Har Mac-maskinen min en Intel- eller PowerPC-prosessor?

Er du ikke sikker på om Mac-maskinen din bruker Intel- eller PowerPC-prosessorer? 

Åpne vinduet Om denne maskinen

Dette er den raskeste metoden for å finne ut hva slags prosessor Mac-maskinen har:

  1. Velg Om denne maskinen fra Apple-menyen i Finder.
  2. Se på Prosessor-linjen for å finne ut hva slags prosessor Mac-maskinen har.

 

 

Sist endret:
Nyttig?

Ytterligere kundest√łtteinformasjon for produkter

Norge (Norsk)