iOS: Overføre eller synkronisere innhold til datamaskinen

Lær hvordan du konfigurerer synkronisering i iTunes for å overføre innhold mellom iPhone, iPad eller iPod touch og datamaskinen. I tillegg til å opprette en sikkerhetskopi, lar synkronisering med datamaskinen deg administrere kontakter, kalendre og bokmerker på datamaskinen.

Hvis du administrerer innholdet med iCloud på datamaskinen og iOS-enheten, kan du administrere data fra iCloud på iPhone, iPad eller iPod touch. Lær mer om iCloud.

Konfigurere synkronisering

Før du konfigurerer synkronisering må du skaffe den nyeste versjonen av iTunes. Du kan når som helst endre synkroniseringsvalgene. Når du synkroniserer, deles innhold mellom iOS-enheten og datamaskinen for å gjenspeile nytt, oppdatert eller slettet innhold.

USB-synkronisering

 1. Åpne iTunes.
 2. Koble iOS-enheten til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen.
 3. Klikk på Enheter-knappen oppe i høyre hjørne. (Hvis du viser iTunes Store, klikker du på Bibliotek-knappen oppe til høyre. Da vises Enheter-knappen.) Noen faner vises kanskje ikke fordi du ikke har noe av det tilhørende innholdet i biblioteket. Hvis du for eksempel ikke har noen podcaster i biblioteket, vises ikke den tilsvarende Podcaster-fanen.
 4. Konfigurer de ulike innholdstypene på hver fane. For eksempel filmer på Filmer-fanen.
 5. Når du skal synkronisere, klikker du på Bruk nede i høyre hjørne av skjermen.

Merk: Hvis iOS-enheten ikke i Enheter-delen eller hvis du ikke får synkronisert, kan du få hjelp til å synkronisere enheten.

Wi-Fi-synkronisering

Synkronisering via Wi-Fi krever iTunes 10.5 eller nyere og iOS 5 eller nyere. Datamaskinen må også være koblet til samme Wi-Fi-nettverk som iOS-enheten.

Konfigurere Wi-Fi-synkronisering:

 1. Åpne iTunes.
 2. Koble iOS-enheten til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen.
 3. Klikk på Enheter-knappen oppe i høyre hjørne. (Hvis du viser iTunes Store, klikker du på Bibliotek-knappen oppe til høyre. Da vises Enheter-knappen.)
 4. Velg Synkroniser med [enheten] over Wi-Fi på Oversikt-fanen.

Synkronisere via Wi-Fi:

 1. Når datamaskinen og iOS-enheten er i samme nettverk, vises iOS-enheten i iTunes og du kan synkronisere den. iOS-enheten synkroniseres automatisk når alt nedenfor gjelder:
  • iOS-enheten er koblet til strømforsyning.
  • iTunes er åpen på enheten.
  • iOS-enheten og datamaskinen er i samme Wi-Fi-nettverk.
 2. Så lenge iOS-enheten vises oppe i høyre hjørne i iTunes, kan du velge innholdsfanene og konfigurere synkroniseringsvalg.
 3. Klikk på Bruk eller Synkroniser for å synkronisere iOS-enheten.

Hvis iOS-enheten ikke i Enheter-delen eller hvis du ikke får synkronisert, kan du få hjelp til å synkronisere enheten.

Synkronisere manuelt

Hvis du foretrekker ikke å synkronisere innhold til enheten automatisk, kan du konfigurere manuell synkronisering:

 1. Koble enheten til datamaskinen og åpne iTunes.
 2. Klikk på Enheter-knappen oppe i høyre hjørne. (Hvis du viser iTunes Store, klikker du på Bibliotek-knappen oppe til høyre. Da vises Enheter-knappen.)
 3. Marker Oversikt-fanen i hovedvinduet til iTunes-nettleseren.
 4. Marker alternativet "Manuell håndtering av musikk og videoer" eller "Håndter musikk manuelt". Dette deaktiverer innstillingene for automatisk synkronisering for fanene Musikk, Filmer og TV-programmer.
 5. Klikk på Bruk.

Lær hvordan du administrerer innhold manuelt med mer enn en datamaskinen og enheten.

Etter å ha fulgt trinnene over, kan du legge til individuelle sanger, videoer og spillelister fra iTunes til enheten din. Slik legger du til innhold på enheten:

 1. Velg din enhet.
 2. Klikk på "På denne enheten".
 3. Velg Legg til oppe i høyre hjørne. Hvis du drar sanger, videoer, TV-programmer eller filmer mens du viser mediet i iTunes-biblioteket, vil et sidepanel bli vist til høyre. Du kan dra innholdet til enheten. Du kan også opprette og endre spillelister direkte på enheten.

Synkronisere musikk med Autofyll

Hvis alternativet for manuell håndtering er på, kan du bruke Autofyll til å raskt synkronisere lydinnhold fra musikkbiblioteket eller en valgt spilleliste. Med Autofyll-innstillingen kan du angi hvordan du vil velge sanger for synkronisering og hvordan du tildeler plass for diskbruk. Når du skal bruke Autofyll, må du forsikre deg om at iPhone, iPad eller iPod touch er konfigurert for manuell håndtering av musikk ved å følge trinn 1 til og med 5 ovenfor, og deretter følge denne framgangsmåten:

 1. Klikk på Enheter-knappen oppe i høyre hjørne. (Hvis du viser iTunes Store, klikker du på Bibliotek-knappen oppe til høyre. Da vises Enheter-knappen.)
 2. Klikk på fanen På denne enheten.
 3. Klikk på Musikk i den venstre kolonnen.
 4. Velg musikkbiblioteket og se over innstillingene for Autofill på bunnen av hovedvinduet i iTunes.
 5. Når du klikker på Autofyll-knappen, synkroniserer iTunes automatisk så mye musikk som mulig til enheten. Hvis spillelisten du valgte inneholder mer musikk enn det er plass til på din enhet, vil Autofill synkronisere et utvalg av musikken. iTunes' LCD-skjerm viser synkroniseringsfremdriften og varsler deg når synkroniseringen til er ferdig.
 6. Når du er klar til å koble fra enheten, kan du gjøre det uten å mate den ut. En iOS-enhet trenger ikke å mates ut før den kobles fra.

iTunes- og App Store-innhold

iTunes Store og App Store-innhold på iOS-enheten kan kanskje ikke overføres automatisk til datamaskinen. Bruk alternativet Over kjøp fra i iTunes for å påse at alt iTunes Store- og App Store-innhold blir overført til iTunes-biblioteket.

For App Store-apper som bruker Fildeling, overfører du filene fra appene til datamaskinen ved å bruke iTunes.

Meldinger

Hvis du vil beholde bilder eller filmer du har sendt fra Meldinger-appen eller mottatt i Meldinger-appen, arkiverer du dem i Kamerarull (eller Arkiverte bilder-biblioteket på iPad og iPod touch). Deretter kan du importere dem til datamaskinen.

Bilder

Du kan importere bilder eller videoer som er tatt med eller lagret på iOS-enheten. Informasjon om import av bilder og videoer er tilgjengelig i iPhone Brukerhåndbok, iPad Brukerhåndbok eller iPod touch Brukerhåndbok. Lær mer om import av bilder fra iOS-enheten.

Du kan bare importere bilder eller videoer du har tatt eller arkivert på iOS-enheten. Disse bildene vil være på enhetens Kamerarull (eller Arkiverte bilder-biblioteket på iPad og iPod touch.) Du kan også dele bilder med andre gjennom e-post og meldinger.

Kontakter, kalendere, bokmerker og notater

Du kan synkronisere kontakter, kalendere, bokmerker og notater med andre apper på datamaskinen. Slik kan du beholde all informasjon som er synkronisert på tvers av flere datamaskiner og iOS-enheter. Innstillingene til disse objektene finnes på Info-fanen for iOS-enheten i iTunes. Marker iOS-enheten og klikk på Info-fanen med iOS-enheten koblet til datamaskinen.

Klikk på valgene nederfor for å få detaljer om hvordan du synkroniserer innhold på iOS-enheten med datamaskinen.

Kontakter

Synkronisere kontakter med datamaskinen:

 • Velg Synkroniser kontakter i OS X Mountain Lion v10.8 eller OS X Mavericks v10.9.3 eller nyere.
 • Velg Synkroniser adressebokkontakter i OS X Lion v10.7 eller eldre.
 • Velg Synkroniser kontakter i Windows.

Du kan synkronisere kontakter med:

 • Kontakter (OS X Mountain Lion eller OS X Mavericks v10.9.3 eller nyere)
 • Microsoft Entourage 2004, Microsoft Entourage 2008 eller Microsoft Outlook 2011 for Mac (OS X Mountain Lion og eldre)
 • Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010 (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8)
 • Microsoft Entourage 2004, Microsoft Entourage 2008 eller Microsoft Outlook 2011 for Mac (OS X Mountain Lion eller eldre)
 • Windows-adressebok (Windows XP)
 • Windows-kontakter (Windows Vista, Windows 7 og Windows 8)
 • Adressebok (OS X Lion eller eldre)

Merknader:

 • Når du synkroniserer kontakter, kan du velge å synkronisere alle kontaktene eller utvalgte grupper. Valget for å synkronisere valgte objekter vises kanskje ikke før etter første synkronisering.
 • Du kan markere en gruppe av kontakter som alle nye kontakter som opprettes på iOS-enheten, vil bli lagt til i.
 • Andre synkroniseringsvalg inkluderer synkronisering av kontakter med Yahoo eller Gmail (Google Mail). Du må konfigurere det med brukernavnet og passordet for Yahoo- eller Google-kontoen din.

Kalendere

Synkronisere kalendere med datamaskinen:

 • Velg Synkroniser kalendere i OS X Mountain Lion eller OS X Mavericks v10.9.3 eller nyere.
 • Velg Synkroniser iCal-kalendere i OS X Lion eller eldre.
 • Velg Synkroniser kalendere i Windows.

Du kan synkronisere kalendere med:

 • Kontakter (OS X Mountain Lion eller OS X Mavericks v10.9.3 eller nyere)
 • iCal (OS X Lion eller eldre)
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac (OS X Mountain Lion eller eldre)
 • Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Office 2010 (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8)
 • Microsoft Entourage 2008, Microsoft Entourage 2004
  Merknader:
 • Når du synkroniserer kalendere, kan du synkronisere alle kalendere eller bestemte kalendere.
 • Du kan begrense hvilke data som synkroniseres til å gjelde bare hendelser de siste 30 dagene. Du kan endre alternativet til et hvilket som helst antall dager.

Bokmerker

Du kan synkronisere bokmerker mellom datamaskinen og iOS-enheten. Når synkronisering er aktivert, vil alle bokmerkene bli synkronisert. Du kan synkronisere bokmerker med følgende apper:

 • Safari (OS X Mountain Lion v10.8 eller eldre)
 • Safari for Windows (Windows XP, Windows Vista og Windows 7)
 • Microsoft Internet Explorer
  Merk: Microsoft Internet Explorer kaller bokmerker for Favoritter.

Notater

Synkroniser notater i Notater-appen på iOS-enheter med notater i Mail på en Mac-maskin eller med Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en PC. (På en Mac må du ha nyeste versjon av Mac OS X v10.5 Leopard, Mac OS X v10.6 Snow Leopard eller OS X Lion installert for å synkronisere notater.) Hvis du bruker OS X Mountain Lion eller nyere, kan du bruke iCloud eller en IMAP-postkonto til å dele notater med Notater-appen på datamaskinen. Lær mer om å synkronisere Notater.

Mail-kontoer

Mail-kontoinnstillinger (e-postadresse, visningsnavn, tjenernavn og brukernavn) blir synkronisert fra datamaskinen til iOS-enheten. iTunes synkroniserer ikke innstillinger fra iOS-enheten tilbake til datamaskinen, og synkroniserer heller ingen e-postmeldinger.

E-postmeldinger tas ikke med i iOS-sikkerhetskopier. iOS Mail legger kopier av meldinger på tjeneren.

Merk: Mail-kontoinnstillinger synkroniseres ikke med OS X Maverics.

Avansert

Hvis du støter på problemer med synkronisering eller du har utført et stort antall endringer på datamaskinen, kan du bruke Avansert-valget til å erstatte kontakter, kalendere eller notater på iOS-enheten ved neste synkronisering. Markeringen av disse valgene vil bli opphevet etter neste synkronisering. Når du erstatter data på enheten, vil de overskrive data på enheten. Denne handlingen kan ikke angres.

Viktig: Referanser til websider og produkter fra tredjepart er bare ment for informasjon, og innebærer ingen oppfordring eller anbefaling. Apple påtar seg ikke noe ansvar for valg, ytelse eller bruk av informasjon eller produkter som finnes på websider fra tredjepart. Apple gir denne informasjonen bare som en tjeneste til våre brukere. Apple har ikke testet informasjonen på disse websidene, og står ikke inne for nøyaktighten eller påliteligheten. Det er en iboende risiko forbundet med bruk av informasjon eller produkter som finnes på Internett, og Apple påtar seg ikke noe ansvar i denne forbindelsen. Vær oppmerksom på at en webside fra tredjepart er uavhengig av Apple og at Apple ikke har noen form for kontroll over innholdet på den websiden. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Sist endret:
Nyttig?
48% av personene syntes dette var nyttig.

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter

Norge (Norsk)