Languages

Aktualizácia softvéru systému iOS v iPhone, iPade alebo iPode touch

Nasledujúce kroky vám pomôžu aktualizovať vaše zariadenie bezdrôtovo alebo pomocou aplikácie iTunes.

Skôr než začnete

Aktualizácie softvéru systému iOS prinášajú nové funkcie, ktoré rozširujú možnosti iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Svoje zariadenie nezabudnite aktualizovať, aby ste mohli využívať najnovšie funkcie.

Poznámky:

 • Pred inštaláciou akýchkoľvek aktualizácií zálohujte zariadenie do služby iCloud alebo aplikácie iTunes.
 • Uistite sa, že v zariadení je dostatok voľného miesta na inštaláciu aktualizácie. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky a skontrolujte veľkosť miesta používaného obsahom. Ak v zariadení nie je dostatok voľného miesta, uvoľnite miesto pomocou aplikácie iTunes alebo odstráňte obsah zo zariadenia.
 • Ak počítač pripájate na internet pomocou funkcie Zdieľanie internetu v zariadení, aktualizujte zariadenie bezdrôtovo alebo pripojte počítač k inej sieti.
 • Ak aktualizujete zo systému iOS 4.3.x alebo staršieho, musíte zariadenie aktualizovať pomocou aplikácie iTunes.

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Najjednoduchším spôsobom aktualizácie zariadenia je bezdrôtová aktualizácia. Postupujte takto:

 1. Pripojte zariadenie k zdroju napájania.
 2. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
  Obrazovka Aktualizácia softvéru v systéme iOS
 3. Klepnutím na položku Stiahnuť a nainštalovať stiahnite aktualizáciu. Ak je zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti a k zdroju napájania, aktualizácie sa môžu sťahovať automaticky.
 4. Ak chcete aktualizáciu vykonať okamžite po dokončení sťahovania, klepnite na možnosť Inštalovať. Ak chcete aktualizáciu nainštalovať neskôr, klepnite na možnosť Neskôr. Ak sa v zariadení používa heslo, pred inštaláciou aktualizácie sa zobrazí výzva na jeho zadanie.
  Možnosti Inštalovať a Neskôr

Niektoré aktualizácie softvéru systému iOS nie sú dostupné ako aktualizácie prostredníctvom bezdrôtových sietí. Pripojenie prostredníctvom siete VPN alebo servera proxy môže zariadeniu brániť v kontaktovaní serverov s aktualizáciami pre systém iOS.

Aktualizácia zariadenia pomocou aplikácie iTunes

Ak zariadenie nemôžete aktualizovať bezdrôtovo alebo ak ho chcete aktualizovať pomocou aplikácie iTunes, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Nainštalujte do počítača najnovšiu verziu aplikácie iTunes.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču.
 3. V aplikácii iTunes vyberte zariadenie.
 4. Na paneli Zhrnutie kliknite na položku Vyhľadať aktualizáciu.
  Karta Zhrnutie s informáciami o iPhone
 5. Kliknite na položku Stiahnuť a aktualizovať.

Ak sa pri aktualizovaní zariadenia zobrazuje chybová správa, zistite, ako vyriešiť tento problém.

Naposledy upravené: 17.10.2014
 • Naposledy upravené: 17.10.2014
 • Article: HT4623
 • Views:

  118
 • Rating:
  • 20.0

  (1 Responses)

Ďalšie informácie týkajúce sa podpory produktov