Språk

iOS: Enheten känns inte igen i iTunes för Windows

Symptoms

Din iPhone, iPad eller iPod touch kanske inte visas bland Enheter i iTunes efter att du anslutit den till en Windows-dator. Något av följande kan också inträffa:

 • Enheten kan inte återställas i iTunes.
 • Ett utropstecken, frågetecken, en kontaktsymbol eller ett X visas bredvid enhetens rad i Enhetshanteraren.
 • Under en uppdatering eller när du återskapar kan det hända att enheten inte längre känns igen i iTunes.

Lösning

Om du har en iPod classic, iPod nano, iPod shuffle eller en tidigare modell av iPod som inte är en iOS-enhet utför du stegen i iPod visas inte i iTunes istället för stegen i den här artikeln.

Följ dessa steg och prova om problemet har löst sig efter varje avsnitt.

Dölj alla avsnitt | Visa alla avsnitt

1. Uppdatera iTunes

Se till att den senaste versionen av iTunes har installerats på datorn. Välj Leta efter uppdateringar på Hjälp-menyn i iTunes.

2. Kontrollera USB-kabeln

Kontrollera att det inte finns smuts eller skador på 30-stifts-till-USB-kabeln eller Lightning-kontakt-till-USB-kabeln. Om du har en annan kabel provar du i stället med den.

USB-kablar som levereras med produkter eller tillbehör kan kanske bara användas för att ladda dessa produkter (och kan inte överföra data). Det kan också hända att de bara fungerar med de produkter de såldes med. Att synkronisera med hjälp av en av dessa kablar kan leda till problem. Om du använder skal från andra tillverkare, till exempel sådana med extrabatterier, provar du att ta bort skalet och ansluta USB-kabeln som levererades av Apple direkt till enheten.

3. Kontrollera att Apple Mobile Device Support finns installerad

iOS-enheter kräver Apple Mobile Device Support, som ska installeras automatiskt med iTunes. Om du vill kontrollera huruvida det är installerat följer du stegen nedan för ditt Windows-operativsystem.

 • Windows XP: Klicka på Start och välj Kontrollpanelen. Öppna kontrollpanelen Lägg till eller ta bort program och kontrollera att Apple Mobile Device Support visas i listan med installerade program.
 • Windows Vista och Windows 7: Klicka på Start och välj Kontrollpanelen. Klicka på Avinstallera ett program (om du använder den klassiska vyn i Windows Vista för kontrollpanelen klickar du på Program och funktioner). Kontrollera att Apple Mobile Device Support visas i listan över installerade program.
 • Windows 8: Flytta pekaren till det övre högra hörnet, klicka på förstoringsglaset, skriv Kontrollpanel, och tryck på returtangenten. Klicka på Avinstallera ett program. Kontrollera att Apple Mobile Device Support visas i listan över nyligen installerade program.

Om Apple Mobile Device Support inte visas i listan tar du bort iTunes, QuickTime, Apple Programuppdatering, Apple Application Support och därefter installera iTunes på nytt. Följ stegen nedan för ditt Windows-operativsystem:

Om Apple Mobile Device Support fortfarande inte installeras efter att du har installerat iTunes på nytt följer du stegen i Problem med att installera iTunes eller QuickTime för Windows.

4. Starta om Apple Mobile Device-service

Följ stegen i Starta om Apple Mobile Device-service (AMDS) i Windows för att starta om Apple Mobile Device-service.

5. Kontrollera att Apple Mobile Device USB-drivrutinen är installerad

För Windows XP

 1. Anslut enheten till datorn.
 2. Avsluta iTunes om det startar.
 3. I Start-menyn högerklickar du på Den här datorn och väljer Egenskaper.
 4. Klicka på fliken Maskinvara och därefter på knappen Enhetshanteraren. Fönstret med Enhetshanteraren ska öppnas.
 5. Klicka på plustecknet (+) bredvid alternativet USB-styrenheter för att visa det här avsnittet.

 6. Leta reda på Apple Mobile Device USB-drivrutinen i listan. Om den raden visas utan någon av symbolerna "x", "!" eller "?" ovanför, så har den här drivrutinen installerats. Gå vidare till nästa avsnitt som heter ”Leta efter konflikter med program från tredje part”.
 • Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen inte visas i listan går du vidare till avsnittet nedan som heter ”Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen inte visas i listan”.
 • Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen visas i listan, men har ett rött X bredvid enhetens rad är enheten avaktiverad. Du aktiverar enheten genom att högerklicka på posten i Enhetshanteraren och sedan välja Aktivera i genvägsmenyn.

 • Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen visas i listan, men har ett utropstecken eller ett frågetecken ovanför namnet, går du vidare med följande steg för att installera om Apple Mobile Device-drivrutinen.

Installera om Apple Mobile Device-drivrutinen

 1. Högerklicka på Apple Mobile Device i Enhetshanteraren och välj Avinstallera i genvägsmenyn.
 2. I dialogrutan som öppnas klickar du på OK.
 3. Högerklicka på USB-styrenheter i Enhetshanteraren, och välj Sök efter maskinvaruförändringar i genvägsmenyn.

Nödvändiga drivrutiner installeras automatiskt i Windows och sedan försöker Windows montera enheten på nytt.

 • Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen fortfarande visas med ett utropstecken eller frågetecken ovanför namnet ska du gå vidare med följande steg för att manuellt uppdatera Apple Mobile Device-drivrutinen.

Uppdatera Apple Mobile Device-drivrutinen

 1. Högerklicka på Apple Mobile Device i Enhetshanteraren och välj Uppdatera drivrutin i genvägsmenyn.
 2. Om du tillfrågas om du vill ansluta till Windows Update för att söka efter programvara, väljer du alternativet "Nej, inte den här gången".
 3. Välj alternativet "Installera från en lista eller angiven plats (avancerat)" och klicka på Nästa.
 4. Markera alternativet Sök inte. Jag väljer vilken drivrutin som ska installeras". Klicka därefter på Nästa.

 5. Klicka på knappen Disk finns. Om alternativet Disk finns inte visas, väljer du en enhetskategori, exempelvis Mobiltelefon eller Lagringsenhet om de är tillgängliga. Sedan klickar du på Nästa. Därefter bör knappen Disk finns visas.
 6. Klicka på knappen Bläddra och navigera därefter till följande plats:
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Dubbelklicka på filen usbaapl.
 8. Klicka på OK i fönstret Disk finns. Klicka därefter på Nästa. Klicka på Slutför. Windows installerar drivrutinen.

Obs! Om det visas information om att programvaran inte har godkänts i Windows Logo-testet klickar du på Fortsätt ändå och installerar drivrutinerna.

För Windows Vista, Windows 7 och Windows 8

 1. Anslut enheten till datorn.
 2. Avsluta iTunes om det startar.
 3. För Windows Vista och Windows 7:
  • Klicka på Start-menyn, högerklicka på Dator och välj sedan Egenskaper.
  • I det övre vänstra hörnet klickar du på Enhetshanteraren. Fönstret med Enhetshanteraren ska öppnas.
  För Windows 8:
  • Flytta pekaren till det övre högra hörnet, klicka på förstoringsglaset, skriv devmgmt.msc, och tryck på returtangenten. Fönstret med Enhetshanteraren ska öppnas.
 4. Klicka på plustecknet (+) (eller visningstriangeln ) (för Windows 7 och Windows 8) bredvid USB-styrenheterna för att visa detta avsnitt.
 5. Leta reda på Apple Mobile Device USB-drivrutinen i listan. Om den här raden visas utan en nedåtpil, "!" eller "?" ovanför, så har den här drivrutinen installerats. Gå vidare till nästa avsnitt som heter ”Leta efter konflikter med program från tredje part”.
 • Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen inte visas i listan går du vidare till avsnittet nedan som heter ”Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen inte visas i listan”.
 • Om en nedåtpil visas bredvid enhetsraden i Enhetshanteraren innebär det att enheten är inaktiverad. Du aktiverar enheten genom att högerklicka på posten i Enhetshanteraren och sedan välja Aktivera i genvägsmenyn.

 • Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen visas i listan, men har ett utropstecken eller ett frågetecken ovanför namnet, går du vidare med följande steg för att installera om Apple Mobile Device-drivrutinen.

Installera om Apple Mobile Device-drivrutinen

 1. Högerklicka på Apple Mobile Device i Enhetshanteraren och välj Avinstallera i genvägsmenyn.
 2. När du ombeds göra det, markerar du rutan Ta bort drivrutinen för denna enhet och klickar därefter på OK.
 3. I dialogrutan som öppnas klickar du på OK.
 4. Högerklicka på USB-styrenheter i Enhetshanteraren, och välj Sök efter maskinvaruförändringar i genvägsmenyn.

Nödvändiga drivrutiner installeras automatiskt i Windows och sedan försöker Windows montera enheten på nytt.

 • Om posten Apple Mobile Device USB Driver fortfarande har ett utropstecken eller frågetecken ovanför, högerklickar du på denna post och väljer Egenskaper. Titta under Enhetsstatus på fliken Allmänt.
 • Ser du felet: ”Den digitala signaturen för den här filen kan inte verifieras i Windows”? En fil som är felaktigt signerad eller skadad kan ha installerats om maskin- eller programvaran har ändrats nyligen. Felet kan också orsakas av skadlig programvara från en okänd källa. (Kod 52), se avsnittet nedan om Felkod 52.
 • Om det visas en annan felkod, fortsätter du till nästa steg och uppdaterar drivrutinen Apple Mobile Device manuellt. Det finns lösningar till vanliga fel och felkodsnummer i den här Microsoft-artikeln. Det kan hända att du uppmanas installera om den här enhetens drivrutin. Följ stegen nedan för att peka på drivrutinsfilen usbaapl manuellt.

Uppdatera Apple Mobile Device-drivrutinen

 1. Högerklicka på Apple Mobile Device i Enhetshanteraren och välj Uppdatera drivrutin.
 2. Välj alternativet "Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn".
 3. Klicka på alternativet "Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn".
 4. Klicka på knappen Disk finns. Om alternativet Disk finns inte visas, väljer du en enhetskategori, exempelvis Mobiltelefon eller Lagringsenhet om de är tillgängliga. Sedan klickar du på Nästa. Knappen Disk finns bör visas därefter.
 5. Klicka på knappen Bläddra och navigera därefter till följande plats: C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 6. Dubbelklicka på filen usbaapl. (Den här filen heter usbaapl64 om du har en 64-bitars version av Windows. Om du inte hittar usbaapl64 här eller om det inte finns någon mapp med drivrutiner letar du i C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers. ).
 7. Klicka på Öppna i fönstret Har skiva. Klicka därefter på Nästa och sedan på Slutför. Windows installerar drivrutinen.

Obs! Om det visas information om att programvaran inte har godkänts i Windows Logo-testet klickar du på Fortsätt ändå för att installera drivrutinerna.

Felkod 52

Det kan hända att du ser detta fel i fönstret Egenskaper för enheten: Den digitala signaturen för den här filen kan inte verifieras i Windows. En fil som är felaktigt signerad eller skadad kan ha installerats om maskin- eller programvaran har ändrats nyligen. Felet kan också orsakas av skadlig programvara från en okänd källa. (Kod 52).

 1. Installera alla tillgängliga Windows-uppdateringar. Se den här Microsoft-artikeln för ytterligare information om detta.
 2. Kontakta datorns tillverkare för uppdateringar till drivrutiner, inklusive diskenheter, kretsuppsättningar och USB-styrenheter.
 3. Inaktivera tillfälligt kravet på signering av drivrutiner så här:
  1. Starta om datorn.
  2. Tryck på F8-tangenten under omstarten.
  3. För Windows Vista och Windows 7:
   För Windows 8:
   1. Listan Avancerade startalternativ visas. Tryck på nedåtpilen tills Inaktivera krav på signering av drivrutin markeras.
   2. Tryck på returtangenten.
   3. Klicka på Ändra på standardinställningar eller välj andra alternativ.
   4. Klicka på Välj andra alternativ.
   5. Klicka på Felsök.
   6. Klicka på Avancerade alternativ.
   7. Klicka på Startinställningar.
   8. När du uppmanas till det klickar du på Starta om.
   9. När du uppmanas till det trycker du på tangenten 7 för Inaktivera kravet på signering av drivrutiner.
  4. Återanslut enheten.
   Om enheten identifieras måste du utföra dessa steg varje gång du startar datorn. Kontakta Microsoft eller annan supportansvarig för Windows-installationen för ytterligare felsökning av problemet, så att du slipper välja det här alternativet varje gång.

Om Apple Mobile Device USB-drivrutinen inte visas i listan

 1. Koppla bort enheten från datorn.
 2. Spara en skärmbild genom att samtidigt trycka på hemknappen och vilo-/väckningsknappen (skärmen blinkar till snabbt). http://www.apple.com/se/ios/iOS 2.0 eller senare.
 3. Anslut enheten till datorn på nytt.
 4. Öppna Enhetshanteraren i Windows så här:
  Windows XP: Klicka på Start > Kör. I dialogrutan som öppnas anger du devmgmt.msc och trycker på returtangenten.
  Windows Vista eller Windows 7: Klicka på Start. I dialogrutan som öppnas skriver du devmgmt.msc och trycker på returtangenten. Om Windows behöver din bekräftelse för att fortsätta klickar du på Fortsätt.
  Windows 8: Flytta pekaren till det övre högra hörnet, klicka på förstoringsglaset, skriv devmgmt.msc och tryck på returtangenten.
 5. Visa alla avsnitt som markerats nedan (det kan hända att inte alla avsnitt finns med på listan):
  • Bildenheter
  • Andra enheter
  • Bärbara enheter
  • USB-styrenheter
 6. Sök reda på posten som visar enheten som en kamera. Den här posten bör heta Apple iPhone, Apple iPad, eller Apple iPod.

Om endast Okänd enhet visas

 1. Högerklicka på posten Okänd enhet och välj Egenskaper på snabbmenyn.
 2. Klicka på fliken Information och välj "Maskinvaru-ID" i rullgardinsmenyn
 3. Om maskinvaru-ID:t börjar med följande:
  USB\VID_0000&PID_0000
  Det innebär att Windows inte kan läsa enhetens maskinvaru-ID:n och har därför ersatt dem med nollor. Det här orsakas vanligtvis av en felaktig USB-anslutning eller kompatibilitetsproblem med drivrutinerna för USB-chipset.
 4. Koppla från enheten och koppla från alla USB-enheter från datorn. Slå av datorn och slå på den igen.
 5. Anslut enheten på nytt och testa varje USB-port i cirka 30 sekunder för att se om enheten känns igen.
 6. Om du har en annan 30-stift till USB-kabel eller Lightning-kontakt till USB-kabel som du vet fungerar, kan du prova med den.
 7. Om du har en extern USB 2.0-hubb ansluter du hubben till din PC och sedan iOS-enheten till hubben.
 8. Om enheten visas i iTunes provar du med att koppla från den externa USB 2.0-hubben och ansluta iOS-enheten direkt till PC:n. Om problemet kvarstår kanske du behöver använda den externa USB 2.0-hubben som en tillfällig lösning. Ta därefter kontakt med datortillverkaren för att få alla uppdateringar för ditt USB-chipset.
Obs! Om Okänd enhet visas när du ansluter enheten till fler än en fungerande dator med fler än en fungerande USB-kabel, kan det hända att din enhet behöver service. Kontakta Apple eller din trådlösa operatör, beroende på vem som tillhandahåller telefonsupport för din iPhone. Du hittar Apples kontaktinformation för ditt land på sidan med Apples kontaktinformation för support och service. Om du använder en iPhone tar du reda på vilken mobiloperatör du har genom att läsa Hitta trådlösa operatörer för iPhone. Oavsett var du bor kan du hitta servicealternativ för din enhet i online-serviceassistenten. Svar på vanliga frågor om enhetsservice hittar du på den här webbsidan. Du kan söka efter närmaste Apple Store-butik och sedan boka en tid online via Apple Store Concierge. Vi rekommenderar att du bokar en tid.

Om endast Apple iPhone, Apple iPad eller Apple iPod visas

För Windows XP

 1. Högerklicka på namnet Apple iPhone, Apple iPad eller Apple iPod i Enhetshanteraren och välj Uppdatera drivrutin i menyn med genvägar.
 2. Om du ombes ansluta till Windows Update för att söka efter programvara väljer du "Nej, inte den här gången" och klickar Nästa.
 3. Välj "Installera från en lista eller angiven plats (avancerat)" och klicka på Nästa.
 4. Välj Sök inte. Jag väljer själv vilken drivrutin som ska installeras" och klicka på Nästa.
 5. Klicka på knappen Disk finns. (Om alternativet Disk finns inte finns, så ska du välja en enhetskategori, exempelvis Mobiltelefon eller Lagringsenhet, om sådana alternativ finns, och sedan klicka på Nästa. Därefter bör knappen Disk finns visas.) I dialogrutan "Installera från disk" klickar du på knappen Bläddra.
 6. Navigera till C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Dubbelklicka på filen usbaapl.inf i den här mappen. Klicka OK i dialogrutan "Installera från disk".
 8. Klicka på Nästa och genomför installationen av drivrutinen. Öppna iTunes för att verifiera att enheten känns igen på rätt sätt.

Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8

 1. Högerklicka på namnet Apple iPhone, Apple iPad eller Apple iPod i Enhetshanteraren och välj Uppdatera drivrutin i menyn med genvägar.
 2. Klicka på alternativet Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn.
 3. Klicka på alternativet "Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn".
 4. Klicka på knappen Disk finns. (Om alternativet Disk finns inte finns, så ska du välja en enhetskategori, exempelvis Mobiltelefon eller Lagringsenhet, om sådana alternativ finns, och sedan klicka på Nästa. Knappen Disk finns bör därefter visas.)
 5. I dialogrutan "Installera från disk" klickar du på knappen Bläddra.
 6. I det här fönstret navigerar du till följande mapp:
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Dubbelklicka på filen usbaapl. (Den här filen heter usbaapl64 om du har en 64-bitars version av Windows. Om du inte hittar usbaapl64 här eller om det inte finns någon mapp med drivrutiner letar du i C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers. ).
 8. Klicka OK i dialogrutan "Installera från disk".
 9. Klicka på Nästa och genomför installationen av drivrutinen. Öppna iTunes för att verifiera att enheten känns igen på rätt sätt.

Om enheten inte känns igen när den befinner sig i återhämtningsläge

Obs! Om enheten arbetar fristående och inte befinner sig i återställningsläge, så gäller inte de här stegen för dig och du ska inte försätta enheten manuellt i återställningsläge.

Enheten kanske inte känns igen när den befinner sig i återställningsläge. Det här kan ske under en uppdatering eller återställning av enheten. När enheten befinner sig i återställningsläge är det vanligt att logotypen Anslut till iTunes visas på skärmen. Om iTunes inte känner igen enheten i det här tillståndet provar du med följande:

 1. Öppna Enhetshanteraren:
  Windows XP: Klicka på Start > Kör. I dialogrutan som öppnas skriver du devmgmt.msc och trycker på returtangenten.
  Windows Vista eller Windows 7: Klicka på Start. I dialogrutan som öppnas anger du devmgmt.msc och trycker på returtangenten på tangentbordet. Om Windows behöver din bekräftelse för att fortsätta klickar du på Fortsätt.
  Windows 8: Flytta pekaren till det övre högra hörnet, klicka på förstoringsglaset, skriv devmgmt.msc och tryck på returtangenten.
 2. Klicka på plustecknet (+) (Windows XP och Vista) eller visningstriangeln () (Windows 7 och 8) bredvid Bildenheter, Övriga enheter, Bärbara enheter och USB-styrenheter för att visa dessa avsnitt.
 3. Leta efter en eller flera poster som heter Apple Mobile Device (Återställningsläge) i dessa avsnitt. Dessa poster kan både ha och inte ha ett utropstecken ovanför namnet och se ut ungefär så här:

Återskapningsläge

Om du bara ser en Apple Mobile Device USB-drivrutin-post utan några fel:

Ta reda på om det finns USB 3.0-portar på datorn. I USB-styrenheter letar du efter poster med titeln USB 3.0 eller SuperSpeed USB. Om du hittar dessa har du USB 3.0.

Om du har USB 3.0

 1. Prova med att ansluta enheten till en annan USB-port. Försök med alla portar tills enheten känns igen. På vissa datorer finns det särskilda USB 2.0- och 3.0-portar. I så fall kan problemet lösas med en USB 2.0-port.
 2. Fråga datortillverkaren om det finns uppdateringar till USB 3.0-styrkretsdrivrutiner.
 3. Om problemet kvarstår går du vidare till avsnittet Leta efter konflikter med programvara från tredje part.

Om du inte har USB 3.0

Går du vidare till avsnittet Leta efter konflikter med programvara från tredje part.

Om du ser två Apple Mobile Device (Återställningsläge)-poster med utropstecken ovanför namnen:

 1. Öppna Enhetshanteraren och anslut enheten. Klicka på menyn Visa och markera alternativet "Enheter efter anslutning".
 2. Leta fram felaktiga poster med namnet "Apple Mobile Device (återställningsläge)". Du kan behöva visa alla avsnitt i Enhetshanteraren för att kunna se dem.
 3. Direkt ovanför de här posterna finns en post som heter USB-enhet (sammansatt).
  USB-sv.et (sammansatt)
  Beroende på vilken Windows-version du har följer du stegen nedan för att uppdatera den här drivrutinen:

För Windows XP

 1. Högerklicka på den överordnade posten USB-enhet (sammansatt) och välj Uppdatera drivrutin på snabbmenyn.
 2. Om du ombes ansluta till Windows Update för att söka efter programvara väljer du "Nej, inte den här gången" och klickar Nästa.
 3. Välj "Installera från en lista eller angiven plats (avancerat)" och klicka på Nästa.
 4. Välj Sök inte. Jag väljer själv vilken drivrutin som ska installeras" och klicka på Nästa.
 5. Klicka på knappen Disk finns. I dialogrutan "Installera från disk" klickar du på knappen Bläddra.
 6. Använd det här fönstret för att navigera till följande mapp: C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Dubbelklicka på filen usbaapl som finns listad i den här mappen. Klicka OK i dialogrutan "Installera från disk".
 8. Klicka på Nästa och genomför installationen av drivrutinen. Öppna iTunes för att verifiera att enheten känns igen korrekt och fortsätt sedan återställningen av enheten.

Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8

 1. Högerklicka på den överordnade posten USB-enhet (sammansatt) Uppdatera programvara för drivrutin på snabbmenyn.
 2. Klicka på alternativet "Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn".
 3. Klicka på alternativet "Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn".
 4. Klicka på knappen Disk finns. I dialogrutan "Installera från disk" klickar du på knappen Bläddra.
 5. I det här fönstret navigerar du till följande mapp:
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 6. Dubbelklicka på filen usbaapl. (Den här filen heter usbaapl64 om du har en 64-bitars version av Windows. Om du inte hittar usbaapl64 här eller om det inte finns någon mapp med drivrutiner letar du i C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers. ).
 7. Klicka OK i dialogrutan "Installera från disk".
 8. Klicka på Nästa och genomför installationen av drivrutinen. Öppna iTunes för att verifiera att enheten känns igen korrekt och fortsätt sedan återställningen av enheten.

6. Leta efter eventuella konflikter med programvara från tredje part

Viss programvara för telefon- och mobildataanslutning från leverantörer som Samsung, Nokia, Bora, Novatel, Sony, Android, LG, Sierra, Huawei, Pantech eller Motorola kan göra att det inte går att känna igen din enhet. Gör så här om du har sådan programvara på din dator:

 1. Avinstallera tillfälligt programvaran för telefon- eller mobildataanslutning och gör ett test. Kontakta programvarutillverkaren för hjälp med att göra det. Om du använder telefonen från tredje part eller den mobila enheten till din internetanslutning kan du prova att ansluta till ett alternativt nätverk med Wi-Fi eller Ethernet.
 2. Ta bort iTunes och all relaterad Apple-programvara genom att följa anvisningarna i den här artikeln (för Windows XP) eller den här artikeln (för Windows Vista, Windows 7 och Windows 8).
 3. Testa enheten efter att du har installerat om iTunes.
 4. Om du trots problemet behöver programvaran för tredjepartstelefonen eller mobildataanslutningen som togs bort installerar du om programvaran. Kontrollera sedan att enheten fortfarande fungerar med iTunes. Kontakta leverantören av programvaran för telefonanslutning om problemet återkommer.

Säkerhetsprogramvara från tredje part kan orsaka konflikter med iOS-enheters anslutning till iTunes. Läs den här artikeln och felsök problem som kan orsakas av din säkerhetsprogramvara. Efter att du har åtgärdat eventuella problem med säkerhetsprogramvaran, kan du behöva prova stegen i den här artikeln på nytt.

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad: 2014-jul-01
Var detta till hjälp?
Ja
Nej
 • Last Modified: 2014-jul-01
 • Article: TS1538
 • Views:

  null

Ytterligare information om produktsupport