iOS: jeśli nie można archiwizować lub odtwarzać z archiwum w programie iTunes

Przy próbie zarchiwizowania iPada, telefonu iPhone lub iPoda touch lub odtworzenia z archiwum w programie iTunes może zostać wyświetlony komunikat z informacją, że proces się nie powiódł z jednego z następujących powodów:

 • „[...] sesja archiwizacji nie powiodła się”.
 • „[...] nie udało się rozpocząć sesji [...]”.
 • „[...] odrzucił on to żądanie”.
 • „[...] wystąpił błąd”.
 • „[...] wystąpił nieznany błąd (–1)”.
 • „[...] nie można było zachować kopii zapasowej na tym komputerze”.
 • „[...] jest za mało wolnego miejsca”.

Jeśli pojawi się jeden z tych komunikatów lub inny komunikat, wykonaj poniższe czynności. Jeśli program iTunes dla systemu Windows przestaje reagować lub archiwizowanie nigdy nie dobiega końca, zastosuj się do instrukcji rozwiązywania problemów z wydajnością.

Skopiowanie archiwum

Skopiuj najnowsze archiwum i zachowaj je na biurku lub zewnętrznym dysku twardym. Archiwa znajdziesz w następujących folderach:

System operacyjny Lokalizacja
Mac OS

~/Biblioteki/Application Support/MobileSync/Backup/

Aby znaleźć folder ~/Biblioteki w systemie OS X Lion 10.7 lub nowszym, przytrzymaj naciśnięty klawisz Opcja i wybierz kolejno opcje Idź > Biblioteki.

Windows 8

\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\

Aby znaleźć folder AppData, kliknij lupę w prawym górnym rogu, wpisz ciąg %appdata% i naciśnij klawisz Return.

Windows Vista lub Windows 7

\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\

Aby znaleźć folder AppData, kliknij przycisk Start, wpisz ciąg %appdata% na pasku wyszukiwania i naciśnij klawisz Return.

Windows XP

\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Apple Computer\MobileSync\Backup\

Aby znaleźć folder Dane aplikacji, wybierz kolejno opcje Start > Uruchom. Wpisz ciąg %appdata% i kliknij przycisk OK.

Uaktualnienie oprogramowania

Ponownie uruchomienie komputera i urządzenia z systemem iOS

Po ponownym uruchomieniu komputera i urządzenia z systemem iOS jeszcze raz spróbuj przeprowadzić archiwizację.

Odłączenie innych urządzeń USB

Zostaw tylko urządzenie z systemem iOS, klawiaturę i mysz. Urządzenie musi być podłączone bezpośrednio do komputera.

Zwolnienie miejsca

Aby zarchiwizować lub odtworzyć z archiwum, musisz mieć wolne miejsce na archiwum na dysku twardym lub wolne miejsce na urządzeniu.

Jeśli odtwarzanie w programie iTunes się nie powiodło ze względu na zbyt małą ilość wolnego miejsca na urządzeniu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia.
 2. Spróbuj odtworzyć dane z archiwum. Możliwe, że będzie trzeba przeprowadzić odtwarzanie z mniejszego archiwum lub utworzyć nowe archiwum.

Sprawdzenie ustawień zabezpieczeń

Możliwe, że trzeba będzie uaktualnić, skonfigurować, wyłączyć lub odinstalować oprogramowanie zabezpieczające.

Zarchiwizowanie lub odtworzenie na nowym koncie administratora

Utwórz na komputerze nowe konto administratora i przeprowadź archiwizację na tym koncie. Skorzystaj z tych instrukcji, jeśli używasz systemu Mac OS X, lub z instrukcji w tej witrynie firmy Microsoft, jeśli używasz systemu Windows.

Jeśli można przeprowadzić archiwizację na nowym koncie administratora, zaloguj się z powrotem na swoje konto użytkownika i wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że to konto jest kontem administratora.
 2. Sprawdź uprawnienia do katalogów, w których program iTunes zapisuje archiwa.
  • Komputer Mac: skorzystaj z opcji Informacje, aby sprawdzić uprawnienia do katalogów MobileSync i Backup.
  • Komputer PC: skontaktuj się ze wsparciem dla swojej kopii systemu Windows.
 3. Sprawdź, czy nie występują żadne problemy z oryginalnym archiwum:
  1. Zmień nazwę folderu archiwów.
  2. Otwórz program iTunes i jeszcze raz spróbuj przeprowadzić archiwizację. Skopiuj archiwum, zanim je usuniesz na ekranie Preferencje > Urządzenia w programie iTunes.

Wyzerowanie folderu Lockdown

Jeśli nie można przeprowadzić archiwizacji na nowym koncie użytkownika, spróbuj wyzerować folder Lockdown. To może rozwiązać problem z inicjowaniem lub zachowywaniem archiwów.

 1. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia z systemem iOS i zamknij program iTunes.
 2. Wyzeruj folder Lockdown.
 3. Podłącz urządzenie z systemem iOS.
 4. Otwórz program iTunes i spróbuj przeprowadzić archiwizację.

System Windows: uaktualnij sterowniki układów Intel(R) z serii 5 lub 3400

Nieaktualne sterowniki mogą sprawić, że układy firmy Intel będą powodowały problemy z archiwizowaniem lub odtwarzaniem. Jeśli masz taki układ, skorzystaj z tych instrukcji rozwiązywania problemów z synchronizowaniem urządzeń z systemem iOS zawierających układy firmy Intel.

Archiwizowanie lub odtwarzanie na innym komputerze

Spróbuj przeprowadzić archiwizację na innym komputerze, jeśli go masz. Aby przeprowadzić odtwarzanie na innym komputerze, skopiuj archiwum do folderu archiwów nowego komputera. (Może być konieczne utworzenie folderu Backup lub MobileSync).

Kontakt ze wsparciem

Jeśli komunikaty nadal się pojawiają po wykonaniu powyższych czynności, skontaktuj się ze Wsparciem Apple lub ze swoim operatorem sieci komórkowej (jeśli korzystasz z telefonu iPhone).

Więcej informacji o archiwach:

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)