Språk

iCloud: Lagre eller lage kopier av iCloud-data

Lær hvordan du lager kopier av ulike typer data som du bruker med iCloud.

Det er en god idé å lage en kopi av dataene du bruker med iCloud, og oppbevare denne på et trygt sted. Hvis du i vanvare sletter en viktig kontakt, en e-postmelding eller et dokument, kan du få dette tilbake fra kopien. Instruksjonene nedenfor forklarer hvordan du lager en kopi av dataene for hvert av programmene.

Utvid alle | Slå sammen alle

Bokmerker

Eksportere en kopi av Safari-bokmerker

 1. Velg Arkiv > Eksporter bokmerker.
 2. Angi en plassering på datamaskinen for den eksporterte filen, og klikk på Arkiver. Filens navn vil være Safari-bokmerker.html hvis du ikke endrer det.

Eksportere en kopi av FireFox-bokmerker

Se Mozillas instruksjoner for eksport av bokmerker.

Eksportere en kopi av Google Chrome-bokmerker

Se Googles instruksjoner for eksport av bokmerker.

Eksportere en kopi av Internet Explorer-favoritter (bokmerker)

Se Microsofts instruksjoner for eksport av bokmerker.

Kalendere

Eksportere en kalender i OS X Mountain Lion og nyere

Se instruksjonene for eksport av kalendere.

Eksportere en kalender i OS X Lion

 1. Åpne iCal.
 2. Klikk på Kalendere-knappen for å vise kalenderlisten hvis den ikke allerede vises.
 3. Velg en av kalenderne i kalenderlisten.
 4. Velg Arkiv > Eksporter > Eksporter.
 5. Angi en plassering på datamaskinen for å lagre kalenderen. Klikk på Eksporter.
 6. Gjenta dette for hver kalender du vil kopiere.

Laste ned en kalender fra iCloud.com

 1. Gå til iCloud-kalenderen på iCloud.com og logg deg på med din iCloud Apple-ID.
 2. Dele en kalender med andre.
 3. Kopier URLen (nettadressen) til kalenderen som deles, og lim den inn i adressefeltet til nettleseren. Ikke trykk på Enter eller Retur ennå.
 4. Endre "webcal" til "http" og trykk på Enter eller Retur. En ICS-fil vil bli lastet ned til standard nedlastingsplassering.
 5. Legg til kalenderen i en kalenderklient som Kalender eller iCal på en Mac eller Outlook på en Windows-datamaskin.
 6. Avslutt deling av kalender.

Eksportere en kalender i Outlook 2007 eller nyere

 1. Åpne Outlook.
 2. Velg kalenderen du vil kopiere, fra kalenderlisten. Fjern markeringen av alle andre kalendere.
 3. Velg Arkiv > Arkiver som.
 4. Klikk på Flere alternativer for å endre tidsrommet og detaljnivået som skal inkluderes i kalenderen (dette vil variere, avhengig av Outlook-versjon). Klikk på OK.
 5. Angi en plassering på datamaskinen for å arkivere kalenderen, og klikk på Arkiver.
 6. Gjenta dette for hver kalender du vil kopiere.

Kontakter

Eksportere kontakter i OS X Mountain Lion og nyere og Adressebok i OS X Lion

 1. Åpne Kontakter eller Adressebok.
 2. Velg Vis > Grupper. (I OS X Mavericks velger du Vis > Vis grupper.)
 3. Marker Alle kontakter i gruppelisten.
 4. Velg Arkiv > Eksporter > Eksporter vCard.
 5. Angi en plassering på datamaskinen for å lagre filen, og klikk på Arkiver.

Merk: Hvis du bruker grupper, bør du vurdere å arkivere hele Kontakter- eller Adressebok-databasen. Standardmetoden for vCard som er beskrevet ovenfor, vil kopiere kontaktene dine, men ikke grupper. Arkiver er mer komplekse, men i enkelte tilfeller kan de kanskje ikke gjenopprette data ordentlig for iCloud-medlemmer ved tilkobling til Internett. Hvis du bruker grupper, lager du begge typer sikkerhetskopier.

 • I OS X Mountain Lion eller nyere åpner du Kontakter og velger Arkiv > Eksporter > Kontakter-arkiv.
 • I OS X Lion åpner du Adressebok og velger Arkiv > Eksporter > Adressebok-arkiv.

Eksportere kontakter fra iCloud.com

Se instruksjonene for eksport av iCloud-kontaktinformasjon i vCard-format.

Eksportere kontakter i Outlook 2007 eller nyere

Se Microsofts instruksjoner for eksport av kontakter.

Dokumenter

Kopiere dokumenter i OS X Mountain Lion og nyere

 1. Åpne programmet som ble brukt til å lage dokumentet, og velg deretter Arkiv > Åpne.
 2. Klikk på iCloud i øvre, venstre hjørne av Åpne-dialogruten.
 3. Åpne dokumentet du vil kopiere, hold Tilvalg-tasten nede og velg Arkiv > Arkiver som.
 4. Angi en plassering på datamaskinen for å lagre dokumentet, og klikk på Arkiver.

Merk: I OS X Mountain Lion og nyere er Forhåndsvisning- og TextEdit-filer som oppbevares i iCloud, bare tilgjengelig fra iCloud-listen i dialogruten Åpne. De er ikke tilgjengelig på iCloud.com.

Laste ned kopier av iWork-dokumenter

 1. Logg deg på iCloud.com på en Mac eller Windows-datamaskin og åpne programmet du brukte til å lage dokumentet du vil laste ned (Pages, Numbers eller Keynote).
 2. Marker dokumentet og velg Last ned-valget på hurtigmenyen Handling (tannhjul). Dokumentet vil bli lastet ned til standardplasseringen for nedlastinger.

Kopiere dokumenter som er laget med tredjeparts programmer

Når det gjelder dokumenter lagret i iCloud som er laget med tredjeparts programmer, kontakter du utvikleren for å få mer informasjon om hvordan du lager en kopi av programmets data.

iTunes i nettskyen

iTunes i nettskyen er en måte å få tilgang til tidligere musikk-, film- og TV-programkjøp på fra en av enhetene dine. For å få en fullstendig sikkerhetskopi vil du kanskje lage en kopi av iTunes-data også. Lær hvordan du sikkerhetskopierer iTunes-biblioteket ved å kopiere det til en ekstern harddisk.

Mail og notater

Kopiere e-post i OS X Mountain Lion og nyere

Se instruksjonene for bruk av OS X Mail til å flytte, slette eller kopiere iCloud-post.

Kopiere notater 

Åpne Notater-appen på iCloud.com. Kopier teksten i hvert notat og lim den inn i et dokument på datamaskinen, for eksempel et Pages- eller TextEdit-dokument. Lagre dokumentet på datamaskinen.

Min bildestrøm

Kopiere Min bildestrøm i iOS 6 og iOS 7

Du har kanskje allerede en kopi av bildene i Min bildestrøm:

 • I OS X blir Min bildestrøm-bilder automatisk importert til iPhoto- eller Aperture-biblioteket hvis ikke Min bildestrøm og Automatisk import er slått av i iPhoto- eller Aperture-valgene.
 • I Windows blir Min bildestrøm-bilder automatisk importert når Min bildestrøm er slått på i iCloud-kontrollpanelet.

Følg denne framgangsmåten for å kopiere bilder manuelt fra Min bildestrøm:

 • I iOS 7:
  1. Åpne Bilder og trykk på Album og deretter på Min bildestrøm.
  2. Lagre bildene på en av disse måtene:
   • Trykk på et bilde for å åpne det, og trykk deretter på Del . Hvis du vil markere flere bilder, blar du bildene mot høyre eller venstre og trykker på dem du vil lagre. Trykk på Arkiver i Kamerarull. (Hvis du bruker en iPhone 4S eller iPhone 4, trykker du på Neste og deretter på Arkiver i Kamerarull.)
   • Trykk på Velg og deretter på bildene du vil lagre. Trykk på Del og deretter på Arkiver i Kamerarull.
  3. Arkivere Kamerarull på datamaskinen.
 • I iOS 6:
  1. Åpne Bilder og trykk på Bildestrøm og deretter på Min bildestrøm.
  2. Lagre bildene på en av disse måtene:
   • Trykk på et bilde for å åpne det. Trykk på Del og deretter på Arkiver i Kamerarull.
   • Trykk på Rediger og deretter på bildene du vil lagre. Trykk på Del og deretter på Arkiver i Kamerarull.
  3. Arkivere Kamerarull på datamaskinen.

Følg denne framgangsmåten for å kopiere bilder og videoer manuelt fra en delt bildestrøm som du abonnerer på:

 • I iOS 7:
  1. Åpne Bilder og trykk på Delt.
  2. Trykk på navnet til den delte bildestrømmen.
  3. Lagre bilder på en av disse måtene:
   • Trykk på et bilde for å åpne det, og trykk deretter på Del . Hvis du vil markere flere bilder, blar du bildene mot høyre eller venstre og trykker på dem du vil lagre. Trykk på Arkiver i Kamerarull. (Hvis du bruker en iPhone 4S eller iPhone 4, trykker du på Neste og deretter på Arkiver i Kamerarull.)
   • Trykk på Velg og deretter på bildene du vil lagre. Trykk på Del og deretter på Arkiver i Kamerarull.
  4. Arkivere Kamerarull på datamaskinen.
 • I iOS 6:
  1. Åpne Bilder og trykk på Bildestrøm.
  2. Trykk på navnet til den delte bildestrømmen.
  3. Lagre bilder på en av disse måtene:
   • Trykk på et bilde for å åpne det. Trykk på Del og deretter på Arkiver i Kamerarull.
   • Trykk på Rediger og deretter på bildene du vil lagre. Trykk på Del og deretter på Arkiver i Kamerarull.
  4. Arkivere Kamerarull på datamaskinen.

Merk: Eventuelle kommentarer eller "liker" som er knyttet til et delt bilde i en bildestrøm, vil ikke bli lagret.

Kopiere Min bildestrøm i OS X Mountain Lion og nyere

Du har kanskje allerede en kopi av bildene i Min bildestrøm. I OS X blir Min bildestrøm-bilder automatisk importert til iPhoto- eller Aperture-biblioteket hvis ikke Min bildestrøm og Automatisk import er slått av i iPhoto- eller Aperture-valgene.

Følg denne framgangsmåten for å importere bilder manuelt til iPhoto-biblioteket:

 1. Koble iOS-enheten til datamaskinen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på Importer-knappen som viser antall bilder, for å importere alle nye bilder som vises i iPhoto-vinduet.
  • Hvis du vil importere et utvalg av bilder, holder du Kommando-tasten nede mens du klikker på bildeminiatyrer, eller drar for å markere en gruppe av bilder. Klikk derette på Importer markerte.
 3. Hvis du vil lage en sikkerhetskopi av iPhoto-biblioteket, kan du se iPhoto '11: Sikkerhetskopier iPhoto-biblioteket.

Følg denne framgangsmåten for å importere bilder manuelt til Aperture-biblioteket:

 1. Marker Bildestrøm og dobbeltklikk på Min bildestrøm i Bibliotek-inspektøren.
 2. Marker bildene du vil importere fra bildestrømmen, og dra dem til et prosjekt eller et album i Bibliotek-inspektøren.
 3. Hvis du vil lage en sikkerhetskopi av Aperture-biblioteket ditt, kan du se oversikten over Aperture-sikkerhetskopiering.

Kopiere Min bildestrøm i Windows

Alle bildene i Min bildestrøm blir automatisk lagret på Windows PCen og er tilgjengelig selv om du slår av Bilder i iCloud-kontrollpanelet. Hvis du vil lagre bilder og videoer fra en delt strøm, må du først lagre dem i en annen mappe på harddisken:

 1. Windows 8: Gå til startskjermen og klikk på iCloud-flisen. Windows 7: Velg Start-menyen > Alle programmer > iCloud > iCloud.
 2. Klikk på Alternativer-knappen ved siden av Bilder (eller Bildestrøm) i iCloud-kontrollpanelet. Legg merke til banen som er oppført under "Plassering av iCloud-bilder".
 3. Åpne et Filutforsker-vindu (Windows 8) eller Windows Utforsker-vindu (Windows 7).
 4. Naviger til mappen med iCloud-bilder ved hjelp av banen du noterte tidligere i iCloud-kontrollpanelet. Åpne Delt-mappen.
 5. Marker bildene du vil lagre, og kopier dem deretter til en annen mappe på harddisken. Husk å ta med denne mappen hvis du sikkerhetskopierer datamaskinens harddisk til en annen enhet eller tjeneste.

Merk: Hvis du ønsker informasjon om sikkerhetskopiering av Windows-datamaskinen, kan du se Microsoft Kundestøtte.

Påminnelser

Eksportere påminnelser i OS X Mountain Lion og nyere

Se instruksjonene for eksport av påminnelser i Mountain Lion. Du kan også bruke disse instruksjonene til å eksportere påminnelser i OS X Mavericks.

Eksportere en påminnelsesliste i OS X Lion

 1. Åpne iCal og klikk på Påminnelser. Hvis du ikke ser påminnelseslisten, velger du Vis > Vis påminnelser.
 2. Hold kontrolltasten nede og klikk på navnet til påminnelseslisten som inneholder påminnelsene du vil eksportere, og velg Eksporter fra hurtigmenyen.
 3. Angi en plassering på datamaskinen for å lagre filen, og klikk på Eksporter. Påminnelsene blir eksportert som en .ics-fil.


Tilleggsinformasjon
Hvis du arkiverer kopier av programdata på datamaskinen, bør du regelmessig sikkerhetskopiere datamaskinen til en lagringsenhet eller -tjeneste. Du bør også regelmessig sikkerhetskopiere iOS-enheter. En sikkerhetskopi gjør det mulig å gjenopprette data hvis datamaskinen eller iOS-enheten blir skadet eller mistet.

Viktig: Referanser til websider og produkter fra tredjepart er bare ment for informasjon, og innebærer ingen oppfordring eller anbefaling. Apple påtar seg ikke noe ansvar for valg, ytelse eller bruk av informasjon eller produkter som finnes på websider fra tredjepart. Apple gir denne informasjonen bare som en tjeneste til våre brukere. Apple har ikke testet informasjonen på disse websidene, og står ikke inne for nøyaktighten eller påliteligheten. Det er en iboende risiko forbundet med bruk av informasjon eller produkter som finnes på Internett, og Apple påtar seg ikke noe ansvar i denne forbindelsen. Vær oppmerksom på at en webside fra tredjepart er uavhengig av Apple og at Apple ikke har noen form for kontroll over innholdet på den websiden. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Sist endret: 28.mar.2014
Nyttig?
Ja
Nei
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
Skriv ut denne siden
 • Sist endret: 28.mar.2014
 • Artikkel: HT4910
 • Visninger:

  2935215
 • Vurdering:
  • 60.0

  (8 svar)