iPhone: Kompatibilitet med høreapparater (Hearing Aid Compatibility - HAC)

FCC (Federal Communications Commission) har vedtatt krav om kompatibilitet med høreapparater (HAC) for digitale mobiltelefoner. Denne artikkelen inneholder HAC-vurderingene for iPhone-enheter som er kompatible med høreapparater i henhold til FCC-reglene, og informasjon om bruk av iPhone sammen med høreapparater.

iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 og iPhone 6 Plus er kompatible med høreapparater i henhold til FCC-kravene for kompatibilitet med høreapparater (HAC). HAC-vurderingene for iPhone-enheter som er kompatible med høreapparater, er oppført nedenfor. Se Identifisere iPhone-modeller hvis du ikke er sikker på hvilken iPhone-modell du har.

HAC-vurderinger for iPhone

iPhone 6 iPhone 6 A1549
A1586
M3, T43 Ja
iPhone 6 Plus A1522
A1524
M3, T43 Ja

 

iPhone 5s

A1453

A1533

M3, T43

Ja

iPhone 5c

A1456

A1532

M3, T43

Ja

iPhone 5
(CDMA-modell)

A1429

M4, T43

Ja

iPhone 5
(GSM-modell)

A1428

M3, T43

Ja

iPhone 4s

A1387

Ikke aktuelt

Ja

iPhone 4
(CDMA-modell)

A1349

M4, T4

Nei

iPhone 4
(GSM-modell) med høreapparatmodus

A1332

3G-nettverk (850/1900 MHz): M4, T4

Nei

2G-nettverk (850 MHz): M3, T3

3G-nettverk (1900 MHz): M32, T3

  1. Basert på tester utført av et uavhengig laboratorium i henhold til ANSI-standard C63.19, "American National Standard for Methods of Measurement of Compatibility between Wireless Communications Devices and Hearing Aids."
  2. Krever iOS 7 eller nyere og et Laget for iPhone-høreapparat. Bekreft støtte for din modell av iPhone med produsenten av høreapparatet.
  3. Med høreapparatmodus aktivert (iOS 5 og nyere, se nedenfor for mer informasjon).

Hva HAC-vurderinger betyr

FCC-reglene for kompabilitet med høreapparater krever at visse telefoner blir testet og vurdert i henhold til American National Standard Institutes (ANSI) standarder for kompatibilitet med høreapparater, C63.19. ANSI-standarden for kompatibilitet med høreapparater inneholder to typer vurderinger:

  • M: For redusert radiofrekvensstøy for bruk av akustisk tilkobling av høreapparater som ikke har elektromagnetisk (telecoil) modus
  • T: For induktiv tilkobling med høreapparater i elektromagnetisk (telecoil) modus

Disse vurderingene gis på en skala fra én til fire, hvor fire er mest kompatibel. En telefon anses å være kompatibel med høreapparater i henhold til FCC-kravene hvis den får vurderingen M3 eller M4 for akustisk forbindelse og T3 eller T4 for induktiv forbindelse.

Kompatibilitetsvurderinger for høreapparater gir ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer godt sammen med en bestemt telefon. Noen høreapparater kan virke godt med telefoner som ikke oppfyller FCC-kravene til kompabilitet med høreapparater. Hvis du vil være sikker på at et bestemt høreapparat virker godt med en bestemt telefon, bør du bruke dem sammen før du kjøper dem.

Kompatibilitet med høreapparater og nyere trådløse teknologier

Alle iPhone-enheter med HAC-merking, har blitt testet og vurdert for bruk med høreapparater for enkelte av de trådløse teknologiene de bruker. Det kan derimot være enkelte trådløse teknologier på denne telefonen som ennå ikke har blitt testet for bruk med høreapparater. Det er viktig å prøve de ulike funksjonene på telefonen nøye og på ulike steder sammen med høreapparatet eller cochleaimplantatet ditt for å avgjøre om du hører støy. Kontakt din tjenesteleverandør eller telefonens fabrikant for å få nærmere informasjon om kompatibilitet med høreapparater. Hvis du har spørsmål om retningslinjer for retur eller innbytte, bør du kontakte din tjenesteleverandør eller telefonforhandler.

Få den beste opplevelsen med et høreapparat

Mobiltelefoner inneholder radiosendere som kan forstyrre høreapparatet. Hvis du vil være sikker på at et bestemt høreapparat virker godt med en bestemt telefon, bør du bruke dem sammen før du kjøper dem. Hvis du allerede har en iPhone og et høreapparat, finner du noen tips her som kan sikre deg en best mulig opplevelse.

iPhone og høreapparater fungerer generelt best sammen i "M" eller akustisk forbindelsesmodus. Hvis du bruker høreapparatet i denne modusen, må du påse at høreapparatet er stilt på "M" eller akustisk forbindelsesmodus og plassere iPhone-mottakeren nær høreapparatets innebygde mikrofon (eller mikrofoner). Hold med andre ord iPhone mot hodet akkurat slik du naturlig ville holde den under en telefonsamtale. Høreapparatet vil motta lyden fra iPhone via de innebygde mikrofonene. For å få et best mulig resultat prøver du å bruke iPhone i forskjellige posisjoner i forhold til høreapparatet, for eksempel kan det å plassere mottakeren litt over øret gi bedre ytelse for høreapparater med mikrofoner som er plassert bak øret. Hvis du har en iPhone 4 (GSM-modell), aktiverer du høreapparatmodus (se nedenfor).

Hvis en akustisk forbindelse ikke gir tilfredsstillende resultat, prøver du å bruke høreapparatet i "T"- eller teleslyngemodus. Hvis høreapparatet er i denne modusen, må du påse at høreapparatet er stilt på "T" eller teleslyngemodus (ikke alle høreapparater har denne modusen). Hvis du har en iPhone 5 eller nyere, aktiverer du høreapparatmodus (se nedenfor).

Aktivere høreapparatmodus

Når du skal aktivere høreapparatmodus på iPhone 4 (GSM-modell) med iOS 5 eller nyere, går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet. Høreapparatmodus på iPhone 4 (GSM-modell) reduserer sendestyrken på mobilradiosignalet i GSM 1900 MHz-båndet, noe som kan føre til i redusert 2G-mobildekning.

Når du skal aktivere høreapparatmodus på iPhone 5 eller nyere, går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet. Høreapparatmodus på iPhone 5 modifiserer telefonens akustiske innstillinger for å forbedre kompatibiliteten med høreapparater stilt på "T" eller teleslyngemodus.

Høreapparater laget for iPhone

Apple har samarbeidet med de beste produsentene for å lage høreapparater spesielt for iPhone. Disse høreapparatene gir en effektiv digital lydopplevelse av høy kvalitet og lar deg administrere høreapparatet direkte fra iPhone. Hvis du skal bruke disse høreapparatene, trenger du en iPhone 4s eller nyere med iOS 7 eller nyere.

"Bro"-tilbehør for lydstrømming

Enkelte høreapparatprodusenter tilbyr spesielt "bro"-tilbehør til høreapparater som mottar lyd via Bluetooth fra iPhone og videresender lyden med egne trådløse lydstrømmingsteknologier som er innebygd i høreapparatet. Forhør deg hos hørselslegen eller høreapparatprodusenten for å få mer informasjon.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Sist endret:
Nyttig?

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter

Norge (Norsk)