Grunderna om Mac: Time Machine säkerhetskopierar din Mac-dator

Läs om hur du konfigurerar Time Machine för att göra säkerhetskopior, hur du återställer objekt, hur du använder Systemåterställning för att återställa hela Mac-datorn till ett visst datum, hur du flyttar säkerhetskopior till en ny Mac-dator och mycket mer.

Time Machine är den inbyggda säkerhetskopieringen i OS X som fungerar för Mac-datorn tillsammans med en extern enhet (säljs separat) eller AirPort Time Capsule. Anslut enheten, ställ in Time Machine så att enheten används och luta dig tillbaka. Time Machine säkerhetskopierar automatiskt hela Mac-datorn, inklusive systemfiler, program, konton, inställningar, e-postmeddelanden, musik, bilder, filmer och dokument. Men det som skiljer Time Machine från andra program är att det inte bara gör en kopia av varje fil, utan det kommer också ihåg hur systemet såg ut på en viss dag. Det betyder att du kan göra ett återbesök på Mac-datorn så som den var i det förflutna. I Time Machine sparas säkerhetskopiorna för varje timme under 24 timmar, dagliga säkerhetskopior sparas för den senaste månaden och säkerhetskopior för varje vecka sparas tills enheten för säkerhetskopiering är full.

I OS X Lion och senare kan du:

 • Kryptera din Time Machine-säkerhetskopia.
 • Starta från OS X Återställning med din Time Machine-skiva för säkerhetskopiering. I OS X 10.7.3 och senare säkerhetskopierar Time Machine även återställningssystemet på Mac-datorn till skivan för säkerhetskopiering. Därmed kan du starta Mac-datorn från Time Machine-enheten om det behövs. Du behöver bara ansluta Time Machine-enheten och hålla ned alternativtangenten när du startar datorn, så väljs den som startskiva.

I OS X Mountain Lion och senare kan du:

 • Kryptera säkerhetskopior på AirPort Time Capsule och via nätverket.
 • Välj flera mål för säkerhetskopior som Time Machine ska rotera mellan under säkerhetskopieringscyklerna.
 • Slutföra säkerhetskopieringar när Mac-datorn är i Power Nap-läge (på kompatibla Mac-datorer).

Med OS X Mavericks kan du:

 • Hålla dig uppdaterad om status för den inledande säkerhetskopieringen med Meddelanden. Time Machine visar ett meddelande efter att den första säkerhetskopian är klar eller om några problem uppstår under den inledande säkerhetskopieringen. 
  time machine-meddelande

Time Machine-menyn

Time Machine-menyn i menyraden talar också om när en säkerhetskopiering pågår i bakgrunden. När en säkerhetskopiering pågår innehåller menysymbolen en extra pil i Mavericks. I tidigare versioner av OS X roterar den.

 overksam-symbol    menysymbol för time machine-varningvarningssymbol
overksam säkerhetskopia
pågår
kan inte säkerhetskopiera

Du kan kontrollera säkerhetskopieringens status genom att klicka på Time Machine-symbolen i menyraden. Om en Time Machine-symbol som visar på ett möjligt problem visas i menyraden, klickar du på symbolen för information om vad som hindrar Time Machine från att göra en säkerhetskopia.

time machine-menyn

Obs! Du kan också välja den här menyn medan du håller ned alternativtangenten om du vill se alternativ för att verifiera skivan för säkerhetskopiering eller manuellt välja en annan skiva att bläddra i.

Läs mer

Om du vill veta mer om att ställa in och använda Time Machine väljer du något av ämnena nedan.

Dölj allt | Visa allt

Ställa in säkerhetskopiering med Time Machine tillsammans med en extern enhet

Att ställa in Time Machine är lika enkelt som att ansluta till en extern enhet på Mac-datorn via Thunderbolt, FireWire eller USB.

Om du inte har angett en enhet för säkerhetskopiering med Time Machine och ansluter en extern hårddisk, visar Time Machine en dialogruta som ser ut ungefär så här:

Obs! Texten ”My Backup (489.5 GB)” i exemplet ovan ersätts med namnet och det lediga utrymmet på den externa hårddisken du ansluter.

 • Bekräfta att du vill använda enheten för säkerhetskopiering med Time Machine genom att klicka på alternativet Använd som hårddisk för säkerhetskopiering.  Time Machine-inställningarna öppnas med den här enheten vald som säkerhetskopieringsmål.
 • Klicka på Kryptera hårddisken om du vill kryptera den externa hårddisken för säkerhetskopiering i Time Machine med FileVault 2 (OS X Lion och senare).

Mer än så behöver du inte göra för att automatiskt säkerhetskopiera Mac-datorn. Panelen Time Machine i Systeminställningar ser ut ungefär så här:

Obs! ”My Backup” och hårddiskkapaciteten i exemplet ovan ersätts med namnet och kapaciteten på den externa hårddisk du konfigurerar som din Time Machine-säkerhetskopia.

Förbereda en hårddisk för Time Machine manuellt

 1. Om du vill radera en hårddisk innan den används med Time Machine följer du dessa steg:
 2. Öppna Skivverktyg (finns i mappen Verktyg).
 3. Anslut hårddisken om den inte redan är ansluten.
 4. Välj hårddisken du vill använda med Time Machine till vänster i fönstret Skivverktyg.
 5. Valfritt: Klicka på fliken Partition och välj en layout om du vill partitionera hårddisken. Kontrollera att Mac OS Extended (journalförd) är markerat på menyn Format för partitionen som används till säkerhetskopieringen. Klicka på Verkställ.
 6. Klicka på fliken Radera.
 7. Valfritt: Om du vill radera hårddisken på ett säkert sätt, konfigurerar du det genom att klicka på Säkerhetsalternativ och sedan på OK.
 8. Klicka på Radera.
 9. Öppna Time Machine-inställningarna i Systeminställningar efter raderingen och konfigurera enligt avsnittet ovan.
   

Om den första säkerhetskopieringen

Det är bäst att ställa in Time Machine på kvällen så att den första säkerhetskopieringen görs under natten. Det tar en stund beroende på OS X-volymens storlek. Avbryt inte den första säkerhetskopieringen. Det går att fortsätta att använda Mac-datorn även under säkerhetskopieringen.

När den första säkerhetskopieringen är klar sker efterföljande säkerhetskopieringar med Time Machine varje timme och endast med filer som har ändrats på Mac-datorn sedan den senaste säkerhetskopieringen (förutsatt att säkerhetskopieringsenheten är ansluten).

Tips! Det går att initiera en Time Machine-säkerhetskopiering manuellt genom att välja Säkerhetskopiera nu på menyn i Time Machine även om inställningen för Time Machine är inställd på av.

Välja en hårddisk för säkerhetskopiering manuellt

Du kan välja en hårddisk för säkerhetskopiering manuellt i panelen Time Machine i Systeminställningar.

 1. Välj menyn Time Machine > Öppna Time Machine-inställningar.
 2. Om hänglåssymbolen nere till vänster är låst klickar du på den och anger administratörsnamn och lösenord för att låsa upp den.
 3. Klicka på Välj hårddisk.
 4. Markera en hårddisk och klicka sedan på Använd skiva.

Obs! I OS X Mountain Lion och senare ombeds du klicka på något av följande alternativ om en hårddisk för säkerhetskopiering redan har valts:

 • Avbryt – processen avbryts och dina inställningar för Time Machine ändras inte.
 • Ersätt (nuvarande hårddisknamn) – Time Machine slutar använda den nuvarande hårddisken och ersätter den med det nya valet.
 • Använd båda – Time Machine växlar säkerhetskopieringen mellan flera enheter. Se ”Ställa in en extra säkerhetskopia i Time Machine (OS X Mountain Lion eller senare)” för mer information.

Välja en enhet för säkerhetskopiering

När du väljer en enhet i Time Machine-inställningarna där du vill lagra säkerhetskopierad information, listas alla tillgängliga enheter där säkerhetskopior kan lagras. Om du har partitionerat en enhet, listas även kvalificerade partitioner. Om du inte ser din enhet i listan kontrollerar du följande:

 • Time Machine kan bara säkerhetskopiera till en extern enhet som är ansluten till en AirPort Extreme 802.11ac-basstation. Time Machine kan inte säkerhetskopiera data till externa enheter som är anslutna till andra modeller av AirPort Extreme-basstationer.
 • Det vanligaste formatet för en Time Machine-enhet för säkerhetskopiering är Mac OS Extended (journalförd), men Time Machine stöder även Mac OS Extended (skiftlägeskänslig, journalförd) och XSan-format.
 • Time Machine kan inte säkerhetskopiera till en enhet som är formaterad för Microsoft Windows (NTFS- eller FAT-format).  Om du väljer du en NTFS- eller FAT-formaterad enhet uppmanar Time Machine dig att formatera om enheten. Välj en annan enhet eller formatera om enheten i Mac OS Extended-format (journalfört). Viktigt! Eftersom omformatering raderar samtliga filer på enheten bör du endast göra det om du inte längre behöver filerna eller om du har kopior av dem på en annan enhet.
 • Om enheten har partitionerats med partitionstypen huvudstartpost (MBR), kan det hända att vissa partitioner är oåtkomliga och inte kan användas med Time Machine. Typen GUID-partitionstabell (GPT) rekommenderas.
 • Time Machine fungerar bäst om du endast använder enheten för säkerhetskopiering för Time Machine-säkerhetskopieringar. Om du sparar separata filer på säkerhetskopieringsenheten, säkerhetskopierar Time Machine dem inte och det tillgängliga utrymmet för Time Machine-säkerhetskopior blir mindre. 

Ställa in Time Machine för säkerhetskopiering med AirPort Time Capsule

Om du har en AirPort Time Capsule i hemnätverket kan du använda den som hårddisk för säkerhetskopiering med Time Machine. Läs handboken som medföljde AirPort Time Capsule för mer information om att ställa in den i hemnätverket. När din AirPort Time Capsule har konfigurerats för hemnätverket:

 1. Öppna Time Machine-inställningarna och klicka på Välj hårddisk. 
 2. I rutan som visas väljer du den AirPort Time Capsule som du vill använda för säkerhetskopiering.

I OS X Mountain Lion eller senare kan du välja alternativet Kryptera säkerhetskopior om du vill kryptera säkerhetskopian på AirPort Time Capsule med FileVault 2.

Tips! Klicka på Ställ in en annan Time Capsule om du vill öppna programmet AirPort-verktyg för att ställa in och konfigurera AirPort Time Capsule. Ange namnet och lösenordet eller endast lösenordet för din AirPort Time Capsule via AirPort-verktyg. 

Om den första säkerhetskopieringen till en AirPort Time Capsule

Den första säkerhetskopieringen kan gå fortare om du lämnar datorn i samma rum som AirPort Time Capsule-enheten. Det går även att använda en Ethernet-kabel för att ansluta Mac-datorn till någon av Ethernet-portarna på AirPort Time Capsule-enheten. Du bör inte avbryta den första anslutningen för säkerhetskopiering genom att försätta datorn i vila eller stänga av den. Det går att fortsätta att använda Mac-datorn även under säkerhetskopieringen.  Det finns ytterligare information om att säkerhetskopiera med AirPort Time Capsule för första gången

När den första säkerhetskopieringen har slutförts, gör Time Machine därefter bara säkerhetskopior av de filer som har ändrats på datorn sedan den senaste kopieringen. Efterföljande säkerhetskopieringar görs när det finns en anslutning mellan datorn och enheten för säkerhetskopiering. Du kan inleda en Time Machine-säkerhetskopieringscykel manuellt genom att välja Säkerhetskopiera nu från Time Machine-menyn i menyraden.

Ställa in en extra säkerhetskopia i Time Machine (OS X Mountain Lion och Mavericks)

Med Time Machine i OS X Mountain Lion kan du lägga till extra mål för säkerhetskopiering i Time Machine i listan över befintliga säkerhetskopieringar i Time Machine. På så sätt kan du göra en extra säkerhetskopia i Time Machine eller en säkerhetskopia i Time Machine på en annan plats. Du kan till exempel ha ett mål för säkerhetskopiering i Time Machine hemma och ett annat mål på jobbet.

Lägg bara till en extern hårddisk eller AirPort Time Capsule i panelen Time Machine i Systeminställningar enligt stegen ovan.

När Time Machine har konfigurerats roteras säkerhetskopieringscyklerna mellan de konfigurerade målen för säkerhetskopiering. Om det inte går att hitta ett mål när säkerhetskopieringen görs, hoppar Time Machine över det målet. Time Machine provar nästa mål för säkerhetskopiering i listan tills det hittar ett mål att interagera med och genomför därefter säkerhetskopieringen.

Markera objekt som inte ska säkerhetskopieras

Ändra inställningarna för Time Machine genom att klicka på knappen Alternativ. Ett blad som liknar det här visas:

På det här bladet går det att ange att filer, mappar eller hela volymer undantas från säkerhetskopieringen. Detta är användbart om du vill undvika att alltför snabbt fylla hela enheten för säkerhetskopiering. Om du till exempel ofta ändrar i en väldigt stor fil (exempelvis större än 1 GB) går det att lägga till den filen i listan Uteslut dessa objekt från säkerhetskopieringar. Time Machine säkerhetskopierar ändrade filer, oavsett hur mycket eller hur lite filen har ändrats mellan säkerhetskopieringarna. 

Om du har markerat alternativet Meddela när gamla säkerhetskopior raderats, meddelas du när äldre säkerhetskopior tas bort för att skapa utrymme för nyare.  

Återskapa data från en Time Machine-säkerhetskopia

Med Time Machine går det att gå ”bakåt i tiden” och återskapa filer, versioner av filer eller hela systemet. Kontrollera att enheten för säkerhetskopiering är ansluten och ligger på skrivbordet. Om den inte gör det visas ett meddelande om att Time Machine inte kan hitta skivan för säkerhetskopiering.

Återskapa specifika filer eller mappar

Välj Gå in i Time Machine från Time Machine-menyn så visas gränssnittet för återställning. Här backar du bokstavligen tiden och ser hur dina fönster såg ut tidigare. 


Med tidslinjen till höger om fönstret kan du välja en specifik tidpunkt. Tidslinjen visar tiden för alla dina säkerhetskopior. Om du inte är säker på när du förlorade eller ändrade en fil, kan du använda bakåtpilen och låta Time Machine backa tiden automatiskt och visa när mappen senast ändrades.

Obs! Rosa datum innebär att dessa data finns på Time Machines säkerhetskopieringsenhet. Vita datum innebär att dessa data finns på Mac-datorn. I OS X Lion 10.7 och senare görs lokala ögonblicksbilder på bärbara Mac-datorer. 

Du kan också göra en Spotlight-sökning från Finder. Skriv en sökterm i sökfältet i Spotlight och använd sedan bakåtpilen och låt Time Machine leta efter det du söker i dina säkerhetskopior.

Innan en fil återskapas kan du förhandsvisa den med Överblick och kontrollera att det är rätt fil. Du förhandsvisar den genom att markera filen och trycka på mellanslagstangenten.

Om du vill återskapa den markerar du filen/mappen och klickar på knappen Återskapa. Filen kopieras automatiskt till skrivbordet eller en lämplig mapp.  Om det finns en fil med samma namn som filen du återskapar på samma ställe, blir du ombedd att välja vilken fil du vill behålla eller om du vill behålla båda.

Återskapa hela systemet från en säkerhetskopia

Om du återskapar en säkerhetskopia till samma Mac-dator som säkerhetskopian gjordes med

Håll ned kommando- och R-tangenterna vid start så startar datorn från återställningssystemet. Menyn som visas innehåller alternativet för att återskapa från en Time Machine-säkerhetskopia. Om du använder Mac OS X Snow Leopard startar du datorn från installationsskivan. Använd sedan verktyget Återskapa från en Time Machine-säkerhetskopia.

Obs! Om meddelandet ”Den här säkerhetskopian kan inte återskapas eftersom den skapades på en annan Mac-modell” visas vid återställning av en säkerhetskopia som skapades på en annan Mac-dator, följer du anvisningarna på skärmen. Om du försöker återskapa en säkerhetskopia från en Mac-dator till en annan, använder du Flyttassistenten för att överföra data från säkerhetskopian istället, enligt beskrivningarna i nästa avsnitt.

Flytta en Time Machine-säkerhetskopia till en ny Mac-dator

När du skaffar en ny Mac-dator kan du överföra alla dina program, filer, inställningar och annan information från en befintlig Time Machine-säkerhetskopia. När du startar din nya Mac-dator för första gången frågar Inställningsassistenten om du vill återskapa från en säkerhetskopia. Om du redan har ställt in din nya Mac-dator kan du använda Flyttassistenten (i Program/Verktygsprogram) för samma sak.

När Flyttassistenten slutfört överföringen och du markerar den befintliga enheten för Time Machine-säkerhetskopiering, visas Ta över säkerhetskopieringshistorik. När du har markerat det alternativet kan du fortsätta använda din befintliga Time Machine-säkerhetskopia på den nya Mac-datorn.

Om enheten för säkerhetskopiering blir full

När enheten för säkerhetskopiering börjar bli full, tar Time Machine bort de äldsta säkerhetskopiorna på ett intelligent sätt, så att det finns plats för nya. Du får också ett meddelande om du har markerat alternativet Meddela när gamla säkerhetskopior raderats i Time Machine-inställningarna.

Överväg följande alternativ om skivan för säkerhetskopiering ofta blir full så att dina äldsta säkerhetskopior riskerar att raderas tidigare än du vill:

 • Använd en separat enhet för dina säkerhetskopior eller överför dem till en ny, större enhet med hjälp av anvisningarna i Time Machine: Så här överför du säkerhetskopior från den nuvarande säkerhetskopieringsdisken till en ny säkerhetskopieringsdisk.  
  •  Tips! Du kan även bläddra i den ursprungliga enheten för säkerhetskopiering efter tidigare säkerhetskopior med Bläddra på andra Time Machine-hårddiskar. Om du vill visa det här alternativet trycker du på alternativtangenten och klickar på Time Machine-menyn i Finder (menyn visas endast om du valt Visa Time Machine-status i menyraden i inställningarna i Time Machine).
    
 • Minska mängden information som säkerhetskopieras genom att utöka listan Uteslut dessa objekt från säkerhetskopieringar i inställningarna i Time Machine enligt ovan. Enheten för säkerhetskopiering fylls då inte lika ofta.
   
 • Ta bort filer som inte längre behövs (från skrivbordet, dokument- eller hemmappen) så att de inte längre säkerhetskopieras.  I utrymmesbesparande syfte kan du även öppna Time Machines återställningsgränssnitt och ta bort säkerhetskopierade filer som inte längre behövs. Det gör du genom att välja filen eller filerna, och sedan välja alternativet Radera alla säkerhetskopior av i popupmenyn Åtgärder (kugghjulssymbolen) i Finder-fönstret för Time Machine. Se till att du endast raderar filer som du är säker på att du aldrig mer behöver.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
66% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)