Arkivera eller kopiera iCloud-data

Läs om hur du gör kopior av de olika typer av data du använder med iCloud.

Ibland kanske du vill göra en kopia av de data du använder med iCloud och förvara den på ett säkert ställe. Om du oavsiktligt råkar radera en viktig kontakt, ett e-postmeddelande eller ett dokument kan du hämta det från kopian. Följ stegen nedan när du vill kopiera data för dina olika appar. 

Visa allt | Dölj allt

Bokmärken

Exportera en kopia av dina Safari-bokmärken

 1. Välj Arkiv > Exportera bokmärken.
 2. Välj var du vill exportera filen och klicka sedan på Spara. Filnamnet blir Safari Bookmarks.html om du inte ändrar det.

Exportera en kopia av dina Firefox-bokmärken 

Gå till Mozillas anvisningar för att exportera bokmärken

Exportera en kopia av dina Google Chrome-bokmärken

Gå till Googles anvisningar för att exportera bokmärken.

Exportera en kopia av dina Internet Explorer-favoriter (bokmärken)

Gå till Microsofts anvisningar för att exportera favoriter.

Kalendrar

Exportera en kalender i OS X Mountain Lion och senare

Läs om hur du exporterar kalendrar.

Exportera en kalender i OS X Lion

 1. Öppna iCal.
 2. Klicka på Kalender-knapparna för att visa kalenderlistan om den inte redan visas.
 3. Välj en kalender på kalenderlistan.
 4. Välj Arkiv > Exportera > Exportera.
 5. Välj var du vill spara kalendern.
 6. Klicka på Exportera.
 7. Gör om proceduren med varje kalender du vill kopiera.

Hämta en kalender från iCloud.com

 1. Gå till iCloud-kalendern på iCloud.com och logga in med ditt Apple-ID.
 2. Dela en kalender med andra.
 3. Kopiera URL:en (webbadressen) för den delade kalendern och klistra in den i adressfältet i din webbläsare. Tryck inte på Enter eller på returtangenten.
 4. Ändra ”webcal” till ”http” och tryck på Enter- eller returtangenten. En ICS-fil hämtas till standardplatsen för hämtningar.
 5. Lägg till kalendern i en kalenderklient som Kalender eller iCal på en Mac-dator eller Outlook på en Windows-dator.
 6. Sluta att dela en kalender.

Exportera en kalender i Outlook 2007 eller senare

 1. Öppna Outlook.
 2. Markera den kalender du vill kopiera i kalenderlistan.
 3. Avmarkera alla andra kalendrar.
 4. Välj Arkiv > Spara som.
 5. Klicka på Fler alternativ för att justera vilket datumintervall och vilken mängd information du vill inkludera i kalendern (detta varierar beroende på vilken version av Outlook du har).
 6. Klicka på OK.
 7. Välj var du vill spara kalendern och klicka sedan på Spara.
 8. Upprepa med varje kalender du vill kopiera.

Kontakter

Exportera kontakter i OS X Lion eller senare

 1. Öppna Kontakter. I OS X Lion öppnar du Adressbok.
 2. Välj Innehåll > Visa grupper. Välj Innehåll > Grupper i OS X Lion eller OS X Mountain Lion.
 3. Markera Alla kontakter i listan Grupper.
 4. Klicka på en kontakt i listan Kontakter.
 5. Välj Redigera > Markera allt om du vill markera alla kort för export.
 6. Välj Arkiv > Exportera > Exportera vCard.
 7. Välj var du vill spara filen och klicka sedan på Spara.

Om du använder Grupper bör du överväga att arkivera hela databasen i Kontakter eller Adressbok förutom exporten av vCard-korten. Med vCard-metoden kopieras kontakterna, men inte grupperna. Arkiv är mer komplicerade men du kan i vissa fall inte återskapa data på korrekt sätt med arkiv då du är ansluten till internet och inloggad i iCloud.

Exportera ett arkiv:

 • I OS X Mountain Lion och senare öppnar du Kontakter och väljer Arkiv > Exportera > Kontakter-arkiv.
 • I OS X Lion öppnar du Adressbok och väljer Arkiv > Exportera > Adressboksarkiv.

Exportera kontakter från iCloud.com

Exportera kontaktinformation i iCloud som ett vCard-kort.

Exportera kontakter i Outlook 2007 eller senare

Gå till Microsofts anvisningar för att exportera kontakter.

Dokument

Kopiera dokument i OS X Mountain Lion och senare

 1. Öppna appen som användes för att skapa dokumentet och välj sedan Arkiv > Öppna.
 2. Klicka på iCloud i övre vänstra hörnet av dialogrutan Öppna.
 3. Öppna det dokument du vill kopiera och håll sedan ned alternativtangenten och välj Arkiv > Spara som.
 4. Välj var du vill spara dokumentet och klicka sedan på Spara.

I OS X Mountain Lion och senare kan du öppna filer för Förhandsvisning och Textredigerare som lagrats i iCloud från iCloud-listan i dialogrutan Öppna. De är inte tillgängliga på iCloud.com.

Hämta kopior av iWork-dokument

 1. Logga in på iCloud.com på en Mac- eller Windows-dator.
 2. Öppna appen som du använde när du skapade dokumentet som du vill hämta (Pages, Numbers eller Keynote).
 3. Markera dokumentet och välj alternativet Hämta dokument från åtgärdsmenyn kugghjulet. Dokumentet hämtas till standardplatsen för hämtningar.

Kopiera dokument som skapats med tredjepartsappar

För dokument som lagrats i iCloud och som skapats med tredjepartsappar, kontaktar du apputvecklaren och frågar om hur du kopierar appens data.

iTunes i molnet

Med iTunes i molnet kan du komma åt tidigare inköp av musik, filmer och TV-program från alla dina enheter. Om du vill göra en fullständig säkerhetskopia kanske du även vill göra en kopia av dina iTunes-data. Läs om hur du säkerhetskopierar iTunes-biblioteket till en extern hårddisk.

E-post och anteckningar

Kopiera e-post i OS X Lion och senare

Läs om hur du flyttar, raderar eller kopierar e-post från iCloud.

Kopiera anteckningar

Öppna appen Anteckningar på iCloud.com. Kopiera texten i varje anteckning och klistra in den i ett dokument på datorn, till exempel ett Pages- eller Textredigerare-dokument. Spara dokumentet på datorn.

Min bildström och iCloud-bilddelning

Du kanske redan har en kopia av bilderna i Min bildström:

 • I OS X importeras bilderna i Min bildström automatiskt till ditt iPhoto- eller Aperture-bibliotek, om inte My Photo Stream (min bildström) och Automatic Import (automatisk import) är avstängt i iPhoto- eller Aperture-inställningarna.
 • I Windows importeras bilderna i Min bildström automatiskt när Min bildström är aktiverat i iCloud-kontrollpanelen.

Kopiera innehåll från Min bildström och iCloud-bilddelning i iOS 6 och iOS 7

Följ de här stegen om du vill kopiera bilder manuellt från Min bildström:

I iOS 7:

 1. Öppna Bilder, tryck på Album och tryck sedan på Min bildström.
 2. Spara bilder med någon av följande metoder:
  • Tryck på en bild för att öppna den och tryck sedan på Dela . Om du vill välja fler bilder rullar du bilderna åt vänster eller höger och trycker på dem du vill spara. Tryck på Spara i kamerarullen. (Om du använder en iPhone 4s eller iPhone 4 trycker du på Nästa och sedan på Spara i kamerarullen.)
  • Tryck på Välj och sedan på de bilder du vill spara. Tryck på Dela och sedan på Spara i kamerarullen.
 3. Spara kamerarullen på datorn.

I iOS 6:

 1. Öppna Bilder, tryck på Bildström och tryck sedan på Min bildström.
 2. Spara bilder med någon av följande metoder:
  • Öppna en bild genom att trycka på den. Tryck på Dela och sedan på Spara i kamerarullen.
  • Tryck på Redigera och sedan på de bilder du vill spara. Tryck på Dela och sedan på Spara i kamerarullen.
 3. Spara kamerarullen på datorn.

Följ de här stegen för att kopiera bilder manuellt från en delad bildström som du prenumererar på:

I iOS 7:

 1. Öppna Bilder och tryck sedan på Delat.
 2. Tryck på namnet på den delade bildströmmen.
 3. Spara bilder på något av följande sätt:
  • Tryck på en bild för att öppna den och tryck sedan på Dela . Om du vill välja fler bilder rullar du bilderna åt vänster eller höger och trycker på dem du vill spara. Tryck på Spara i kamerarullen. (Om du använder en iPhone 4s eller iPhone 4 trycker du på Nästa och sedan på Spara i kamerarullen.)
  • Tryck på Välj och sedan på de bilder du vill spara. Tryck på Dela och sedan på Spara i kamerarullen.
 4. Spara kamerarullen på datorn.

I iOS 6:

 1. Öppna Bilder och tryck på Bildström.
 2. Tryck på namnet på den delade bildströmmen.
 3. Spara bilder på något av följande sätt:
  • Öppna en bild genom att trycka på den. Tryck på Dela och sedan på Spara i kamerarullen.
  • Tryck på Redigera och sedan på de bilder du vill spara. Tryck på Dela och sedan på Spara i kamerarullen.
 4. Spara kamerarullen på datorn.

Kommentarer eller gillanden som lagts in i en delad bildström sparas inte.

Kopiera innehåll från Min bildström och iCloud-bilddelning i OS X Lion och senare

Följ de här stegen för att importera bilder manuellt till ditt iPhoto-bibliotek:

 1. Anslut iOS-enheten till datorn.
 2. Du kan importera allt nytt innehåll eller välja ut vilka objekt som ska importeras: 
  • Om du vill importera alla nya bilder som visas i iPhoto-fönstret, klickar du på knappen Importera som visar antalet bilder.
  • Om du vill importera ett urval bilder håller du in kommandotangenten medan du klickar på miniatyrbilder eller drar för att markera en grupp bilder. Klicka sedan på Importera markerade.

När du har importerat bilderna kanske du vill säkerhetskopiera iPhoto-biblioteket.

Följ de här stegen om du vill importera bilder och videor i delade bildströmmar till iPhoto-biblioteket manuellt: 

 1. Öppna iPhoto och välj Delat > iCloud i källistan.
 2. Välj en delad bildström under Släkt och vänners strömmar.
 3. Du kan importera allt nytt innehåll eller välja ut vilka objekt som ska importeras: 
  • Om du vill importera allt nytt innehåll klickar du på Lägg till och sedan på Importera.
  • Om du vill importera specifika objekt öppnar du den delade bildströmmen, håller ner kommandotangenten och markerar det du vill importera. Klicka på Lägg till och sedan på Importera.

Följ de här stegen för att importera bilder och videor manuellt till Aperture-biblioteket:

 1. I Library inspector (biblioteksgranskaren) väljer du Photo Stream (bildström).
 2. Dubbelklicka på My Photo Stream (min bildström) eller en delad ström.
 3. Markera bilderna eller videoklippen som du vill importera.
 4. När du vill importera bilderna eller videoklippen drar du dem till ett projekt eller ett album i Library inspector (biblioteksgranskaren).

När du har importerat bilderna kanske du vill säkerhetskopiera Aperture-biblioteket.

Kopiera innehåll från Min bildström och iCloud-bilddelning i Windows

Alla bilder i Min bildström sparas automatiskt på din Windows-dator och är tillgängliga även om du stänger av Bilder i iCloud-kontrollpanelen. Om du vill spara bilder och videor från en delad ström måste du först spara dem till en annan mapp på hårddisken:

 1. Öppna iCloud-kontrollpanelen:
  • I Windows 8.1 går du till startskärmen, klickar på nedpilen Nedpil i det nedre vänstra hörnet och klickar sedan på iCloud-appen.
  • I Windows 8 går du till startskärmen och klickar på iCloud-panelen.
  • I Windows 7 väljer du Start-menyn > Alla program > iCloud > iCloud. 
 2. I iCloud-kontrollpanelen klickar du på knappen Alternativ bredvid Bilder (eller Bildström). Anteckna sökvägen som visas under Plats för iCloud-foton.
 3. Öppna ett mappfönster i Filutforskaren (Windows 8) eller Utforskaren (Windows 7).
 4. Gå till mappen för iCloud-bilder i den sökväg du antecknade tidigare i iCloud-kontrollpanelen. Öppna mappen Delat.
 5. Markera de bilder du vill spara och kopiera dem sedan till en annan mapp på hårddisken. Inkludera den här mappen om du säkerhetskopierar datorns hårddisk till en annan enhet eller tjänst.

Information om hur du säkerhetskopierar din Windows-dator finns på Microsoft Support.

Påminnelser

Exportera påminnelser i OS X Mountain Lion och senare

Läs om hur du exporterar påminnelser i OS X Mountain Lion. Du kan även följa de här stegen om du vill exportera påminnelser i OS X Mavericks.

Exportera en påminnelselista i OS X Lion

 1. Öppna iCal och klicka på Påminnelser. Om du inte ser popuplistan Påminnelser väljer du Innehåll > Visa påminnelser.
 2. Håll ner kontrolltangenten och klicka på namnet på den lista som innehåller påminnelserna som du vill exportera.
 3. Välj Exportera i popupmenyn.
 4. Välj var du vill spara filen och klicka sedan på Exportera. Påminnelserna exporteras som en .ics-fil.

Glöm inte att säkerhetskopiera

Om du sparar kopior av dina appdata på datorn, bör du säkerhetskopiera datorn till en lagringsenhet eller -tjänst regelbundet. Du bör också säkerhetskopiera dina iOS-enheter regelbundet. Om du har en säkerhetskopia kan du återskapa dina data om datorn eller iOS-enheten går sönder eller tappas bort.

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
52% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)