Språk

iCloud: Problemløsing for iCloud-kontakter

Symptomer

Lær hvordan du løser problemer med iCloud-kontakter. 

Løsning

Start alltid med trinnene under Generell problemløsing nedenfor. Hvis disse trinnene ikke løser problemet, følger du instruksjonene for operativsystemet du har problemer med.

Merk: Før problemløsing må du kontrollere at du har kopier av kontaktene. Les hvordan du kopierer kontaktene.

Utvid alle | Slå sammen alle

Generell problemløsing

 • Se Systemstatus-siden for å forsikre deg om at det ikke er noen problemer som påvirker Kontakter.
 • Kontroller innstillinger og valg for å se om noe er konfigurert feil. Hvis du for eksempel har feil innstillinger for dato og klokkeslett, kan det føre til problemer som lett kan løses ved å angi riktige innstillinger.

 

Problemløsing med iOS-enheter

Først må du kontrollere at du har slått på iCloud-kontakter ved å trykke på Innstillinger > iCloud på iPhone, iPad eller iPod touch.

Deretter prøver du disse trinnene og tester etter hvert trinn for å se om problemet er løst:

 • Kontroller at du bruker iOS 5 eller nyere. Hvis du har oppfylt disse kravene, men problemet vedvarer, kan du forsøke å installere den nyeste versjonen av iOS som støttes av din enhet.
 • Kontroller at iOS-enheten er koblet til Internett. Prøv å åpne www.apple.com/no i Safari. Hvis du ikke kan koble til Internett, vil ikke iCloud-kontakter bli oppdatert i Kontakter-programmet. Les hvordan du løser problemer med Internett-tilkoblingen.
 • Åpne et sikkert nettsted på iOS-enheten for å undersøke om portene 80 og 443 er tilgjengelige. Kontakter krever port 443 for å få tilgang til iCloud for å kunne sende og hente oppdateringer til og fra iCloud-kontakttjenerne.
 • Hvis nylige endringer ikke vises i Kontakter på iOS-enheten, prøver du å oppdatere:
  • I iOS 7 trykker du på Grupper øverst til venstre i Kontakter. Deretter trekker du ned i gruppelisten for å oppdatere.
  • I iOS 6 og iOS 5 trykker du på Grupper øverst til venstre i Kontakter. Deretter trykker du på Oppdater-knappen øverst til venstre i Grupper-vinduet.
 • Hvis nylige endringer i Kontakter på iOS-enheten ikke vises på dine andre enheter og du synkroniserer kontakter med flere kontoer på enheten (iCloud, Gmail, Yahoo), må du påse at iCloud er standardkontoen for Kontakter:
  • Trykk på Innstillinger > Mail, kontakter og kalendere.
  • Under Kontakter trykker du på Standardkonto og deretter på iCloud.
 • Hvis du bruker iOS 7, avslutter du Kontakter-programmet og starter det på nytt på iOS-enheten:
  1. Trykk to ganger på Hjem-knappen for å se forhåndsvisninger av appene du har åpne.
  2. Finn Kontakter-forhåndsvisningen, og sveip det opp og ut av forhåndsvisningen for å avslutte programmet.
  3. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til startsiden.
  4. Vent et minutt før du åpner Kontakter-programmet igjen.
 • Hvis du bruker iOS 6 eller iOS 5, avslutter du Kontakter-programmet og starter det på nytt på iOS-enheten:
  1. Trykk på Hjem-knappen to ganger for å åpne menyen for fleroppgavekjøring.
  2. Berør og hold på Kontakter-symbolet til det vibrerer.
  3. Trykk på X for å fjerne det fra listen.
  4. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til Hjem-skjermen. Vent et minutt før du åpner Kontakter-programmet igjen.
 • Slå iCloud-kontakter av og på igjen:
  1. Trykk på Innstillinger > iCloud.
  2. Slå av Kontakter. Velg å slette data bare hvis dataene finnes på icloud.com/contacts og på minst én av enhetene dine. Hvis ikke, velger du Behold data.
  3. Vent noen minutter før du slår på Kontakter igjen.
 • Start iOS-enheten på nytt ved å holde nede Dvale/vekke-knappen og deretter dra fingeren over skjermen når du blir bedt om det, for å slå av enheten. Slå deretter enheten på igjen. Dette kan virke enkelt, men det starter nettverket og programinnstillingene på nytt, noe som ofte kan løse problemer.

 

Løse problemer med iCloud-kontakter i Kontakter i OS X Mountain Lion eller nyere (eller Adressebok i OS X Lion)

Først må du kontrollere at du har slått på iCloud-kontakter ved å velge Systemvalg fra Apple-menyen () og klikke på iCloud. Kontroller at Kontakter er markert.

Hvis du har problemer med bruk av iCloud-kontakter med enten Kontakter eller Adressebok på en Mac, kan du prøve disse trinnene og teste etter hvert trinn for å se om problemet er løst.

 • Påse at du kjører OS X Lion v10.7.5 eller nyere. Les hvordan du finner ut hvilken versjon av OS X du bruker.
 • Kontroller at datamaskinen er tilkoblet ved å prøve å vise www.apple.com/no. Hvis du ikke kan koble til Internett, oppdateres ikke iCloud-kontakter i Kontakter eller Adressebok. Les om problemløsing av Internett-tilkoblingen.
 • Åpne et sikkert nettsted for å undersøke om portene 80 og 443 er tilgjengelige. Safari krever port 443-tilgang til iCloud for å kunne sende og hente oppdateringer til og fra tjenerne for iCloud-kontakter.
 • Velg Systemvalg fra Apple-menyen, klikk på iCloud og forsikre deg om at du er logget på samme iCloud-konto som du bruker på dine andre støttede enheter.
 • Hvis nylige endringer ikke vises, prøver du å oppdatere Kontakter eller Adressebok ved å avslutte og åpne på nytt.
 • Påse at kontoen er opprettet i Kontakter eller Adressebok på Mac-maskinen. Når du har konfigurert iCloud-kontakter, må du kanskje avslutte og åpne Kontakter eller Adressebok på nytt på Mac-maskinen. Slik kontroller du at kontoen er riktig konfigurert i Kontakter eller Adressebok:
  1. Åpne Kontakter eller Adressebok.
  2. Velg Valg fra Kontakter-menyen (Adressebok i OS X Lion).
  3. Klikk på Kontoer. Du skal se en iCloud-konto med iCloud-kontonavnet ditt i feltet for Apple-ID.
 • Slå iCloud-kontakter av og på igjen.
  1. Avslutt Kontakter (eller Adressebok i OS X Lion).
  2. Åpne Systemvalg og velg iCloud.
  3. Fjern markeringen ved siden av Kontakter. Klikk på Behold kontakter.
  4. Lukk Systemvalg og vent ca. ett minutt.
  5. Åpne Systemvalg og velg iCloud.
  6. Merk av for Kontakter.
  7. Lukk Systemvalg.
  8. Åpne Kontakter (eller Adressebok) og test for å se om problemet er løst.
 • Start datamaskinen på nytt. Dette kan virke enkelt, men det starter nettverket og programinnstillingene på nytt, noe som ofte kan løse problemer.

 

Problemløsing for iCloud.com-kontakter

 • Hvis du har problemer med webbaserte iCloud-kontakter på icloud.com/contacts, prøver du først å finne ut om det er problemer med nettleseren. Les hvordan du løser problemer med nettlesere for flere ulike nettlesere i flere operativsystemer. Du bør aldri hoppe over løsing av nettleserproblemer når det gjelder nettbaserte problemer.
 • Se hjelp for iCloud (help.apple.com/icloud) for mulig informasjon om problemet du har.
 • Hvis du får problemer mens du bruker iCloud-kontakter på Internett, kan du få en melding med en "Send til Apple"-knapp. Hvis du klikker på denne knappen, kan du hjelpe iCloud med å spore problemer og lage feilrettinger.
 • Hvis du ikke ser oppdateringer fra andre enheter, eller hvis Kontakter-grensesnittet ikke vises som forventet, bytter du til et annet program ved å klikke på iCloud øverst til venstre i nettleservinduet, og så velge programmet du vil bruke. Når du har vært i et annet program, som Kalender, bytter du tilbke til Kontakter. Hvis problemene vedvarer, kan du logge av iCloud ved å klikke på navnet ditt i øverste høyre hjørne og så velge Logg av. Deretter logger du på igjen.

 

Løse oppdaterings- eller konfigureringsproblemer som iCloud-kontakter har med Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

Hvis du har problemer med en PC (med Outlook 2007 eller nyere) og iCloud-kontakter, kan du prøve disse trinnene ved å teste etter hvert trinn for å se om problemet er løst.

Merk: Kontrollpanelet i iCloud støtter ikke Outlook 2010 Personal Edition.

 • Kontroller at du bruker en Windows-konfigurasjon som støttes av iCloud.
 • Påse at datamaskinen er koblet til Internett. Prøv å åpne www.apple.com/no. Hvis du ikke kan koble til Internett, vil ikke iCloud-kontakter og hendelser bli oppdatert i Outlook. Les om problemløsing av Internett-tilkoblingen.
 • Åpne et sikkert nettsted for å undersøke om portene 80 og 443 er tilgjengelige. Outlook krever port 443 for å få tilgang til iCloud for å kunne sende og hente oppdateringer til og fra iCloud-kontakttjenerne.
 • Åpne iCloud-kontrollpanelet og forsikre deg om at du er logget på samme iCloud-konto som du bruker på dine andre støttede enheter.
 • Hvis du nylig har utført endringer i Outlook, og de ikke overføres til andre enheter eller omvendt, klikker du på Oppdater-knappen i Outlook.
 • Slå iCloud-kontakter av og på igjen:
  1. Lukk Outlook.
  2. Åpne iCloud-kontrollpanelet:
   • I Windows 8.1 går du til startskjermen, klikker på nedpilen nedpil i nederste venstre hjørne og deretter på iCloud-appen.
   • Windows 8: Gå til startskjermen og klikk på iCloud-flisen.
   • I Windows 7 og Vista velger du Start-menyen > Alle programmer > iCloud > iCloud.
  3. Fjern markeringen ved siden av E-post, kontakter, kalendere og oppgaver, og klikk på Bruk. Vent noen sekunder, marker avkrysningsruten igjen og klikk på Bruk.
  4. Åpne Outlook og se om problemet er løst.
 • Kontroller at iCloud Outlook-tillegget er aktivt i Outlook.
  • Når det gjelder Outlook 2013 og 2010, følger du denne framgangsmåten for å kontrollere at iCloud Outlook-tillegget er aktivt:
   1. Åpne Outlook 2013 eller 2010.
   2. Klikk på Fil-menyen.
   3. Klikk på Alternativer i det venstre panelet til Outlook-vinduet.
   4. Klikk på Tillegg ipanelet til venstre i Outlook-vinduet Alternativer.
   5. Se på listen over tillegg under Aktive programtillegg, og kontroller at "iCloud Outlook-tillegg" er oppført
  • Når det gjelder Outlook 2007, følger du denne framgangsmåten for å kontrollere at iCloud Outlook-tillegget er aktivt:
   1. Åpne Outlook 2007.
   2. Velg Klareringssenter fra Verktøy-menyen.
   3. Velg Tillegg i den venstre kolonnen.
   4. Se på listen over tillegg under Aktive programtillegg, og kontroller at "iCloud Outlook-tillegg" er oppført.
 • Kontroller at iCloud ikke er standardkontoen i Outlook.
  • I Outlook 2013 og 2010: Velg Fil > Info > Kontoinnstillinger > Datafiler. Hvis iCloud er oppført som standardkonto i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og klikker på Bruk som standard.
  • I Outlook 2007: Velg Fil > Administrasjon av datafil > Datafiler. Hvis iCloud er oppført som standardkonto i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og klikker på Bruk som standard.
 • Start datamaskinen på nytt. Dette kan virke enkelt, men det starter nettverket og programinnstillingene på nytt, noe som ofte kan løse problemer.
 • Les mer om hvordan du administrerer programtillegg i Microsoft Outlook.

Merk: Når E-post, kontakter, kalendere og oppgaver aktiveres i iCloud-kontrollpanelet, består en del av konfigureringen i å kopiere kontaktdata fra Outlook ".pst"-standardfilen til iCloud og deretter fjerne kontaktene fra .pst-filen ved å legge dem i mappen Slettede elementer i Outlook. Da lagres kontaktdataene i iCloud-datasettet i Outlook, slik at endringer kan overføres til og fra Outlook med iCloud. Pass på å se etter dataene dine i iCloud-mappen i Outlook etter å ha aktivert Kontakter i iCloud-kontrollpanelet. Den slettede filen kan ses ved å vise Slettede elementer i Outlook-mappelisten. Det betyr ikke at iCloud fjerner dataene. iCloud kopierer bare dataene til iCloud-datasettet og fjerner deretter de lokale kontaktdataene ved å legge dem i mappen Slettede elementer.

 

Løse problemer med duplikater i iCloud-kontakter

Hvis du nylig har konfigurert iCloud på en av enhetene dine og du opplever problemer med at kontaktdata er duplisert, kan du se iCloud: Løse problemer med duplikatkontakter etter å ha satt opp iCloud-kontakter.

Hvis du får duplikater, men ikke har konfigurert noen nye enheter for iCloud i det siste, bør du se om kontakter er duplisert på iCloud.com. Kontroll av iCloud.com er en fin måte å finne ut om kontakter faktisk er duplisert på iCloud-tjenerne, slik at de også vil vises på nettet. I motsatt fall er kontakter kanskje bare duplisert på enhetene. Hvis kontaktene ikke er duplisert på iCloud.com, er det ikke sikkert at duplikatproblemet berører iCloud. Se iCloud: Løse problemer med duplikatkontakter etter å ha satt opp iCloud-kontakter for å få mer informasjon.

Du kan rydde opp og fjerne dupliserte iCloud-kontakter i Kontakter i OS X Mountain Lion (eller Adressebok i OS X Lion), eller i Windows Outlook 2007 eller nyere, ved å følge framgangsmåten nedenfor.

Fjerne dupliserte kontakter ved hjelp av Kontakter (eller Adressebok)

Både Kontakter i OS X og Adressebok for OS X Lion har et innebygd verktøy som finner og slår sammen duplisert kontaktinformasjon. Det kan være nødvendig å kjøre Søk etter duplikater-verktøyet noen ganger for at det skal virke effektivt. Slik gjør du det:

 1. Åpne Kontakter (eller Adressebok).
 2. Lag en kopi av iCloud-kontaktene.
 3. Velg Kort > Søk etter duplikater fra Kort-menyen i Kontakter (eller Adressebok).
 4. Se gjennom resultatene og klikk på Samkjør når du får beskjed om det.
 5. Gjenta trinnene 3 og 4 til det ikke lenger er noen duplikater.
  • Noen ganger må du gjøre dette flere ganger for å fjerne all duplikatinformasjon fra kontakter. Hvis du har gjentatt trinnene 3 og 4 seks eller flere ganger og fremdeles ser dupliserte data, avslutter du Kontakter (eller Adressebok) ved å velge Avslutt fra Kontakter-menyen (eller Adressebok-menyen). Deretter åpner du Adressebok igjen og starter prosessen på nytt fra trinn 1.
 6. Når du har fjernet duplikatene fra kontaktene, lager du en ny kopi av iCloud-kontaktene.

Løse duplikatkontakter med Outlook 2007 eller nyere

Microsoft kan hjelpe deg med å løse problemet med duplikater i Outlook 2013, Outlook 2010 eller Outlook 2007.

 

Tilleggsinformasjon

Viktig: Referanser til websider og produkter fra tredjepart er bare ment for informasjon, og innebærer ingen oppfordring eller anbefaling. Apple påtar seg ikke noe ansvar for valg, ytelse eller bruk av informasjon eller produkter som finnes på websider fra tredjepart. Apple gir denne informasjonen bare som en tjeneste til våre brukere. Apple har ikke testet informasjonen på disse websidene, og står ikke inne for nøyaktighten eller påliteligheten. Det er en iboende risiko forbundet med bruk av informasjon eller produkter som finnes på Internett, og Apple påtar seg ikke noe ansvar i denne forbindelsen. Vær oppmerksom på at en webside fra tredjepart er uavhengig av Apple og at Apple ikke har noen form for kontroll over innholdet på den websiden. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Sist endret: 19.des.2013
Nyttig?
Ja
Nei
 • Sist endret: 19.des.2013
 • Artikkel: TS3998
 • Visninger:

  1991
 • Vurdering:
  • 20.0

  (1 svar)

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter