ภาษา

หากคุณลืมรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ

หากจำรหัสผ่าน Apple ID ของคุณไม่ได้ ลองรีเซ็ตรหัสผ่าน

หากคุณลืมหรือไม่ทราบรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ หลังจากรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณแล้ว คุณจะถูกขอให้ลงชื่อเข้าด้วยรหัสผ่านใหม่เมื่อคุณหรืออุปกรณ์ของคุณเข้าใช้งาน คุณลักษณะหรือบริการที่ใช้ Apple ID

หากคุณทราบคำตอบสำหรับคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณ

 1. โปรดไปที่ Apple ID ของฉัน (appleid.apple.com/th/)
 2. เลือก "รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ"
 3. ป้อน Apple ID จากนั้นเลือก ถัดไป
 4. เลือก "ตอบคำถามรักษาความปลอดภัย" เพื่อเป็นวิธีการรับรองความถูกต้องของคุณ เลือก ถัดไป
 5. เลือกวันเกิดที่สัมพันธ์กับ Apple ID ของคุณ จากนั้นเลือก ถัดไป เพื่อเริ่มตอบคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณ
 6. หลังจากตอบคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณแล้ว คุณจะถูกขอให้ป้อนและยืนยันรหัสผ่านใหม่ของคุณ เลือก รีเซ็ตรหัสผ่าน เมื่อเสร็จ

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถช่วยให้คุณรีเซ็ตรหัสผ่าน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

หากคุณสามารถเข้าใช้งานที่อยู่อีเมลที่สัมพันธ์กับ Apple ID ของคุณ

 1. โปรดไปที่ Apple ID ของฉัน (appleid.apple.com/th/)
 2. เลือก "รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ"
 3. ป้อน Apple ID จากนั้นเลือก ถัดไป
 4. เลือก "การรับรองความถูกต้องผ่านอีเมล" ให้เป็นวิธีการรับรองความถูกต้องของคุณ เลือก ถัดไป
 5. Apple จะส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านไปยัง ที่อยู่หลักหรือที่อยู่สำหรับการกู้คืนที่ระบุไว้ ซึ่งสัมพันธ์กับ Apple ID ของคุณ หากไม่ได้รับอีเมล
 6. เปิดข้อความและเลือกลิงก์เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
 7. เมื่อหน้า Apple ID ของฉันเปิดขึ้น ให้ป้อนและยืนยันรหัสผ่านใหม่ของคุณ จากนั้นเลือก รีเซ็ตรหัสผ่าน

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถช่วยให้คุณรีเซ็ตรหัสผ่าน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

หากคุณเปิดการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนไว้

 1. โปรดไปที่ Apple ID ของฉัน (appleid.apple.com/th/)
 2. เลือก "รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ"
 3. ป้อน Apple ID จากนั้นเลือก ถัดไป
 4. ป้อน กุญแจการกู้คืน ที่คุณให้ไว้ตอนที่คุณตั้งค่า การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน หากไม่มีกุญแจการกู้คืนของคุณ
 5. ให้เลือกอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ซึ่งจะได้รับรหัสยืนยันจาก Apple หากไม่สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ของคุณ
 6. หลังจากป้อนรหัสยืนยันแล้ว ให้สร้างรหัสผ่านใหม่และเลือก รีเซ็ตรหัสผ่าน

หากทำกุญแจการกู้คืนของคุณหายหรือไม่สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ของคุณเป็นการถาวร คุณจะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้

แก้ไขล่าสุด: 17 ก.ค. 2557
เป็นประโยชน์ไหม
ใช่
ไม่
 • แก้ไขล่าสุด: 17 ก.ค. 2557
 • บทความ: HT5787
 • มุมมอง:

  null

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม