iPoden känns inte igen av en bärbar Toshibadator

Om du ansluter en iPod med en USB-kabel till en bärbar Toshibadator kan du råka ut för något av följande problem:

 • Din iPod känns inte igen av iTunes för Windows.
 • Din iPod känns igen av Windows och iPod-uppdateringsprogrammet, men ett felmeddelande visas när du försöker uppdatera eller återställa din iPod:
  "Firmware update failure, Disk write error"
Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Om något av detta händer kan du försöka med följande för att få din iPod att fungera igen. Viktigt! Försök inte med stegen i den här artikeln om du använder en stationär dator där tangentbordet och musen ansluts med USB. Det kan orsaka att USB-åtkomsten avaktiveras och att Windows inte kan användas efter omstarten.

 1. Avsluta iTunes.
 2. Start-menyn klickar du på Den här datorn.
 3. Klicka på Hantera på snabbmenyn.
 4. Klicka på Enhetshanteraren.
 5. Dubbelklicka på USB-styrenheterna.

 6. Högerklicka på valfritt objekt med beteckningen "USB 2.0", "Förbättrad" eller "Hög hastighet". Därefter väljer du Avaktivera på snabbmenyn. Upprepa för alla USB-objekt med hög hastighet.
 7. Starta om datorn.
 8. Öppna iTunes.
 9. Återställa iPod.

Aktivera höghastighetsgränssnittet

När du har återställt din iPod, vill du kanske aktivera höghastighetsgränssnittet för USB. Det ökar överföringshastigheten till din iPod. Om problemen kvarstår när du har aktiverat höghastighetsgränssnittet för USB, kan du behöva avaktivera dem igen.

Så här aktiverar du höghastighetsgränssnittet för USB:

 1. Öppna Enhetshanteraren och aktivera alternativen som du avaktiverade i steg 6 ovan.
 2. Starta om datorn.
 3. Öppna iTunes.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)