Języki

iCloud: Konfigurowanie aplikacji Znajdź mój iPhone

Konfigurowanie aplikacji Znajdź mój iPhone

Aby można było lokalizować urządzenia, należy skonfigurować usługę iCloud i włączyć aplikację Znajdź mój iPhone na każdym posiadanym urządzeniu z systemem iOS i komputerze Mac. Funkcja Znajdź mój iPhone wymaga systemu iOS 5 lub nowszego albo OS X 10.7.5 lub nowszego.

Important:   Aby zobaczyć wszystkie swoje urządzenia w aplikacji Znajdź mój iPhone, należy na każdym z nich skonfigurować to samo konto usługi iCloud.

W systemie iOS 7 lub nowszym aplikacja Znajdź mój iPhone zawiera nową funkcję o nazwie Blokada aktywacji, która jest włączana automatycznie podczas konfigurowania aplikacji Znajdź mój iPhone. Blokada aktywacji utrudnia osobom niepowołanym korzystanie z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch oraz jego sprzedaż w razie utraty urządzenia przez właściciela. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem na witrynie Wsparcia Apple iCloud: blokada aktywacji w aplikacji Znajdź mój iPhone w systemie iOS 7.

Konfigurowanie urządzenia z systemem iOS

 1. Na ekranie powitalnym urządzenia stuknij ikonę Ustawienia, a następnie pozycję iCloud.

  Jeśli pojawi się monit o zalogowanie, wprowadź swój identyfikator Apple ID, a jeśli go nie masz, stuknij pozycję Pobierz bezpłatne Apple ID, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

 2. Jeśli aplikacja Znajdź mój iPhone (bądź Znajdź mój iPad lub Znajdź mój iPod touch) jest wyłączona, stuknij i włącz ją.

  Tip:   W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa warto jest skonfigurować kod, który trzeba będzie wprowadzać przed uzyskaniem dostępu do aplikacji i informacji na urządzeniu. Aby skonfigurować kod, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Kod lub Touch ID i kod. Na urządzeniu z systemem iOS 5 lub iOS 6 wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Kod blokady.

Konfigurowanie komputera Mac

 1. Na komputerze Mac wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję iCloud.

  Jeśli pojawi się monit o zalogowanie, wprowadź swój identyfikator Apple ID, a jeśli go nie masz, stuknij pozycję Utwórz nowy Apple ID, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

 2. Jeśli aplikacja Znajdź mój Mac jest wyłączona, wybierz i włącz ją.

  Tip:   Dla zwiększenia bezpieczeństwa upewnij się, że Twoje konto wymaga podania hasła oraz że w preferencjach dla użytkowników i grup wyłączono automatyczne logowanie. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij Pomoc > Pomoc preferencji systemowych.

Teraz możesz korzystać z aplikacji Znajdź mój iPhone do lokalizowania skonfigurowanych urządzeń.

Ostatnia modyfikacja: 2014-06-17
Był pomocny?
Tak
Nie

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu