iTunes en QuickTime voor Windows: audio speelt niet of niet goed af

Als u een of meerdere van de onderstaande symptomen ervaart, voert u de stappen in dit artikel uit om het probleem op te lossen:

 • Een nummer of audioboek wordt mogelijk te snel of te langzaam afgespeeld
 • De afgespeelde audio klinkt mogelijk krasserig of gedempt
 • Bij het afspelen is geen geluid te horen
 • De afspeelkop verschuift niet
 • Het geluid en de video worden niet gelijk afgespeeld

Opmerking: volg de stappen in dit artikel alleen nadat u hebt gecontroleerd of uw audio- of videobestand correct afspeelt op een andere computer of een ander apparaat.

 • Werk bij naar de nieuwste versie van iTunes.
 • Werk uw audiobesturingsbestanden bij
  • Controleer of u de nieuwste updates van de audiobesturingsbestanden voor uw computer en alle geïnstalleerde componenten hebt. Software-updates voor audiobesturingsbestanden zorgen vaak voor hogere prestaties van uw systeem. Raadpleeg dit artikel om meer te weten over het bijwerken van besturingsbestanden op uw Windows-pc.
 • Verwijder iTunes-plugins van andere fabrikanten:
  • In Windows XP en Windows 2000 worden iTunes-plugins opgeslagen op de volgende locatie:
   C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data\Apple Computer\iTunes\iTunes Plug-ins
   Opmerking: de map "Application Data" is standaard verborgen. Kies Extra > Mapopties in Verkenner, klik op het tabblad Weergave en wijzig de optie "Verborgen bestanden en mappen" naar "Verborgen bestanden en mappen weergeven".
  • In Windows Vista of Windows 7 worden iTunes-plugins opgeslagen op de volgende locatie:
   C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iTunes Plug-ins
   Opmerking: de map "AppData" is standaard verborgen. Kies Organiseren > Map- en zoekopties in Verkenner, klik op het tabblad Weergave en wijzig de optie "Verborgen bestanden en mappen" naar "Verborgen bestanden en mappen weergeven".
  • In Mac OS X worden iTunes-plugins bewaard op de volgende locaties:
   /Gebruikers/gebruikersnaam/Bibliotheek/iTunes/iTunes Plug-ins/
   /Bibliotheek/iTunes/iTunes Plug-ins/
 • Schakel geluidseffecten uit (allen Windows Vista en Windows 7):
  1. Kies de knop Start en klik op Configuratiescherm.
  2. Klik op "Hardware en geluiden" en vervolgens op Geluid of klik op Geluid bij weergave in pictogrammen.
  3. Op het tabblad Afspelen klikt u op Luidsprekers en vervolgens op de knop Eigenschappen.
  4. Klik op het tabblad Verbeteringen en selecteer vervolgens het selectievakje "Alle geluidseffecten uitschakelen".
 • Schakel maximale audiohardwareversneller in (alleen Windows XP)
  1. In het menu Start kiest u Configuratiescherm.
  2. Open Geluiden en audioapparaten.
  3. Klik op het tabblad Volume en vervolgens op de knop Geavanceerd in het gedeelte Luidsprekerinstellingen.

  4. Wanneer het venster Geavanceerde eigenschappen van geluid verschijnt, selecteert u het tabblad Prestaties.

  5. In het gedeelte Afspelen van audio vergroot u de Hardwareversnelling tot Maximaal.
  6. Klik op OK zowel in het venster Geavanceerde eigenschappen van geluid als in het venster Eigenschappen voor Geluiden en audioapparaten.
 • Conflict met de functie Geluid optimaliseren
 • Bepaalde audiohardware voor de pc heeft effecten om geluid te optimaliseren die kunnen conflicteren met de functie Geluid optimaliseren in iTunes. Kies een van de volgende opties om deze conflicten op te lossen:

  • Zet de effecten voor de audiohardware van uw pc uit met behulp van de configuratiesoftware die bij uw hardware werd meegeleverd.
  • Schakel de functie Geluid optimaliseren in iTunes uit:
   1. Open iTunes.
   2. In het menu Bewerken klikt u op Voorkeuren.
   3. Klik op het tabblad Afspelen.
   4. Schakel de selectie van Geluid optimaliseren uit.

Soortgelijke symptomen kunnen voorkomen als:

 • Uw versie van DirectX niet actueel is.
 • Het programma Total Recorder is geïnstalleerd. Bij afwezigheid van een compatibele versie van Total Recorder kunt u het probleem oplossen door Total Recorder te verwijderen met behulp van het configuratiescherm Software.
 • De besturingsbestanden voor uw geluidskaart zijn niet up-to-date. Raadpleeg Besturingsbestanden op uw Windows-computer bijwerken voor hulp bij het bijwerken van uw besturingsbestanden.
 • U gebruikt een ander audioprogramma die Direct Sound-uitvoer gebruikt terwijl u naar audio in iTunes luistert. Sluit het programma af terwijl u naar audio in iTunes of QuickTime luistert om te zien of dit programma een conflict veroorzaakt. Als het probleem is verholpen, wordt u aanbevolen contact op te nemen met de fabrikant van dit programma om de uitvoer van Direct Sound in Wave Out te proberen veranderen om na te gaan indien dit het conflict met iTunes oplost.

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)