ภาษา

Mac App Store: การซ่อนและการยกเลิกการซ่อนรายการซื้อ

เรียนรู้วิธีซ่อนและยกเลิกการซ่อนรายการซื้อ 

เมื่อต้องการซ่อนรายการซื้อของคุณ

OS X Lion:

 1. เปิด Mac App Store
 2. เลือก Store > Sign In (ลงชื่อเข้าใช้ Store) จากนั้นป้อน Apple ID และรหัสผ่าน
 3. คลิกที่ "Purchases" (รายการซื้อ)
 4. ค้นหารายการที่คุณต้องการซ่อน 
 5. คลิกที่ "X" ที่ด้านขวาของรายการนั้น 6. รายการนั้นจะจางไปและรายการด้านล่างจะขึ้นมาแทนที่ในรายการ ถ้ามี

OS X Mountain Lion:

 1. เปิด Mac App Store
 2. เลือก Store Sign In (ลงชื่อเข้าใช้ Store) จากนั้นป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
 3. คลิก "Purchases" (รายการซื้อ)
 4. ค้นหารายการที่คุณต้องการซ่อน
 5. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก "Hide Purchase" (ซ่อนรายการซื้อ)
 6. คุณจะถูกถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการซ่อนรายการนั้น คลิกปุ่ม Hide Purchase (ซ่อนรายการซื้อ) หากคุณแน่ใจ
 7. รายการนั้นจะจางไปและรายการด้านล่างจะขึ้นมาแทนที่ในรายการ ถ้ามี

หมายเหตุ: คุณจะไม่ได้รับการแจ้งอัปเดตสำหรับรายการนั้นอีกต่อไปหลังจากรายการนั้นถูกซ่อนจากหน้ารายการซื้อของคุณ

เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนรายการซื้อของคุณ

 1. เปิด Mac App Store
 2. เลือก Store > Sign In (ลงชื่อเข้าใช้ Store) จากนั้นป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
 3. เลือก StoreView My Account (ดูบัญชีของฉัน)
 4. คลิกที่ View Hidden Purchases (ดูรายการซื้อที่ถูกซ่อน) จากหน้า Account Information (ข้อมูลบัญชี)  5. จากหน้า Hidden Purchases (รายการซื้อที่ถูกซ่อน) ให้ค้นหาแอปฯ ที่คุณต้องการยกเลิกการซ่อน
 6. คลิกปุ่ม Unhide (ยกเลิกการซ่อน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อนและการยกเลิกการซ่อนรายการซื้อจาก iTunes Store ดูบทความนี้

แก้ไขล่าสุด: 25 ก.ค. 2556
เป็นประโยชน์ไหม
ใช่
ไม่
 • แก้ไขล่าสุด: 25 ก.ค. 2556
 • บทความ: HT4928
 • มุมมอง:

  1545
 • การจัดอันดับ:
  • 100.0

  (1 คำตอบ)

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม