Språk

iOS: Forstå fleroppgavekjøring

Fleroppgavekjøring er en funksjon i iOS som lar programmer kjøre visse oppgaver i bakgrunnen mens du bruker et annet program. Lær hvilke funksjoner som bruker fleroppgavekjøring, hvordan du veksler mellom programmer og hvordan du løser problemer med fleroppgavekjøring.

I iOS 7 kan du veksle umiddelbart mellom programmer og gjenoppta et program. Når du går tilbake til et program, kan du fortsette der du slapp. Fleroppgavekjøring reduserer ikke ytelsen på forgrunnsprogrammet, og tapper heller ikke batteriet unødvendig.

Følg disse trinnene for å bytte raskt mellom programmer:

 1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å vise nylig brukte programmer.
 2. Dra mot venstre eller høyre for å finne programmet du vil bruke.
 3. Trykk på programmet for å bytte til det.

Fleroppgavekjøring og oppdatering bakgrunnsapper

Enkelte apper fortsetter å kjøre i en kort periode, og deretter sette de i suspendert tilstand slik at de ikke er aktivt i bruk, åpne eller bruker systemressurser. De starter umiddelbart når du vender tilbake til dem.

Visse oppgaver og tjenester kan fortsette å kjøre i bakgrunnen. For å redusere effekten på batteriets levetid, planlegges oppdatering i bakgrunnen for normale apper til effektive tider, som når enheten er koblet til Wi-Fi, koblet til en strømkilde eller brukes aktivt.

Du kan endre appens bakgrunnsaktivitet i Innstillinger > Generelt > Bakgrunnsoppdatering.

Når Bakgrunnsoppdatering er på, kan apper som drar nytte av denne funksjonen, oppdatere seg selv i bakgrunnen. En app kan for eksempel se etter om nytt innhold er tilgjengelig og laste ned oppdateringene, eller hente det oppdaterte innholdet i bakgrunnen når det mottar en push-varsling, slik at det nye innholdet er klart for visning når du starter appen. Apper kan også planlegge bakgrunnsoppdatering basert på sted. Hvis du tvinger en app til å avslutte ved å dra den opp fra fleroppgaveoversikten, vil den ikke kunne utføre bakgrunnsaktivitetene, som å spore sted eller svare på VoIP-anrop, før du starter den igjen. 

iOS lærer seg mønstre basert på hvordan du bruker enheten, og prøver å forutse når en app bør oppdateres i bakgrunnen. Det lærer seg også når enheten vanligvis er inaktiv, som for eksempel om natten, for å redusere oppdateringsfrekvensen når enheten ikke er i bruk.

Hvis du slår av Bakgrunnsoppdatering, kan ingen apper oppdateres i bakgrunnen, eller du kan tillate at bare enkelte apper oppdateres i bakgrunnen. 

Statuslinjeindikatorer

Du kan skille mellom noen av de aktive bakgrunnsoppgavene på statuslinjen:

 • Stedstjenester / GPS: Når det er i bruk, vises stedssymbolet på statuslinjen. Du kan også se en blå statuslinje med dobbel høyde hvis en app har sving-for-sving-navigering på. Hvis et program bruker stedstjenester, som geografisk gjerde eller sving-for-sving-navigering, kan du kanskje stanse denne tjenesten midlertidig innenfor appen.

  Du kan vise en liste over apper som nylig har brukt stedstjenester, og en forklaring av de tre stedssymbolene, i Innstillinger > Personvern > Stedstjenester. Lær mer om hvordan du kart og sving-for-sving-navigering.
 • iTunes-synkronisering: Når synkroniseringssymbolet vises på statuslinjen, er enheten knyttet til eller synkroniserer trådløst med iTunes.
 • Nettverksaktivitet: Når nettverksaktivitetssymbolet vises på statuslinjen, skjer det nettverksaktivitet i den gjeldende appen. Indikatoren for nettverksaktivitet vises bare for følgende funksjoner eller aktiviteter når du bruker de tilhørende programmene:
  • Bildestrøm-opplastinger og -nedlastinger
  • Regelmessige programnedlastinger og -oppdateringer fra App Store og Newsstand
  • Automatiske nedlastinger (musikk, bøker og programmer)
  • iTunes Match-nedlastinger
  • Sjekking av e-post
  • iCloud-gjenoppretting

Tredjepartsprogrammer bruker også symbolet til å indikere nettverksaktivitet.

 • VoIP (Voice over IP): En statuslinje i dobbel høyde vises når du forlater det primære VoIP-programmet, for eksempel Skype, mens en samtale fremdeles pågår. Hvis har logget på en VoIP-tjeneste, kan appene fremdeles motta anrop mens de er i bakgrunnen, men de vil ikke vises på statuslinjen med dobbel høyde.

 

Additional Information

Hvis en app ikke svarer på inndata eller ikke kjører som forventet, gjør du følgende og tester etter hvert trinn:

 1. Se etter programoppdateringer.
 2. Tving appen til å lukkes.
 3. Omstart enheten
 4. Oppdater iOS-enheten.

Les mer om å løse problemer med apper.

Hvis du ønsker flere tips om hvordan du optimaliserer innstillingene for å få maksimal batteridriftstid på iOS-enheten, kan du se Apples batteriside.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Sist endret: 07.jan.2014
Nyttig?
Ja
Nei
 • Last Modified: 07.jan.2014
 • Article: HT4211
 • Views:

  3587
 • Rating:
  • 100.0

  (1 svar)

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter