Språk

iPhone: Felsöka problem med att ringa eller ta emot samtal

Symptoms

Läs om hur du felsöker problem med att ringa och ta emot samtal. Om meddelandet Ingen service eller Söker visas i statusfältet följer du de här instruktionerna.

Lösning

Lös problemet med anvisningarna nedan. Testa efter varje steg.

 1. Stäng av/slå på flygplansläget: Välj Inställningar > Aktivera flygplansläge, vänta i fem sekunder och stäng sedan av flygplansläget.
 2. Kontrollera inställningarna i telefonen:
  • Kontrollera inställningarna för Stör ej: Tryck på Inställningar > Stör ej.
  • Kontrollera om du har blockerat några telefonnummer: Tryck på Inställningar > Telefon > Blockerade.
  • Kontrollera om Vidarekoppling är aktiv: Tryck på Inställningar > Telefon > Vidarekoppling.
 3. Kontrollera att programvaran är uppdaterad:
  1. Kontrollera om det finns någon uppdatering av operatörsinställningarna.
  2. Kontrollera om det finns någon iOS-programuppdatering.
   Obs!
   Vissa uppdateringar kan kräva en Wi-Fi-anslutning.
 4. Ta ur och sätt tillbaka SIM-kortet, om iPhone-enheten har ett SIM-kort.
 5. Om iPhone 4- eller iPhone 4-enheten använder Verizons nät ringer du *228 från iPhone-enheten och väljer alternativ 2 så att PRL-listan (Preferred Roaming List) uppdateras. PRL-listan avgör vilka mobilmaster som telefonen använder för mobiltjänsten, och de master som har starkast signal väljs.
 6. Nollställ nätverksinställningarna: Välj Inställningar > Allmänt > Nollställ > Nollställ nätverksinställningar.
 7. Prova att ringa eller ta emot samtal när du befinner dig på en annan plats.
 8. Prova att använda ett enda frekvensband:
  • Om problemet inträffar i LTE stänger du (om möjligt) av LTE och försöker igen.
  • Om problemet inträffar i 3G/4G stänger du (om möjligt) av 3G/4G och försöker igen.
 9. Kontakta operatören och kontrollera följande:
  • Att ditt konto är korrekt konfigurerat för användning av just den iPhone som har problemet.
  • Att det inte finns några kända avbrott i operatörens tjänst.
  • Att ditt konto inte har en fakturarelaterad blockering.
  • Att dina samtal inte drabbas av samma fel inom opeatörens system.
 10. Återställa telefonen till status som ny.

Om problemet inte löser sig med hjälp av anvisningarna ovan besöker du en Apple Store-butik, din operatör eller en Apple-auktoriserad återförsäljare, eller också kontaktar du AppleCare om att skicka in telefonen på service.

Senast ändrad: 2013-nov-01
Var detta till hjälp?
Ja
Nej
 • Last Modified: 2013-nov-01
 • Article: TS3406
 • Views:

  null

Ytterligare information om produktsupport