ภาษา

iOS: วิธีการถ่ายโอนหรือเชื่อมข้อมูลเนื้อหาไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

เรียนรู้วิธีการกำหนดค่าการเชื่อมข้อมูลใน iTunes เพื่อถ่ายโอนเนื้อหาระหว่าง iPhone, iPad หรือ iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากการสร้างข้อมูลสำรองแล้ว การเชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถจัดการรายชื่อ ปฏิทิน และที่คั่นหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

หากคุณจัดการเนื้อหาด้วย iCloud บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ iOS ของคุณอยู่แล้ว คุณจะสามารถจัดการข้อมูลจาก iCloud บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud

การตั้งค่าการเชื่อมข้อมูล

ก่อนการตั้งค่าการเชื่อมข้อมูล ดาวน์โหลดและติดตั้ง iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการเชื่อมข้อมูลได้ทุกเมื่อ เมื่อคุณเชื่อมข้อมูล เนื้อหาจะถูกแบ่งปันระหว่างอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อแสดงเนื้อหาใหม่ เนื้อหาที่อัปเดต หรือเนื้อหาที่ถูกลบ

การเชื่อมข้อมูลด้วย USB

 1. เปิด iTunes
 2. ต่ออุปกรณ์ iOS ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มาและคลิกปุ่มอุปกรณ์ที่มุมขวาบน (หากคุณกำลังดู iTunes Store โปรดคลิกปุ่ม คลัง ที่มุมขวาบน แล้วจะเห็นปุ่มอุปกรณ์) แท็บบางแท็บอาจไม่ปรากฏหากคุณไม่มีเนื้อหาที่สอดคล้องกันในคลังของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่มี podcast ในคลังของคุณ แท็บ Podcasts ที่สอดคล้องกันจะไม่ปรากฏขึ้น
 3. คุณสามารถกำหนดค่าเนื้อหาชนิดต่างๆ ในแต่ละแท็บได้ ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ให้อยู่ใต้แท็บภาพยนตร์
 4. ในการเชื่อมข้อมูล คลิก ปรับใช้ ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์ iOS ไม่ปรากฏในส่วน อุปกรณ์ หรือหากคุณไม่สามารถเชื่อมข้อมูลได้ โปรดทำตาม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

การเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi

การเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi จำเป็นต้องมี iTunes 10.5 หรือใหม่กว่า และ iOS 5 หรือใหม่กว่า และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับอุปกรณ์ iOS ของคุณด้วย

 1. เปิด iTunes
 2. ในการตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล USB ที่ให้มา คลิกปุ่มอุปกรณ์ที่มุมขวาบน (หากคุณกำลังดู iTunes Store โปรดคลิกปุ่ม คลัง ที่มุมขวาบน แล้วจะเห็นปุ่มอุปกรณ์)
 3. ในแท็บเนื้อหาสรุป เลือก "เชื่อมข้อมูลกับ [อุปกรณ์] นี้ผ่าน Wi-Fi"
 4. เมื่อใดก็ตามที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ iOS อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน อุปกรณ์ iOS จะปรากฏใน iTunes และคุณจะสามารถเชื่อมข้อมูลได้ อุปกรณ์ iOS จะเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อ:
  • เสียบปลั๊กอุปกรณ์ iOS เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
  • มีการเปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์
  • อุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์อยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
 5. ขณะที่อุปกรณ์ iOS ปรากฏใน มุมขวาบน ของ iTunes คุณจะสามารถเลือกแท็บเนื้อหาและกำหนดค่าตัวเลือกการเชื่อมข้อมูลได้
 6. คลิก ปรับใช้ หรือ เชื่อมข้อมูล เพื่อเชื่อมข้อมูลอุปกรณ์ iOS

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์ iOS ไม่ปรากฏในส่วน อุปกรณ์ หรือหากคุณไม่สามารถเชื่อมข้อมูลได้ โปรดทำตาม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

การเชื่อมข้อมูลด้วยตนเอง

ถ้าคุณไม่ต้องการเชื่อมข้อมูลเนื้อหาเพลงกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าเป็นการเชื่อมข้อมูลด้วยตนเองได้ ถ้าหากคุณต้องการจัดการเนื้อหาด้วยตนเองกับคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องและอุปกรณ์ของคุณ โปรดดู บทความนี้

 1. ต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิด iTunes
 2. คลิกปุ่มอุปกรณ์ที่มุมขวาบน (หากคุณกำลังดู iTunes Store โปรดคลิกปุ่ม คลัง ที่มุมขวาบน แล้วจะเห็นปุ่มอุปกรณ์)
 3. ในหน้าต่างเบราเซอร์หลัก iTunes เลือกแท็บเนื้อหาสรุป
 4. เลือกตัวเลือกเพื่อ "จัดการเพลงและวิดีโอด้วยตนเอง" หรือ "จัดการเพลงด้วยตนเอง" ขั้นตอนนี้จะยกเลิกการเลือกการตั้งค่าเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติสำหรับแท็บเพลง ภาพยนตร์และรายการทีวี
 5. คลิก ปรับใช้

หลังจากที่ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว คุณจะสามารถเพิ่มเพลง วิดีโอ และเพลย์ลีสต์จาก iTunes ให้แก่อุปกรณ์ของคุณ หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปที่อุปกรณ์ของคุณ:

 1. เลือกอุปกรณ์ของคุณ
 2. คลิก "บนอุปกรณ์นี้"
 3. จากนั้นเลือก "เพิ่มไปที่" ที่มุมขวาบน
  ในขณะที่ดูสื่อในคลัง iTunes ของคุณ หากคุณลากเพลง วิดีโอ รายการทีวีหรือภาพยนตร์ แถบด้านข้างจะแสดงขึ้นทางด้านขวา คุณสามารถลากเนื้อหาไปบนอุปกรณ์ได้  คุณยังสามารถสร้างและแก้ไขเพลย์ลิสต์โดยตรงบนอุปกรณ์ได้อีกด้วย

การเชื่อมข้อมูลเพลงโดยใช้ ป้อนอัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก "จัดการด้วยตนเอง" คุณสามารถใช้ ป้อนอัตโนมัติ เพื่อเชื่อมเนื้อหาเสียงจากคลังเพลงของคุณหรือเพลย์ลิสต์ที่เลือกได้อย่างรวดเร็ว การตั้งค่าป้อนอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถปรับวิธีการเลือกเพลงสำหรับการเชื่อมข้อมูล ตลอดจนจัดสรรพื้นที่สำหรับการใช้ดิสก์ได้ ถ้าต้องการใช้ ป้อนอัตโนมัติ ตรวจดูให้แน่ใจว่า iPhone, iPad หรือ iPod ถูกตั้งค่าเป็นจัดการเพลงด้วยตนเองโดยใช้ขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ด้านบน จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. คลิกปุ่มอุปกรณ์ที่มุมขวาบน (หากคุณกำลังดู iTunes Store โปรดคลิกปุ่ม คลัง ที่มุมขวาบน แล้วจะเห็นปุ่มอุปกรณ์)
 2. คลิกแท็บ บนอุปกรณ์นี้ 
 3. คลิก เพลง ในคอลัมน์ซ้าย
 4. เลือกคลังเพลง และตรวจทานการตั้งค่าป้อนอัตโนมัติ ที่ด้านล่างของหน้าต่างหลัก iTunes
 5. เมื่อคุณคลิกปุ่มป้อนอัตโนมัติ iTunes จะทำการเชื่อมข้อมูลเพลงไปยังอุปกรณ์ให้มากที่สุดโดยอัตโนมัติ ถ้าเพลย์ลิสต์ที่เลือกไว้มีเพลงมากกว่าที่อุปกรณ์สามารถเก็บได้ ป้อนอัตโนมัติ จะเชื่อมข้อมูลเฉพาะบางส่วนของเพลงทั้งหมด หน้าจอ LCD ของ iTunes จะแสดงความคืบหน้าของการเชื่อมข้อมูลและแจ้งให้คุณทราบเมื่อการเชื่อมข้อมูลเสร็จ
 6. เมื่อคุณพร้อมที่จะยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณแล้ว คุณสามารถทำได้โดยการถอดออก อุปกรณ์ iOS ไม่จำเป็นต้องถูกถอดออกก่อนยกเลิกการเชื่อมต่อ

เนื้อหา iTunes และ App Store

เนื้อหา iTunes และ App Store บนอุปกรณ์ iOS ของคุณอาจไม่ถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ตัวเลือกถ่ายโอนรายการที่ซื้อ ใน iTunes เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหา iTunes และ App Store ทั้งหมดจะถูกถ่ายโอนไปยังคลัง iTunes ของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนเนื้อหาที่ซื้อ

สำหรับแอปพลิเคชัน App Store ที่ใช้การแบ่งปันไฟล์ โปรด ถ่ายโอนไฟล์ จากภายในแอปพลิเคชันไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ iTunes

ข้อความ

เมื่อต้องการเก็บรูปภาพหรือภาพยนตร์ที่คุณส่งมาจากแอปพลิเคชันข้อความหรือได้รับในแอปพลิเคชันข้อความ โปรดบันทึกรูปภาพหรือภาพยนตร์ไว้ในม้วนฟิล์ม (หรือคลัง ภาพที่บันทึก บน iPad และ iPod touch) จากนั้น นำเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

ภาพถ่าย

คุณสามารถนำเข้ารูปภาพหรือวิดีโอที่ถ่ายหรือบันทึกไว้บนอุปกรณ์ iOS ได้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้ารูปภาพและวิดีโอได้ใน คู่มือผู้ใช้ iPhone คู่มือผู้ใช้ iPad หรือ คู่มือผู้ใช้ iPod touch คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้ารูปภาพของคุณจากอุปกรณ์ iOS ได้ใน บทความนี้

หมายเหตุ: คุณสามารถนำเข้ารูปภาพหรือวิดีโอที่คุณถ่ายหรือบันทึกไว้บนอุปกรณ์ iOS ได้เท่านั้น รูปภาพเหล่านี้จะอยู่ในม้วนฟิล์มของอุปกรณ์ (หรือภาพที่บันทึกบน iPad และ iPod touch) คุณยังสามารถแบ่งปันรูปภาพกับผู้อื่นทางอีเมลหรือข้อความได้อีกด้วย

รายชื่อ ปฏิทิน ที่คั่นหน้าและโน้ต

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน ที่คั่นหน้าและโน้ตกับแอปพลิเคชันอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมข้อมูลทั้งหมดของคุณระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ iOS หลายเครื่องได้ การตั้งค่าสำหรับรายการเหล่านี้จะอยู่ในแท็บ ข้อมูล ของอุปกรณ์ iOS ของคุณใน iTunes ขณะอุปกรณ์ iOS ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่ เลือกอุปกรณ์ iOS ของคุณ จากนั้นคลิกแท็บ ข้อมูล

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูลเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณกับคอมพิวเตอร์ คลิกหัวข้อด้านล่าง

รายชื่อ

การเชื่อมข้อมูลรายชื่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก "เชื่อมข้อมูลรายชื่อกับ" ภายใน iTunes สำหรับ Windows หรือ "เชื่อมข้อมูลรายชื่อ" ใน OS X v10.8 หรือ "เชื่อมข้อมูลรายชื่อในสมุดที่อยู่" ใน OS X v10.7 และเวอร์ชั่นก่อนหน้า

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลรายชื่อของคุณได้กับ:

 • Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010 (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8)
 • สมุดรายชื่อของ Windows (Windows XP)
 • รายชื่อของ Windows (Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8)
 • สมุดรายชื่อ (Mac OS X v10.7 และเวอร์ชั่นก่อนหน้า)
 • รายชื่อ (Mac OS X v10.8)
 • Microsoft Entourage 2004, Microsoft Entourage 2008 หรือ Microsoft Outlook 2011 สำหรับ Mac

หมายเหตุ:

 • ขณะเชื่อมข้อมูลรายชื่อ คุณสามารถเลือกที่จะเชื่อมข้อมูลรายชื่อทั้งหมดของคุณหรือเฉพาะกลุ่มที่เลือกเท่านั้นได้ ตัวเลือกในการเชื่อมข้อมูลรายการที่เลือกอาจไม่ปรากฏจนกว่าการเชื่อมข้อมูลครั้งแรก
 • คุณสามารถเพิ่มรายชื่อที่สร้างใหม่ในกลุ่มรายชื่อที่เลือกบนอุปกรณ์ iOS ของคุณได้
 • ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมข้อมูลรายชื่อของคุณกับ Yahoo หรือ Gmail/Google Mail คุณจะต้องกำหนดค่าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชี Yahoo หรือ Google Mail ของคุณ

ปฏิทิน

หากต้องการเชื่อมข้อมูลปฏิทินกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก "เชื่อมข้อมูลปฏิทิน" ใน Windows หรือ Mac OS X v10.8 หรือ "เชื่อมข้อมูลปฏิทิน iCal" ใน Mac OS X v10.7 และเวอร์ชั่นก่อนหน้า

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลปฏิทินกับ:

 • Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Office 2010 (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8)
 • iCal (Mac OS X v10.7 และเวอร์ชั่นก่อนหน้า)
 • ปฏิทิน (Mac OS X v10.8)
 • Microsoft Entourage 2004, Microsoft Entourage 2008
 • Microsoft Outlook 2011 สำหรับ Mac

หมายเหตุ:

 • ขณะเชื่อมข้อมูลปฏิทิน คุณสามารถเชื่อมข้อมูลปฏิทินทั้งหมดหรือเลือกเชื่อมข้อมูลเฉพาะปฏิทินที่ระบุได้
 • คุณสามารถจำกัดข้อมูลที่ถูกเชื่อมข้อมูลเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน 30 วันที่ผ่านมาได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกให้เป็นจำนวนวันใดๆ ก็ได้

ที่คั่นหน้า

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลที่คั่นหน้าระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์ iOS ของคุณได้ เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมข้อมูล จะเชื่อมข้อมูลที่คั่นหน้าทั้งหมดด้วย คุณสามารถเชื่อมข้อมูลที่คั่นหน้ากับแอปพลิเคชันต่อไปนี้ได้:

 • Safari (Mac OS X)
 • Safari สำหรับ Windows (Windows XP, Windows Vista และ Windows 7)
 • Microsoft Internet Explorer
  หมายเหตุ: ที่คั่นหน้าใน Microsoft Internet Explorer ใช้ชื่อว่า "รายการโปรด"

หมายเหตุ

เชื่อมข้อมูลโน้ตในแอปพลิเคชันโน้ตบนอุปกรณ์ iOS กับโน้ตในเมลบน Mac หรือกับ Microsoft Outlook 2003, 2007 หรือ 2010 บน PC (บน Mac คุณต้องมี Mac OS X Leopard, Mac OS X Snow Leopard เวอร์ชั่นล่าสุดหรือต้องติดตั้ง OS X Lion เพื่อเชื่อมข้อมูลโน้ต) หากคุณใช้ OS X Mountain Lion คุณสามารถใช้ iCloud หรือบัญชีอีเมล IMAP เพื่อแบ่งปันโน้ตกับแอปพลิเคชันโน้ตบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูลโน้ต โปรดดู iOS: การเชื่อมข้อมูลโน้ต

บัญชีเมล

การตั้งค่าบัญชี Mail (ที่อยู่อีเมล ชื่อที่ใช้แสดง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ และชื่อผู้ใช้) จะถูกเชื่อมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ iOS iTunes จะไม่เชื่อมข้อมูลการตั้งค่าจากอุปกรณ์ iOS กลับไปยังคอมพิวเตอร์และจะไม่เชื่อมข้อมูลข้อความอีเมลใด

ข้อความอีเมลจะไม่อยู่ในการสำรองข้อมูล iOS iOS Mail จะเก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์

ขั้นสูง

หากคุณพบปัญหาในการเชื่อมข้อมูลหรือได้ทำการเปลี่ยนแปลงบนคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก คุณสามารถใช้ตัวเลือก ขั้นสูง เพื่อแทนที่รายชื่อ ปฏิทิน หรือโน้ตบนอุปกรณ์ iOS ระหว่างการเชื่อมข้อมูลครั้งถัดไปได้ ตัวเลือกเหล่านี้จะถูกยกเลิกการเลือกหลังจากการเชื่อมข้อมูลครั้งถัดไป เมื่อคุณแทนที่ข้อมูลบนอุปกรณ์ ข้อมูลบนอุปกรณ์จะถูกเขียนทับ การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้

 

 ข้อมูลสำคัญ: การระบุถึงเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามมีขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับรองหรือการแนะนำ Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกสรร การปฏิบัติตามหรือการใช้ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ที่พบในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม Apple ให้ข้อมูลนี้เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้เท่านั้น Apple ไม่ได้ทดสอบข้อมูลที่พบในไซต์เหล่านี้ และไม่ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความเชื่อถือได้ของข้อมูลเหล่านี้ การใช้ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ในอินเทอร์เน็ตนั้นย่อมมีความเสี่ยงอยู่ และ Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในด้านนี้ โปรดทราบว่าไซต์ของบุคคลที่สามนั้นไม่ขึ้นอยู่กับ Apple และ Apple ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านี้ได้ โปรดติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple นั้นมีให้เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองของ Apple แต่อย่างใด โปรดติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด: 28 ธ.ค. 2556
เป็นประโยชน์ไหม
ใช่
ไม่
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
พิมพ์หน้านี้
 • แก้ไขล่าสุด: 28 ธ.ค. 2556
 • บทความ: HT1296
 • มุมมอง:

  18521109
 • การจัดอันดับ:
  • 91.0

  (77 คำตอบ)

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม