ภาษา

iPhone: การแก้ปัญหาการโทรออกหรือรับสาย

อาการ

เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาการโทรออกหรือรับสาย หากมีข้อความว่า ไม่มีบริการ หรือ กำลังค้นหา ปรากฏขึ้นในแถบสถานะ โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้

วิธีแก้ไข

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้ โปรดทดสอบหลังจากทำแต่ละขั้นตอน

 1. เปิดปิดโหมดเครื่องบิน: แตะ การตั้งค่า > เปิดใช้งานโหมดเครื่องบิน รอห้าวินาที แล้วจึงปิดโหมดเครื่องบิน
 2. ตรวจสอบการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ:
 3. ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ของของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด
  1. ตรวจสอบดู การอัพเดทการตั้งค่าของผู้ให้บริการ
  2. ตรวจสอบดู การอัพเดทซอฟต์แวร์ iOS
   หมายเหตุ:
   การอัพเดทบางอย่างอาจจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 4. หาก iPhone มีซิมการ์ด โปรดถอดซิมการ์ดและใส่ใหม่
 5. หาก iPhone 4 หรือ iPhone 4s ใช้เครือข่าย Verizon โปรดหมุน *228 จาก iPhone เลือกเลือกตัวเลือกที่ 2 เพื่ออัพเดท Preferred Roaming List (PRL) PRL จะกำหนดเสาโทรศัพท์ที่โทรศัพท์ใช้เพื่อรับบริการเซลลูลาร์ โปรดเลือกเสาโทรศัพท์ที่มีสัญญาณแรงที่สุด
 6. รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย: แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย
 7. ลองโทรออกหรือรับสายในตำแหน่งอื่น
 8. พยายามแยกให้เป็นแถบสัญญาณเครือข่ายเดียว:
  • หากมีปัญหาบน LTE หากเป็นไปได้ให้ปิดใช้งาน LTE แล้วลองใหม่อีกครั้ง
  • หากคุณมีปัญหาบน 3G หรือ 4G หากเป็นไปได้ให้ปิดใช้งาน 3G หรือ 4G แล้วลองใหม่อีกครั้ง
 9. ติดต่อผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบเรื่องต่อไปนี้ว่า:
  • บัญชีของคุณกำหนดค่าให้ใช้ iPhone รุ่นที่มีปัญหาถูกต้องแล้ว
  • ไม่มีสัญญาณการให้บริการขาดหายในพื้นที่นั้น
  • บัญชีของคุณไม่ได้ถูกระงับเนื่องจากการเรียกเก็บเงิน
  • ไม่มีข้อผิดพลาดในการโทรของคุณบนระบบของผู้ให้บริการ
 10. กู้คืนโทรศัพท์ให้เป็นเครื่องใหม่

หากขั้นตอนด้านบนนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดไปที่ร้านค้าปลีกของ Apple ผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือติดต่อ AppleCare เพื่อส่งโทรศัพท์ซ่อม

แก้ไขล่าสุด: 1 พ.ย. 2556
เป็นประโยชน์ไหม
ใช่
ไม่
 • Last Modified: 1 พ.ย. 2556
 • Article: TS3406
 • Views:

  null

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม