Om fler-oppgaver og bakgrunnsaktivitet på iPhone, iPad og iPod touch

Fler-oppgaver gjør det mulig for apper å utføre visse oppgaver i bakgrunnen mens du bruker andre apper eller ikke bruker enheten. Takket være fler-oppgaver kan du veksle raskt mellom apper og få oppdatert innhold når du åpner eller vender tilbake til apper.

Veksle raskt mellom apper

Når du bruker iPhone, iPad eller iPod touch, kan du skifte raskt fra en app til en annen. Når du vender tilbake til en app, kan du fortsette der du slapp. Fler-oppgaver reduserer ikke ytelsen til forgrunnsappen og tapper heller ikke batteriet for mye.

Slik veksler du raskt mellom apper:

  1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å vise nylig brukte apper.
    iPhone-skjerm som viser nylig brukte apper.
  2. Dra mot venstre eller høyre for å finne appen du vil bruke.
  3. Trykk på appen for å åpne den.

La apper få oppdatere seg i bakgrunnen

Noen apper vil kjøre en kort periode før de settes i en ventetilstand. Det betyr at de ikke er aktivt i bruk, åpne eller tar opp systemressurser. Når du vender tilbake til disse appene, åpnes de umiddelbart.

Noen apper kan fortsette å kjøre i bakgrunnen. Du kan la disse appene oppdatere seg selv ved å slå på Bakgrunnsoppdatering. Denne innstillingen lar apper se etter nytt innhold og laste ned oppdateringer, eller hente oppdatert innhold i bakgrunnen når de mottar push-varslinger.

For å spare på batteriet oppdateres apper som kjører i bakgrunnen til bestemte tider, som når enheten kobles til Wi-Fi, kobles til en strømkilde eller brukes aktivt. iOS lærer mønstre basert på hvordan du bruker enheten og prøver å forutse når en app som kjøres i bakgrunnen, bør oppdateres. Den lærer også når enheten typisk er inaktiv, som om natten, for å bidra til at apper ikke oppdateres når du ikke bruker enheten. Apper kan også planlegge bakgrunnsoppdatering basert på stedsinformasjon.

Hvis du vil bruke denne innstillingen, trykker du på Innstillinger > Generelt > Bakgrunnsoppdatering.

iPhone-skjerm som viser valget Bakgrunnsoppdatering under Innstillinger.

Hvis du slår av Bakgrunnsoppdatering, kan noe bakgrunnsaktivitet fortsatt forekomme.

Lær mer

Finn ut hva du skal gjøre hvis en app uventet avsluttes, slutter å reagere eller ikke kan åpnes.

Finn ut hvordan du endrer innstillingene på enheten for å maksimere batteriets levetid.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Sist endret:
Nyttig?
64% av personene syntes dette var nyttig.

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter

Norge (Norsk)