iOS: Om fildelning

Med iTunes 9.1 eller senare kan du kopiera filer mellan din dator och programmen på din iOS-enhet som har stöd för fildelning (exempelvis har Pages för iPad stöd för fildelning, så du kan skapa ett dokument i Pages på din iPad och därefter kopiera det till din Mac för att sedan öppna det i Pages för Mac OS X). Den här artikeln beskriver hur du med hjälp av fildelning kopierar filer mellan din dator och din iOS-enhet.

Fildelningskrav

 • Den senaste versionen av iTunes
 • Mac OS X v10.5.8 eller senare, eller en uppdaterad version av Windows XP, Windows Vista eller Windows 7
 • En iOS-enhet (med den senaste iOS-versionen)
 • Ett iOS-program med stöd för fildelning

Så här kopierar du filer via fildelning

 1. Anslut iOS-enheten till datorn med hjälp av den medföljande dockningskontakten till USB-kabeln.
 2. Öppna iTunes 9.1 eller senare på datorn.
 3. Markera iOS-enheten i avsnittet Enheter i iTunes.
  Avsnittet Enheter i iTunes
 4. Klicka på fliken Program och rulla längst ned på sidan.
  Obs! Om du inte ser avsnittet Fildelning, som visas på bilden nedan, så har iOS-enheten inte några program som stöder Fildelning.
  Fliken Fildelning i iTunes
 5. Under avsnittet Fildelning bör du se en lista över installerade program på iOS-enheten som stöder Fildelning. Markera ett program för att visa en lista över dess associerade filer på iOS-enheten.
  Lista över program och dokument i iTunes

Så här kopierar du filer från datorn till iOS-programmet

 1. Se till att du väljer korrekt program i Programlistan under Fildelning.
 2. Dra och släpp filer till listan Dokument för att kopiera dem till iOS-programmet eller…
 3. Klicka på knappen Lägg till..., leta fram filen eller filerna som du vill kopiera från datorn och klicka därefter på knappen Välj. De markerade filerna kopieras genast till programmet på din iOS-enhet. Markera endast filer som stöds av programmet på iOS-enheten. Se dokumentationen för iOS-programmet för att fastställa vilka filformat det stöder.
  Dialogrutan Kopiera till iPad

Så här kopierar du filer från ett iOS-program till datorn

 1. Se till att du väljer korrekt program i Programlistan under Fildelning.
 2. Dra och släpp filer från listan Dokument till en mapp eller ett fönster på datorn för att kopiera dem till datorn eller…
 3. Markera filen eller filerna som du vill kopiera till datorn från listan Dokument och klicka därefter på knappen "Spara som...". Markera endast filer som stöds av iOS-programmet. Se dokumentationen för iOS-programmet för att fastställa vilka filformat det stöder. Leta fram den mappen på datorn som du vill kopiera filerna till och klicka därefter på knappen Välj. De markerade filerna kopieras genast till den valda mappen på datorn.
  Kopiera till datorn från iPad

 

Hur fungerar Fildelning?

Med Fildelning kan du kopiera filer från datorn till program på iOS-enheten och från dessa program till datorn. Fildelning stöds inte i alla iOS-program. Med Fildelning kopieras filer till ett särskilt iOS-program och de kan endast öppnas från det programmet om programmet stöder det. Se dokumentationen som medföljde iOS-programmet för att fastställa vilka filformat som stöds och hur du interagerar med delade dokument.

Kommer jag att förlora filerna jag delat till ett program om jag raderar programmet från iOS-enheten?

Ja. Om du raderar ett iOS-program med delade filer kommer även dessa filer, som är associerade till iOS-enheten, att raderas. För att undvika att förlora delade filer på iOS-enheten som är associerade med programmet, kan du säkerhetskopiera och kopiera delade filer regelbundet till datorn, och speciellt innan du raderar programmet från iOS-enheten.

Hur säkerhetskopierar jag delade filer?

iTunes säkerhetskopierar de delade filerna på iOS-enheten när den synkroniserar iOS-enheten med datorn. Du kan inte välja eller återställa specifika filer från en säkerhetskopia, så du måste se till att med jämna mellanrum kopiera filerna som du skapat på iOS-enheten till datorn.

Var hittar jag filer som kopierats till program på min iOS-enhet?

Filerna som du kopierat från datorn är endast tillgängliga från programmet på iOS-enheten som du kopierade filerna till. De kan inte nås från andra program eller platser på iOS-enheten. Du kan visa listan över filer under avsnittet Fildelning på fliken Program i iTunes när iOS-enheten är ansluten till datorn. Se "Så här kopierar du filer via Fildelning" ovan.

Hur raderar jag filer som jag har kopierat till ett program på min iOS-enhet?

Så här raderar du en fil som du kopierat till ett iOS-program via Fildelning:

 1. Anslut iOS-enheten till datorn.
 2. Markera din iOS-enhet i avsnittet Enheter i iTunes.
 3. Klicka på fliken Program och rulla sedan ner till avsnittet Fildelning.
 4. Välj programmet som du vill radera en specifik fil från.
 5. Välj filen i listan Dokument och tryck på tangentbordstangenten Radera.
 6. När du uppmanas till att bekräfta din begäran klickar du på Radera.
  Fönster med bekräftning på radering
 7. Filen raderas genast från programmet på iOS-enheten.

Vissa program kan stödja ytterligare metoder för radering av filer. Se dokumentationen för programmet om du vill ha mer information.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)