Jazyky

iCloud: Přehled zabezpečení a ochrany osobních údajů na iCloudu

Apple bere zabezpečení dat a ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. iCloud je vytvořený s využitím standardních bezpečnostních postupů a využívá přísné zásady ochrany dat.

Tento článek vysvětluje, jak iCloud zajišťuje bezpečnost vašich osobních údajů a dat. Kromě tohoto článku si můžete prostudovat také Zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple, které se týkají iCloudu.

Zabezpečení dat

iCloud zabezpečuje vaše data jejich šifrováním při odesílání přes internet, jejich ukládáním v šifrovaném formátu při uchovávání na serveru (podrobnosti najdete v následující tabulce) a používáním bezpečnostních tokenů pro ověření totožnosti. To znamená, že jsou data během přenosů do vašich zařízení i při uchovávání v cloudu chráněná před neoprávněným přístupem. iCloud využívá minimálně 128bitové šifrování AES, tedy zabezpečení na stejné úrovni, jaké používají velké finanční instituce, a nikdy šifrovací klíče nesděluje žádným třetím stranám.

Zabezpečení a funkce iCloudu
Níže uvedená tabulka obsahuje souhrnné údaje o tom, jak jsou vaše data zabezpečena při používání různých funkcí iCloudu:

Kalendáře Ano Ano Minimálně 128bitové šifrování AES
Kontakty Ano Ano
Záložky Ano Ano
Připomínky Ano Ano
Obrázky Ano Ano
Dokumenty v cloudu Ano Ano
Zálohování Ano Ano
Hledat iPhone Ano Ano
Hledat přátele Ano Ano
Klíčenka na iCloudu Ano Ano

Pro ukládání a přenášení hesel a informací o platebních kartách používá 256bitové šifrování AES. Používá také kryptografii na bázi asymetrických eliptických křivek a zabalení klíče (key wrapping).

iCloud.com Ano Není k dispozici Všechny relace na webu iCloud.com jsou šifrovány pomocí SSL. Všechna data používaná prostřednictvím webu iCloud.com jsou šifrovaná na serveru, dle informací v této tabulce.
Zpět na můj Mac Ano Není k dispozici Funkce Zpět na můj Mac v iCloudu neukládá žádná data. Data načítaná z ostatních počítačů jsou při přenosech šifrována pomocí SSL.
iTunes v cloudu Ano Není k dispozici Zakoupené nebo nahrazené hudební soubory se na serveru nešifrují, protože neobsahují žádné osobní údaje.
Mail a Poznámky Ano Ne Veškeré přenosy mezi vašimi zařízeními a iCloud Mailem a Poznámkami iCloudu jsou šifrovány pomocí SSL. V souladu se standardními postupy v oboru iCloud nešifruje data uložená na poštovních serverech IMAP. Všichni e-mailoví klienti Apple volitelně podporují šifrování S/MIME.

Používání tokenů zabezpečení pro ověřování
Při používání služeb iCloudu pomocí vestavěných aplikací Apple (například Mail, Kontakty a Kalendář v iOS nebo OS X) je ověřování řešeno pomocí tokenu zabezpečení. Používání tokenů zabezpečení eliminuje nutnost ukládání hesla iCloudu do zařízení a počítačů. I když se pro přístup k datům na iCloudu rozhodnete využívat aplikace jiných výrobců, je vaše uživatelské jméno a heslo posíláno prostřednictvím šifrovaného spojení SSL.

Silná hesla
Při vytváření Apple ID pro používání s iCloudem musí mít vaše heslo minimálně 8 znaků a musí být složeno z číslic, velkých a malých písmen. Používání silného hesla je tou nejdůležitější věcí, kterou můžete udělat pro zajištění bezpečnosti svých dat. Další informace o vytváření silných hesel

 

Soukromí

Celá společnost Apple je odhodlána chránit vaše osobní údaje. Způsob, jakým shromažďujeme, využíváme, zveřejňujeme, přenášíme a ukládáme vaše informace, řeší naše Zásady ochrany osobních údajů.

Navíc k dodržování Zásad ochrany osobních údajů společnosti Apple jsou funkce iCloudu navrhovány s ohledem na ochranu vašeho soukromí. Například:

Hledat iPhone

 • Aby bylo možné vaše zařízení vyhledat, musíte nejdříve v Nastaveních iOS zapnout funkci Hledat iPhone, Hledat iPad nebo Hledat iPod touch.
 • Aby bylo možné vyhledat váš Mac, musíte nejdřív v Předvolbách systému OS X zapnout funkci Hledat můj Mac.
 • Polohová data se z vašeho zařízení odesílají pouze tehdy, když si vyžádáte jeho polohu – nikdy jindy se nepřenášejí ani nezaznamenávají.
 • Poslední známé údaje o poloze zařízení jsou na serverech Apple v šifrované podobě uloženy 24 hodin a pak jsou trvale odstraněny.
 • Data režimu Ztraceno jsou uložena v zařízení, které se nachází v režimu Ztraceno, a mohou být načtena pouze vámi na vaše vyžádání.
 • Po 15 minutách nečinnosti jste z aplikace Hledat iPhone (na zařízení nebo na webu) automaticky odhlášeni.
 • Vzdálené uzamčení umožňuje uzamčení obrazovky zařízení, aby se nikdo cizí nemohl dostat k vašim datům.
 • Vzdálené smazání umožňuje trvale a bezpečně smazat ze zařízení vaše data.

  Další informace o funkci Hledat iPhone.

Hledat přátele

 • Pokud chcete využívat funkci Hledat přátele, musíte si nejdříve z App Storu stáhnout volitelnou a bezplatnou aplikaci Hledat přátele.
 • Aby někdo mohl vidět vaši polohu, musíte této osobě nejdříve udělit výslovné oprávnění.
 • Vaše poloha je ze zařízení odesílána pouze tehdy, když si vaši přátelé vyžádají vaši polohu – není přenášena ani zaznamenávána za žádných jiných okolností.
 • V aplikaci je jeden přepínač, jehož prostřednictvím se před všemi svými přáteli můžete skrýt.
 • Poslední známé údaje o poloze jsou na serverech Apple v šifrované podobě uloženy pouze 2 hodiny a pak jsou trvale smazány.
 • Pokud nemáte na zařízení nastavený kódový zámek, budete z aplikace Hledat přátele automaticky odhlášeni po 15 minutách nečinnosti.

  Další informace o funkci Hledat přátele.

Klíčenka na iCloudu

 • Šifrovací klíče klíčenky na iCloudu se vytvářejí na vašich zařízeních a společnost Apple k nim nemá přístup. Přes servery Apple procházejí pouze šifrovaná data klíčenky a společnost Apple nemá přístup k žádným údajům klíčů, které by mohl být použity k dešifrování těchto dat.
 • K vaší klíčence na iCloudu mají přístup pouze důvěryhodná zařízení, která jste schválili.
 • Pokročilá nastavení vám umožní zvolit kód zabezpečení iCloudu delší než čtyři číslice nebo si ho nechat vygenerovat zařízením.
 • Podle potřeby můžete zakázat obnovu klíčenky, což znamená, že klíčenka na iCloudu je aktualizována ve všech vašich schválených zařízeních, šifrovaná data se však neukládají u společnosti Apple a nelze je obnovit v případě, že byste všechna svá zařízení ztratili.

Fotografie

Poslední úprava: 12. 12. 2013
Užitečný?
Ano
Ne
 • Last Modified: 12. 12. 2013
 • Article: HT4865
 • Views:

  1262
 • Rating:
  • 100.0

  (1 odpovědí)

Další informace produktové podpory