iCloud: Felsöka iCloud Kalender

I den här artikeln finns information om hur du felsöker problem med iCloud Kalender. Här finns information om felsökning av Kalender-bilagor.

Börja alltid med den allmänna felsökningen nedan. Om det inte löser problemet följer du anvisningarna för det operativsystem du har problem med.

Se till att du har gjort kopior av alla viktiga kalenderdata från dina enheter och iCloud innan du börjar felsöka. Här finns information om hur du gör kopior av dina kalenderdata.

Allmän felsökning

 • Titta efter på systemstatussidan om det är några problem som påverkar iCloud-kalendrarna.
 • Kontrollera att alla inställningar är korrekta. Om du till exempel har fel inställningar för datum och tid kan det uppstå problem som du enkelt kan lösa genom att ange rätt inställningar.

Felsökning på iOS-enheter

Kontrollera först att du har aktiverat iCloud-kalendern genom att trycka på Inställningar > iCloud på iPhone, iPad eller iPod touch och kontrollera att Kalendrar är på.

Om du har problem med appen Kalender på en iOS-enhet (iPhone, iPad eller iPod touch) och iCloud-kalendern provar du följande och testar om problemet är löst efter varje steg.

 • Kontrollera att du har uppdaterat till iOS 5 eller senare. Om det inte löser problemet provar du med att installera den senaste versionen av iOS som stöds av den enhet du använder. Anvisningar för hur du ställer in iOS för iCloud finns i Ställ in iCloud.
 • Se till att iOS-enheten är ansluten till internet. Försök öppna www.apple.com/se i Safari. Om du inte kan ansluta till internet uppdateras inte kalendrar och aktiviteter i iCloud i appen Kalender. Läs om hur du felsöker internetanslutningen.
 • Öppna en säker webbplats så att du kan testa om portarna 80 och 443 är tillgängliga. Kalender använder port 443 för att komma åt iCloud och skicka och hämta uppdateringar till och från servrarna för iCloud-kalendern.
 • Om de senaste ändringarna inte visas provar du med att uppdatera kalendrarna:
  • I iOS 7 öppnar du Kalender och trycker på fliken Kalendrar så att listan Kalendrar läses in. Uppdatera genom att dra listan nedåt.
  • I iOS 6 eller iOS 5 öppnar du Kalender och trycker på Kalendrar i övre vänstra hörnet. Listan med kalendrar läses då in. Tryck sedan på knappen Uppdatera i det nedre vänstra hörnet i kalenderlistan.
 • Om du nyligen har ändrat information om födelsedagar för dina kontakter och de ändringarna inte visas i födelsedagskalendern provar du med att uppdatera kalendrarna. Om du gjorde ändringarna i programmet Kontakter på Mac-datorn eller på iCloud.com kan det ta upp till en timme innan ändringarna visas på dina andra enheter.  
 • Om du lägger till nya aktiviteter på iOS-enheten och de inte uppdateras på iCloud.com eller dina andra enheter kontrollerar du att du har lagt till aktiviteten i en iCloud-kalender:
  • I iOS 7 visar du informationen om aktiviteten genom att öppna Kalender och trycka på aktiviteten. Tryck på kalendernamnet och kontrollera att du har sparat aktiviteten i en iCloud-kalender.
  • I iOS 6 eller iOS 5 visar du informationen om aktiviteten genom att öppna Kalender och trycka på aktiviteten. Kontrollera att du har sparat aktiviteten i en iCloud-kalender genom att trycka på Redigera > Kalender.
  • Passa även på att kontrollera inställningen för standardkalender. Om du vill skapa nya aktiviteter i en iCloud-kalender anger du den kalendern som förvald kalender. Du kan ange vilken kalender du vill använda som förvald kalender i Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Förvald kalender.
 • Om du använder iOS 7 avslutar du appen Kalender och startar den igen:
  1. Tryck på hemknappen två gånger för att se förhandsvisningar av skärmarna i de appar som är öppna.
  2. Leta reda på förhandsvisningsskärmen för Kalender och svep den uppåt, bort från förhandsvisningsvyn så avslutas appen.
  3. Tryck på hemknappen när du vill återgå till hemskärmen.
  4. Vänta någon minut innan du öppnar appen Kalender igen.
 • Om du använder iOS 6 eller iOS 5 avslutar du appen Kalender och startar den igen:
  1. Tryck på hemknappen.
  2. Dubbeltryck på hemknappen så öppnas multitaskingmenyn.
  3. Tryck på symbolen för Kalender tills den börjar vibrera.
  4. Tryck på ”X” för att avsluta Kalender.
  5. Återgå till hemskärmen genom att trycka på hemknappen. Vänta någon minut innan du öppnar appen Kalender igen.
 • Starta om iOS-enheten: Håll vilo-/väckningsknappen intryckt tills det röda skjutreglaget visas och dra sedan skjutreglaget. När enheten har stängts av slår du på den igen genom att trycka på vilo-/väckningsknappen tills Apple-logotypen visas. Det kan låta enkelt, men det gör att nätverks- och appinställningarna läses in på nytt vilket ofta kan lösa många problem.
 • Ändra synkroniseringsinställningarna för kalendrarna:
  1. Tryck på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.
  2. Under Kalendrar trycker du på Synkronisera. Om synkronisering är inställt på Alla aktiviteter ställer du in en viss tidsperiod, till exempel 1 månad bakåt. Om det är inställt på en viss tidsperiod väljer du Alla aktiviteter.
  3. Tryck på hemknappen. Vänta några minuter. Öppna sedan Kalender och försök uppdatera kalendrarna igen.
 • Stäng av och slå på iCloud-kalender:
  1. Tryck på Inställningar > iCloud.
  2. Stäng av Kalendrar. Välj att radera data enbart om dina data finns på icloud.com/calendar eller på en eller flera datorer. I annat fall väljer du Behåll data.
  3. Vänta några minuter innan du slår på Kalender igen.

Felsökning i OS X

Serverfel 507:

Om du använder OS X Mountain Lion eller OS X Lion och meddelandet ”Servern svarade med ’507’ på åtgärden CalDAVWriteEntityQueueableOperation” visas har du överskridit en eller flera begränsningar för iCloud-kalendern. Prova med att ta bort kalender- eller påminnelsedata från iCloud-kontot.

Kontrollera att du har aktiverat iCloud Kalender:

 1. Välj Systeminställningar på Apple-menyn () och klicka sedan på iCloud.
 2. Om du använder OS X Mavericks 10.9 eller senare kontrollerar du att kryssrutan Kalendrar är markerad.
 3. Om du använder OS X Mountain Lion eller Lion kontrollerar du att kryssrutan Kalendrar och påminnelser är markerad.

Prova sedan nedanstående och se om problemet är löst efter varje steg:

 • Kontrollera att du använder OS X Lion 10.7.5 eller senare. Läs om hur du kontrollerar vilken version av OS X du använder.
 • Kontrollera att datorn är ansluten till internet. Försök öppna www.apple.com/se. Om du inte kan ansluta till internet uppdateras inte dina iCloud-kalendrar och iCloud-aktiviteter i Kalender eller iCal. Läs om hur du felsöker internetanslutningen.
 • Öppna en säker webbplats så att du kan testa om portarna 80 och 443 är tillgängliga. Kalender använder port 443 för att komma åt iCloud och skicka och hämta uppdateringar till och från servrarna för iCloud-kalendern.
 • Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på iCloud-symbolen. Kontrollera att du är inloggad på samma iCloud-konto som du använder på dina andra enheter.
 • Kontrollera att du anger och uppdaterar kalenderinformationen under iCloud i Kalender eller iCal. Det är bara de kalendrar och aktiviteter som finns under iCloud i kalenderlistan i Kalender och iCal som uppdateras i iCloud. Både Kalender och iCal för Mac stöder visning av och interaktion med flera konton och databaser, till exempel iCloud, På min Mac, Exchange och Google. Det gör det enkelt att skapa och ändra aktiviteter och kalendrar i Kalender eller iCal som inte uppdaterar iCloud. Läs mer om hur du flyttar lokala kalendrar till iCloud.
  • Ibland kan du ha dubblettdata både under den lokala På min Mac och iCloud i Kalender eller iCal. Läs mer om hur du löser problemet.
  • Du kan göra iCloud-kalendern till den förvalda kalendern för alla nya händelser. Öppna Kalender, välj Kalender > Inställningar och klicka sedan på Allmänt. Öppna iCal, välj iCal > Inställningar och klicka sedan på Allmänt. Leta reda på inställningen Förvald kalender och välj en av kalendrarna under rubriken iCloud. Stäng fönstret Inställningar när du vill spara ändringen.
 • Om ändringar som du har gjort nyss inte visas kan du uppdatera Kalender manuellt genom att välja Uppdatera kalendrar på Visa-menyn. Välj Uppdatera eller Uppdatera alla i Kalender-menyn i iCal.
 • Om du nyligen har ändrat information om födelsedagar för dina kontakter och de ändringarna inte visas i födelsedagskalendern provar du med att uppdatera kalendrarna. Om du gjorde ändringarna i appen Kontakter på en iOS-enhet eller på iCloud.com kan det ta upp till en timme innan ändringarna visas på dina andra enheter.
 • Kontrollera att kontot skapades korrekt i Kalender (eller iCal) på Mac-datorn. När du har uppdaterat till iCloud Kalender kan du behöva avsluta och sedan öppna Kalender (eller iCal) igen. Kontrollera att kontot är korrekt konfigurerat i Kalender (eller iCal):
  1. Öppna Kalender (eller iCal).
  2. Öppna Inställningar för Kalender (eller iCal).
  3. Klicka på Konton. Du bör se ett konto med ditt iCloud-kontonamn i fältet för Apple-ID.
 • Stäng av och slå på iCloud-kalendrar:
  1. Avsluta Kalender (eller iCal).
  2. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och välj sedan iCloud.
  3. Avmarkera kryssrutan bredvid Kalendrar (eller Kalendrar och påminnelser i Mountain Lion och Lion).
  4. Stäng Systeminställningar och vänta ungefär en minut.
  5. Öppna Systeminställningar och välj iCloud.
  6. Markera kryssrutan bredvid Kalendrar igen (eller bredvid Kalendrar och påminnelser i Mountain Lion och Lion).
  7. Stäng Systeminställningar.
  8. Öppna Kalender (eller iCal) och se om problemet har åtgärdats.
 • Starta om datorn. Det kan låta enkelt, men det gör att nätverks- och appinställningarna läses in på nytt vilket ofta kan lösa många problem.

Felsökning på iCloud.com

 • I iCloud Hjälp (help.apple.com/icloud/?lang=sv) kan det finnas information om problemet.
 • Om det uppstår problem med den webbaserade iCloud-kalendern på icloud.com/calendar är webbläsaren det första som bör felsökas. Läs om hur du felsöker problem med webbläsare på flera olika operativsystem. Vid webbrelaterade problem får felsökning av webbläsaren aldrig hoppas över.
 • Om du har problem med kalendern Födelsedagar i iCloud måste du tänka på att den uppdateras varje timme, så det kan ta upp till en timme innan ändringar i födelsedagsfältet i iCloud-kontakter avspeglas i iCloud Kalender.
 • Om det uppstår problem när du använder iCloud-kalendern på webben kan ett meddelande med knappen ”Skicka till Apple” visas. Om du klickar på den knappen hjälper du iCloud att spåra problem och korrigera dem.
 • Om uppdateringar från andra enheter inte visas, eller om gränssnittet för Kalender inte visas som det ska, byter du till något annat program genom att klicka på iCloud i det övre vänstra hörnet och markerar det program som du vill använda. Gå tillbaka till Kalender igen efter att du har öppnat ett annat program. Om problemet kvarstår kan du logga ut från iCloud genom att klicka på ditt namn i det övre högra hörnet och sedan logga in igen.
 • Om du nyligen ändrade födelsedagarna för dina kontakter och ändringarna inte visas i din födelsedagskalender kan du prova med att växla till ett annat iCloud-program och sedan växla tillbaka till Kalender. Om du gjorde ändringarna i appen Kontakter på en iOS-enhet eller på en Mac kan det ta upp till en timme innan ändringarna visas på de andra enheterna och på iCloud.com.

Felsökning i Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

Om det uppstår problem med iCloud Kalender på en PC (med Outlook 2007 eller senare) provar du nedanstående och kontrollerar om problemet är löst efter varje steg.

Obs! iCloud-kontrollpanelen fungerar inte med Outlook 2010 Personal Edition. Om du använder iCloud Kontrollpanel 2.0 eller senare stöds inte textformatering (fetstil, kursiv stil och understrykning), HTML, bilder eller bilagor i iCloud-kalenderns aktivitetsbeskrivningar i Outlook 2010. Den sammanhangskänsliga menyn (högerklick) har också inaktiverats.

 • Kontrollera att du använder en Windows-konfiguration som stöds av iCloud.
 • Kontrollera att datorn är ansluten till internet. Försök öppna www.apple.com/se. Om det inte går att ansluta till internet uppdateras inte iCloud-kalendrar och -aktiviteter i Outlook. Läs mer om hur du felsöker internetanslutningen.
 • Öppna en säker webbplats så att du kan testa om portarna 80 och 443 är tillgängliga. Outlook använder port 443 för att komma åt iCloud och skicka och hämta uppdateringar till och från servrarna för iCloud Kalender.
 • Kontrollera att ditt iCloud-medlemsnamn är angivet i iCloud-kontrollpanelen. Läs mer om hur du ställer in iCloud i Windows.
 • Stäng iCloud-kontrollpanelen och öppna den sedan på nytt.
 • Kontrollera att iCloud inte är ditt standardkonto i Outlook:
  • I Outlook 2013 och 2010 väljer du Arkiv > Information > Kontoinställningar > Datafiler. Om iCloud visas som standardkonto i kolumnen Kommentarer, markerar du ett annat konto och klickar på Ange som standard.
  • I Outlook 2007 väljer du Arkiv > Datafilshantering > Datafiler. Om iCloud visas som standardkonto i kolumnen Kommentarer, markerar du ett annat konto och klickar på Ange som standard.
 • Om du nyligen har gjort ändringar i Outlook och de inte uppdateras på de andra enheterna, eller tvärtom, klickar du på knappen Uppdatera i Outlook.
 • Stäng av och slå på iCloud-kalender:
  1. Stäng Outlook.
  2. Öppna iCloud-kontrollpanelen:
   • I Windows 8.1 går du till startskärmen, klickar på nedpilen Nedpil i det nedre vänstra hörnet och klickar sedan på iCloud-programmet.
   • I Windows 8 går du till startskärmen och klickar på iCloud-panelen.
   • I Windows 7 väljer du Start-menyn > Alla program > iCloud > iCloud.
  3. Avmarkera kryssrutan bredvid E-post, kontakter, kalendrar och uppgifter och klicka på Använd. Vänta i några sekunder och markera den sedan på nytt och klicka på Använd.
  4. Öppna Outlook och se om problemet har avhjälpts.
 • Kontrollera att iCloud Outlook-tillägget är aktivt i Outlook. (Läs mer om hur du hanterar tillägg med Microsoft Outlook.)
  1. Outlook 2013 och 2010:
   1. Öppna Outlook 2013 eller 2010.
   2. Klicka på Arkiv-menyn.
   3. Klicka på Alternativ i den vänstra panelen i Outlook-fönstret.
   4. Klicka på Tillägg i den vänstra panelen i Outlook-fönstret.
   5. Titta i listan med tillägg under Aktiva programtillägg och kontrollera att iCloud Outlook-tillägget finns med.
  2. Outlook 2007:
   1. Öppna Outlook 2007.
   2. Välj Säkerhetscenter på menyn Verktyg.
   3. Välj Tillägg i den vänstra kolumnen.
   4. Titta i listan med tillägg under Aktiva programtillägg och kontrollera att iCloud Outlook-tillägget finns med.
 • Starta om datorn. Det kan låta enkelt, men det gör att nätverks- och appinställningarna läses in på nytt vilket ofta kan lösa många problem.

Obs! Om du slår på e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter i iCloud-kontrollpanelen måste du som ett led i inställningarna kopiera dina kalenderdata från Outlooks .pst-standardfil till iCloud och sedan ta bort Kalendrar från .pst-filen genom att flytta dem till mappen Borttaget i Outlook. Kalenderdata sparas sedan i iCloud-data i Outlook så att ändringar kan skickas till och från Outlook av iCloud. Sök efter data i iCloud-mappen i Outlook när du har aktiverat Kalendrar i iCloud-kontrollpanelen. De raderade filerna kan visas från mappen Borttaget i Outlooks mapplista. Det är inte iCloud som tar bort dina data. iCloud kopierar enbart data till iCloud-datauppsättningen och tar sedan bort lokala kalenderdata genom att flytta dem till mappen Borttaget.

Dubblerade kalendrar

Efter att du har flyttat dina kalenderdata från Kalender (eller iCal) på din Mac eller från Microsoft Outlook till iCloud Kalender, kan det hända att dina kalenderdata visas två gånger. Problemet kan orsakas av något av följande:

 • Du använder iCloud Kalender med Kalender, iCal eller Outlook och använder iTunes för att synkronisera Kalender eller iCal med iOS-enheten via USB eller Wi-Fi.
 • Kalender och iCal sparar dina kalenderdata på datorn och på iCloud-servrar (lokal och fjärrlagring).

Kontrollera om du har detta specifika problem genom att logga in på iCloud Kalender på icloud.com/calendar och se om dina kalendrar är dubblerade.

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)