ม)" ในคำอธิบาย เรียนรู้วิธี ระบุพอร์ต USB 2.0

หมายเหตุ: เป็นไปได้ว่าพอร์ตบางพอร์ตเป็น USB 2.0 และพอร์ตอื่นไม่ใช่ โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อหาตำแหน่งพอร์ต USB 2.0 และใช้เฉพาะพอร์ตนั้นๆ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

ตัวควบคุมโฮสต์ FireWire (IEEE 1394)

ส่วนนี้ของรายงานการวินิจฉัยจะมีรายการประเภทของพอร์ต FireWire (IEEE 1394) บนคอมพิวเตอร์และแจ้งว่าทำงานได้เป็นปกติหรือไม่ พอร์ตประเภทนี้จะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ iPod รุ่นก่อนเท่านั้น เรียนรู้วิธี ระบุรุ่น iPod ของคุณ and iPod รุ่นใดที่ใช้พอร์ต FireWire

ข้อมูลของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ส่วนนี้ของรายงานการวินิจฉัยจะมีรายการของอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น หากไม่พบอุปกรณ์ ส่วนนี้จะมีรายการอุปกรณ์ที่เพิ่งเชื่อมต่อล่าสุด คุณควรเห็นรุ่นของอุปกรณ์ เวอร์ชันซอฟต์แวร์ และหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์

 

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คุณสามารถ:

ที่ปรึกษาของ Apple อาจต้องการผลการทดสอบการวินิจฉัย iTunes  เมื่อการทดสอบทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลสรุปจะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

วิธีบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
คลิกปุ่ม บันทึก  เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคลิก บันทึก ซึ่งจะบันทึกสองไฟล์ในตำแหน่งที่ชื่อ "iTunes Diagnostics.RTF" และ "iTunes Diagnostics.SPX" คุณสามารถดูไฟล์ RTF ได้ด้วยตัวแก้ไขข้อความ คุณยังสามารถแบ่งปันไฟล์ทั้งสองกับผู้อื่นที่กำลังช่วยคุณแก้ปัญหาได้อีกด้วย

 

 

การรวบรวมและการใช้การวินิจฉัย iTunes
การทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
การทดสอบไดรฟ์ CD/DVD
การทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์
การทดสอบการเชื่อมข้อมูลอุปกรณ์

 

 ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple นั้นมีให้เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองของ Apple แต่อย่างใด โปรดติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย