Sprog

iCloud: Arkivering og kopiering af iCloud-data

Her kan du se, hvordan forskellige typer iCloud-data kopieres.

Det er en god ide at lave en sikkerhedskopi af data, som ligger i iCloud. Opbevar sikkerhedskopien et sikkert sted. Hvis du ved en fejl kommer til at slette vigtige kontakter, e-postbeskeder eller dokumenter, kan du gendanne dem vha. sikkerhedskopien. I nedenstående vejledning beskrives det, hvordan du laver en kopi af dataene i dine programmer:

Vis alle | Skjul alle

Bogmærker

Sådan eksporteres en kopi af Safari-bogmærker

 1. Vælg Arkiv > Eksporter bogmærker.
 2. Angiv en placering på computeren til eksportarkivet, og klik på Arkiver. Arkivets navn er Safari Bookmarks.html, medmindre du ændrer det.

Sådan eksporteres en kopi af FireFox-bogmærker

Se Mozillas vejledning i at eksportere bogmærker.

Sådan eksporteres en kopi af Google Chrome-bogmærker

Se Googles vejledning i at eksportere bogmærker.

Sådan eksporteres en kopi af Internet Explorer-favoritter (bogmærker)

Se Microsofts vejledning i at eksportere bogmærker.

Kalendere

Sådan eksporteres en kalender i OS X Mountain Lion og nyere versioner

Se vejledningen til eksport af kalendere.

Sådan eksporteres en kalender i OS X Lion

 1. Åbn iCal.
 2. Klik på knappen Kalender for at se kalenderlisten, hvis den ikke allerede vises.
 3. Vælg en af kalenderne på kalenderlisten.
 4. Vælg Arkiv > Eksporter > Eksporter.
 5. Angiv den placering på computeren, som kalenderen skal arkiveres på. Klik på Eksporter.
 6. Gentag fremgangsmåden for hver kalender, der skal kopieres.

Sådan overføres en kalender fra iCloud.com

 1. Gå til iCloud-kalenderen på iCloud.com, og log ind med dit Apple-id til iCloud.
 2. Del en kalender med andre.
 3. Kopier URL-adressen (webadressen) for den fælles kalender, og sæt den ind i adresselinjen i browseren. Du må ikke trykke på Enter eller Retur endnu.
 4. Erstat "webcal" med "http", og tryk på Enter eller Retur. Der overføres et ICS-arkiv til standardmappen for overførsler.
 5. Føj kalenderen til en kalenderklient som Kalender eller iCal på en Mac-computer eller Outlook på en Windows-computer.
 6. Stop deling af en kalender.

Sådan eksporteres en kalender i Outlook 2007 eller en nyere version

 1. Åbn Outlook.
 2. Vælg den kalender, der skal kopieres, på kalenderlisten. Fjern markeringen af alle andre kalendere.
 3. Vælg Filer > Gem som.
 4. Klik på Flere indstillinger for at tilpasse datoområdet og mængden af oplysninger, så hele kalenderen er med (afhænger af Outlook-versionen). Klik på OK.
 5. Angiv den placering på computeren, hvor dokumentet skal arkiveres, og klik på Arkiver.
 6. Gentag fremgangsmåden for hver kalender, der skal kopieres.

Kontakter

Sådan eksporteres kontakter i OS X Mountain Lion og nyere versioner og i Adressebog i OS X Lion

 1. Åbn Kontakter eller Adressebog.
 2. Vælg Oversigt > Grupper OS X Mavericks: Vælg Oversigt > Vis grupper.
 3. Vælg Alle kontakter på listen Grupper.
 4. Vælg Arkiv > Eksporter > Eksporter vCard.
 5. Angiv den placering på computeren, som arkivet skal gemmes på, og klik på Arkiver.

Bemærk: Hvis du bruger Grupper, skal du overveje at arkivere hele databasen med kontakterne eller adressebogen. Ved standardmetoden for vCard, som er beskrevet i det ovenstående, kopieres kontakterne, men ikke grupperne. Komprimerede arkiver er mere komplekse, og nogle gange gendannes dataene ikke korrekt, når iCloud-brugerne har forbindelse til internettet. Hvis du bruger grupper, skal du oprette begge typer sikkerhedskopier.

 • I OS X Mountain Lion og nyere versioner skal du åbne Kontakter og vælge Arkiv > Eksporter > Komprimerede kontakter.
 • OS X Lion: Åbn Adressebog, og vælg Arkiv > Eksporter > Adressebogsarkiv.

Sådan eksporteres kontakter fra iCloud.com

Se vejledningen i at eksportere iCloud-kontaktoplysninger som vCard.

Sådan eksporteres kontakter i Outlook 2007 og nyere versioner

Se Microsofts vejledning i at eksportere kontakter.

Dokumenter

Sådan kopieres dokumenter i OS X Mountain Lion og nyere versioner

 1. Åbn det program, som blev brugt til at oprette dokumentet, og vælg Arkiv > Åbn.
 2. Klik på iCloud i øverste venstre hjørne af dialogen Åbn.
 3. Åbn det dokument, der skal kopieres. Hold Alternativtasten nede, og vælg Arkiv > Arkiver som.
 4. Angiv den placering på computeren, som dokumentet skal arkiveres på, og klik på Arkiver.

Bemærk: I OS X Mountain Lion og nyere versioner er Billedfremviser- og TextEdit-arkiver, der er arkiveret i iCloud, kun tilgængelige på iCloud-listen i dialogen Åbn. De kan ikke åbnes via iCloud.com.

Sådan overføres kopier af iWork-dokumenter

 1. Log på iCloud.com fra en Mac- eller en Windows-computer. Åbn det program, der blev brugt til at oprette dokumentet, som du vil overføre (Pages, Numbers eller Keynote).
 2. Marker dokumentet, og vælg indstillingen Hent i lokalmenuen Handling (vises med tandhjul). Dokumentet overføres til standardmappen for overførsler.

Sådan kopieres dokumenter, som er oprettet med programmer fra en anden producent end Apple

Hvis du har arkiverede dokumenter i iCloud, som er oprettet med programmer fra en anden producent end Apple, skal du kontakte programproducenten for at få flere oplysninger om, hvordan du laver en kopi af programmets data.

iTunes i netskyen

iTunes i netskyen giver dig adgang til musik, film og tv-udsendelser, som du har købt tidligere, på alle dine enheder. Hvis du vil lave en komplet sikkerhedskopi, er det en god ide også at lave en kopi af dine iTunes-data. Sikkerhedskopier dit iTunes-bibliotek ved at kopiere det til en ekstern harddisk.

Mail og noter

Sådan kopieres e-mailbeskeder i OS X Lion og nyere versioner

Se vejledningen i at bruge OS X Mail til at flytte, slette eller kopiere e-post i iCloud.

Sådan kopieres noter

Åbn programmet Noter på iCloud.com. Kopier teksten i hver note, og indsæt teksten i et dokument på computeren, f.eks. et Pages- eller TextEdit-dokument. Arkiver dokumentet på computeren.

Min fotostream

Sådan kopieres Min fotostream i iOS 6 og iOS 7

Du har muligvis allerede en kopi af dine fotos i Min fotostream:

 • OS X: Min fotostream-fotos importeres automatisk i iPhoto- eller Aperture-biblioteket, medmindre Min fotostream og Automatisk import er slået fra i iPhoto- eller Aperture-indstillingerne.
 • Windows: Min fotostream-fotos importeres automatisk, når Min fotostream er slået til i iCloud-kontrolpanelet.

Følg denne fremgangsmåde for at kopiere fotos fra Min fotostream manuelt:

 • iOS 7:
  1. Åbn Fotos, tryk på Album, og tryk på Min fotostream.
  2. Arkiver billeder vha. en af disse metoder:
   • Tryk på et billede for at åbne det, og tryk på Del . Du kan vælge flere billeder ved at rulle til venstre eller højre og trykke på de billeder, som skal arkiveres. Tryk på Arkiver til kamerarulle. Hvis du har en iPhone 4S eller iPhone 4, skal du trykke på Næste og derefter trykke på Arkiver til kamerarulle.
   • Tryk på Vælg, og tryk på de billeder, der skal arkiveres. Tryk på Del , og tryk på Arkiver til kamerarulle.
  3. Arkiver kamerarullen på computeren.
 • iOS 6:
  1. Åbn Fotos, tryk på Fotostream, og tryk på Min fotostream.
  2. Arkiver billeder vha. en af disse metoder:
   • Tryk på et billede for at åbne det. Tryk på Del , og tryk på Arkiver til kamerarulle.
   • Tryk på Rediger, og tryk på de billeder, der skal arkiveres. Tryk på Del , og tryk på Arkiver til kamerarulle.
  3. Arkiver kamerarullen på computeren.

Følg denne fremgangsmåde for manuelt at kopiere fotos og videoer fra en fælles fotostream, som du abonnerer på:

 • iOS 7:
  1. Åbn Fotos, og tryk på Fælles.
  2. Tryk på navnet for den fælles fotostream.
  3. Arkiver billeder vha. en af følgende metoder:
   • Tryk på et billede for at åbne det, og tryk på Del . Du kan vælge flere billeder ved at rulle til venstre eller højre og trykke på de billeder, som skal arkiveres. Tryk på Arkiver til kamerarulle. Hvis du har en iPhone 4S eller iPhone 4, skal du trykke på Næste og derefter trykke på Arkiver til kamerarulle.
   • Tryk på Vælg, og tryk på de billeder, der skal arkiveres. Tryk på Del , og tryk på Arkiver til kamerarulle.
  4. Arkiver kamerarullen på computeren.
 • iOS 6:
  1. Åbn Fotos, og tryk på Fotostream.
  2. Tryk på navnet på den fælles fotostream.
  3. Arkiver billeder vha. en af følgende metoder:
   • Tryk på et billede for at åbne det. Tryk på Del , og tryk på Arkiver til kamerarulle.
   • Tryk på Rediger, og tryk på de billeder, der skal arkiveres. Tryk på Del , og tryk på Arkiver til kamerarulle.
  4. Arkiver kamerarullen på computeren.

Bemærk: Kommentarer "Synes godt om"-tilkendegivelser, der er vedhæftet et fælles fotostream-foto som bilag, arkiveres ikke.

Sådan kopieres Min fotostream i OS X Lion og nyere versioner

Du har muligvis allerede en kopi af dine fotos i Min fotostream. OS X: Min fotostream-fotos importeres automatisk i iPhoto- eller Aperture-biblioteket, medmindre Min fotostream og Automatisk import er slået fra i iPhoto- eller Aperture-indstillingerne.

Følg denne fremgangsmåde for at importere fotos i iPhoto-biblioteket manuelt:

 1. Slut iOS-enheden til computeren.
 2. Gør et af følgende:
  • Hvis du vil importere alle nye fotos, som vises i iPhoto-vinduet, skal du klikke på knappen Import med antallet af fotos.
  • Hvis du vil importere et udvalg af fotos, skal du holde Kommandotasten nede, mens du klikker på fotominiaturer. Du kan også trække med musen for at vælge en gruppe af fotos. Klik på Importer valgte.
 3. Hvis du vil lave en sikkerhedskopi af iPhoto-biblioteket, skal du se iPhoto '11: Sikkerhedskopier dit iPhoto-bibliotek.

Følg denne fremgangsmåde for at importere fotos i Aperture-biblioteket manuelt:

 1. Vælg Fotostream i biblioteksoversigten, og dobbeltklik på Min fotostream.
 2. Vælg de fotos, som du vil importere fra din fotostream, og træk dem til et projekt eller album i biblioteksoversigten.
 3. Hvis du vil lave en sikkerhedskopi af Aperture-biblioteket, skal du se artiklen om sikkerhedskopiering i Aperture.

Sådan kopieres Min fotostream i Windows

Alle foto i Min fotostream gemmes automatisk på en Windows-pc og er tilgængelige, selv om du deaktiverer Fotos i iCloud-kontrolpanelet. Hvis du vil gemme fotos og videoer fra en fælles stream, skal du først gemme dem i en anden mappe på harddisken:

 1. Windows 8: Gå til startskærmbilledet, og klik på iCloud-flisen. Windows 7: Vælg Start-menuen > Alle programmer > iCloud > iCloud.
 2. I iCloud-kontrolpanelet skal du klikke på knappen Indstillinger ved siden af Fotos (eller Fotostream). Bemærk den sti, der vises under "Placering af Fotostream".
 3. Åbn et Stifinder-vindue.
 4. Gå til mappen med iCloud-fotos vha. den sti, du lagde mærke til tidligere i iCloud-kontrolpanelet. Åbn mappen Shared.
 5. Vælg de fotos, som du vil gemme, og kopier dem til en anden mappe på harddisken. Sørg for at medtage denne mappe ved sikkerhedskopiering af computerens harddisk på en anden enhed eller via en anden tjeneste.

Bemærk: Hvis du vil have oplysninger om at sikkerhedskopiere en Windows-computer, skal du se Microsoft Support.

Påmindelser

Sådan eksporteres påmindelser i OS X Mountain Lion og nyere versioner

Se vejledningen i at eksportere påmindelser i Mountain Lion. Vejledningen kan også bruges til at eksportere påmindelser i OS X Mavericks.

Sådan eksporteres en liste med påmindelser i OS X Lion

 1. Åbn iCal, og klik på Påmindelser. Hvis lokalmenuen med påmindelser ikke vises, skal du vælge Oversigt > Vis påmindelser.
 2. Hold Kontroltasten nede, og klik på navnet på listen, der indeholder de påmindelser, som du vil eksportere. Vælg Eksporter i lokalmenuen.
 3. Angiv den placering på computeren, som arkivet skal gemmes på, og klik på Eksporter. Påmindelserne eksporteres som et .ics-arkiv.


Yderligere oplysninger
Hvis du arkiverer kopier af programdata på computeren, skal du sørge for regelmæssigt at sikkerhedskopiere computeren på en lagringsenhed eller via en sikkerhedskopieringstjeneste. Du skal også sikkerhedskopiere dine iOS-enheder med jævne mellemrum. Med en sikkerhedskopi er det muligt at gendanne dine data, hvis computeren eller iOS-enheden beskadiges eller bliver stjålet.

Vigtigt: Oplysninger om tredjepartswebsteder og -produkter er kun inkluderet til orientering og er ikke udtryk for hverken godkendelse eller anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for udvalget af, ydeevnen på eller brugen af oplysninger eller produkter, der findes på tredjepartswebsteder. Apple inkluderer kun disse som en service til vores brugere. Apple har ikke afprøvet de oplysninger, der findes på disse websteder, og fremsætter ingen erklæringer angående deres nøjagtighed eller pålidelighed. Der er altid en risiko forbundet med at bruge oplysninger eller produkter, der findes på internettet, og Apple påtager sig intet ansvar i denne forbindelse. Tredjepartswebsteder er uafhængige af Apple, og Apple har ikke kontrol over indholdet på sådanne websteder. Kontakt leverandøren for at få flere oplysninger.

Vigtigt: Oplysninger om produkter, som ikke produceres af Apple, er kun inkluderet til orientering og er ikke udtryk for Apples anbefaling eller godkendelse. Kontakt leverandøren for at få flere oplysninger.

Sidst ændret: 28-03-2014
Var dette nyttigt?
Ja
Nej
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
Udskriv denne side
 • Sidst ændret: 28-03-2014
 • Artikel: HT4910
 • Visninger:

  2922750
 • Bedømmelse:
  • 47.0

  (12 bedømmelser)