Talen

iCloud-opslag beheren

In dit artikel krijgt u tips voor het beheer van iCloud-opslag als u de opslaglimiet bereikt of overschrijdt.

iCloud geeft u de mogelijkheid opslag te beheren door de reservekopieën van iOS-apparaten te controleren en de documenten te kiezen die u in de cloud wilt behouden. U kunt ook opslagruimte vrijmaken door oude e-mailberichten te verplaatsen of te verwijderen die u niet langer nodig hebt. Volg deze stappen om te weten hoeveel iCloud-opslag uw account beschikbaar heeft:

 • Ga op een iOS-apparaat naar Instellingen > iCloud en tik op 'Opslag en reservekopie'.
 • Ga op een Mac naar het menu Apple () > Systeemvoorkeuren en klik achtereenvolgens op 'iCloud' en 'Beheer'.
 • Op een Windows-computer:
  • Windows 8.1: ga naar het startscherm en klik op de pijl omlaag Pijl omlaag in cirkel in de linkerbenedenhoek. Klik achtereenvolgens op de app iCloud en 'Beheren'.
  • Windows 8: ga naar het startscherm en klik achtereenvolgens op de tegel iCloud en 'Beheren'.
  • Windows 7: kies het menu Start > Alle programma's > iCloud > iCloud en klik op 'Beheren'.

 

Alles verbergen | Alles weergeven

Reservekopieën

Wanneer u een reservekopie van een iOS-apparaat in iCloud maakt, wordt automatisch een reservekopie van de belangrijkste gegevens op het iOS-apparaat gemaakt, inclusief foto's en video's in Filmrol en apps. Lees meer over van welke gegevens iCloud een reservekopie maakt. De volgende stappen helpen u beheren hoeveel opslag wordt gebruikt voor reservekopieën.

Selecteren van welke iOS-apps een reservekopie wordt gemaakt

Veel apps maken automatisch een reservekopie in iCloud nadat u deze hebt geïnstalleerd. Volg deze stappen om te wijzigen welke apps een reservekopie in iCloud maken en om bestaande reservekopieën van appgegevens uit de opslag te verwijderen.

iOS 5 en hoger

 1. Ga naar Instellingen > iCloud > Opslag en reservekopie en tik op 'Beheer opslag'.
 2. Tik op de naam van het iOS-apparaat.
 3. Schakel bij 'Reservekopie-opties' alle apps uit waarvan u niet langer een reservekopie wilt maken. U wordt gevraagd deze wijziging te bevestigen. Kies 'Schakel uit en verwijder' als u Reservekopie wilt uitschakelen voor die app en alle gegevens uit iCloud wilt verwijderen.

 

Reservekopieën verwijderen en Reservekopie uitschakelen op een apparaat

iOS 5 en hoger
 1. Ga naar Instellingen > iCloud > Opslag en reservekopie en tik op 'Beheer opslag'.
 2. Tik op de naam van het iOS-apparaat.
 3. Tik op 'Verwijder reservekopie'. U wordt gevraagd deze wijziging te bevestigen. Als u de reservekopie verwijdert, wordt ook Reservekopie voor het iOS-apparaat uitgeschakeld. Kies 'Schakel uit en verwijder' als u Reservekopie wilt uitschakelen en alle reservekopieën voor dit iOS-apparaat uit iCloud wilt verwijderen.

OS X

 1. Kies het menu Apple () > Systeemvoorkeuren en klik op 'iCloud'.
 2. Klik op de knop 'Beheer'.
 3. Selecteer 'Backups'.
 4. Selecteer één van de weergegeven reservekopieën van het apparaat en klik op 'Verwijder'. U wordt gevraagd deze wijziging te bevestigen. Als u deze reservekopie verwijdert, wordt ook Reservekopie voor dat apparaat uitgeschakeld. Kies 'Verwijder' als u Reservekopie wilt uitschakelen en alle reservekopieën voor dat apparaat uit iCloud wilt verwijderen.

Windows 8 en Windows 7

 1. Open het iCloud-configuratiescherm:
  • Windows 8.1: ga naar het startscherm en klik achtereenvolgens op de pijl omlaag Pijl omlaag in cirkel in de linkerbenedenhoek en op de app iCloud.
  • Windows 8: ga naar het startscherm en klik op de tegel iCloud.
  • Windows 7: kies het menu Start > Alle programma's > iCloud > iCloud.
 2. Klik op 'Beheren' om de iCloud-opslag te zien.
 3. Selecteer 'Backups' uit de weergegeven items.
 4. Selecteer één van de weergegeven reservekopieën van het apparaat en klik op 'Verwijder'. U wordt gevraagd deze wijziging te bevestigen. Als u deze reservekopie verwijdert, wordt ook Reservekopie voor dat apparaat uitgeschakeld. Kies 'Verwijder' als u Reservekopie wilt uitschakelen en alle reservekopieën voor dat apparaat uit iCloud wilt verwijderen.

 

De grootte van de reservekopie van de Filmrol verkleinen

As u veel foto's en video's met een iOS-apparaat maakt, merkt u wellicht op dat de Filmrol het grootste deel van de iCloud-opslag inneemt. De grootte van de reservekopie van de Filmrol controleren op een apparaat:

 1. Ga naar Instellingen > iCloud > Opslag en reservekopie en tik op 'Beheer opslag'.
 2. Tik op de naam van het iOS-apparaat.
 3. De grootte van de reservekopie ziet u onder 'Filmrol' in 'Reservekopie-opties'.

Als u de grootte van de reservekopie van een Filmrol wilt verkleinen, bewaart u de foto's en video's op een computer met iTunes en maakt u vervolgens een handmatige reservekopie van het iOS-apparaat. Als u de foto's en video's op het iOS-apparaat wilt behouden, kunt u de Filmrol uitschakelen in Reservekopie (raadpleeg 'Selecteren van welke iOS-apps een reservekopie wordt gemaakt' hierboven) of meer opslagruimte kopen.

 

Documenten in de cloud

U kunt bewaarde iCloud-documenten beheren vanaf een iOS-apparaat (iOS 5 of hoger), een Mac (OS X v10.7 of hoger) of een Windows-computer die voldoet aan de systeemvereisten voor iCloud. iWork-documenten voor iOS-apps zijn ook beschikbaar op iCloud.com. Volg de stappen hieronder om een document te verwijderen.

iOS 5 en hoger

 1. Ga naar Instellingen > iCloud > Opslag en reservekopie en tik op 'Beheer opslag'.
 2. Kies onder 'Documenten en gegevens' de app waarvan u gegevens wilt verwijderen. Hierdoor worden alle documenten in iCloud van die app weergegeven.
 3. Tik op 'Wijzig', selecteer het te verwijderen onderdeel en kies 'Verwijder' of 'Verwijder alles'. Het document of de gegevens worden dan verwijderd uit de iCloud-opslag en op alle apparaten.

 

OS X

 1. Kies het menu Apple () > Systeemvoorkeuren en klik op 'iCloud'.
 2. Klik op de knop 'Beheer'.
 3. Selecteer een programma in de lijst en selecteer vervolgens het document of de gegevens die u wilt verwijderen van dat programma. Klik op de knop 'Verwijder' om de gegevens te verwijderen uit de iCloud-opslag en op alle apparaten.

U kunt de documenten verwijderen in het programma zelf:

 1. Open een programma dat Documenten in de cloud ondersteunt (zoals Pages, Numbers, Keynote, Voorvertoning of Teksteditor).
 2. Kies een document in het venster Bibliotheek met iCloud-documenten.
 3. Houd de Control-toets ingedrukt terwijl u klikt op het document om het menu Actie weer te geven.
 4. Kies 'Verplaats naar prullenmand' en klik op 'Verwijder'. Het document wordt verwijderd uit de iCloud-opslag en op alle apparaten.

 

Windows 8 en Windows 7

 1. Open het iCloud-configuratiescherm:
  • Windows 8.1: ga naar het startscherm en klik achtereenvolgens op de pijl omlaag Pijl omlaag in cirkel in de linkerbenedenhoek en op de app iCloud.
  • Windows 8: ga naar het startscherm en klik op de tegel iCloud.
  • Windows 7: kies het menu Start > Alle programma's > iCloud > iCloud.
 2. Klik op 'Beheren' om de iCloud-opslag te zien.
 3. Kies onder 'Beheer opslag' het document of de gegevens die u wilt verwijderen van dat programma en klik op 'Verwijder' om ze te verwijderen. De gegevens worden verwijderd uit de iCloud-opslag en op alle apparaten.

 

iCloud.com (alleen iWork-documenten)

 1. Log op de computer in bij uw iCloud-account op iCloud.com.
 2. Klik op de bijbehorende app (Pages, Numbers of Keynote) van het document.
 3. Klik op een document om het te selecteren.
 4. Klik op het tandwielsymbool in de hoek van het venster en kies 'Verwijder document'. Het document wordt verwijderd uit de iCloud-opslag en op alle apparaten.

 

Mail

U kunt op elk ogenblik extra iCloud-opslagruimte vrijmaken door e-mailberichten te verwijderen uit uw iCloud-e-mailaccount. U kunt ook e-mailberichten op een iOS-apparaat verplaatsen naar een Mac of pc waar deze niet meetellen bij uw iCloud-opslag. Voor meer informatie raadpleegt u hoe u iCloud-gegevens archiveert of kopieert.

Volg de onderstaande stappen om berichten uit een account te verwijderen en denk eraan dat berichten met grote bijlagen meer ruimte vrijmaken dan eenvoudige e-mails met tekst.

E-mailprogramma's van desktops

Als u iCloud Mail gebruikt met een e-mailprogramma van een desktop zoals OS X Mail of Microsoft Outlook, volgt u deze stappen:

 • OS X Mail: verwijder de berichten die u niet meer wilt, kies vervolgens Postbus > Wis verwijderde onderdelen en selecteer uw iCloud-e-mailaccount in het menu.
 • Microsoft Outlook 2007 (Windows): verwijder de berichten die u niet meer wilt, kies vervolgens Bewerken > Leegmaken en selecteer uw iCloud-e-mailaccount in het menu.
 • Microsoft Outlook 2010 en Outlook 2013 (Windows): verwijder de berichten die u niet meer wilt. Outlook verwijdert de berichten definitief de volgende keer dat u het programma sluit en herstart.

 

iCloud.com

Log op de computer in bij uw iCloud-account op iCloud.com. Klik op 'Mail'. Verwijder de berichten die u niet meer wilt, klik vervolgens op het tandwiel en selecteer 'Leeg prullenmand'.

 

Phone, iPad, iPod touch

Als een iOS-apparaat is geconfigureerd voor toegang tot iCloud-e-mail, kunt u berichten verwijderen uit alle postbussen en vervolgens de prullenmand leegmaken om ruimte vrij te maken. Veeg met uw vinger naar links over een bericht om het te verwijderen. Ga vervolgens naar de map Prullenmand en verwijder de berichten één voor één of allemaal tegelijk door op de knop 'Wijzig' te tikken en 'Verwijder alles' te kiezen.

 

Extra informatie

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op: 15-mrt-2014
Nuttig?
Ja
Nee
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
Druk deze pagina af
 • Laatst gewijzigd op: 15-mrt-2014
 • Artikel: HT4847
 • Aantal keer bekeken:

  5496757
 • Beoordeling:
  • 53.0

  (16 reacties)

Aanvullende informatie over productondersteuning