Använda Aktivitetskontroll för att läsa systemminnet och avgöra hur mycket RAM som används (OS X Mountain Lion och tidigare)

Här lär du dig hur du använder Aktivitetskontroll i OS X Mountain Lion eller tidigare för att läsa systemminnet och avgöra hur mycket RAM som används.

Mac OS X har väldigt effektiv minneshantering. Minne tilldelas automatiskt och innehållet i minnet justeras efter behov.

Systemminnestyperna är: ledigt, aktivt och inaktivt minne. Dessutom kan du läsa om vad Använt, Virtuellt minne, Sidor in/Sidor ut och Växelfil innebär.

Anteckningar

  • Termen ”minne” i denna artikel innefattar höghastighets-RAM, virtuellt minne och växelfiler på Mac-datorns hårddisk.
  • Information om Aktivitetskontroll i OS X Mavericks och senare finns i den här artikeln.

Förstå fliken Systemminne i Aktivitetskontroll

Fyra typer av minne finns i Aktivitetskontrolls diagram över Systemminne: Ledigt, Resident, Aktivt och Inaktivt. Summan av de fyra bitarna i cirkeldiagrammet motsvarar det totala minnet (RAM) som är installerat på Mac-datorn. RAM-minnet är det höghastighetsminne som används till att lagra information som används just nu eller som nyligen använts. Informationen i RAM läses in från hårddisken vid start och när program och dokument öppnas.

Här visas fönstret Aktivitetskontroll med fliken Systemminne markerad:

Ledigt:

Detta är mängden RAM som inte används.

Resident:

Information i RAM som inte går att flytta till hårddisken. Mängden resident minne beror på de program du använder.

Aktivt:

Denna information finns för närvarande i RAM-minnet och har nyligen använts.

Inaktivt:

Denna information finns i RAM, men används inte aktivt och användes nyligen.

Om du exempelvis har använt Mail och sedan avslutat det, är den delen av RAM som Mail använt markerad som Inaktivt. Precis som med ledigt minne, kan inaktivt minne användas av andra program. Startas Mail på nytt innan dess inaktiva minne har använts av ett annat program, startar Mail däremot snabbare, eftersom det inaktiva minnet konverteras till aktivt minne i stället för att Mail läses in från den långsammare hårddisken.

Använt:

Detta är den totala storleken på RAM-minnet som används.

Virtuellt minne:

Detta är den totala storleken på det virtuella minne som finns för alla processer på din Mac. 

Sidor in/Sidor ut:

Sidor in/Sidor ut är mängden information som flyttas mellan RAM-minnet och hårddisken. Värdet är den ackumulerade datamängd som Mac OS X har flyttat mellan RAM och hårddisken. Obs! Värdet inom parentes visar den senaste sidaktiviteten.

Tips! Sidor ut äger rum när Mac-datorn måste skriva information från RAM-minnet till hårddisken (eftersom RAM-minnet är fullt). Minska antalet sidor ut genom att lägga till mer RAM-minne.

Växelfil:

Detta är mängden information som har kopierats till växelfilen på hårddisken.

Vill du ha mer information om Mac OS X minneshantering inklusive virtuellt minne kan du läsa denna utvecklarlänk.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)