Języki

iOS: importowanie osobistych zdjęć i nagrań wideo z urządzeń z systemem iOS na komputer

Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch można robić zdjęcia i rejestrować nagrania wideo za pomocą wbudowanego aparatu, a także zachowywać obrazy z aplikacji (takich jak Safari i Mail). Wszystko to można potem zaimportować z urządzenia na komputer.

W przypadku komputera Mac można zaimportować zdjęcia z urządzenia z systemem iOS przy użyciu programu iPhoto, Pobieranie obrazów lub Aperture.

Aby zaimportować zdjęcia przy użyciu programu iPhoto:

 1. Podłącz urządzenie do komputera. W programie iPhoto powinno się automatycznie otworzyć okno importowania, w którym powinny być widoczne pliki obrazów i pliki wideo znajdujące się na urządzeniu.
   Jeśli tak się nie stało, możliwe, że musisz włączyć opcję otwierania programu iPhoto.
  Okno importowania w programie iPhoto
 2. Kliknij opcję Importuj wszystko. Jeśli chcesz zaimportować tylko niektóre obrazy i nagrania, zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Importuj zaznaczone. Po zakończeniu importowania zdjęć zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz usunąć oryginalne zdjęcia z albumu Rolka z aparatu.
 3. Wybierz opcję Usuń zdjęcia lub Zatrzymaj zdjęcia.
  • Usunięcie zdjęć po ich zaimportowaniu sprawi, że rozmiar albumu Rolka z aparatu się zmniejszy i skróci się czas tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania danych z kopii zapasowych.
  • Jeśli chcesz zaimportować zdjęcia także na inne komputery, wybierz opcję zatrzymania zdjęć.

Jeśli nie masz programu iPhoto na swoim komputerze Mac, możesz zaimportować zdjęcia z urządzenia przy użyciu programu Pobieranie obrazów:

 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera. Jeśli program Pobieranie obrazów się nie otworzył, uruchom go ręcznie z poziomu folderu Programy.
 2. Wybierz miejsce, do którego chcesz zaimportować zdjęcia.
 3. Kliknij przycisk Opcje.
 4. Kliknij kartę Opcje, jeśli ta karta nie jest już wybrana.
 5. Zaznacz opcję Usuń zdjęcia z aparatu po pobraniu.
  • Usunięcie zdjęć po ich zaimportowaniu sprawi, że rozmiar albumu Rolka z aparatu się zmniejszy i skróci się czas tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania danych z kopii zapasowych.
  • Jeśli chcesz zaimportować zdjęcia także na inne komputery, usuń zaznaczenie tej opcji, aby zatrzymać zdjęcia.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij opcję Pobierz wszystko.

Importowanie zdjęć w systemie Windows 8

Aby zaimportować zdjęcia i nagrania wideo z urządzenia na komputer PC:

 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera.
 2. Umieść kursor w prawym górnym rogu ekranu i kliknij ikonę lupy.
 3. Wpisz słowo Komputer i naciśnij klawisz Return.
 4. Kliknij logo urządzenia prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Importuj obrazy i wideo.
 5. Kliknij pozycję Więcej opcji.
 6. Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola „Importuj obrazy do”, aby wybrać miejsce, do którego mają zostać zaimportowane zdjęcia z albumu Rolka z aparatu. Domyślnie zdjęcia trafiają do folderu Moje obrazy.
 7. Zaznacz opcję Po zakończeniu importowania usuń pliki z urządzenia.
  • Usunięcie zdjęć po ich zaimportowaniu sprawi, że rozmiar albumu Rolka z aparatu się zmniejszy i skróci się czas tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania danych z kopii zapasowych.
  • Jeśli chcesz zaimportować zdjęcia także na inne komputery, nie zaznaczaj tej opcji.
  • Jeśli nie chcesz, aby zdjęcia były usuwane z urządzenia przy kolejnych importach, usuń zaznaczenie tej opcji po zakończeniu bieżącego importu.
 8. Po ustawieniu opcji importowania kliknij przycisk OK w celu zamknięcia okna.
 9. Kliknij przycisk Importuj.
 10. Po zakończeniu importu system Windows wyświetli Twoje zdjęcia.
  Zdjęcia kwiatów

Jeśli niektóre zdjęcia nie zaimportowały się z albumu Rolka z aparatu, możesz skopiować je na komputer przy użyciu Eksploratora Windows lub zaimportować je przy użyciu innego programu, takiego jak Galeria fotografii usługi Windows Live czy Adobe Photoshop Elements w wersji 3.0 lub nowszej.

Aby skopiować zdjęcia na komputer za pomocą Eksploratora Windows:

 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera.
 2. Przesuń kursor w prawy górny róg.
 3. Kliknij ikonę lupy.
 4. Wpisz słowo Komputer i naciśnij klawisz Return.
 5. Kliknij dwukrotnie logo urządzenia, aby uzyskać dostęp do folderów na urządzeniu.
 6. Przejdź do folderu [urządzenie z systemem iOS]\Internal Storage\DCIM\100APPLE.
 7. Skopiuj zawartość tego folderu na komputer.
 8. Odłącz urządzenie.
 9. Otwórz album Rolka z aparatu i usuń z niego zaimportowane zdjęcia.

Aby się dowiedzieć, jak skopiować zdjęcia na komputer przy użyciu programu Galeria fotografii usługi Windows Live lub Adobe Photoshop Elements w wersji 3.0 bądź nowszej, zapoznaj się z dokumentacją danego programu.

Szczegółowe informacje na temat przenoszenia multimediów z urządzenia na komputer PC przy użyciu systemu Windows 8 znajdziesz w tym artykule firmy Microsoft.

Importowanie zdjęć w systemie Windows Vista lub Windows 7

Aby zaimportować zdjęcia lub nagrania wideo z urządzenia na komputer PC:

 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe funkcji Autoodtwarzanie, kliknij opcję „Importuj obrazy i wideo przy użyciu: System Windows”, a następnie przejdź do kroku 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe „Importowanie obrazów i wideo”, przejdź do kroku 4.
  Jeśli okno dialogowe funkcji Autoodtwarzanie się nie pojawia, sprawdź ustawienia.
  Okno dialogowe Autoodtwarzanie
 2. Wybierz kolejno opcje Start > Komputer.
 3. Kliknij logo urządzenia prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Importuj obrazy i wideo.
 4. Kliknij opcję Ustawienia importowania.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola „Importuj do”, aby wybrać miejsce, do którego mają zostać zaimportowane zdjęcia z albumu Rolka z aparatu. Domyślnie zdjęcia trafiają do folderu Moje obrazy.
 6. Zaznacz opcję Zawsze wymazuj z urządzenia po zaimportowaniu.
  • Usunięcie zdjęć po ich zaimportowaniu sprawi, że rozmiar albumu Rolka z aparatu się zmniejszy i skróci się czas tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania danych z kopii zapasowych.
  • Jeśli chcesz zaimportować zdjęcia także na inne komputery, nie zaznaczaj tej opcji.
  • Jeśli nie chcesz, aby zdjęcia były usuwane z urządzenia przy kolejnych importach, pamiętaj, aby usunąć zaznaczenie tej opcji po zakończeniu bieżącego importu.
 7. Po ustawieniu opcji importowania kliknij przycisk OK w celu zamknięcia okna.
 8. Wybierz znacznik (opcjonalnie) i kliknij opcję Importuj. W trakcie importowania będzie widoczny następujący ekran.
  Postęp importowania
 9. Po zakończeniu importowania zdjęcia zostaną wyświetlone w Galerii fotografii systemu Windows, w sekcji Ostatnio zaimportowane:
  Galeria fotografii systemu Windows

Jeśli niektóre zdjęcia nie zaimportowały się z albumu Rolka z aparatu, możesz skopiować je na komputer przy użyciu Eksploratora Windows lub zaimportować je przy użyciu innego programu, takiego jak Galeria fotografii usługi Windows Live czy Adobe Photoshop Elements w wersji 3.0 lub nowszej.

Aby skopiować zdjęcia na komputer za pomocą Eksploratora Windows:

 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera.
 2. Wybierz kolejno opcje Start > Komputer.
 3. Kliknij dwukrotnie logo urządzenia, aby uzyskać dostęp do folderów na urządzeniu.
 4. Przejdź do folderu [urządzenie z systemem iOS]\Internal Storage\DCIM\100APPLE.
 5. Skopiuj zawartość tego folderu na komputer.
 6. Odłącz urządzenie. Otwórz album Rolka z aparatu i usuń z niego zaimportowane zdjęcia.

Aby się dowiedzieć, jak skopiować zdjęcia na komputer przy użyciu programu Galeria fotografii usługi Windows Live lub Adobe Photoshop Elements w wersji 3.0 bądź nowszej, zapoznaj się z dokumentacją danego programu.

Dowiedz się więcej o przenoszeniu multimediów z urządzenia na komputer PC przy użyciu systemu Windows Vista lub Windows 7.

Importowanie zdjęć w systemie Windows XP

Kreator skanera i aparatu fotograficznego w systemie Windows XP nie pozwala na importowanie plików wideo o rozmiarze większym niż 500 MB. Duże pliki filmów można jednak przenieść z urządzenia, zaznaczając je w oknie Mój komputer i przeciągając lub kopiując na dysk twardy komputera.

Aby zaimportować zdjęcia lub pliki wideo z urządzenia za pomocą Kreatora skanera i aparatu fotograficznego w systemie Windows XP:

 1. Podłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do komputera. W systemie Windows powinien zostać automatycznie otwarty Kreator skanera i aparatu fotograficznego. Jeśli Kreator skanera i aparatu fotograficznego się nie otwiera, sprawdź ustawienia.
 2. Kliknij przycisk Dalej.

  Kreator skanera i aparatu fotograficznego

 3. Wybierz pliki, które chcesz skopiować.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Użyj domyślnej nazwy obrazów i domyślnego miejsca docelowego do zapisania obrazów lub zmień nazwę i miejsce odpowiednio do potrzeb.
 6. Zaznacz opcję Usuń obrazy z mojego urządzenia po ich skopiowaniu.
  • Usunięcie zdjęć po ich zaimportowaniu sprawi, że rozmiar albumu Rolka z aparatu się zmniejszy i skróci się czas tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania danych z kopii zapasowych.
  • Jeśli chcesz zaimportować zdjęcia także na inne komputery, nie zaznaczaj tej opcji.
  • Jeśli nie chcesz, aby zdjęcia były usuwane z urządzenia przy kolejnych importach, pamiętaj, aby usunąć zaznaczenie tej opcji po zakończeniu bieżącego importu.
   Nazwa obrazów i miejsce docelowe
 7. Kliknij przycisk Dalej. Zdjęcia zostaną zaimportowane.
 8. Wybierz, co chcesz zrobić z obrazami, lub zamknij kreator.
 9. Kliknij przycisk Dalej. W kreatorze zostanie wyświetlona informacja o liczbie zaimportowanych obrazów wraz z łączem do tych obrazów.
 10. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć pracę kreatora.

Jeśli niektóre zdjęcia nie zaimportowały się z albumu Rolka z aparatu, możesz skopiować je na komputer przy użyciu Eksploratora Windows lub zaimportować je przy użyciu innego programu, takiego jak Galeria fotografii usługi Windows Live czy Adobe Photoshop Elements w wersji 3.0 lub nowszej.

Aby skopiować zdjęcia na komputer za pomocą Eksploratora Windows:

 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera.
 2. Wybierz kolejno opcje Start > Mój komputer.
 3. Kliknij dwukrotnie logo urządzenia, aby uzyskać dostęp do folderów aparatu.
 4. Przejdź do folderu [urządzenie z systemem iOS]\Internal Storage\DCIM\100APPLE.
 5. Skopiuj zawartość tego folderu na komputer.
 6. Odłącz urządzenie. Otwórz album Rolka z aparatu i usuń z niego zaimportowane właśnie zdjęcia.

Aby się dowiedzieć, jak skopiować zdjęcia na komputer przy użyciu programu Galeria fotografii usługi Windows Live lub Adobe Photoshop Elements w wersji 3.0 bądź nowszej, zapoznaj się z dokumentacją danego programu.

Więcej informacji

 • W tym artykule wyjaśniono, jak zaimportować zdjęcia na komputer przy użyciu funkcji Strumień zdjęć.
 • Zdjęcia zaimportowane z albumu Rolka z aparatu lub Zachowane można zsynchronizować z powrotem z urządzeniem przy użyciu programu iTunes.
 • Importować można tylko zdjęcia i nagrania wideo wykonane za pomocą wbudowanego aparatu lub zachowane na urządzeniu. Nie można importować zdjęć ani nagrań wideo przeniesionych na urządzenie w ramach synchronizacji za pomocą programu iTunes.
 • Część zdjęć i nagrań wideo zaimportowanych z urządzenia na komputer z systemem Windows może być nieobrócona. Niektóre programy innych firm służące do zarządzania zdjęciami w systemie Windows wyświetlają zdjęcia z systemu iOS z prawidłową orientacją, tak że nie trzeba ich obracać. Aby obejrzeć nagrania wideo we właściwej orientacji, należy odtworzyć je w programie iTunes lub QuickTime dla systemu Windows.
 • Nagrania wideo o rozmiarze przekraczającym 4 GB mogą być niewidoczne w systemie Windows XP lub nowszym, jeśli na komputerze brakuje właściwych sterowników. Jeśli nagranie wideo nie pokazuje się w narzędziu Importowanie ani w Eksploratorze Windows, należy się upewnić, że program iTunes jest zainstalowany i aktualny.

 

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja: 2014-04-22
Był pomocny?
Tak
Nie
 • Ostatnia modyfikacja: 2014-04-22
 • Artykuł: HT4083
 • Wyświetleń:

  27004
 • Ocena:
  • 100.0

  (1 odpowiedzi)

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu