iTunes för Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8: Åtgärda oväntade avbrotts- eller startproblem

Om iTunes för Windows Vista eller Windows 7 inte öppnas, slutar svara eller avslutas oväntat ska du prova stegen nedan. Det kan vara bra att skriva ut dokumentet innan du följer stegen.

Starta iTunes i säkert läge.

Öppna iTunes i säkert läge för att isolera eventuella störningar från plugin-program eller skript som inte kommer från Apple.

 1. Håll ned skift–kontroll medan du öppnar iTunes. Det bör visas en dialogruta, ”iTunes körs i säkert läge”, innan iTunes slutför starten.
 2. Klicka på Fortsätt.
 3. Kontrollera om problemet kvarstår i säkert läge.

Om samma problem uppstår när iTunes körs i säkert läge fortsätter du till avsnittet Skapa ett nytt användarkonto nedan. Om samma problem inte uppstår ska du följa de här stegen för att ta bort plugin-program från tredje part.

Skapa ett nytt användarkonto

Genom att skapa ett nytt användarkonto kan du se om problemet påverkar ett visst Windows-användarkonto eller alla konton. Följ nedan angivna steg för att skapa ett nytt användarkonto i Windows Vista eller Windows 7:

 1. Välj Start > Kontrollpanelen.
 2. Öppna ”Lägg till eller ta bort användarkonton”. (Om du använder klassisk vy i Windows Vista öppnar du Användarkonton och sedan ”Hantera ett annat konto”.)
 3. Välj Skapa ett nytt konto och ställ in kontot enligt anvisningarna.
 4. När du har skapat det nya kontot väljer du Start > Logga ut.
 5. Logga in på det nya användarkontot.
 6. Öppna iTunes och se om problemet kvarstår med det nya användarkontot.

Om du upplever samma problem med det nya användarkontot fortsätter du med avsnittet Felsökning av hela systemet. Om du inte upplever samma problem fortsätter du med avsnittet Användarspecifik felsökning.

Användarspecifik felsökning

Om du upplever problemet med ett visst användarkonto kan det hända att förslagen nedan åtgärdar problemet. Innan du fortsätter måste du göra dolda filer och mappar synliga i Windows med hjälp av steg 1–5.

 1. Ta bort inställningsfiler för iTunes. En del av filerna där iTunes-inställningar sparas kan vara oanvändbara. iTunes-inställningar sparas i två mappar. Flytta en av mapparna till skrivbordet och testa om det löser problemet. Om det inte löser problemet flyttar du tillbaka mappen och flyttar den andra mappen i stället. Mapparna som används för att spara inställningar finns under:
  • c:\Users\användarnamn\AppData\Local\Apple Computer\iTunes
  • c:\Users\användarnamn\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes
 2. Skapa ett nytt iTunes-bibliotek.
  1. Håll ned skifttangenten när du öppnar iTunes. Du uppmanas att välja ett iTunes-bibliotek.
  2. Välj Skapa bibliotek.
  3. I följande fönster väljer du en plats där du vill att det nya iTunes-biblioteket ska sparas.
  4. Klicka på Spara. Det nya biblioteket öppnas i iTunes. Efter att du har stängt iTunes kan du alltid välja originalbiblioteket genom att hålla ned skifttangenten medan du öppnar iTunes.
 3. Skapa ditt iTunes-bibliotek på nytt. Om ditt iTunes-bibliotek har blivit oanvändbart kan du eventuellt åtgärda problemet genom att återskapa det.
 4. Kontrollera om det finns problem med innehållsfiler. Ibland kan en ljudfil göra att iTunes avslutas oväntat eller slutar svara vid analys av förlustfri uppspelningsinformation. Om du vill ta reda på vilken fil som orsakar problemet följer du stegen nedan:
  1. Avsluta iTunes.
  2. Navigera till mappen iTunes:
   • Windows Vista: c:\users\användarnamn\Music\iTunes
   • Windows 7 och Windows 8: c:\users\användarnamn\Min musik\iTunes
  3. Flytta iTunes-filen Library.itl till skrivbordet.
  4. Öppna iTunes. Du bör inte se något innehåll i iTunes.
  5. Välj Arkiv > Lägg till mapp i bibliotek.
  6. Navigera till mappen där din musik finns:
   • Windows Vista: c:\users\användarnamn\Music\iTunes\iTunes Media
   • Windows 7 och Windows 8: c:\users\användarnamn\Min musik\iTunes\iTunes Media
  7. Välj en artist, ett album eller en låt som du vill lägga till i biblioteket.
  8. Vänta tills iTunes har lagt till objektet i biblioteket och analyserat den förlustfria uppspelningen.
  9. Om det lyckas fortsätter du med att lägga till spår i biblioteket.
  10. Om det är ett problem med någon av filerna uppstår felet på nytt när du har lagt till spåret i biblioteket. Du bör upprepa de här stegen och vara noga med att inte lägga till de filer som orsakade problemet.

Felsökning av hela systemet

När du felsöker problem i hela systemet med iTunes ska du prova följande steg:

 1. Sök efter virus. Windows-virus kan påverka många olika datorfunktioner, däribland funktioner som berör iTunes.
  1. Se till att du har ett uppdaterat antivirusprogram med uppdaterade virusdefinitioner.
  2. Skanna systemet.
 2. Kontrollera om det finns antivirusprogram och internetsäkerhetsprogram. Internetsäkerhetsprogram kan göra att iTunes avslutas oväntat. Prova att temporärt avaktivera internetsäkerhetsprogrammet eller undanta iTunes från eventuell aktiv skanning som utförs av programmet. Om det löser problemet ska du kontakta programtillverkaren för att få en uppdatering av programmet eller dess virusdefinitioner. Läs mer om hur du åtgärdar problem med säkerhetsprogram.
 3. Kontrollera om det finns konfliktprocesser. Ibland kan andra program och startobjekt ge upphov till konflikter med iTunes. Läs om hur du felsöker konflikter med hjälp av Msconfig i Windows Vista, Windows 7 och Windows 8.
 4. Ta bort konfigurationsfiler för iTunes. Du kan eventuellt åtgärda startproblem genom att ta bort oanvändbara konfigurationsfiler från iTunes.
 5. Kontrollera iTunes-installationerna. En felaktig installation av iTunes kan orsaka många olika problem. Följ de här stegen för att installera om iTunes helt.
 6. Uppdatera datorns drivrutiner. Föråldrade drivrutiner på datorn kan orsaka egendomliga beteenden med iTunes, iPod-enheter och andra program. Läs om hur du uppdaterar datorns drivrutiner.

 

Manipulering eller felaktig ändring av tidsinställningen på din dator kan orsaka att hyrfilmer i iTunes inte längre kan spelas upp i Windows. Följ de här stegen om det inte längre går att spela upp hyrfilmer i Windows.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)