iPhone: problemen met hardware oplossen

Als u problemen met een iPhone ondervindt, probeert u deze tips.

Opmerking: de nieuwste versie van het iOS installeren kan het probleem oplossen. Als het apparaat de nieuwste iOS-versie heeft, bepaalt u wat het probleem is en gaat u verder met de probleemoplossing.

Alles verbergen | Alles weergeven

Akoestische luidspreker/microfoon/ontvanger

Hier vindt u stappen voor het oplossen van de volgende problemen:

Geen geluid via de stereoheadset

 1. Controleer de headsetaansluiting op vuil en maak die indien nodig schoon.
 2. Sluit de headset aan en zorg ervoor dat de connector volledig in de aansluiting is geplaatst.
 3. Controleer het ingestelde volume. Regel het volume door links op de iPhone op een van de volumeknoppen te drukken.
 4. Controleer of de muziek op de iPhone niet is gepauzeerd wanneer u muziek probeert te beluisteren maar geen geluid hoort. Knijp één keer op de microfoon van de headset om het afspelen te hervatten. Bovendien kunt u in het beginscherm iPod > Huidige kiezen en vervolgens op Speel af tikken.
 5. Zorg ervoor dat de nieuwste versie van iTunes is geïnstalleerd op de computer waarmee u de iPhone synchroniseert (muzieknummers die met lagere versies van iTunes bij de iTunes Store zijn aangeschaft, kunnen niet worden afgespeeld).
 6. Probeer een andere Apple-headset (voor sommige headsets van andere fabrikanten is een adapter vereist voor gebruik met de originele iPhone).
 7. Probeer een ander nummer of een andere video af te spelen.
 8. Controleer of de alarmgeluiden van de iPhone of andere iPhone-geluidseffecten dezelfde geluidsproblemen vertonen.
 9. Koppel de headset los van de iPhone en controleer of het geluid uit de ingebouwde luidspreker komt.

Voeding/batterij

Problemen met de batterij of het opladen

Raadpleeg deze stappen voor het oplossen van problemen met de batterij of het opladen.

Aanvaardbare temperaturen voor de iPhone

Apparaat wordt niet ingeschakeld, wordt alleen ingeschakeld indien aangesloten op voeding of wordt onverwacht uitgezet

 1. Controleer of de knop voor de sluimerstand werkt. Als deze niet werkt, controleert u of u tekenen van schade ziet. Als de knop is beschadigd of niet werkt wanneer u erop drukt, vraagt u service aan.
 2. Controleer of de vloeistofschade-indicator is geactiveerd en of u corrosie ziet. Lees meer over vloeistofschade-indicatoren en corrosie.
 3. Sluit de iPhone aan op de USB-lichtnetadapter van de iPhone en laad het apparaat minstens tien minuten op.
 4. Na minstens 30 minuten, als:
  • Het beginscherm verschijnt: de iPhone werkt naar behoren. Werk indien nodig bij naar de nieuwste iOS-versie. Wacht tot het apparaat volledig is opgeladen. U ziet dan dit batterijsymbool rechts boven in het scherm . Koppel vervolgens de telefoon los van de voedingsbron. Als het apparaat onmiddellijk wordt uitgeschakeld, vraagt u service aan.
  • Het symbool van een bijna lege batterij verschijnt zelfs nadat de telefoon gedurende minstens 20 minuten heeft opgeladen: raadpleeg het symptoom 'Een symbool op de iPhone geeft weer dat de batterij bijna leeg is en de iPhone reageert niet' in dit artikel.
  • Op het scherm iets anders verschijnt dan het beginscherm of het scherm waarop wordt aangegeven dat de batterij bijna leeg is, gaat u verder met dit artikel voor meer probleemoplossende stappen.
 5. Stel het apparaat opnieuw in terwijl het is aangesloten op de USB-lichtnetadapter van de iPhone als de iPhone niet is ingeschakeld.
  • Als het scherm wordt ingeschakeld, gaat u naar stap 4.
  • Als het scherm zwart blijft, gaat u naar de volgende stap.
 6. Sluit de iPhone aan op een computer en open iTunes. Als iTunes de iPhone herkent en aangeeft dat deze zich in de herstelmodus bevindt, kunt u de iPhone herstellen. Als de iPhone niet verschijnt in iTunes of als u moeilijkheden ondervindt bij het herstellen van de iPhone, raadpleegt u dit artikel voor verdere hulp.
 7. Ga naar stap 4 als het probleem is opgelost door de iPhone te herstellen. Als het probleem niet is opgelost door de iPhone te herstellen, vraagt u service aan.

Beeldscherm

Weergaveproblemen

Het kan hierbij gaan om problemen als heldere of donkere pixels, lijnen in videobeelden of ontbrekende stukken in video’s.

 1. Probeer de iPhone uit en opnieuw in te schakelen.
 2. Controleer of het probleem niet is gerelateerd aan de inhoud, door andere inhoud weer te geven.
 3. Pas de helderheid aan als het beeld te donker is. Kies in de algemene instellingen de optie Helderheid en achtergrond en versleep de schuifknop.

Beeldscherm schakelt niet over naar de liggende stand

 • De weergaverichting voor foto's, webpagina's en apps wordt niet gewijzigd wanneer de iPhone plat ligt. Houd de iPhone verticaal om tussen de staande en liggende modus te schakelen, of omgekeerd.
 • Controleer of de schermvergrendeling is uitgeschakeld.
 • U kunt dit testen door de app Calculator te openen wanneer u de iPhone verticaal (in de staande stand) houdt. De standaardcalculator verschijnt. Draai de iPhone vervolgens in een horizontale positie (in de liggende stand) en de wetenschappelijke calculator verschijnt.

Opmerking: bepaalde apps en functies bieden mogelijk slechts ondersteuning voor één stand, liggend of staand. De app Video's bijvoorbeeld speelt video's in liggende weergave af en Herinneringen gebruikt alleen de staande weergave. Niet alle apps op de iPhone maken gebruik van de liggende stand.

Multi-Touch-display reageert niet wanneer ik het aanraak

Raadpleeg dit artikel om problemen met het Multi-Touch-display op te lossen.

Beeldscherm heeft geen achtergrondverlichting of is donker

 1. Zet de schakelaar voor het belsignaal in de andere stand en controleer of het apparaat trilt. Als het apparaat trilt, is het mogelijk dat de iPhone wel stroom krijgt, maar geen beeld kan weergeven.
 2. Probeer de iPhone uit en opnieuw in te schakelen.
 3. Probeer de iPhone opnieuw in te stellen wanneer deze op de iPhone-lader is aangesloten.
 4. Laad de iPhone op als op het scherm wordt aangegeven dat de batterij laag is.

Helderheid van beeldscherm wordt niet automatisch aangepast

De omgevingslichtsensor maakt het beeldscherm helderder in sterk belichte omgevingen en dimt het beeldscherm bij weinig licht. U kunt deze sensor als volgt testen:

 1. Haal de iPhone uit het hoesje als deze zich in een opberghoesje bevindt. Verwijder de beschermfolie van het beeldscherm als dat nog niet is gedaan.
 2. Controleer of de instelling Pas automatisch aan (Instellingen > Helderheid en achtergrond) is ingeschakeld en of het helderheidsniveau is ingesteld nabij het midden van de schuifknop.
 3. Druk op de thuisknop om terug te keren naar het beginscherm en druk vervolgens op de knop voor de sluimerstand om de iPhone te vergrendelen.
 4. Bedek in een lichte omgeving het bovenste derde van de iPhone om het licht te blokkeren en druk op de knop voor de sluimerstand of de thuisknop om de telefoon uit de sluimerstand te halen. Sleep de schuifknop om de telefoon te ontgrendelen.
 5. Let nu op de helderheid van het beeldscherm en de appsymbolen. Deze zijn lichtjes gedimd.
 6. Verwijder de bedekking van het bovenste deel van het beeldscherm. Het beeldscherm moet binnen enkele ogenblikken helderder worden.

Lees meer over de instelling van de helderheid.

Beeldscherm toont een wit scherm

 1. Probeer de iPhone uit en opnieuw in te schakelen.
 2. Stel de iPhone opnieuw in als het apparaat niet wordt uitgeschakeld.
 3. Herstel het apparaat als dat niet helpt.

Na een oproep blijft het beeldscherm zwart

 1. Haal de iPhone uit het hoesje als deze zich in een opberghoesje bevindt.
 2. Als het beeldscherm voorzien is van een beschermfolie of een antireflectielaagje, verwijdert u deze.
 3. Maak het scherm schoon, in het bijzonder rond de ontvanger, met een zachte, lichtjes natte, pluisvrije doek.
 4. Probeer de iPhone uit en opnieuw in te schakelen.

Het scherm vergrendelt niet of wordt niet zwart bij het beantwoorden van gesprekken

 1. Controleer of geluid uit of de luidspreker niet is geactiveerd juist voordat u de ontvanger tegen uw oor zette.
 2. Houd tijdens een oproep uw hand boven het bovenste derde van het beeldscherm en controleer of het scherm wordt vergrendeld of in de sluimerstand wordt gezet.
 3. Probeer de iPhone uit en opnieuw in te schakelen.

Algemene problemen met de telefoon en de verbinding

Problemen met gesprekken en verbinding

Raadpleeg eerst de Assistent voor gesprekken en verbinding voor de iPhone voor probleemoplossende stappen.

Nergens telefoonsignaalsterkte

 1. Controleer of de naam van uw aanbieder in de statusbalk, links boven in het scherm, verschijnt.
 2. Schakel de vliegtuigmodus in, wacht tot in de statusbalk verschijnt en schakel het opnieuw uit.
 3. Stel de netwerkinstellingen opnieuw in: tik op Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Herstel netwerkinstellingen.
 4. Haal de iPhone uit het hoesje als deze zich in een beschermhoesje bevindt om er zeker van te zijn dat het hoesje de signaalsterkte niet verstoort.
 5. Neem contact op met uw aanbieder om het volgende te weten te komen:
  • Of u zich in een gebied met netwerkdekking bevindt.
  • Of er netwerkstoring is.
  • Of de account naar behoren is geconfigureerd voor de telefoon.
 6. Probeer de telefoon te herstellen en deze als nieuw te configureren.

Opmerking: na de activering kan de iPhone al na 15 minuten gesprekken ontvangen. Als u uw huidige telefoonnummer migreert, kan het langer duren (tot zelfs enkele dagen, afhankelijk van het type en de status van uw vorige serviceaccount) voordat gesprekken naar de iPhone worden omgeleid. Ondertussen kunt u wel al zelf gesprekken tot stand brengen en de andere functies van het apparaat gebruiken.

Periodieke service in een gebied met een goede dekking

 1. Gebruik de iPhone zonder draagtas als deze zich in een draagtas bevindt.
 2. Probeer de iPhone uit en opnieuw in te schakelen.
 3. Ga naar een andere plaats.
 4. Neem contact op met uw aanbieder of ga naar uw plaatselijke Apple Store als de service nog steeds periodiek is en de iPhone een simkaart heeft, om te controleren of de simkaart moet worden vervangen.
 5. Werk de Preferred Roaming List (PRL) bij als u een iPhone in een CDMA-netwerk gebruikt. Neem contact op met uw aanbieder voor assistentie.

Problemen met Wi-Fi en Bluetooth

Storingen bij gebruik in draagtas

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

De vliegtuigmodus treedt niet in werking

 1. Probeer de iPhone uit en opnieuw in te schakelen.
 2. Tik in het beginscherm op Instellingen en schakel de vliegtuigmodus in. Wanneer de vliegtuigmodus is ingeschakeld, verschijnt in de statusbalk boven aan het scherm, en verzendt de iPhone geen signalen voor mobiele telefonie, radio, Wi-Fi of Bluetooth.

Als u meer wilt weten over de vliegtuigmodus, raadpleegt u dit artikel.

Het bericht 'Geen service' verschijnt links boven in het beeldscherm

Niet gevonden in iTunes/USB-verbindingsproblemen

iPhone reageert niet en geeft het Apple-logo weer

Raadpleeg dit artikel: iOS: bijwerken of herstellen lukt niet.

Knoppen en schakelaars

Kan de iPhone niet vergrendelen of ontgrendelen met de knop voor de sluimerstand

 1. Druk op de knop voor de sluimerstand om de telefoon te vergrendelen. Opmerking: als u het scherm een minuut lang niet aanraakt, wordt de iPhone standaard automatisch vergrendeld.
 2. Druk op de thuisknop of de knop voor de sluimerstand en versleep de schuifknop als u de iPhone wilt ontgrendelen.
 3. Probeer de iPhone uit en opnieuw in te schakelen als het probleem niet is opgelost nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd.
 4. Stel de iPhone opnieuw in als het apparaat niet wordt uitgeschakeld.
 5. Probeer de telefoon te vergrendelen of te ontgrendelen.

De thuisknop reageert traag

 1. Probeer een andere app als de thuisknop traag reageert bij het afsluiten van een app.
 2. Als het probleem zich alleen bij bepaalde apps voordoet, probeert u deze apps te verwijderen en ze opnieuw te installeren. Verkrijg verdere assistentie bij het installeren van programma's en het oplossen van problemen.
 3. Probeer de iPhone uit en opnieuw in te schakelen als het probleem aanhoudt. Als de iPhone niet opnieuw wordt ingeschakeld, probeert u het apparaat opnieuw in te stellen.
 4. Probeer de iPhone te herstellen als het probleem aanhoudt.
 5. Vraag service aan als het probleem nog steeds optreedt.

De thuisknop werkt niet

 1. Zet de iPhone in de sluimerstand.
 2. Wacht een paar seconden.
 3. Druk op de thuisknop.
 4. De iPhone ontwaakt.
 5. Als de iPhone niet ontwaakt, heeft de iPhone service nodig.

Camera

Camera werkt niet of heeft een slechte beeldkwaliteit

 1. Stop de app Camera geforceerd als op het scherm een gesloten lens of een zwart beeld wordt weergegeven.
 2. Zoek de app Camera met Spotlight als u deze niet in het beginscherm ziet. Als na een zoekactie de camera niet wordt gevonden, controleert u of Beperkingen niet is ingeschakeld door te tikken op Instellingen > Algemeen > Beperkingen.
 3. Zorg ervoor dat de cameralens proper is en niet wordt geblokkeerd. Gebruik een microfiber reinigingsdoekje om de lens te reinigen.
 4. Hoesjes kunnen de camera en de flitser hinderen. Maak de lens zachtjes schoon met een schone, droge doek of verwijder het hoesje als u ziet dat de kwaliteit van het beeld of de kleur van foto's niet goed is.
 5. Probeer de iPhone uit en opnieuw in te schakelen.
 6. Tik om de camera scherp te stellen op het onderwerp. De afbeelding kan trillen of even onscherp en meteen weer scherp worden wanneer de scherpstelling wordt aangepast.
 7. Probeer niet te bewegen wanneer u de lens scherpstelt:
  • Stilstaande beelden: probeer niet te bewegen wanneer u de foto maakt. Als u te veel in één richting beweegt, wordt de camera automatisch opnieuw ingesteld op het midden.
   Opmerking: als u een foto maakt wanneer de iPhone zijwaarts is gekanteld, wordt die foto automatisch opgeslagen in de liggende stand.
  • Video: pas de scherpstelling aan voordat u begint met opnemen. U kunt ook tikken om de focus naar behoren opnieuw aan te passen. Als u de app Camera verlaat wanneer u opneemt, wordt de opname gestopt en wordt de video in de filmrol bewaard.
   Opmerking: video-opname is niet beschikbaar bij de originele iPhone of iPhone 3G.
 8. Als de iPhone zowel een camera aan de voorkant als aan de achterkant heeft, schakelt u tussen beide camera's om te zien of het probleem bij beide camera's optreedt.

Accessoires

Accessoire werkt niet

De knoppen van de stereoheadset werken niet goed

 1. Controleer of de headset die u gebruikt compatibel is met de iPhone.
 2. Controleer of er geen vuil in de headsetaansluiting zit.
 3. Plaats de stereoheadset en speel audio af met de app Muziek. Controleer of zowel het rechter- als het linkerkanaal werkt.
 4. Druk op de middelste knop om te controleren of u hiermee het afspelen kunt onderbreken en hervatten.
 5. Voer een telefoongesprek om te controleren of de microfoon werkt.
 6. Probeer een andere headset als het probleem aanhoudt.
 7. Regel service voor de iPhone als het probleem ook met de andere headset aanhoudt.

Bluetooth-headset reageert niet of werkt niet goed met de iPhone

 1. Bluetooth-headsets van andere fabrikanten zijn mogelijk niet compatibel met alle iPhone-modellen. Voordat u de stappen voor probleemoplossing probeert of een service regelt, bezoekt u de website van de fabrikant en controleert u of de headset compatibel is met de iPhone.
 2. Zorg ervoor dat de iPhone is ingesteld om geluid af te spelen via de headset. Tik op 'Audiobron' en kies 'Bluetooth-headset voor iPhone'.
 3. Zorg ervoor dat de headset en de iPhone zijn opgeladen.
 4. Schakel de headset uit en in.
 5. Probeer de iPhone uit en opnieuw in te schakelen.
 6. Zorg ervoor dat Bluetooth op de iPhone is ingeschakeld: tik in het beginscherm op Instellingen > Bluetooth en schakel Bluetooth in.
 7. Controleer in de Bluetooth-instellingen of de headset detecteerbaar is. (Voor Bluetooth-headsets van andere fabrikanten raadpleegt u de handleiding voor instructies bij de configuratie, detectie van de headset en standaardbeveiligingscodes. Voor Bluetooth-headsets van Apple houdt u de headsetknop ingedrukt tot u vijf snelle hoge tonen in het oortje hoort. Het groene statuslampje knippert wanneer de headset detecteerbaar is.)
  • Wanneer de headset in de lijst met Bluetooth-apparaten verschijnt, tikt u om de iPhone met de headset te koppelen.
  • Als de headset niet verschijnt, controleert u of deze detecteerbaar is en momenteel niet met een andere telefoon is gekoppeld.
  • Voer de beveiligingscode '0000' voor de headset in als u erom wordt gevraagd en tik op 'Verbind'.
 8. Verwijder alle records van andere gekoppelde Bluetooth-apparaten als de iPhone nog altijd niet met de headset kan worden gekoppeld. Kies Instellingen > Bluetooth en tik op . Kies vervolgens 'Vergeet dit apparaat'.
 9. Probeer de iPhone uit en opnieuw in te schakelen.
 10. Probeer een Bluetooth-headset waarvan u weet dat die goed werkt.
  • Als het probleem is opgelost met deze goed werkende headset, wordt het probleem door de originele headset veroorzaakt.
  • Als het probleem niet is opgelost met deze goed werkende headset en de instellingen op de iPhone correct zijn, vervangt u de iPhone.
  • Controleer of de headset op de vervangende telefoon werkt.

Simkaart

De waarschuwing 'Geen simkaart geïnstalleerd'

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

Kompas (niet beschikbaar bij originele iPhone of iPhone 3G)

Kompas werkt niet

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

Probleem is niet opgelost

Mijn probleem is nog altijd niet opgelost. Wat kan ik nu doen?

Gehoorschade voorkomen

Permanent gehoorverlies kan optreden als de ontvanger, oortelefoon, koptelefoon, telefoonluidspreker of het oortje met een te hoog volume wordt gebruikt. Stel het volume in op een veilig niveau. U kunt na verloop van tijd gewend geraken aan een hoog geluidsvolume dat normaal lijkt te klinken, maar dat schade aan het gehoor kan veroorzaken. Als u oorsuizingen gewaar wordt of stemmen gedempt klinken, stopt u het beluisteren en laat u uw gehoor onderzoeken. Hoe luider het volume, hoe sneller het gehoor hierdoor kan worden aangetast. Gehoorexperts doen de volgende aanbevelingen om het gehoor te beschermen:

 • Beperk de duur dat u de ontvanger, oordopjes, koptelefoon, luidsprekertelefoon of oorstukken met een hoog volume gebruikt.
 • Probeer te vermijden dat u het volume verhoogt om geen omgevingsgeluiden te horen.
 • Verlaag het volume als u de mensen rondom u niet meer hoort spreken.

Meer informatie over het instellen van een volumebegrenzing op de iPhone vindt u in de iPhone Gebruikershandleiding.

De iPhone niet openen

Probeer de iPhone nooit zelf te repareren of aan te passen. Het demonteren van de iPhone, waaronder het verwijderen van externe schroeven, kan schade veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt. De iPhone bevat geen onderdelen die u zelf kunt vervangen, met uitzondering van de simkaarthouder en de simkaart bij de GMS-modellen. Service mag alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde serviceprovider.

Voor meer informatie over het repareren of aanpassen van de iPhone, raadpleegt u de productinformatie en veiligheidsgids van de iPhone.

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?
30% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)