iPhone: Så här felsöker du maskinvara

Om du får problem med iPhone kan du försöka med följande.

Obs! Problemet kan lösas genom att du installerar den senaste iOS-versionen. Om enheten redan har den senaste iOS-versionen installerad kan du lokalisera symtomet och fortsätta med felsökningen.

Dölj allt | Visa allt

Akustisk högtalare/mikrofon/mottagare

Hitta felsökningssteg för:

Det hörs inget ljud i stereoheadsetet

 1. Kontrollera om det finns skräp i headsetuttaget och rengör vid behov.
 2. Anslut headsetet och se till att kontakten förs in hela vägen.
 3. Kontrollera volyminställningen. Justera volymen genom att trycka på knappen för volym upp eller ned på iPhone-enhetens vänstra sida.
 4. Om du försöker lyssna på musik och inget ljud hörs bör du kontrollera att musiken inte är pausad på iPhone-enheten. Prova att trycka ihop headsetmikrofonen när du vill få igång uppspelningen igen. Du kan även välja iPod > Nu spelas på Hemskärmen och sedan trycka på Spela.
 5. Se till att senaste versionen av iTunes är installerad på datorn som du synkroniserar iPhone med (låtar du köpt från iTunes Store som använder tidigare versioner av iTunes spelas inte upp).
 6. Prova med ett annat Apple-headset (till vissa headset från tredje part krävs en adapter för att de ska kunna användas med en ursprunglig iPhone).
 7. Prova med en annan låt eller video.
 8. Kontrollera om samma ljudproblem uppstår för iPhone-enhetens varningsljud eller andra ljudeffekter.
 9. Koppla ur headsetet från iPhone-enheten och kontrollera om det kommer ljud från den inbyggda högtalaren.

Ström/batteri

Batteri- eller laddningsproblem

Läs de här anvisningarna om felsökning av batteri- och laddningsproblem.

Godkända temperaturer för iPhone

Slås inte på, slås inte på om inte kopplad till ström eller oväntat strömavbrott

 1. Kontrollera att vilo-/väckningsknappen fungerar. Om den inte fungerar kontrollerar du att den inte är skadad. Om knappen är skadad eller inte fungerar när du trycker på den, beställer du service.
 2. Kontrollera om det finns en aktiverad vätskeindikator (LCI) eller tecken på korrosion. Läs om LCI och korrosion.
 3. Anslut iPhone-enheten till dess USB-strömadapter och låt den laddas i minst tio minuter.
 4. Om följande händer efter minst 30 minuter:
  • Hemskärmen visas: iPhone-enheten bör fungera. Så här uppdaterar du till den senaste iOS-versionen, om det skulle behövas. Fortsätt ladda den tills den är fulladdad och den här batterisymbolen visas i övre högra hörnet på skärmen: . Koppla sedan från telefonen från ström. Om den omedelbart stänger av sig beställer du service.
  • Bilden för låg batteriladdning visas även om telefonen laddats i minst 20 minuter: Läs om symtomet ”iPhone visar bilden för låg batteriladdning och reagerar inte” i den här artikeln.
  • Något annat än Hemskärmen eller bilden för låg batteriladdning visas: Läs vidare i den här artikeln för fler felsökningsåtgärder.
 5. Om iPhone-enheten inte slås på återställer du den medan den är ansluten till iPhones USB-strömadapter.
  • Om skärmen tänds går du till steg 4.
  • Om skärmen är fortsatt svart går du vidare med nästa steg.
 6. Anslut iPhone-enheten till datorn och öppna iTunes. Om iTunes identifierar iPhone-enheten och anger att den är i återställningsläge, försöker du återskapa iPhone-enheten. Om iPhone-enheten inte visas i iTunes eller om du har problem med att återskapa den läser du den här artikeln för mer hjälp.
 7. Om problemet löstes när du återskapade iPhone-enheten går du till steg 4. Om problemet inte löstes när du återskapade iPhone-enheten begär du service.

Bildskärm

Problem med skärmbilden

Detta kan omfatta ljusa eller mörka bildpunkter, linjer i videoklipp eller att delar av videoklipp saknas.

 1. Prova med att stänga av och slå på iPhone-enheten.
 2. Visa olika innehåll för att kontrollera att problemet inte beror på innehållet.
 3. Om bilden är för mörk justerar du ljusstyrkan. Välj Ljusstyrka och bakgrund i Allmänna inställningar och dra skjutreglaget.

Skärmens liggande läge aktiveras inte

 • Kom ihåg att visningsriktningen inte ändras för bilder, webbsidor och appar om iPhone-enheten är placerad plant. När du vill växla mellan stående och liggande läge håller du iPhone-enheten lodrätt.
 • Kontrollera att rotationslåset inte är på.
 • Prova detta genom att öppna kalkylatorappen medan du håller iPhone lodrätt (stående läge). Den vanliga kalkylatorn bör visas. Rotera sedan iPhone till en vågrät position (liggande läge). Den avancerade kalkylatorn bör nu visas.

Obs! Det kan hända att vissa appar och funktioner endast stöder ett läge, liggande eller stående. Till exempel spelar appen Videor upp video i liggande läge och Påminnelser använder endast stående läge. Alla appar på iPhone-enheten använder inte liggande läge.

Multi-Touch-skärmen reagerar inte på beröring

Om du behöver hjälp med felsökning av problem med en Multi-Touch-skärm, kan du läsa det här dokumentet.

Skärmen har ingen bakgrundsbelysning eller bild

 1. När du vill kontrollera om enheten vibrerar använder du ringsignalsknappen. Om den gör det, kan det hända att iPhone får ström även om ingen bild syns.
 2. Prova med att stänga av och slå på iPhone-enheten.
 3. Prova att återställa iPhone när den är ansluten till laddaren.
 4. Om skärmen för låg batterinivå visas laddar du iPhone-enheten.

Ljusstyrkan ändras inte automatiskt på skärmen

Sensorn för omgivande ljus lyser upp skärmen när du använder iPhone-enheten i starkt upplysta miljöer. I svagt ljus tonas skärmen ned. Så här testar du sensorn:

 1. Om iPhone-enheten ligger i ett skyddsfodral tar du ut den ur fodralet. Om skyddsfilmen sitter kvar på skärmen tar du bort den.
 2. Kontrollera att inställningen för Automatisk ljusstyrka (Inställningar > Ljusstyrka och bakgrund) har ställts in till PÅ, och att nivån på ljusstyrkan har ställts in nära mitten av skjutreglaget.
 3. Tryck på Hemknappen om du vill återvända till Hemskärmen och tryck därefter på vilo-/väckningsknappen om du vill låsa iPhone.
 4. I en ljus miljö täcker du den övre tredjedelen av iPhone-enheten för att blockera ljuset. Tryck sedan på vilo-/väckningsknappen eller på hemknappen så att telefonen aktiveras. När du vill låsa upp telefonen drar du i skjutreglaget.
 5. Observera ljusstyrkan på skärmen och programsymbolerna. De ska vara något nedtonade.
 6. Avlägsna övertäckningen från skärmens övre del. Efter en liten stund bör skärmen bli ljusare.

Läs mer om ljusstyrkeinställningen.

Skärmen är vit

 1. Prova med att stänga av och slå på iPhone-enheten.
 2. Prova med att återställa iPhone om den inte går att stänga av.
 3. Om det inte fungerar kan du försöka med att återskapa enheten.

Efter avslutat samtal förblir skärmen svart

 1. Om iPhone-enheten ligger i ett skyddsfodral tar du ut den ur fodralet.
 2. Om det sitter skydds- eller antiblänkfilm på skärmen tar du bort den.
 3. Rengör skärmen, särskilt runt mottagaren, med en mjuk, lätt fuktad, luddfri trasa.
 4. Prova med att stänga av och slå på iPhone-enheten.

Skärmen låser sig inte eller blir inte svart när jag svarar på ett samtal

 1. Kontrollera att tyst läge eller högtalaren inte har aktiverats precis innan du lägger örat mot mottagaren.
 2. Medan ett samtal pågår håller du handen över skärmens översta tredjedel och kontrollerar att skärmen är låst eller försätts i viloläge.
 3. Prova med att stänga av och slå på iPhone-enheten.

Allmänna problem med telefon och anslutning

Problem med samtal och anslutning

Läs först iPhone samtals- och anslutningsassistent för felsökningssteg.

Signalstyrkan är inte tillräcklig någonstans

 1. Kontrollera att operatörsnamnet visas i statusfältet högst upp till vänster på skärmen.
 2. Sätt på Flygplansläge, vänta tills visas i statusfältet, och stäng sedan av det igen.
 3. Nollställ nätverksinställningarna: Tryck på Inställningar > Allmänt> Nollställ > Nollställ nätverksinställningar.
 4. Om iPhone-enheten ligger i ett fodral, prövar du med att ta bort det så att fodralet inte stör mobilsignalsstyrkan.
 5. Kontakta operatören och ta reda på följande:
  • Om du befinner dig i ett område som har nätverkstäckning.
  • Om det uppstått ett nätverksavbrott.
  • Att kontot är konfigurerat på rätt sätt för iPhone-enheten.
 6. Försök att återskapa telefonen och konfigurera den som ny.

Obs! iPhone-enheten kan börja ta emot samtal redan 15 minuter efter aktiveringen. Om du flyttar över ditt nuvarande telefonnummer kan det ta längre tid – till och med flera dagar, beroende på typ och status för det tidigare servicekontot – innan samtalen dirigeras till iPhone-enheten. Under tiden kan du ringa samtal och använda de övriga funktionerna på enheten.

Ojämn anslutning i område med god täckning

 1. Om du har iPhone-enheten i ett fodral kan du försöka att använda den utan fodral.
 2. Prova med att stänga av och slå på iPhone-enheten.
 3. Prova med att flytta till en annan plats.
 4. Om tjänsten fortfarande är oberäknelig och det finns ett SIM-kort i iPhone-enheten kontaktar du operatören eller besöker din lokala Apple Store-butik och undersöker om SIM-kortet behöver bytas ut.
 5. Om du använder iPhone-enheten i ett CDMA-nätverk uppdaterar du listan med gemensamma nätverk (PRL). Kontakta mobiloperatören för mer information.

Problem med Wi-Fi och Bluetooth

Störningar när enheten är i fodralet

Information finns i den här artikeln.

Den går inte över i flygplansläge

 1. Prova med att stänga av och slå på iPhone-enheten.
 2. Tryck på Inställningar från Hemskärmen och aktivera flygplansläget. När flygplansläget är aktiverat visas i statusfältet upptill på skärmen och inga mobiltelefon-, radio-, Wi-Fi- eller Bluetooth-signaler sänds från iPhone-enheten.

Läs mer om flygplansläget i den här artikeln.

Meddelandet Ingen service visas uppe till vänster på skärmen

Visas inte i iTunes/USB-anslutningsproblem

iPhone-enheten reagerar inte och visar Apple-logotypen

Knappar och reglage

Vilo-/väckningsknappen kan inte låsa eller låsa upp iPhone

 1. Lås telefonen genom att trycka ned vilo-/väckningsknappen. Obs! Om du inte rör vid skärmen under en minut låses iPhone normalt automatiskt.
 2. Lås upp iPhone genom att trycka på Hemknappen eller vilo-/väckningsknappen och sedan dra skjutreglaget.
 3. Om ingendera av åtgärderna ovan fungerar försöker du med att stänga av iPhone och sedan slå på den igen.
 4. Om det inte går att stänga av iPhone-enheten, återställer du den.
 5. Prova att låsa eller låsa upp telefonen.

Långsam respons med Hemknappen

 1. Om det tar lång tid att avsluta ett program med hemknappen kan du prova med ett annat program.
 2. Om problemet bara inträffar för vissa program kan du prova att ta bort och sedan installera de aktuella programmen. Du hittar mer hjälp i iOS: En app som du installerat avslutas oväntat, slutar svara eller går inte att öppna.
 3. Om problemet kvarstår kan du prova med att stänga av och slå på iPhone. Om iPhone inte startar om kan du prova att återställa den.
 4. Om problemet ändå kvarstår kan du prova att återskapa iPhone.
 5. Beställ service om problemet fortfarande kvarstår.

Hemknappen fungerar inte

 1. Aktivera iPhone-enhetens viloläge.
 2. Vänta några sekunder.
 3. Tryck på hemknappen.
 4. iPhone-enheten bör vakna.
 5. Om iPhone-enheten inte vaknar måste den få service.

Kamera

Kameran fungerar inte eller har en oönskad bildkvalitet

 1. Om skärmen visar en stängd lins eller en svart bild, tvångsavslutar du Kamera-appen.
 2. Om du inte ser Kamera-appen på Hemskärmen kan du pröva med att söka efter den i Spotlight. Om du inte hittar kameran under sökningen kontrollerar du att Begränsningar inte är aktiverat genom att trycka på Inställningar > Allmänt > Begränsningar.
 3. Se till att kameralinsen är ren och att den inte blockeras av något. Rengör linsen med en polerduk i mikrofiber.
 4. Skalet kan störa kameran och blixten. Prova att rengöra linsen försiktigt med en torr, ren trasa eller ta av skalet om du har problem med bild- eller färgkvaliteten.
 5. Prova att stänga av och slå på iPhone-enheten.
 6. Tryck för att fokusera kameran på motivet. Under justeringen kanske bilden blinkar eller fokus ändras upprepade gånger.
 7. Håll enheten stadigt medan fokusering pågår:
  • Stillbilder: Håll enheten stadigt medan du tar bilden. Om du flyttar enheten för långt i någon riktning, fokuserar kameran om.
   Obs! Om du tar en bild med iPhone i vågrätt läge sparas bilden automatiskt i liggande läge.
  • Video: Justera fokus innan du börjar spela in. Du kan också trycka försiktigt på skärmen för att ställa in fokus medan du tar bilder eller spelar in video. Om du avslutar Kamera-appen medan inspelning pågår, avslutas inspelningen och videon sparas i Kamerarulle.
   Obs! Videoinspelningsfunktioner finns inte tillgängliga på den ursprungliga iPhone eller iPhone 3G.
 8. Om iPhone-enheten har en främre och bakre kamera, kan du försöka att växla mellan dem för att kontrollera om problemet kvarstår på båda.

Tillbehör

Ett tillbehör fungerar inte

Stereoheadsetets knappar fungerar inte som de ska

 1. Kontrollera att det headset du använder är kompatibelt med iPhone.
 2. Kontrollera att det inte finns något skräp i headsetuttaget.
 3. Sätt i stereoheadsetet och spela upp ljud med Musik-appen. Kontrollera att både vänster och höger kanal fungerar.
 4. Om du vill kontrollera om det går att pausa och spela upp ljud igen trycker du på mittenknappen.
 5. Ring ett samtal och se om mikrofonen fungerar.
 6. Om problemet kvarstår kan du prova ett annat headset.
 7. Om problemet kvarstår med ett annat headset lämnar du in iPhone för service.

Bluetooth-headset svarar inte eller fungerar inte som det ska med iPhone

 1. Bluetooth-headset från utomstående leverantörer kanske inte är kompatibla med alla iPhone-modeller. Innan du felsöker eller beställer service bör du besöka produktens webbplats och kontrollera om headsetet är kompatibelt med iPhone-enheten.
 2. När du vill spela upp ljud via headsetet kontrollerar du att iPhone har de rätta inställningarna. Tryck på Ljudkälla och välj iPhone Bluetooth-headset.
 3. Kontrollera att headsetet och iPhone är laddade.
 4. Stäng av headsetet och sätt sedan på det igen.
 5. Prova med att stänga av och slå på iPhone-enheten.
 6. På iPhone ser du till att Bluetooth är påslaget: På Hemskärmen väljer du Inställningar > Bluetooth och slår på Bluetooth.
 7. På Bluetooth-inställningspanelen kontrollerar du att headsetet är upptäckbart. (För Bluetooth-headset från tredje part läser du produktens handbok om du vill ha information om installation, anslutning av headsetet och säkerhetskoder. På Bluetooth-headset från Apple trycker du in headsetknappen tills du hör fem snabba höga pipljud i hörsnäckan. Statuslampan blinkar grönt upprepade gånger när headsetet är upptäckbart.)
  • När headsetet visas i listan över Bluetooth-enheter trycker du för att koppla ihop iPhone med headsetet.
  • Om headsetet inte visas ser du till att det är upptäckbart och inte parkopplat med någon annan telefon.
  • Vid uppmaning anger du säkerhetskoden ˮ0000ˮ och trycker på Anslut.
 8. Om iPhone-enheten ändå inte parkopplas med headsetet tar du bort samtliga uppgifter om andra parkopplade Bluetooth-enheter. Välj Inställningar > Bluetooth och tryck på . Välj därefter Glöm den här enheten.
 9. Prova med att stänga av och slå på iPhone-enheten.
 10. Prova med ett Bluetooth-headset som du vet fungerar.
  • Om problemet löses med ett fungerande headset är det ursprungliga headsetet orsaken.
  • Om problemet inte löses med ett fungerande headset och inställningarna är korrekta på iPhone-enheten måste denna ersättas.
  • Kontrollera att det aktuella headsetet fungerar med ersättningstelefonen.

SIM-kort

Varningsmeddelandet Inget SIM installerat

Mer information finns i den här artikeln.

Kompass (ej tillgänglig på den ursprungliga iPhone eller iPhone 3G)

Kompass fungerar inte

Mer information finns i den här artikeln.

Problemet är inte löst

Problemet är fortfarande inte löst. Vad gör jag nu?

Så här undviker du hörselskador

Permanenta hörselskador kan uppstå om mottagaren, hörlurarna eller högtalartelefonen används på hög volym. Ställ in volymen på en säker nivå. Det finns en risk att du vänjer dig vid för hög volym. Det kan leda till hörselskador trots att du upplever volymen som normal. Om det ringer i öronen eller om du upplever andras tal som dämpat bör du sluta lyssna och kontrollera din hörsel. Ju högre volym, desto mindre tid tar det innan hörseln påverkas. Hörselexperter rekommenderar att du skyddar hörseln genom att:

 • Begränsa den tid som du använder mottagaren, hörlurarna eller högtalartelefonen på hög volym.
 • Undvika att höja volymen när du vill stänga ute buller i omgivningen.
 • Sänk volymen om du inte kan höra personer som pratar intill dig.

Information om hur du anger en maxgräns för volym på iPhone finns i iPhone användarhandbok.

Öppna inte iPhone

Försök aldrig reparera eller anpassa iPhone-enheten själv. Demontering av iPhone-enheten, även om du bara skruvar loss en utvändig skruv, kan orsaka skador som inte täcks av garantin. iPhone innehåller inga delar du kan utföra service på utom SIM-kortfacket och SIM-kortet på GSM-modellerna. Service får bara utföras på ett auktoriserat serviceställe.

Mer information om att reparera eller ändra iPhone finns i produktinformationen och säkerhetsguiden till iPhone.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
24% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)