Språk

iOS: Förstå parallellbearbetning

Parallellbearbetning är en funktion i iOS som tillåter appar att utföra vissa uppgifter i backgrunden samtidigt som du använder andra appar. Läs om vilka funktioner som använder parallellbearbetning, hur du växlar mellan appar och hur du felsöker parallellbearbetning.

Parallellbearbetning i iOS 7 ger dig möjlighet att ögonblickligen växla mellan appar och fortsätta använda appar. När du återgår till en app kan du direkt fortsätta precis där du slutade. Parallellbearbetning försämrar inte prestandan hos appen i förgrunden och tömmer inte batteriet i onödan.

Följ dessa steg för att snabbt växla mellan appar:

 1. Dubbelklicka på hemknappen för att visa nyligen använda appar.
 2. Svep till vänster eller höger och sök fram appen som du vill använda.
 3. Knacka på appen för att växla till det.

Parallellbearbetning och uppdatering av bakrundsappar

Vissa appar kan fortsätta att köras under en kort period och stoppas sedan ned så att de inte används aktivt, är öppna eller tar upp systemresurser. De startar omedelbart när du återvänder till dem.

Vissa uppgifter eller tjänster fortsätter att köras i bakgrunden. För att minska effekten på batteritiden är vanliga bakgrundsappar schemalagda för tillräckligt med tid, som när din enhet är ansluten till Wi-Fi, ansluten till en strömkälla eller används aktivt.

Du kan justera en apps bakgrundsaktivitet i Inställningar > Allmänt > Bakgrundsuppdatering.

När Bakgrundsuppdatering är på, drar apparna fördel av den här funktionen och uppdateras automatiskt i bakgrunden. Till exempel, en app kan kontrollera om det finns nytt innehåll tillgängligt och hämta uppdateringar eller hämta det uppdaterade innehållet i bakgrunden när den får en -notis så att det nya innehållet visas när du startar appen. Appar kan även schemalägga bakgrundsuppdatering baserat på din plats. Om du tvångsavslutar en app genom att dra den från parallellbearbetningsområdet, kan den inte utföra sina bakgrundsaktiviteter, till exempel identifiera platser eller svara på VoIP-samtal, förrän du startar om appen. 

iOS lär sig mönster baserat på hur du använder enheten och försöker förutsäga när en app ska uppdateras i bakgrunden. Det lär sig också när enheten vanligtvis är inaktiv, som på natten, för att minska uppdateringsintervallet när enheten inte används.

Om du stänger av Bakgrundsuppdatering, uppdateras inga appar i bakgrunden. Du kan välja att bara låta vissa appar uppdateras i bakgrunden. 

Statusfältvisare

Du kan skilja vissa aktiva bakgrundsuppgifter åt i statusfältet:

 • Platstjänster/GPS: När de används visas platssymbolen i statusfältet. Ett blått statusfält i dubbelhöjd visas också, om steg för steg-navigering är aktiverat för en app. Om en app använder Platstjänster, till exempel för geofence eller steg för steg-navigering, kan du pausa tjänsten i appen.

  Du kan visa en lista med de appar som senast har använt Platstjänster och en beskrivning av de tre platssymbolerna. Det gör du genom att välja Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster. Läs mer om Kartor och steg för steg-navigering.
 • iTunes-synkronisering: När synkroniseringssymbolen visas i statusfältet, är enheten delad eller synkroniserar trådlöst med iTunes.
 • Nätverksaktivitet: När nätverkssymbolen visas i statusfältet, pågår nätverksaktivitet i den aktuella appen. Indikatorn för nätverksaktivitet visas endast för följande funktioner eller aktiviteter när du använder motsvarande appar:
  • Bildström överför och hämtar
  • Regelbundna hämtningar och uppdateringar av program från App Store och Tidningskiosk
  • Automatiska hämtningar (musik, böcker och program)
  • iTunes Match-hämtningar
  • Sökning efter e-post
  • iCloud-återställningar

Program från tredje part använder också symbolen för att visa nätverksaktivitet.

 • VoIP (Voice Over IP): Ett statusfält i dubbel höjd visas när du lämnar den primära IP-telefoniappen, såsom Skype, samtidigt som du fortfarande pratar. Om du är inloggad på en VoIP-tjänst, kan appen fortfarande ta emot samtal i bakgrunden, men statusfältet i dubbelhöjd visas inte.

 

Additional Information

Om en app inte svarar på ditt kommando eller inte beter sig som förväntat, gör så här och testa efter varje steg:

 1. Leta efter appuppdateringar.
 2. Tvångsavsluta en app.
 3. Starta om enheten
 4. Uppdatera din iOS-enhet.

Läs mer om Felsöka appar.

För tips om hur du optimerar dina inställningar för maximal batteritid på din iOS-enhet, läs Apples batterisida.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad: 2014-jan-07
Var detta till hjälp?
Ja
Nej
 • Last Modified: 2014-jan-07
 • Article: HT4211
 • Views:

  4123
 • Rating:
  • 20.0

  (1 svar)

Ytterligare information om produktsupport