Språk

iOS: Importera personliga bilder och videor från iOS-enheter till datorn

Med iPhone, iPad och iPod touch kan du ta bilder och spela in videor med hjälp av den inbyggda kameran eller spara bilder från appar som Safari och Mail på din enhet. Du kan importera detta innehåll från enheten till datorn.

Om du har en Mac kan du importera bilder från din iOS-enhet med hjälp av iPhoto, Bildinsamling eller Aperture.

Importera bilder med iPhoto:

 1. Anslut enheten till datorn. Fönstret för import öppnas automatiskt i iPhoto, med de bilder och videor som finns på enheten.
   Om iPhoto inte öppnas kan du behöva slå på alternativet.
  Importfönstret i iPhoto
 2. Klicka på Importera allt. Om du vill importera specifika objekt väljer du dessa bilder och videor och klickar sedan på Importera markerade. När bilderna har importerats får du frågan om du vill radera de ursprungliga bilderna från Kamerarullen.
 3. Välj Radera bilder eller Behåll bilder.
  • Om du raderar bilder när du har importerat dem minskar du storleken på din Kamerarulle vilket gör att det går fortare att säkerhetskopiera och återskapa.
  • Behåll bilderna om du vill importera dem till fler datorer.

Om du inte har iPhoto på Mac-datorn kan du importera dem från enheten med Bildinsamling:

 1. Anslut iOS-enheten till datorn. Om Bildinsamling inte öppnas går du till mappen Program och öppnar programmet där.
 2. Välj var du vill importera bilder.
 3. Klicka på Alternativ.
 4. Klicka på fliken Alternativ om den inte redan är markerad.
 5. Välj alternativet för att radera objekt från kameran efter hämtning.
  • Om du raderar bilder när du har importerat dem minskar du storleken på din Kamerarulle vilket gör att det går fortare att säkerhetskopiera och återskapa.
  • Om du vill importera bilderna till fler datorer avmarkerar du detta alternativ så att bilderna behålls.
 6. Klicka på OK.
 7. Klicka på Hämta alla.

Importera bilder i Windows 8

Du kan importera bilder och videor från enheten till PC:n:

 1. Anslut iOS-enheten till datorn.
 2. Flytta markören till det övre högra hörnet och klicka på förstoringsglaset.
 3. Skriv Dator och tryck på returtangenten.
 4. Högerklicka på enhetsikonen och klicka på Importera bilder och videor.
 5. Klicka på Fler alternativ.
 6. Klicka på knappen Bläddra bredvid fältet Importera bilder till och välj var du vill importera bilderna i Kamerarullen. Som standard importeras bilderna till mappen Mina bilder.
 7. Välj Ta bort filer från enheten efter import.
  • Om du raderar bilder när du har importerat dem minskar du storleken på din Kamerarulle vilket gör att det går fortare att säkerhetskopiera och återskapa.
  • Om du vill importera bilder till andra datorer ska du inte välja det här alternativet.
  • Om du inte vill att Windows ska radera bilder från din kamera när du importerar i fortsättningen avmarkerar du det här alternativet när du är klar.
 8. Klicka på OK när du har angett inställningarna.
 9. Klicka på Importera.
 10. När importen är klar visas dina bilder.
  bilder på blommor

Om några av bilderna inte importerades från enhetens Kamerarulle kan du kopiera dem till datorn via Utforskaren. Ett annat alternativ är att importera bilderna med ett program som Windows Live Photo Gallery eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare.

Kopiera bilder till datorn med Utforskaren:

 1. Anslut iOS-enheten till datorn.
 2. Flytta pekaren till övre högra hörnet.
 3. Klicka på förstoringsglaset.
 4. Skriv Dator och tryck på returtangenten.
 5. Dubbelklicka på enhetsikonen så att du kan bläddra i mapparna.
 6. Gå till [iOS-enhet]\Internal Storage\DCIM\100APPLE.
 7. Kopiera innehållet i mappen till datorn.
 8. Koppla bort enheten.
 9. Öppna Kamerarullen och radera bilderna som du importerade.

Läs programdokumentationen om du vill kopiera bilderna till datorn med Windows Live Photo Gallery eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare.

Mer information om att överföra medier från enheten till en dator med Windows 8 hittar du i den här Microsoft-artikeln.

Importera bilder i Windows Vista eller Windows 7

Importera bilder eller video från din enhet till din PC:

 1. Anslut iOS-enheten till datorn. Om fönstret Spela upp automatiskt visas klickar du på Importera bilder och videor med hjälp av Windows och går sedan direkt till steg 4. Om dialogrutan Importera bilder och video visas går du direkt till steg 4.
  Om dialogrutan Spela upp automatiskt inte visas kan du behöva kontrollera inställningarna.
  Dialogrutan Spela upp automatiskt
 2. Välj Start > Dator.
 3. Högerklicka på enhetsikonen och klicka på Importera bilder och videor.
 4. Klicka på Importera inställningar.
 5. Klicka på knappen Bläddra bredvid fältet Importera till och välj var du vill importera bilderna på Kamerarullen. Som standard importeras bilderna till mappen Mina bilder.
 6. Välj Ta alltid bort från enheten efter kopiering.
  • Om du raderar bilder när du har importerat dem minskar du storleken på din Kamerarulle vilket gör att det går fortare att säkerhetskopiera och återskapa.
  • Markera inte det här alternativet om du vill importera bilder till fler datorer.
  • Om du inte vill att bilderna ska raderas från kameran vid nästa import måste du gå tillbaka och avmarkera alternativet när du är klar.
 7. Klicka på OK när du har angett inställningarna.
 8. Du kan välja en etikett och klicka på Importera. Den här skärmen visas endast när importprocessen är aktiv.
  Importförloppet
 9. När importen är klar visar Fotogalleriet i Windows dina bilder och videor i Nyligen importerat.
  Fotogalleriet i Windows

Om några av bilderna inte importerades från enhetens Kamerarulle kan du kopiera dem till datorn via Utforskaren. Ett annat alternativ är att importera bilderna med ett program som Windows Live Photo Gallery eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare.

Kopiera bilder till datorn med Utforskaren:

 1. Anslut iOS-enheten till datorn.
 2. Välj Start > Dator.
 3. Dubbelklicka på enhetsikonen så att du kan bläddra i mapparna.
 4. Gå till [iOS-enhet]\Internal Storage\DCIM\100APPLE.
 5. Kopiera innehållet i mappen till datorn.
 6. Koppla bort enheten. Öppna Kamerarullen och radera bilderna som du importerade.

Läs programdokumentationen om du vill kopiera bilderna till datorn med Windows Live Photo Gallery eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare.

Läs mer om att överföra media från din enhet till en PC med Windows Vista eller Windows 7.

Importera bilder i Windows XP

Windows XP kan inte importera videofiler som är större än 500 MB med kamera- och skannerguiden. Du kan överföra dessa filer från enheten genom att markera dem i Den här datorn och dra eller kopiera filerna till hårddisken.

Gör så här för att importera bilder och videor från enheten med hjälp av guiden Skanner och kamera i Windows XP:

 1. Anslut iPhone, iPad eller iPod touch till datorn. Guiden Skanner och kamera bör öppnas automatiskt. Om guiden Skanner och kamera inte öppnas automatiskt kan du behöva kontrollera dina inställningar.
 2. Klicka på Nästa.

  Guiden Skanner och kamera

 3. Välj filerna som du vill kopiera.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Använd namnet och sökvägen som anges som standard. Du kan också byta namn och sökväg om du vill.
 6. Välj att radera bilderna från enheten efter att de har kopierats.
  • Om du raderar bilder när du har importerat dem minskar du storleken på din Kamerarulle vilket gör att det går fortare att säkerhetskopiera och återskapa.
  • Markera inte det här alternativet om du vill importera bilderna till andra datorer.
  • Om du inte vill att Windows ska radera bilder från din kamera när du importerar i fortsättningen avmarkerar du det här alternativet efter importen.
   Bildnamn och mål
 7. Klicka på Nästa. Bilderna importeras.
 8. Välj vad du vill göra med bilderna eller stäng guiden.
 9. Klicka på Nästa. Guiden visar antalet bilder som importerats tillsammans med en länk till bilderna.
 10. Klicka på Avsluta för att stänga guiden.

Om några av bilderna inte importerades från enhetens Kamerarulle kan du kopiera dem till datorn via Utforskaren. Ett annat alternativ är att importera bilderna med ett program som Windows Live Photo Gallery eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare.

Kopiera bilder till datorn via Utforskaren i Windows:

 1. Anslut iOS-enheten till datorn.
 2. Välj Start > Den här datorn.
 3. Dubbelklicka på logotypen för enheten för att bläddra i kameramapparna.
 4. Gå till [iOS-enhet]\Internal Storage\DCIM\100APPLE.
 5. Kopiera innehållet i mappen till datorn.
 6. Koppla bort enheten. Öppna Kamerarullen och radera bilderna som du nyss importerade.

Läs programdokumentationen om du vill kopiera bilderna till datorn med Windows Live Photo Gallery eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare.

Läs mer

 • Läs mer om att använda Bildström för att importera bilder till datorn.
 • När du har importerat bilderna från Kamerarullen eller Sparade bilder kan du synkronisera dem till enheten med iTunes.
 • Du kan enbart importera bilder och videor du tagit med den inbyggda kameran eller på annat sätt sparat på enheten. Du kan inte importera bilder och videor som du har synkroniserat från iTunes.
 • Om du importerar bilder och videor från enheten till en Windows-dator kan vissa bilder och videor få fel bildriktning. Vissa bildhanteringsprogram från tredje part för Windows visar iOS-bilder med rätt bildriktning utan att bilderna behöver roteras. Använd iTunes eller QuickTime för Windows om du vill spela upp videor med rätt bildriktning på datorn.
 • Videor som är större än 4 GB kan kanske inte visas i Windows XP eller senare om inte rätt drivrutiner är installerade. Om det inte går att visa videon varken via importverktyget eller Utforskaren kontrollerar du att iTunes är installerat och uppdaterat.

 

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad: 2014-apr-22
Var detta till hjälp?
Ja
Nej
 • Senast ändrad: 2014-apr-22
 • Artikel: HT4083
 • Visningar:

  44226
 • Betyg:
  • 20.0

  (1 svar)

Ytterligare information om produktsupport