iOS 4: Förstå Platstjänster

Läs om de olika platstjänster som en enhet med iOS 4 eller senare (iPhone, iPad och iPod touch) kan använda för att bestämma din plats.

Platstjänster gör att program som Kartor, Kamera och Kompass kan använda mobilnät samt WiFi1- och GPS2-nätverk för att avgöra ungefär var du befinner dig. Informationen samlas in anonymt och på ett sätt som gör att du inte kan identifieras.

Om platsernas precision och noggrannhet

Beroende på vilken enhet du har och vilka tjänster som finns, så använder Platstjänster en kombination av mobilnät, Wi-Fi och GPS för att avgöra platsen. Om du inte är klart synlig för en GPS-satellit hittar enheten dig med Wi-Fi3. Om du inte är inom räckhåll för Wi-Fi, kan enheten avgöra var du är med hjälp av mobilmaster.

I appar som kan visa din position på skärmen, till exempel Kartor, visas din aktuella (ungefärliga) plats med en blå markör. Om platsen inte kan bestämmas exakt visas även en blå cirkel runt markören. Storleken på cirkeln beror på hur exakt din placering kan avgöras – ju mindre cirkel, desto större noggrannhet.

Blå cirkel på karta

Obs! När Platstjänster är aktiverat visas en lila pilsymbol i statusfältet.

Kartor, färdbeskrivningar och platsbaserade appar är beroende av datatjänster. Dessa informationstjänster kan ändras och är kanske inte tillgängliga i alla geografiska områden, vilket kan resultera i att kartor, vägbeskrivningar eller platsbaserad information blir otillgänglig, felaktig eller ofullständig. Jämför informationen på enheten med din omgivning och eventuella skyltar eller andra kännetecken för att komma till rätta med eventuella oklarheter.

Slå på eller stänga av Platstjänster

Du kan slå på eller av Platstjänster i Inställningar > Platstjänster. Platstjänster är som standard aktiverade, men du kan stänga av dem om du inte vill använda funktionen eller spara batteri. Du kan bestämma vilka appar som ska ha åtkomst till platstjänstdata.

Platstjänster

Om du stänger av Platstjänster kommer du att uppmanas att slå på funktionen igen nästa gång en app försöker använda funktionen.

Återställa platsvarningar

Platsvarningar är begäran från program (som Kamera, Kompass och Kartor samt platsberoende program från tredje part) att Platstjänster ska användas med dessa program. En app visar en platsvarning första gången den behöver komma åt data från Platstjänster. Tryck på OK för att tillåta programmet i fråga att använda Platstjänster. Trycker du på Tillåt inte kommer programmet att hindras från att komma åt data från Platstjänster från och med då.

Platsvarning

Om du vill ändra huruvida ett program ska kunna eller inte kunna komma åt data från Platstjänster, kan du antingen ändra den individuella inställningen för det programmet i Inställningar > Platstjänster eller så kan du ändra alla program till att fråga med platsvarningen igen genom Inställningar > Allmänt > Återställ > Återställ platsvarningar.

Förbättra GPS-exakthet (endast iPhone och iPad Wi-Fi + 3G)2

Noggrannheten för GPS varierar med antalet synliga GPS-satelliter. Att upptäcka alla synliga satelliter kan ta flera minuter så noggrannheten ökar gradvis under tiden. Följande tips kan förbättra noggrannheten för GPS:

  • Se till att datum, tid och tidszon är rätt inställda på enheten i Inställningar > Allmänt > Datum och tid. Använd om möjligt alternativet Ställ in automatiskt. Viktigt! Felaktiga inställningar på datorn kan synkroniseras till enheten. Kontrollera datum, tid och tidszon på alla datorer som synkroniseras till din enhet.
  • Se till att du är ansluten till ett mobil- eller Wi-Fi-nätverk. Det gör att A-GPS (Assisted GPS) på enheten kan hitta synliga GPS-satelliter snabbare och dessutom ge initial platsinformation via Wi-Fi- eller mobilnät. Obs! Mikroceller (även kallade femtoceller) stöds inte med Platstjänster.
  • Se till att du har klar sikt till horisonten i olika riktningar. Tänk på att murar, fordonstak, höga byggnader, berg och andra föremål kan blockera synligheten för GPS-satelliter. När detta inträffar kommer enheten att automatiskt använda mobilnät eller Wi-Fi-nätverk för att bestämma var du befinner dig tills GPS-satelliterna blir synliga igen.

Obs!

  1. iPod touch använder enbart Wi-Fi till Platstjänster (om något Wi-Fi-nätverk är tillgängligt).
  2. GPS finns inte tillgängligt på de ursprungliga versionerna av iPhone och iPad Wi-Fi.
  3. På iOS-enheter som säljs i Kina kan termen Wireless LAN (WLAN) användas i stället för Wi-Fi. Wi-Fi-stöd för modeller som säljs i Kina.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)