Bruke Aktivitetsmonitor til å lese systemhukommelse og finne ut hvor mye RAM som brukes (OS X Mountain Lion og eldre)

Lær hvordan du bruker Aktivitetsmonitor i OS X Mountain Lion eller eldre til å lese systemhukommelse og finne ut hvor mye RAM som brukes.

Mac OS X har svært effektiv hukommelseshåndtering. Den vil automatisk tildele hukommelse og justere innholdet i hukommelsen etter behov.

Typene av systemhukommelse er: Ledig, Fast, Aktiv og Inaktiv hukommelse. Finn også ut hva Brukt, Str. på virt. huk, Page in/out-forekomster og Swap brukt betyr.

Merknader

  • Termen "hukommelse" slik den brukes i denne artikkelen, inkluderer høyhastighets-RAM, virtuell hukommelse og vekslingsfiler på Mac-maskinens harddisk.
  • Hvis du vil vite mer om Aktivitetsmonitor i OS X Mavericks og nyere, kan du se denne artikkelen.

Forstå Systemhukommelse-fanen i Aktivitetsmonitor

Fire typer hukommelse vises i sektordiagrammet på fanen Systemhukommelse: Ledig, Fast, Aktiv og Inaktiv. Summen av de fire diagramstykkene tilsvarer total mengde RAM (Random-Access Memory) som er installert i Mac-maskinen. RAM er høyhastighetshukommelse som brukes til å lagre informasjon som er i bruk eller nylig er brukt. Informasjon i RAM blir lastet fra Mac-stasjonen ved oppstart og når programmer og dokumenter blir åpnet.

Her er et Aktivitetsmonitor-vindu der fanen Systemhukommelse er markert:

Ledig:

Dette er mengden RAM som ikke er i bruk.

Fast:

Informasjon i RAM som ikke kan flyttes til Mac-stasjonen. Størrelsen på fast hukommelse er avhengig av hvilke programmer du bruker.

Aktiv:

Denne informasjonen er i RAM og har nylig blitt brukt.

Inaktiv:

Denne informasjonen er i RAM og er ikke i aktiv bruk, men ble nylig brukt.

Hvis du for eksempel har brukt Mail og avslutter programmet, blir hukommelsen som Mail brukte, merket som Inaktiv hukommelse. Inaktiv hukommelse er tilgjengelig for andre programmer, akkurat som ledig hukommelse. Hvis du imidlertid åpner Mail før dets inaktive hukommelse blir brukt av et annet program, vil Mail bli åpnet raskere fordi den inaktive hukommelsen blir gjort om til aktiv hukommelse i stedet for å laste programmet fra den langsommere stasjonen.

Brukt:

Dette er total mengden RAM som brukes.

Str. på virt. huk.:

Dette er total mengde virtuell hukommelse for alle prosesser på Mac-maskinen. 

Hentet fra disk: / Satt bort til disk:

Dette viser til mengden informasjon som har blitt flyttet mellom RAM og Mac-stasjonen. Denne verdien er den kumulative mengden data som Mac OS X har flyttet mellom RAM og Mac-stasjonen. Merk: Tallet i hakeparentes viser nylig flytteaktivitet.

Tips: Flytting til disk inntreffer når Mac-maskinen må skrive informasjon fra RAM til harddisken (fordi RAM er full). Du kan redusere antall flyttinger til disk ved å legge til mer RAM.

Swap brukt:

Dette er mengden informasjon som er kopiert til swap-filen på Mac-stasjonen.

Hvis du vil vite mer om hukommelsesbehandlingen i Mac OS X, inkludert virtuell hukommelse, kan du se denne utviklerkoblingen.

Sist endret:
Nyttig?

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter

Norge (Norsk)