Lade iPod-batteriet

Lær hvordan du lader det interne, oppladbare batteriet i iPod.

Lade batteriet

Du kan lade iPod-batteriet ved å koble spilleren til en iPod strømadapter fra Apple, eller ved å koble den til en kraftig USB-port (eventuelt FireWire-port) på datamaskinen.

Merk: iPod nano (4. generasjon og nyere) støtter ikke FireWire og vil ikke lade fra en FireWire-basert strømkilde (inkludert iPod Hi-Fi).

Bruke en strømadapter

Hvis du bruker en iPod strømadapter fra Apple, kobler du iPod-spilleren til strømadapteren med USB- eller FireWire-kabelen som fulgte med iPod. Deretter kobler du strømadapteren til en stikkontakt. Adaptere finner du på Apple Online Store.

Bruke datamaskinen

Hvis du vil lade iPod ved å bruke datamaskinen, må du kontrollere at datamaskinen er slått på, at den ikke er i dvalemodus (se brukerhåndboken til datamaskinen for å finne ut hvordan du hindrer at datamaskinen settes i dvalemodus mens iPod lades) og at USB- eller FireWire-porten du bruker, leverer strøm. Hvis du bruker USB, må du koble iPod til en strømførende USB-port med USB-kabelen som fulgte med iPod (eller en annen kabel fra Apple). Strømførende USB-porter sitter vanligvis på selve datamaskinen, og ikke på tastaturet som er lavspent.

Hvis du bruker en bærbar datamaskin, må du sørge for at den er koblet til strømnettet og at lokket eller skjermen er åpen. Hvis lokket er lukket, kan datamaskinen settes i dvalemodus slik at iPod ikke lades.

FireWire-portene på alle Mac-maskiner og noen PCer er strømførende. Hvis FireWire-porten på maskinen din bare har fire pinner, leverer den ikke strøm. Hvis du bruker FireWire, må du koble iPod til en FireWire-port med Firewire-kabelen som fulgte med iPod (eller en annen kabel fra Apple).

iPod-batteriet vil være 80 prosent oppladet i løpet av tre timer, og helt oppladet i løpet av ca. fire timer (tiden kan variere avhengig av iPod-modell). Du kan koble fra og bruke iPod før batteriet er fullt oppladet. Du trenger ikke vente til batteriet er helt tomt før de lader det igjen.

Oppladingen av batteriet stopper når batteriet er fullt, så du behøver ikke være engstelig for å la spilleren være tilkoblet natten over. (Selv om iPod er koblet til en strømkilde hele tiden, betyr ikke dette at batteriet hele tiden lades opp.) Hvis du bruker datamaskinen til å lade iPod, må du huske å koble fra iPod på riktig måte når den er ferdig ladet.

Du finner mer informasjon om lading av batteriet i brukerhåndboken til iPod. Du finner mer informasjon om iPod-batterier på batterisiden for iPod.

Slik undersøker du batteristatus

Batterisymbolet øverst til høyre i skjermbildet på iPod-spilleren angir omtrentlig hvor mye strøm det er igjen. Hvis du har en iPod classic som er i dvalemodus under oppladingen, vises dette symbolet i større format midt på skjermen. Hvis du har en iPod shuffle, bruker du statuslampen til å sjekke ladingen.

Bruke iPod med docktilkobling

iPod-modeller som har docktilkobling, kan lades mens de er koblet til dock, hvis vilkårene som er nevnt ovenfor når det gjelder bruk av datamaskin til lading, er oppfylt. Pass på at du kobler docktilkoblingen for iPod-spilleren til en USB- eller FireWire-port med strømtilførsel på datamaskinen, eller til en strømforsyning for iPod.

Lade opp iPod andre steder i verden

Hva hvis jeg reiser til utlandet? Kan jeg lade iPod-spilleren i utlandet? Ja. Med iPod-strømadapteren fra Apple kan du koble spilleren til de fleste strømuttak verden over. Vurder å kjøpe World Travel Adapter Kit, som er et sett med støpsler til de mange strømuttakene du finner i andre land.

Garantiinformasjon

Hvis iPod-spilleren ikke lenger dekkes av Apples ettårige, begrensede garanti eller av AppleCare Protection Plan for iPod, kan du skifte ut batteriet mot et gebyr ved å bruke bytteordningen for batterier utenfor garantiperioden. Du kan lese mer om dette på siden Bytteordning utenfor garantitiden for iPod-batterier.

Ladesykluser og mer informasjon

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må etter hvert skiftes ut. Batteriets brukstid og antall ladesykluser varierer med bruk og innstillinger. Du finner mer informasjon på siden www.apple.com/no/batteries/ipods.html

Du finner mer informasjon på disse sidene:

Viktig: Referanser til websider og produkter fra tredjepart er bare ment for informasjon, og innebærer ingen oppfordring eller anbefaling. Apple påtar seg ikke noe ansvar for valg, ytelse eller bruk av informasjon eller produkter som finnes på websider fra tredjepart. Apple gir denne informasjonen bare som en tjeneste til våre brukere. Apple har ikke testet informasjonen på disse websidene, og står ikke inne for nøyaktighten eller påliteligheten. Det er en iboende risiko forbundet med bruk av informasjon eller produkter som finnes på Internett, og Apple påtar seg ikke noe ansvar i denne forbindelsen. Vær oppmerksom på at en webside fra tredjepart er uavhengig av Apple og at Apple ikke har noen form for kontroll over innholdet på den websiden. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Sist endret:
Nyttig?

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter

Norge (Norsk)