Aktivera synkronisering av Entourage till iPhone, iPad och iPod touch

Microsoft Entourage 2004 och Microsoft Entourage 2008 är Mac-program där du kan synkronisera kontakter och kalendrar med iPhone, iPad och iPod touch. 

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Entourage-synkronisering av kontakter och kalendrar kräver Microsoft Office 2004 för Mac-uppdatering 11.3.5 eller senare. Om du använder Mac OS X v10.6 eller senare bör du använda Entourage 2008 och installera Microsoft Office-uppdatering 12.1.2 eller senare. Senaste uppdateringarna för Microsoft Office för Mac finns tillgängliga här, eller också kan du använda programmet Microsoft AutoUpdate.

När uppdateringen för Mac har installerats, är alternativet Synkroniseringstjänster i Entourage tillgängligt (välj Entourage > Preferences (Alternativ) i Entourage och klicka på Sync Services (Synkroniseringstjänster) under General Preferences (Allmänna alternativ)).

[Skärmbild Entourage-inställningar]

Välj Synchronize contacts with Address Book and MobileMe (Synkronisera kontakter med adressbok och MobileMe) och Synchronize events and tasks with iCal and MobileMe (Synkronisera händelser och uppgifter med iCal och MobileMe) för att synkronisera Entourages kontakter och kalendrar med adressboken och iCal. Klicka sedan på OK.

När du klickar på OK under Entourage Preferences (Entouragealternativ) visas följande dialogruta:

Entourage 2008

[Skärmbild Synkroniseringsalternativ]

Entourage 2004

[Skärmbild Entourage 2004]

Välj det alternativ för synkronisering som passar det sätt du vill synkronisera den information du valt. Om all din information finns i Entourage och inte i Adressbok ska du välja alternativet Replace Sync Services items with Entourage items (Ersätt objekt i Synkroniseringstjänster med Entourage-objekt). Om all din information finns i Adressbok ska du välja alternativet Replace Entourage items with Sync Services items (Ersätt Entourage-objekt med objekt från Synkroniseringstjänster). Om du har en del information i Entourage och en del i Adressbok, kan du välja alternativet Merge Entourage items with Sync Services items (Slå ihop objekt från Entourage och Synkroniseringstjänster).

Obs! Entourage behöver inte vara öppet när du synkroniserar iPhone, iPad eller iPod touch. Entourage 2004 är inte en universell tillämpning och kräver Rosetta när det används på en Intel-baserad Mac. Entourage 2008 är en universell tillämpning. Universella tillämpningar kan köras mer effektivt på Intel-baserade Mac-datorer.

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)