Languages

Aktualizácia iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Aktualizácie systému iOS prinášajú nové funkcie, ktoré rozširujú možnosti iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Svoje zariadenie môžete aktualizovať bezdrôtovo alebo pomocou aplikácie iTunes vykonaním niekoľkých jednoduchých krokov. 

Skôr než začnete, vykonajte niekoľko krokov:

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Najjednoduchším spôsobom aktualizácie zariadenia je bezdrôtová aktualizácia. Postupujte takto:

 1. Pripojte zariadenie k zdroju napájania.
 2. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
  Obrazovka Aktualizácia softvéru v systéme iOS
 3. Klepnutím na položku Stiahnuť a nainštalovať dokončite aktualizáciu. Ak je zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti a k zdroju napájania, aktualizácie sa môžu sťahovať automaticky. 
 4. Po skončení sťahovania klepnite na položku Inštalovať. Ak chcete aktualizáciu nainštalovať neskôr, klepnite na položku Neskôr. Ak sa v zariadení používa heslo, pred inštaláciou aktualizácie sa zobrazí výzva na jeho zadanie.
   Obrazovka Aktualizácia softvéru

Niektoré aktualizácie pre systém iOS nie sú dostupné ako aktualizácie prostredníctvom bezdrôtových sietí. Pripojenie prostredníctvom siete VPN alebo servera proxy môže zariadeniu brániť v kontaktovaní serverov s aktualizáciami pre systém iOS.

Aktualizácia zariadenia pomocou aplikácie iTunes

Ak zariadenie nemôžete aktualizovať bezdrôtovo alebo ak ho chcete aktualizovať pomocou aplikácie iTunes, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Ak počítač pripájate na internet pomocou funkcie Zdieľanie internetu v zariadení, aktualizujte zariadenie bezdrôtovo alebo pripojte počítač k inej sieti.
 2. Nainštalujte do počítača najnovšiu verziu aplikácie iTunes.
 3. Pripojte zariadenie k počítaču.
 4. V aplikácii iTunes vyberte zariadenie. 
 5. Na paneli Zhrnutie kliknite na položku Vyhľadať aktualizáciu.
  Panel so zhrnutím informácií o iPhone 5
 6. Kliknite na položku Stiahnuť a aktualizovať. 

Ak sa pri aktualizovaní zariadenia zobrazuje chybová správa, prečítajte si informácie o riešení chýb aktualizácie systému iOS v aplikácii iTunes.

Ďalšie informácie

Ak aktualizujete zo systému iOS 4.3.x alebo staršieho, musíte aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie iTunes.

Naposledy upravené: 28.5.2014
 • Naposledy upravené: 28.5.2014
 • Article: HT4623
 • Views:

  2505
 • Rating:
  • 20.0

  (1 Responses)

Ďalšie informácie týkajúce sa podpory produktov