Språk

iCloud: Felsökning av problem med att återskapa en iCloud-säkerhetskopia

Symptoms

Läs mer om att felsöka problem med att återskapa en enhet från en iCloud-säkerhetskopia.

Lösning

Visa allt | Dölj allt

Allmänna frågor

Hur återskapar jag en iCloud-säkerhetskopia om min enhet redan är klar att använda?

Du måste radera alla data och alla inställningar från enheten. Därför måste du först kontrollera att du har en iCloud-säkerhetskopia som du kan återskapa från:

 1. Gå till Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering > Hantera lagring. Därefter trycker du på enhetens namn för att visa listan med iCloud-säkerhetskopior.
 2. Kontrollera datum för säkerhetskopian. Endast det som iCloud säkerhetskopierade det datumet återskapas.

När du har bekräftat att det finns en iCloud-säkerhetskopia att återskapa från följer du stegen nedan:

 1. Anslut enheten till en strömkälla och kontrollera att den är ansluten till internet via Wi-Fi.
 2. Följ instruktionerna för att återskapa iOS-enheten från en iCloud-säkerhetskopia. Du ska bland annat kontrollera att enheten har den senaste versionen av iOS.

Varför finns det inga iCloud-säkerhetskopior tillgängliga för min enhet?

Om du går till Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering > Hantera lagring och trycker på enhetens namn ska listan med iCloud-säkerhetskopieringar visas. Du kan även kontrollera iCloud-säkerhetskopior från din dator: Öppna inställningarna för iCloud (om du använder OS X) eller iCloud-kontrollpanelen (om du använder Windows), klicka på Hantera och sedan på Säkerhetskopior.

Om listan med iCloud-säkerhetskopior är tom eller nedtonad, överväger du följande möjligheter:

 • Enheten har kanske inte genomfört en hel säkerhetskopiering till iCloud. Ofullständiga säkerhetskopior visar inte storlek eller datum och de går inte att återskapa till enheten. Kontrollera att du har följt instruktionerna för säkerhetskopiering av en iOS-enhet till iCloud.
 • Din enhet använder en tidigare version av iOS än den som användes för att skapa säkerhetskopian. Om det behövs uppdaterar du till den senaste versionen av iOS och provar sedan att återskapa enheten från iCloud igen.
 • Din säkerhetskopia kan ha skapats med ett annat iCloud-konto. När du återskapar enheten från iCloud kan du via inställningsassistenten trycka på Tillbaka och gå tillbaka till inloggningen för iCloud. Om du har flera iCloud-konton loggar du in på varje konto, tills du hittar kontot som kan använda säkerhetskopian.
 • Om du inte har säkerhetskopierat iOS-enheten i iCloud på 180 dagar eller mer, förbehåller sig Apple rätten att radera de säkerhetskopior som är knutna till enheten. Läs Villkor för iCloud för mer information. 

Hur kontrollerar jag att processen att återskapa pågår?

Gå till Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. När enheten återskapas är inställningar för iCloud-säkerhetskopiering nedtonade och du kan trycka på alternativet som avbryter processen. 

Vilken säkerhetskopia ska jag återskapa från?

Du kan välja bland upp till tre av de senaste säkerhetskopiorna som är kopplade till iCloud-kontot. Varje säkerhetskopia visar datum och tid för när den skapades, samt namnet på enheten som säkerhetskopian skapades från. Välj den senaste säkerhetskopian för enheten om du inte vill återskapa en äldre säkerhetskopia av något särskilt skäl.

Kan jag återskapa min iPhone eller iPod touch med en säkerhetskopia från min iPad?

Ja, du kan återskapa en iPad-säkerhetskopia till en iPhone eller iPod touch och tvärtom.

 • Om du vill återskapa bilderna i Kamerarulle till en iPhone eller iPod touch, måste iCloud-säkerhetskopian vara från en iPhone eller iPod touch. Om du vill återskapa bilderna i Kamerarulle till en iPad måste iCloud-säkerhetskopian vara från en iPad.
 • Endast appar från tredje part och deras data återskapas, men inte appar som är inkompatibla med enheten. En app som endast är kompatibel med iPad går till exempel inte att återskapa till en iPhone.
 • Enheten måste ha samma eller en senare version av iOS än den som användes när säkerhetskopian skapades. Uppdatera till den senaste iOS-versionen om det behövs.

 

Varningar och andra problem

När jag försöker återskapa i iOS 6 uppmanas jag att ange mitt gamla Apple-ID.

Om du använder iOS 6 och säkerhetskopierade iOS-enheten innan du uppdaterade ditt Apple-ID, kan du tillfrågas om ditt gamla Apple-ID när du försöker återskapa från säkerhetskopian. Gör något av följande:

 • Uppdatera enheten till iOS 7. I iOS 7 uppdateras dina iCloud-inställningar automatiskt med rätt Apple ID, istället för det gamla som sparades i kopian.
 • Om du vill fortsätta att använda iOS 6 ändrar du ditt Apple-ID till det som du hade när du skapade kopian och börjar återskapa igen. Ändra tillbaka till det nya Apple-ID:t när informationen har återskapats och säkerhetskopiera därefter enheten till ditt nya ID.

Jag blir ombedd att ange flera olika Apple-ID:n och lösenord under återställningen.

Du kan bli ombedd att ange ditt Apple-ID och lösenorden för dina iTunes Store-, App Store- och iBooks Store-konton. Det är normalt och ser till att dina inköpta objekt återskapas. Om din säkerhetskopia innehåller inköp från flera Apple-ID:n eller om du har fört över musik, filmer eller TV-program från någon annans iTunes-bibliotek, blir du ombedd att ange lösenordet för varje Apple-ID.

Jag får anslutningsvarningar när jag återskapar.

Efter att dina inställningar och konton har återskapats startar enheten om och börjar hämta din inköpta musik, dina filmer, TV-program, appar, böcker, Kamerarullen och annat innehåll. Du kan använda enheten som vanligt i den här fasen, men om du får en varning eller problem med att slutföra att återskapa enheten, ansluter du den till en strömkälla och kontrollerar att den är ansluten till internet via Wi-Fi. Låt därefter återställningen fortsätta utan avbrott.

Var hittar jag mer information om meddelanden som jag fick när enheten återskapades?

Mer information om meddelanden som kan visas när enheten återskapas finns i Varningsmeddelanden vid återställning från en iCloud-säkerhetskopia.

Om du inte kommer ihåg texten i de meddelanden du får, kan du ta en skärmbild av dem på iOS-enheten. Tryck på hem- och låsknappen samtidigt så att en bild av den aktuella skärmen sparas till Kamerarulle eller Bildbibliotek.

Processen att återskapa tar lång tid att slutföra.

Hur lång tid det tar att återskapa beror på din geografiska region och hur snabb din internetanslutning är. Även med en snabb internetanslutning kan det ta mellan en och fyra timmar per gigabyte att slutföra processen.

Om du reser mellan olika länder kan det ta längre tid än vanligt att återskapa. iCloud är inställt för att ge bästa möjliga resultat för den geografiska region du oftast ansluter till internet från. När du återskapar från en iCloud-säkerhetskopia är iCloud inställt för att ge bästa möjliga resultat i den geografiska region där du var när du skapade säkerhetskopian.

Ytterligare information

Senast ändrad: 2014-feb-07
Var detta till hjälp?
Ja
Nej
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
Skriv ut den här sidan.
 • Senast ändrad: 2014-feb-07
 • Artikel: TS4036
 • Visningar:

  1842061
 • Betyg:
  • 34.0

  (23 svar)

Ytterligare information om produktsupport