iPhone: Løse problemer med maskinvare

Prøv disse tipsene hvis du har problemer med iPhone.

Merk: Installering av den nyeste versjonen av iOS kan løse problemet. Hvis den nyeste iOS-versjonen er installert på enheten, notere du deg symptomet og fortsetter med problemløsing.

Minimer alle | Utvid alle

Akustisk høyttaler/mikrofon/mottaker

Finn problemløsingstrinn for:

Ingen lyd gjennom stereoheadsettet

 1. Undersøk headsettkontakten for å se om det er urenheter der, og rengjør hvis det er nødvendig.
 2. Koble til headsettet, og forsikre deg om at pluggen er trykt helt inn.
 3. Kontroller voluminnstillingen. Juster volumet ved å trykke på volum opp- og volum ned-knappen på venstre side av iPhone.
 4. Hvis du prøver å lytte til musikk og ikke hører noe, må du kontrollere at musikken på iPhone ikke er stoppet midlertidig. Prøv å klemme på headsettmikrofonen for å gjenoppta avspilling. Du kan også velge iPod > Spilles nå i Hjem-skjermbildet og deretter trykke på Spill.
 5. Kontroller at nyeste versjon av iTunes er installert på datamaskinen som du synkroniserer iPhone med (sanger kjøpt fra iTunes Store som bruker tidligere versjoner av iTunes vil ikke spilles av).
 6. Prøv et annet Apple-headsett (noen headsett fra tredjeparter krever en adapter for å kunne brukes med original iPhone).
 7. Prøv en annen sang eller video.
 8. Undersøk om samme problem gjelder iPhones varsellyder eller andre iPhone-lydeffekter.
 9. Koble headsettet fra iPhone, og undersøk om lyden kommer fra den innebygde høyttaleren.

Strøm/batteri

Batteri- eller ladeproblemer

Se disse trinnene for å finne informasjon om hvordan du løser problemer med batteriet eller lading.

Akseptable iPhone-temperaturer

Slås ikke på, slås ikke på hvis den ikke er koblet til strøm, eller slås av uventet

 1. Kontroller at Dvale/vekke-knappen virker. Hvis den ikke virker, undersøker du den for å se om det finnes tegn på skade. Hvis knappen er skadet eller ikke fungerer når den trykkes, må du bestille service.
 2. Undersøk om en væskekontaktindikator (LCI) er aktivert, eller om det er tegn på korrosjon. Lær om LCIer og korrosjon.
 3. Koble iPhone til iPhones USB-strømadapter, og la den lade i minst ti minutter.
 4. Etter minst 30 minutter, hvis:
  • Hjemskjermbildet vises: iPhone skulle virke. Oppdater til nyeste versjon av iOS hvis det er nødvendig. Fortsett å lade den til den er fullt oppladet og du ser dette batterisymbolet øverst til høyre på skjermen . Koble deretter telefonen fra strømtilførselen. Hvis den umiddelbart slås av, må du bestille service.
  • Bildet for lavt batterinivå vises, selv etter at telefonen har ladet i minst 20 minutter: Se "iPhone viser bilde om lavt batterinivå og svarer ikke" i denne artikkelen.
  • Noe annet enn Hjem- eller Lavt batterinivå-skjermbildet vises på skjermen, fortsetter du med denne artikkelen for å finne flere problemløsingstrinn.
 5. Hvis iPhone ikke slo seg på, nullstiller du den mens den er koblet til iPhone USB-strømadapteren.
  • Hvis skjermen slås på, går du til trinn 4.
  • Hvis skjermen forblir svart, går du til neste trinn.
 6. Koble iPhone til en datamaskin og åpne iTunes. Hvis iTunes gjenkjenner iPhone og viser at den er i gjenopprettingsmodus, prøver du å gjenopprette iPhone. Hvis iPhone ikke vises i iTunes eller hvis du har problemer med å gjenopprette iPhone, kan du se denne artikkelen for ytterligere hjelp.
 7. Hvis gjenoppretting av iPhone løste problemet, går du til trinn 4. Hvis gjenoppretting av iPhone ikke løste problemet, må du bestille service.

Skjerm

Skjermbildeproblemer

Dette kan omfatte lyse eller mørke piksler, streker i video eller deler av video som mangler.

 1. Prøv å slå iPhone av og deretter på igjen.
 2. Vis annet innhold for å kontrollere at problemet ikke er innholdsrelatert.
 3. Juster lysstyrken hvis bildet er for mørkt. Velg Lysstyrke og bakgrunn i Generelle innstillinger, og skyv på skyveknappen.

Skjermen går ikke i liggende modus

 • Husk at bilder, websider og programmer ikke vil endre visningsretningen når iPhone ligger flatt. Hold iPhone loddrett for å bytte mellom stående og liggende visningsretning.
 • Kontroller at rotasjonslås ikke er på.
 • Du kan teste ved å åpne Kalkulator-programmet mens du holder iPhone loddrett (stående modus). Standardkalkulatoren skal vises. Roter så iPhone til en vannrett posisjon (liggende modus). Den vitenskapelige kalkulatoren skal vises.

Merk: Enkelte apper og funksjoner kan støtte bare én modus, liggende eller stående. For eksempel spiller Videoer-appen videoer i liggende modus, og Påminnelser bruker bare stående modus. Det er ikke alle programmer på iPhone som bruker liggende modus.

Multi-Touch-skjerm reagerer ikke på berøring

Se dette dokumentet når du skal løse problemer med Multi-Touch-skjerm.

Skjermen har ingen skjermbelysning eller har et mørkt skjermbilde

 1. Slå ringelydbryteren av og på for å se om enheten vibrerer. Hvis den gjør det, kan det hende iPhone får strøm, men ikke viser noe bilde.
 2. Prøv å slå iPhone av og deretter på igjen.
 3. Prøv å nullstille iPhone mens den er koblet til iPhone-laderen.
 4. Hvis skjermbildet som angir lavt batterinivå vises, lader du iPhone.

Skjermen justerer ikke lysstyrken automatisk

Sensoren for lys fra omgivelsene øker lysstyrken når iPhone brukes i omgivelser med sterk belysning, og reduserer lysstyrken ved lav belysning. Slik tester du sensoren:

 1. Ta iPhone ut av vesken hvis den er i en beskyttende veske. Fjern filmen hvis det er en beskyttende film på skjermen.
 2. Kontroller at innstillingen for automatisk lysstyrke (Innstillinger > Lysstyrke og bakgrunn) er satt til PÅ og at skyveknappen står omtrent midt i skyvefeltet.
 3. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet, og trykk deretter på Dvale/vekke-knappen for å låse iPhone.
 4. I lyse omgivelser dekker du den øvre tredjedelen av iPhone for å skjerme for lyset, og deretter trykker du på Dvale/vekke- eller Hjem-knappen for å vekke telefonen. Skyv på skyveknappen for å låse opp telefonen.
 5. Legg merke til lysstyrken på skjermen og programsymbolene. De skal være noe neddempet.
 6. Ta bort dekslet fra toppen av skjermen. I løpet av et lite øyeblikk skal skjermen bli lysere.

Lær mer om lysstyrkeinnstillingen.

Skjermen viser et hvitt skjermbilde

 1. Prøv å slå iPhone av og deretter på igjen.
 2. Hvis iPhone ikke slås av, kan du prøve å nullstille den.
 3. Hvis det ikke virker, prøver du å gjenopprette enheten.

Skjermen forblir svart etter at en samtale er fullført

 1. Ta iPhone ut av vesken hvis den er i en beskyttende veske.
 2. Hvis det er en beskyttelses- eller antirefleksfilm på skjermen, fjerner du filmen.
 3. Rengjør skjermen, spesielt rundt mottakeren, med en myk, lett fuktet og lofri klut.
 4. Prøv å slå iPhone av og deretter på igjen.

Skjermen vil ikke låses eller bli svart når jeg svarer på anrop

 1. Kontroller at lyd av eller høyttaler ikke er aktivert, rett før du legger øret over mottakeren.
 2. Hold hånden over den øverste tredjedelen av skjermen mens du har en samtale, og kontroller at skjermen låses eller settes i dvale.
 3. Prøv å slå iPhone av og deretter på igjen.

Generelle telefon- og tilkoblingsproblemer

Samtale- og tilkoblingsproblemer

Se først Samtale- og tilkoblingsproblemer for å finne problemløsingstrinn.

Ingen signalstyrke noen steder

 1. Kontroller at navnet på operatøren din vises på statuslinjen, øverst til venstre på skjermen.
 2. Slå på Flymodus, vent til vises på statuslinjen, og slå den deretter av igjen.
 3. Nullstille nettverksinnstillinger: Trykk på Innstillinger > Generelt > Nullstill > Nullstill nettverksinnstillinger.
 4. Hvis du har iPhone i en veske, prøver du å ta den ut for å forsikre deg om at vesken ikke forstyrrer signalstyrken.
 5. Kontakt operatøren for å finne ut følgende:
  • Om du er i et område med nettverksdekning.
  • Om nettverket er ute av drift for øyeblikket.
  • Om kontoen din er riktig konfigurert for telefonen.
 6. Prøv å gjenopprette telefonen og konfigurere den som en ny enhet.

Merk: iPhone kan være i stand til å motta samtaler så raskt som 15 minutter etter aktivering. Hvis du overfører ditt gjeldende telefonnummer, kan det ta lengre tid, opptil flere dager avhengig av den forrige kontoens type og status, før samtaler rutes til iPhone. I mellomtiden kan du ringe og bruke de andre funksjonene på enheten.

Uregelmessig tjeneste i område med god dekning

 1. Hvis iPhone er i en bæreveske, prøver du å bruke den uten vesken.
 2. Prøv å slå iPhone av og deretter på igjen.
 3. Prøv å flytte deg til et annet sted.
 4. Hvis tjenesten fremdeles er periodisk og iPhone har et SIM-kort, kontakter du operatøren eller besøker din lokale Apple Retail Store for å høre om SIM-kortet bør byttes ut.
 5. Hvis du bruker iPhone på et CDMA-nettverk, oppdaterer du PRL (Preferred Roaming List). Kontakt operatøren for å få hjelp.

Wi-Fi- og Bluetooth-problemer

Forstyrrelse når den er i en bæreveske

Du finner flere opplysninger i denne artikkelen.

Vil ikke gå i flymodus

 1. Prøv å slå iPhone av og deretter på igjen.
 2. Trykk på Innstillinger, og slå på flymodus fra Hjem-skjermbildet. Når flymodus er på, vises på statuslinjen øverst på skjermen, og ingen telefon-, radio-, Wi-Fi- eller Bluetooth-signaler sendes ut fra iPhone.

Hvis du vil lære mer om flymodus, kan du se denne artikkelen.

Meldingen Ingen tjeneste vises øverst til venstre på skjermen

Gjenkjennes ikke i iTunes / USB-tilkoblingsproblemer

iPhone svarer ikke og viser Apple-logoen

Les gjennom denne artikkelen: iOS: Kan ikke oppdatere eller gjenopprette.

Knapper og brytere

Dvale-/vekkeknappen vil ikke låse eller låse opp iPhone

 1. Trykk på Dvale-/vekkeknappen for å låse telefonen. Merk: Som standard låses iPhone automatisk hvis du ikke berører skjermen i løpet av ett minutt.
 2. Når du skal låse opp iPhone, trykker du på Hjem-knappen eller Dvale-/vekkeknappen og skyver på skyvebryteren.
 3. Hvis ingen av trinnene ovenfor virker, kan du prøve å slå iPhone av og så på igjen.
 4. Hvis iPhone ikke slås av, nullstiller du den.
 5. Prøv å låse eller låse opp telefonen.

Hjem-knappen reagerer tregt

 1. Hvis Hjem-knappen reagerer tregt når du avslutter et program, kan du prøve et annet program.
 2. Hvis problemet bare finnes i enkelte programmer, kan du prøve å løse det ved å avinstallere og installere disse programmene på nytt. Få mer hjelp med å installere og løse problemer med programmer.
 3. Hvis problemet forsetter, kan du prøve å slå iPhone av og deretter på igjen.Hvis iPhone ikke kan omstartes, kan du prøve å nullstille den.
 4. Hvis problemet fremdeles finnes, kan du prøve å gjenopprette iPhone.
 5. Be om service hvis problemet fremdeles finnes.

Hjem-knappen fungerer ikke

 1. Sett iPhone i dvalemodus.
 2. Vent et par sekunder.
 3. Trykk på Hjem-knappen.
 4. Da skal iPhone vekkes opp.
 5. Hvis iPhone ikke vekkes opp, må den sendes på service.

Kamera

Kameraet fungerer ikke eller har uønsket bildekvalitet

 1. Hvis skjermen viser en lukket linse eller et svart bilde, fremtvinger du avslutning av Kamera-appen.
 2. Hvis du ikke ser Kamera-appen på Hjem-skjermen, søker du etter den i Spotlight. Hvis kameraet ikke vises i søket, må du kontrollere at Begrensninger ikke er slått på ved å trykke på Innstillinger > Generelt > Begrensninger.
 3. Kontroller at kameralinsen er ren og ikke er blokkert. Bruk en poleringsklut i mikrofiber til å rengjøre linsen.
 4. Etuier kan forstyrre kameraet og blitsen. Prøv å rengjøre linsen forsiktig med en ren. tørr klut, eller ta av etuiet hvis du oppdager bilde- eller fargekvalitetsproblemer med fotografier.
 5. Prøv å slå iPhone av og på igjen.
 6. Trykk for å fokusere kameraet på motivet. Bildet kan pulsere eller kort gå inn og ut av fokus mens det justeres.
 7. Prøv å være stødig mens du fokuserer:
  • Stillbilder: Vær helt i ro mens du tar bildet. Hvis du flytter deg for langt i en retning, vil kameraet automatisk fokusere på nytt på midten.
   Merk: Hvis du tar et bilde med iPhone vendt sidelengs, lagres det automatisk i liggende retning.
  • Video: Juster fokus før du starter opptaket. Du kan også trykke for å justere fokus på nytt mens du tar opp. Hvis du avslutter Kamera-programmet mens du tar opp, stoppes opptaket og videoen arkiveres på kamerarullen.
   Merk: Videoopptaksfunksjoner er ikke tilgjengelig på den originale iPhone eller iPhone 3G.
 8. Hvis din iPhone har kamera foran og bak, kan du prøve å bytte mellom dem for å se om problemet vedvarer på begge.

Tilbehør

Tilbehør fungerer ikke

Knappene på stereoheadsettet fungerer ikke riktig

 1. Bekreft at headsettet som blir brukt, er kompatibelt med iPhone.
 2. Undersøk om det er skitt i headsettpluggen.
 3. Sett i stereoheadsettet og spill av lyd ved bruk av Musikk-programmet. Undersøk om både venstre og høyre kanal virker.
 4. Trykk på den midterste knappen for å se om den kan stoppe og starte avspilling av lyd.
 5. Foreta et telefonanrop og se om mikrofonen virker.
 6. Hvis problemet vedvarer, kan du prøve med et annet headsett.
 7. Hvis problemet oppstår med et annet headsett, må du levere iPhone til service.

Bluetooth-headsett svarer ikke eller virker ikke riktig med iPhone

 1. Bluetooth-headsett fra tredjeparts leverandører er kanskje ikke kompatible med alle iPhone-modeller. Før du starter problemløsing eller avtaler service må du besøke webstedet for produktet og kontrollere at headsettet er kompatibelt med din iPhone.
 2. Kontroller at iPhone er innstilt for å spille av lyd gjennom headsettet. Trykk på Lydkilde, og velg iPhone Bluetooth-headsett.
 3. Forsikre deg om at headsettet og iPhone er oppladet.
 4. Slå headsettet av og på.
 5. Prøv å slå iPhone av og deretter på igjen.
 6. På iPhone kontrollerer du at Bluetooth er slått på: Velg Innstillinger > Bluetooth på Hjem-skjermen, og slå på Bluetooth.
 7. Kontroller i innstillingsruten for Bluetooth at headsettet er søkbart. (For Bluetooth-headsett fra tredjeparts leverandører kan du se i håndboken for å finne standard sikkerhetskoder og instruksjoner for hvordan du setter opp og gjør headsettet søkbart. For Apple Bluetooth-headsett trykker du på og holder nede headsettknappen til du hører fem korte, høye toner i øreproppen. Statuslampen blinker grønt når headsettet er søkbart.)
  • Når headsettet vises i listen over Bluetooth-enheter, trykker du for å sammenkoble iPhone og headsettet.
  • Hvis headsettet ikke vises, må du forsikre deg om at det er søkbart og ikke sammenkoblet med en annen telefon.
  • Hvis iPhone viser en melding om det, skriver du sikkerhetskoden 0000 og trykker på Koble til.
 8. Hvis iPhone fremdeles ikke sammenkobler med headsettet, fjerner du alle andre oppføringer for andre Bluetooth-sammenkoblede enheter. Velg Innstillinger > Bluetooth og trykk på . Velg deretter Glem denne enheten.
 9. Prøv å slå iPhone av og deretter på igjen.
 10. Prøv et Bluetooth-headsett som du vet virker.
  • Hvis problemet løser seg når du bruker et headsett som du vet virker, ligger feilen i det originale headsettet.
  • Hvis problemet ikke løser seg med et headsett som du vet virker, og innstillingene på iPhone er riktige, bytter du ut iPhone.
  • Undersøk om det aktuelle headsettet virker på erstatningstelefonen.

SIM

"SIM-kort ikke installert"-varsel

Se denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Kompass (ikke tilgjengelig på den originale iPhone eller iPhone 3G)

Kompass virker ikke

Se denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Problem ikke løst

Problemet mitt er fremdeles ikke løst. Hva gjør jeg nå?

Unngå hørselsskade

Det kan oppstå permanent hørselsskade hvis mottakeren, øreproppene, hodetelefonene eller høyttalertelefonen brukes med for høyt volum. Still inn volumet til et trygt nivå. Over tid kan du venne deg til et høyt lydnivå som kan høres normalt ut for deg, men som likevel kan skade hørselen. Hvis du merker øresus eller får problemer med å oppfatte tale, bør du slutte å bruke enheten og få utført en hørselskontroll. Jo høyere volumet er, desto kortere tid tar det før hørselen blir påvirket. Hørselseksperter foreslår at du gjør følgende for å beskytte hørselen:

 • Reduser tiden du bruker mottakeren, øreproppene, hodetelefonene eller høyttalertelefonen med høyt volum.
 • Unngå å øke volumet for å overdøve støyende omgivelser.
 • Reduser volumnivået hvis du ikke kan høre folk rundt deg som snakker.

Du finner opplysninger om hvordan du skal angi grense for høyeste volum på iPhone, i iPhone Brukerhåndbok.

Ikke åpne iPhone

Du må ikke forsøke å reparere eller endre noe i iPhone selv. Demontering av iPhone, inkludert fjerning av eksterne skruer, kan forårsake skade som ikke dekkes av garantien. iPhone inneholder ingen deler som brukeren kan utføre service på, med unntak av SIM-skuffen og SIM-kortet på GSM-modeller. Service må bare foretas av en autorisert tjenesteleverandør.

For mer informasjon om reparasjon og tilpasninger av iPhone, se produktinformasjon og sikkerhetshåndbok for din iPhone.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Sist endret:
Nyttig?
44% av personene syntes dette var nyttig.

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter

Norge (Norsk)