OS X: gegevens van een andere Mac migreren met Mavericks

Met OS X Mavericks kunt u gemakkelijk belangrijke informatie migreren van een Mac naar een andere. De gegevens die worden overgezet zijn onder andere gebruikersaccounts, programma's, documenten, netwerk- en computerinstellingen.

Belangrijk: de stappen in dit artikel gelden voor de migratie naar een computer met OS X Mavericks. Voor hulp bij de migratie naar Mountain Lion of Lion raadpleegt u OS X: gegevens van een andere Mac migreren met Mountain Lion en lager.  Als u de migratie vanaf een Windows-pc naar een Mac uitvoert, gebruikt u de Windows-migratie-assistent.

De migratie-assistent in Mavericks is compatibel met OS X Snow Leopard v10.6.8 of hoger. Als u de migratie vanaf een oudere OS X-versie uitvoert, werkt u eerst de oude computer bij of kopieert u de gegevens handmatig van de ene computer naar de andere.

Migratie-assistent en configuratie-assistent

De instructies in dit artikel gebruiken de term migratie-assistent maar zijn ook van toepassing op migraties die worden uitgevoerd met de configuratie-assistent. De configuratie-assistent wordt geopend wanneer u een nieuwe Mac voor het eerst opstart. Het helpt u bij het invoeren van de netwerkgegevens en begeleidt u bij het instellen van een gebruikersaccount op de computer. Als u de configuratie-assistent niet gebruikt om gegevens over te zetten wanneer u de nieuwe Mac voor het eerst configureert, kunt u dit op een later tijdstip doen met behulp van de migratie-assistent, zoals in dit artikel wordt beschreven.

Voordat u de migratie start

 • Als u een Mac-notebook gebruikt, zorgt u ervoor dat de lichtnetadapter is aangesloten op de computer en een stopcontact.
 • Gebruik Software-update op zowel de bron- als de doelcomputer om te bevestigen dat de nieuwste updates zijn geïnstalleerd.
 • Zorg ervoor dat u de software van andere fabrikanten op de broncomputer (originele Mac) hebt bijgewerkt alvorens de migratie te starten.
 • Open Systeemvoorkeuren op de broncomputer, kies 'Delen' en zorg ervoor dat het veld 'Computernaam' is ingevuld.
 • U kunt gegevens tussen twee computers migreren via een Ethernet-, Wi-Fi-, Thunderbolt- of FireWire-verbinding.
 • Als de netwerkverbinding traag is, kunt u tijdens de migratie de twee Macs verbinden met een Ethernet-kabel om de gegevens over te zetten. De migratie-assistent detecteert de nieuwe verbinding en schakelt automatisch over op Ethernet zonder de migratie opnieuw te moeten starten. 

Nadat de migratie is voltooid

Een verbindingsmethode kiezen

Met Migratie-assistent kunt u op verschillende manieren informatie overzetten van een computer naar een andere. Selecteer een methode om te weten hoe u gegevens overzet:

Migreren via een draadloos netwerk (Wi-Fi) of Ethernet-netwerk

 1. Zorg ervoor dat zowel de broncomputer als de doelcomputer met hetzelfde netwerk zijn verbonden, hetzij draadloos hetzij via een Ethernet-netwerkkabel.  
  - Als u Ethernet wilt gebruiken voor de migratie, verbindt u de twee computers met een enkele Ethernet-kabel. U hoeft de computers niet op een hub, switch of router aan te sluiten. U behaalt de beste prestaties door de bron- en doelcomputers met elkaar te verbinden voordat u de migratie start.
  - Als u kiest voor een draadloze migratie, zorgt u ervoor dat u de beste beschikbare Wi-Fi-verbinding gebruikt. Met behulp van de signaalsterktemeter in de rechterbovenhoek van het scherm kunt u een locatie zoeken die het beste signaal voor de broncomputer biedt. U wilt wellicht ook potentiële storingsbronnen verwijderen.  
 2. Open Migratie-assistent (in /Programma's/Hulpprogramma's/) op de doelcomputer en klik op 'Ga door'.
 3. Voer het beheerderswachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik op 'OK'.
 4. Open Migratie-assistent (in /Programma's/Hulpprogramma's/) op de broncomputer. Selecteer de optie om de gegevens te migreren 'Naar een andere Mac' en klik op 'Ga door'. Voer het beheerderswachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd.
 5. Selecteer het systeem van waaruit u wilt migreren en klik op 'Ga door'. De knop 'Ga door' is niet beschikbaar (verschijnt in het grijs) totdat u een bron selecteert. 
 6. Als u een beveiligingscode op het scherm ziet, controleert u of dezelfde beveiligingscode op beide computers verschijnt. Klik vervolgens op de broncomputer op 'Ga door'.
 7. Op het volgende scherm kunt u aanpassen welke gegevens moeten worden gemigreerd. Als u bijvoorbeeld maar een deel van een account wilt overzetten, klikt u op het openvouwdriehoekje naast het symbool van de gebruiker en maakt u de selectie ongedaan van de items die u niet wilt migreren. 
 8. Nadat u op 'Ga door' hebt geklikt, begint de migratie-assistent de bestanden over te zetten naar de doelcomputer. De benodigde tijd om de migratie te voltooien, is afhankelijk van het gegevensvolume dat wordt gekopieerd en van de snelheid van de verbinding.

Zodra de migratie is voltooid, verschijnt opnieuw het inlogvenster. Log in bij de gemigreerde account op de nieuwe Mac om de oude bestanden te zien. 

Migreren via FireWire of ThunderBolt

 1. Sluit beide computers op elkaar aan via FireWire of Thunderbolt.
 2. Als de broncomputer is opgestart met OS X Mountain Lion of lager of als u een FireWire-verbinding gebruikt, start u deze opnieuw op in doelschijfmodus voordat u verdergaat door tijdens het opstarten de T-toets ingedrukt te houden.
 3. Open Migratie-assistent (in /Programma's/Hulpprogramma's/) op de doelcomputer en klik vervolgens op 'Ga door'. Alle geopende programma's worden gestopt wanneer de migratie van start gaat.
 4. Selecteer 'Vanaf een Mac, Time Machine-reservekopie of opstartschijf' en klik op 'Ga door' wanneer u op de doelcomputer wordt gevraagd een migratiemethode te selecteren.
 5. Selecteer het systeem van waaruit u wilt migreren en klik op 'Ga door'. De knop 'Ga door' is niet beschikbaar (verschijnt in het grijs) totdat u een bron selecteert. 
 6. Controleer of dezelfde beveiligingscode op beide computers wordt weergegeven alvorens op de broncomputer op 'Ga door' te klikken.
 7. U kunt aanpassen welke gegevens moeten worden gemigreerd. Als u bijvoorbeeld maar een deel van een account wilt overzetten, klikt u op het openvouwdriehoekje naast het symbool van de gebruiker en maakt u de selectie ongedaan van de items die u niet wilt migreren. 
 8. Als u klikt op 'Ga door',  zet de migratie-assistent de bestanden over naar de nieuwe Mac. De benodigde tijd om de migratie te voltooien, is afhankelijk van het gegevensvolume dat wordt gekopieerd.

Zodra de migratie is voltooid, verschijnt opnieuw het inlogvenster. Log in bij de gemigreerde account op de nieuwe Mac om de oude bestanden te zien. 

Migreren via Time Machine of een andere schijf

 1. Sluit indien nodig de externe schijf aan op de nieuwe Mac.
 2. Open Migratie-assistent (in /Programma's/Hulpprogramma's/).
 3. Voer het beheerderswachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik op 'OK'.
 4. Selecteer 'Vanaf een Mac, Time Machine-reservekopie of opstartschijf' en klik op 'Ga door' wanneer u wordt gevraagd een migratiemethode te selecteren.
 5. Selecteer de schijf, de Time Machine-reservekopie of het Time Capsule-volume van waaruit u wilt migreren en klik op 'Ga door'. De knop 'Ga door' is niet beschikbaar (verschijnt in het grijs) totdat u een bron selecteert. 
 6. Als u vanaf een Time Capsule migreert, voert u het wachtwoord van de Time Capsule in wanneer u hierom wordt gevraagd en klikt u op 'Verbind'.
 7. Selecteer de specifieke Time Machine-reservekopie van waaruit u wilt migreren en klik op 'Ga door'. 
 8. U kunt aanpassen welke gegevens moeten worden overgezet. Als u bijvoorbeeld maar een deel van een account wilt overzetten, klikt u op het openvouwdriehoekje naast het symbool van de gebruiker en maakt u de selectie ongedaan van de items die u niet wilt migreren. 
 9. Nadat u op 'Ga door' hebt geklikt, begint de migratie-assistent de bestanden over te zetten naar de doelcomputer. De benodigde tijd om de migratie te voltooien, is afhankelijk van het gegevensvolume dat wordt gekopieerd en van de snelheid van de verbinding.

Zodra de migratie is voltooid, verschijnt opnieuw het inlogvenster. Log in bij de gemigreerde account op de nieuwe Mac om de oude bestanden te zien. 

 

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)