iPhone: rozwiązywanie problemów sprzętowych

Jeśli występują problemy z telefonem iPhone, zastosuj się do poniższych wskazówek.

Uwaga: problem może rozwiązać zainstalowanie najnowszej wersji systemu iOS. Jeśli na urządzeniu jest zainstalowana najnowsza wersja systemu iOS, odszukaj opis występujących objawów i kontynuuj rozwiązywanie problemów.

Zwiń wszystko | Rozwiń wszystko

Problemy dotyczące dźwięku — głośnik/mikrofon/słuchawka

Oto procedury rozwiązywania problemów dotyczące następujących kwestii:

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy nie przekazuje dźwięku

 1. Sprawdź, czy w gnieździe słuchawkowym nie ma zanieczyszczeń. W razie potrzeby wyczyść gniazdo.
 2. Podłącz zestaw słuchawkowy i upewnij się, że wtyczka jest dociśnięta do końca.
 3. Sprawdź ustawienie głośności. Wyreguluj poziom głośności, używając przycisków zwiększania i zmniejszania głośności, które znajdują się z lewej strony telefonu iPhone.
 4. Jeśli próbujesz słuchać muzyki i nie słyszysz dźwięku, upewnij się, że na telefonie iPhone nie wstrzymano odtwarzania. Spróbuj ścisnąć mikrofon zestawu słuchawkowego w celu wznowienia odtwarzania. Możesz także na ekranie początkowym wybrać kolejno opcje iPod > Odtwarzane, a następnie stuknąć opcję Odtwarzaj.
 5. Sprawdź, czy na komputerze, z którym jest synchronizowany telefon iPhone, zainstalowano najnowszą wersję programu iTunes. (Utwory kupione w sklepie iTunes Store przy użyciu starszych wersji tego programu nie będą odtwarzane).
 6. Wypróbuj inny zestaw słuchawkowy firmy Apple. (Niektóre zestawy słuchawkowe innych firm wymagają przejściówki do korzystania z telefonu iPhone).
 7. Wypróbuj inny utwór lub inne nagranie wideo.
 8. Sprawdź, czy takie same problemy występują z dźwiękami komunikatów lub innymi efektami dźwiękowymi telefonu iPhone.
 9. Odłącz zestaw słuchawkowy od telefonu iPhone i sprawdź, czy wbudowany głośnik odtwarza dźwięk.

Zasilanie/bateria

Problemy dotyczące baterii lub ładowania

W przypadku problemów z baterią lub ładowaniem zapoznaj się z tą procedurą.

Zakres dopuszczalnych temperatur dla telefonu iPhone

Telefon nie włącza się, włącza się tylko po podłączeniu do zasilania lub nieoczekiwanie wyłącza się

 1. Sprawdź, czy przycisk Usypianie/Budzenie działa. Jeśli przycisk ten nie działa, sprawdź, czy jest uszkodzony. Jeśli przycisk jest uszkodzony lub nie działa po naciśnięciu, oddaj telefon do serwisu.
 2. Sprawdź, czy wskaźnik kontaktu z substancją ciekłą jest uaktywniony lub czy występują oznaki korozji. Dowiedz się o wskaźnikach kontaktu z substancją ciekłą i korozji.
 3. Podłącz telefon iPhone do zasilacza USB dla telefonu iPhone i ładuj go przez co najmniej 10 minut.
 4. Po upływie co najmniej 30 minut sprawdź następujące kwestie:
  • Jeśli zostanie wyświetlony ekran początkowy, iPhone powinien działać. W razie potrzeby uaktualnij system iOS do najnowszej wersji. Kontynuuj ładowanie do czasu pełnego naładowania urządzenia i wyświetlenia następującej ikony baterii w prawym górnym rogu ekranu: . Następnie odłącz telefon od zasilania. Jeśli telefon wyłączy się natychmiast, oddaj go do serwisu.
  • Jeśli zostanie wyświetlony obraz niskiego poziomu naładowania baterii (nawet wtedy, gdy telefon był ładowany przez co najmniej 20 minut), przejdź do sekcji dotyczącej objawu „Na telefonie iPhone jest wyświetlany obraz niskiego poziomu naładowania baterii i telefon nie odpowiada” w tym artykule.
  • Jeśli na wyświetlaczu pojawi się zawartość inna niż ekran początkowy lub obraz niskiego poziomu naładowania baterii, przejdź do dalszej części tego artykułu w celu wykonania kolejnych czynności procedury rozwiązywania problemów.
 5. Jeśli nie można włączyć telefonu iPhone, wyzeruj go po podłączeniu do zasilacza USB do telefonu iPhone.
  • Jeśli wyświetlacz się włączy, przejdź do kroku 4.
  • Jeśli wyświetlacz się nie włączy, przejdź do następnego kroku.
 6. Podłącz telefon iPhone do komputera, a następnie otwórz program iTunes. Jeśli program iTunes rozpozna telefon iPhone i zostanie wyświetlona informacja o tym, że telefon iPhone jest w trybie awaryjnym, odtwórz telefon iPhone. Jeśli iPhone nie będzie widoczny w programie iTunes lub wystąpią problemy z odtwarzaniem telefonu iPhone, zapoznaj się z tym artykułem w celu uzyskania dodatkowych informacji.
 7. Jeśli odtworzenie telefonu iPhone rozwiązało problem, przejdź do kroku 4. Jeśli odtworzenie telefonu iPhone nie rozwiązało problemu, oddaj telefon do serwisu.

Wyświetlacz

Problemy z obrazem na wyświetlaczu

Problemy mogą obejmować: jasne lub ciemne piksele, linie w nagraniach wideo lub brakujące fragmenty nagrań wideo.

 1. Spróbuj wyłączyć telefon iPhone, a następnie włączyć go ponownie.
 2. Sprawdź, czy problem dotyczy tylko określonych materiałów, wyświetlając inne nagrania.
 3. Jeśli obraz jest za ciemny, dostosuj ustawienia jasności. W menu Ustawienia ogólne wybierz opcję Jasność i tapeta, a następnie dostosuj ustawienie przy użyciu suwaka.

Wyświetlacz nie zmienia trybu na poziomy

 • Pamiętaj, że tryby orientacji wyświetlania nie są zmieniane dla zdjęć, stron internetowych i aplikacji, jeśli telefon iPhone jest położony płasko. W celu przełączania między pionowym i poziomym trybem wyświetlania należy trzymać telefon iPhone prostopadle do podłoża.
 • Upewnij się, że blokada obrotu ekranu jest wyłączona.
 • Aby sprawdzić działanie tej funkcji, otwórz aplikację Kalkulator, trzymając telefon iPhone pionowo. Powinien zostać wyświetlony kalkulator standardowy. Następnie obróć telefon iPhone do pozycji poziomej. Powinien zostać wyświetlony kalkulator naukowy.

Uwaga: niektóre aplikacje i funkcje obsługują tylko jeden z trybów — poziomy lub pionowy. Na przykład aplikacja Wideo odtwarza filmy tylko w trybie poziomym, natomiast aplikacja Przypomnienia korzysta tylko z trybu pionowego. Nie wszystkie aplikacje telefonu iPhone używają trybu poziomego.

Wyświetlacz Multi-Touch nie reaguje na dotyk

Informacje na temat rozwiązywania problemów dotyczących wyświetlacza Multi-Touch można znaleźć w tym dokumencie.

Wyświetlacz nie jest podświetlany lub wyświetlany jest ciemny ekran

 1. Przełącz przełącznik dzwonka, aby sprawdzić, czy telefon wibruje. Jeśli telefon iPhone wibruje, może to oznaczać, że jest zasilany, ale nie wyświetla żadnego obrazu.
 2. Spróbuj wyłączyć telefon iPhone, a następnie włączyć go ponownie.
 3. Spróbuj wyzerować telefon iPhone po podłączeniu go do ładowarki.
 4. W przypadku wyświetlenia ekranu niskiego poziomu baterii naładuj telefon iPhone.

Jasność wyświetlacza nie jest automatycznie dostosowywana

Czujnik oświetlenia otoczenia zwiększa jasność wyświetlacza, gdy telefon iPhone jest używany w dobrze oświetlonym otoczeniu. Gdy telefon jest używany w ciemnym otoczeniu, czujnik przyciemnia wyświetlacz. Aby sprawdzić działanie tego czujnika, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli telefon iPhone znajduje się w etui ochronnym, wyjmij go z etui. Jeśli na wyświetlaczu znajduje się folia ochronna, usuń ją.
 2. Upewnij się, że ustawienie Automatyczna jasność (na ekranie Ustawienia > Jasność i tapeta) jest włączone, a suwak poziomu jasności jest ustawiony w połowie skali.
 3. Naciśnij przycisk Początek, aby wrócić do ekranu początkowego, a następnie naciśnij przycisk Uśpij/Obudź, aby zablokować telefon iPhone.
 4. W jasnym otoczeniu zasłoń górną część (około jedną trzecią) telefonu iPhone przed światłem, a następnie naciśnij przycisk Uśpij/Obudź lub przycisk Początek, aby wybudzić telefon. Przesuń suwak, aby odblokować telefon.
 5. Zwróć uwagę na jasność ekranu i ikon aplikacji — powinny być nieco wygaszone.
 6. Odsłoń górną część wyświetlacza. Po chwili wyświetlacz powinien stać się jaśniejszy.

Dowiedz sie więcej o ustawieniu jasności.

Na wyświetlaczu jest widoczny biały ekran

 1. Spróbuj wyłączyć telefon iPhone, a następnie włączyć go ponownie.
 2. Jeśli nie można wyłączyć telefonu iPhone, spróbuj go wyzerować.
 3. Jeśli to nie pomoże, spróbuj odtworzyć urządzenie.

Po zakończeniu połączenia wyświetlacz pozostaje czarny

 1. Jeśli telefon iPhone znajduje się w etui ochronnym, wyjmij go z etui.
 2. Jeśli na wyświetlaczu znajduje się folia ochronna lub antyodblaskowa, usuń ją.
 3. Wyczyść ekran, szczególnie w pobliżu słuchawki, miękką, lekko nawilżoną ściereczką niepozostawiającą włókien.
 4. Spróbuj wyłączyć telefon iPhone, a następnie włączyć go ponownie.

Ekran nie jest blokowany ani nie staje się czarny po odebraniu połączenia

 1. Upewnij się, że nie uaktywniono wyciszenia lub głośnika tuż przed zbliżeniem ucha do słuchawki.
 2. Podczas połączenia zakryj dłonią górną część (około jedną trzecią) wyświetlacza i sprawdź, czy ekran zostaje zablokowany lub przechodzi w tryb uśpienia.
 3. Spróbuj wyłączyć telefon iPhone, a następnie włączyć go ponownie.

Ogólne problemy z telefonem i łącznością

Dzwonienie i problemy z połączeniem

Zapoznaj się najpierw z procedurą rozwiązywania problemów podaną na stronie Asystenta Dzwonienie i problemy z połączeniem.

Brak sygnału sieci komórkowej

 1. Upewnij się, że na pasku stanu w lewym górnym rogu wyświetlacza jest widoczna nazwa operatora.
 2. Włącz tryb Samolot, poczekaj na wyświetlenie ikony na pasku stanu, a następnie wyłącz ten tryb.
 3. Wyzeruj ustawienia sieciowe: stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Ustawienia sieciowe.
 4. Jeśli telefon iPhone znajduje się w etui, spróbuj je zdjąć, aby upewnić się, że to etui nie jest źródłem zakłóceń sygnału sieci komórkowej.
 5. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać następujące informacje:
  • Czy znajdujesz się w zasięgu sieci.
  • Czy nie występuje jakaś awaria sieci.
  • Czy konto jest prawidłowo skonfigurowane na telefonie.
 6. Spróbuj odtworzyć telefon i skonfigurować go jako nowe urządzenie.

Uwaga: telefon iPhone może odbierać połączenia po upływie zaledwie 15 minut od aktywacji. W przypadku przenoszenia bieżącego numeru telefonu rozpoczęcie przekazywania połączeń na telefon iPhone może nastąpić nawet po kilku dniach, w zależności od rodzaju i stanu poprzedniego konta usługi. W międzyczasie można nawiązywać połączenia i korzystać z innych funkcji urządzenia.

Przerwy w dostępie do sieci komórkowej w miejscu o dobrym zasięgu

 1. Jeśli telefon iPhone znajduje się w etui, spróbuj go użyć po wyjęciu z etui.
 2. Spróbuj wyłączyć telefon iPhone, a następnie włączyć go ponownie.
 3. Spróbuj przejść w inne miejsce.
 4. Jeśli sygnał sieci komórkowej jest w dalszym ciągu przerywany, a w telefonie iPhone znajduje się karta SIM, skontaktuj się z operatorem lub odwiedź lokalny sklep detaliczny Apple Store w celu sprawdzenia, czy należy wymienić kartę SIM.
 5. Jeśli korzystasz z telefonu iPhone w sieci CDMA, uaktualnij listę preferowanych opcji roamingu (PRL, Preferred Roaming List). W razie potrzeby zwróć się o pomoc do operatora.

Problemy z łącznością Wi-Fi i Bluetooth

Zakłócenia w przypadku przechowywania telefonu w etui

Więcej informacji można znaleźć w tym artykule.

Telefon nie przechodzi w tryb Samolot

 1. Spróbuj wyłączyć telefon iPhone, a następnie włączyć go ponownie.
 2. Na ekranie początkowym stuknij opcję Ustawienia, a następnie włącz tryb Samolot. Gdy tryb Samolot jest włączony, na pasku stanu w górnej części ekranu jest wyświetlona ikona , a telefon iPhone nie emituje sygnałów komórkowych, radiowych, Wi-Fi ani Bluetooth.

Więcej informacji o trybie Samolot można znaleźć w tym artykule.

W lewym górnym rogu ekranu jest wyświetlany komunikat „Brak sieci”.

Problem z rozpoznawaniem urządzenia w programie iTunes lub podczas korzystania z połączenia USB

iPhone nie odpowiada i jest wyświetlane logo firmy Apple

Przyciski i przełączniki

Przycisk Uśpij/Obudź nie blokuje ani nie odblokowuje telefonu iPhone

 1. Aby zablokować telefon, naciśnij przycisk Uśpij/Obudź. Uwaga: domyślnie telefon iPhone blokuje się automatycznie, jeśli ekran nie zostanie dotknięty przez minutę.
 2. Aby odblokować telefon iPhone, naciśnij przycisk Początek lub przycisk Uśpij/Obudź, a następnie przesuń suwak.
 3. Jeśli żadna z powyższych czynności nie rozwiązała problemu, spróbuj wyłączyć telefon iPhone, a następnie ponownie go włączyć.
 4. Jeśli nie można wyłączyć telefonu iPhone, wyzeruj go.
 5. Spróbuj zablokować lub odblokować telefon.

Przycisk Początek reaguje zbyt wolno

 1. Jeśli przycisk Początek reaguje zbyt wolno podczas opuszczania jednej z aplikacji, wypróbuj działanie przycisku w innej aplikacji.
 2. Jeśli problem występuje tylko w niektórych aplikacjach, spróbuj je usunąć i zainstalować ponownie. Uzyskaj dalszą pomoc w zakresie instalowania aplikacji i rozwiązywania problemów, które ich dotyczą.
 3. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj wyłączyć telefon iPhone, a następnie włączyć go ponownie. Jeśli nie można ponownie uruchomić telefonu iPhone, spróbuj go wyzerować.
 4. Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, spróbuj odtworzyć telefon iPhone.
 5. Jeśli powyższe czynności nie pomogły, zgłoś się do serwisu.

Przycisk Początek nie działa

 1. Przełącz telefon iPhone w tryb uśpienia.
 2. Odczekaj kilka sekund.
 3. Naciśnij przycisk Początek.
 4. Telefon iPhone powinien zostać wybudzony z trybu uśpienia.
 5. Jeśli telefon iPhone nie zostanie wybudzony, oddaj go do naprawy.

Aparat

Aparat nie działa lub jakość obrazu jest niezadowalająca

 1. Jeśli na wyświetlaczu widać zamkniętą migawkę lub czarny ekran, wymuś zamknięcie aplikacji Aparat.
 2. Jeśli nie widzisz aplikacji Aparat na ekranie początkowym, spróbuj ją odszukać przy użyciu funkcji Spotlight. Jeśli aplikacji Aparat nie ma w wynikach wyszukiwania, upewnij się, że nie jest włączona funkcja Ograniczenia. W tym celu stuknij opcję Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia.
 3. Upewnij się, że obiektyw aparatu jest czysty i nie jest niczym zasłonięty. Wyczyść obiektyw za pomocą ściereczki do polerowania z mikrofibry.
 4. Etui mogą zakłócać pracę aparatu i lampy błyskowej. Jeśli zdjęcia mają nieodpowiednią jakość lub kolory, spróbuj delikatnie wyczyścić obiektyw za pomocą czystej, suchej ściereczki lub zdjąć etui.
 5. Spróbuj wyłączyć telefon iPhone, a następnie ponownie go włączyć.
 6. Stuknij ekran w celu ustawienia ostrości na wybranym obiekcie. Podczas dostosowywania ostrości obraz na ekranie może błysnąć lub utracić ostrość.
 7. W trakcie ustawiania ostrości staraj się pozostać w bezruchu.
  • Zdjęcia: nie ruszaj się podczas robienia zdjęcia. Przesunięcie obiektywu za daleko w którąkolwiek stronę spowoduje automatyczne ponowne ustawienie ostrości dla środka obrazu.
   Uwaga: zdjęcie zrobione za pomocą telefonu iPhone obróconego bokiem jest automatycznie zachowywane w orientacji poziomej.
  • Wideo: ustaw ostrość przed rozpoczęciem nagrywania. Możesz też stuknąć w celu ponownego ustawienia ostrości podczas nagrywania. Zakończenie pracy aplikacji Aparat podczas nagrywania powoduje zatrzymanie nagrywania i zachowanie pliku wideo w albumie Rolka z aparatu.
   Uwaga: funkcje nagrywania wideo nie są dostępne na oryginalnym telefonie iPhone ani telefonie iPhone 3G.
 8. Jeśli telefon iPhone jest wyposażony w dwa aparaty — przedni i tylny, wypróbuj oba, aby sprawdzić, czy problem dotyczy każdego z nich.

Akcesoria

Akcesorium nie działa

Przyciski stereofonicznego zestawu słuchawkowego nie działają poprawnie

 1. Sprawdź, czy używany zestaw słuchawkowy jest zgodny z telefonem iPhone.
 2. Upewnij się, że w gnieździe słuchawkowym nie ma zabrudzeń.
 3. Podłącz stereofoniczny zestaw słuchawkowy i odtwórz dźwięk, używając aplikacji Muzyka. Sprawdź, czy działają oba kanały — lewy i prawy.
 4. Naciśnij środkowy przycisk, aby sprawdzić, czy można za jego pomocą wstrzymać i wznowić odtwarzanie dźwięku.
 5. Nawiąż połączenie telefoniczne i sprawdź, czy mikrofon działa.
 6. Jeśli problem nadal występuje, sprawdź działanie innego zestawu słuchawkowego.
 7. Jeśli problem występuje także podczas używania innego zestawu, oddaj telefon iPhone do naprawy.

Zestaw słuchawkowy Bluetooth nie odpowiada lub nie działa prawidłowo z telefonem iPhone

 1. Zestawy słuchawkowe Bluetooth innych firm mogą być niezgodne z niektórymi modelami telefonu iPhone. Przed podjęciem próby rozwiązania problemu lub przekazania telefonu do serwisu sprawdź w witrynie produktu, czy zestaw jest zgodny z danym telefonem iPhone.
 2. Upewnij się, że telefon iPhone jest skonfigurowany do odtwarzania dźwięku za pośrednictwem zestawu słuchawkowego. Stuknij ikonę Źródło audio i wybierz opcję Zestaw słuchawkowy Bluetooth iPhone.
 3. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy i telefon iPhone są naładowane.
 4. Wyłącz i ponownie włącz zestaw słuchawkowy.
 5. Spróbuj wyłączyć telefon iPhone, a następnie włączyć go ponownie.
 6. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona na telefonie iPhone. W tym celu na ekranie początkowym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth, a następnie włącz funkcję Bluetooth.
 7. W okienku ustawień funkcji Bluetooth sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest wykrywalny. W przypadku zestawu słuchawkowego Bluetooth innej firmy zapoznaj się z podręcznikiem tego zestawu w celu uzyskania informacji na temat konfigurowania, wykrywania zestawu i domyślnych kodów zabezpieczeń. Jeśli posiadasz zestaw słuchawkowy Bluetooth firmy Apple, naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu, aż usłyszysz w słuchawce pięć krótkich, wysokich sygnałów. Gdy zestaw słuchawkowy jest wykrywalny, wskaźnik stanu miga na zielono.
  • Gdy na liście urządzeń Bluetooth zostanie wyświetlona pozycja zestawu słuchawkowego, stuknij ją, aby zestawić telefon iPhone w parę z zestawem.
  • Jeśli zestaw nie pojawi się na liście, upewnij się, że jest wykrywalny i nie jest zestawiony w parę z innym telefonem.
  • W razie potrzeby wprowadź kod zabezpieczeń „0000” i stuknij opcję nawiązania połączenia.
 8. Jeśli zestawienie w parę telefonu iPhone i zestawu słuchawkowego jest nadal niemożliwe, usuń wszystkie rekordy dotyczące innych urządzeń Bluetooth zestawionych w parę. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth, a następnie stuknij ikonę . Następnie wybierz opcję Zapomnij to urządzenie.
 9. Spróbuj wyłączyć telefon iPhone, a następnie włączyć go ponownie.
 10. Spróbuj użyć znanego sprawnego zestawu słuchawkowego Bluetooth.
  • Jeśli użycie znanego sprawnego zestawu rozwiązuje problem, oznacza to, że problem dotyczy pierwszego zestawu.
  • Jeśli problem nie zostanie rozwiązany przez użycie znanego sprawnego zestawu, a ustawienia telefonu iPhone są poprawne, wymień telefon.
  • Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy powodujący problem działa z telefonem zastępczym.

Karta SIM

Komunikat o braku karty SIM

Więcej informacji można znaleźć w tym artykule.

Kompas (niedostępny na oryginalnym telefonie iPhone ani na telefonie iPhone 3G)

Kompas nie działa

Więcej informacji można znaleźć w tym artykule.

Problem nie został rozwiązany

Mój problem nie został jeszcze rozwiązany. Co robić dalej?

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Głośne słuchanie przez słuchawki lub głośnik może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Należy ustawić bezpieczny poziom głośności. Po pewnym czasie można się przyzwyczaić do głośnego dźwięku, który będzie się wydawał normalny, ale nadal może być niebezpieczny dla słuchu. W przypadku dzwonienia w uszach lub słyszenia przytłumionego głosu należy zaprzestać słuchania muzyki i zbadać słuch. Im głośniejsza jest muzyka, tym szybciej słuch może ulec uszkodzeniu. Eksperci zalecają ochronę słuchu przez:

 • ograniczenie czasu głośnego słuchania przez słuchawki lub głośnik;
 • unikanie zwiększania poziomu głośności w celu zagłuszenia dźwięków otoczenia;
 • zmniejszenie poziomu głośności, gdy nie słychać osób mówiących w pobliżu.

Informacje o ustawianiu maksymalnego poziomu głośności telefonu iPhone zawiera Podręcznik użytkownika telefonu iPhone.

Nie otwieraj telefonu iPhone

Nigdy nie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy ani modyfikacji telefonu iPhone. Demontaż telefonu iPhone (również usuwanie wkrętów zewnętrznych) może skutkować uszkodzeniami, których nie obejmuje gwarancja. Poza kartą SIM oraz kieszeni na tę kartę (w przypadku modeli GSM) telefon iPhone nie zawiera żadnych części, które mogą wymagać obsługi ze strony użytkownika. Naprawy powinien wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis.

Więcej informacji na temat naprawy i modyfikacji telefonu iPhone zawiera podręcznik bezpieczeństwa i informacji o produkcie dla telefonów iPhone.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
46% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)