Języki

iOS: kopiowanie osobistych zdjęć i plików wideo z urządzeń z systemem iOS na komputer

Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch można robić zdjęcia i rejestrować nagrania wideo za pomocą wbudowanego aparatu, a także zachowywać obrazy z aplikacji (takich jak Safari i Mail). Ten artykuł przedstawia sposób importowania takiej zawartości z urządzenia na komputer.

W przypadku używania komputera Mac

Do importowania zdjęć z urządzenia z systemem iOS możesz użyć programu iPhoto (jeśli jest zainstalowany):

 1. Podłącz urządzenie do komputera. Powinno nastąpić automatyczne uruchomienie programu iPhoto z otwartym oknem importowania, w którym jest wyświetlana lista obrazów i plików wideo znajdujących się na urządzeniu.
  Uwaga: jeśli program iPhoto nie zostanie automatycznie otwarty, może być konieczne włączenie takiego zachowania.
  Okno importowania w programie iPhoto
 2. Kliknij opcję Importuj wszystko. Jeśli chcesz zaimportować tylko niektóre obrazy, zaznacz te obrazy i pliki wideo, które chcesz zaimportować do programu iPhoto, a następnie kliknij przycisk Importuj zaznaczone.
 3. Po zakończeniu importowania zdjęć zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz usunąć oryginalne zdjęcia z albumu Rolka z aparatu. Kliknij opcję Usuń zdjęcia.
  Uwaga: usunięcie zdjęć po zaimportowaniu pozwala zmniejszyć rozmiar albumu Rolka z aparatu, a także przyspiesza operacje wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania. Można jednak wybrać opcję Zatrzymaj zdjęcia, jeśli zdjęcia mają zostać zaimportowane na kolejne komputery.

Jeśli program iPhoto nie jest zainstalowany na komputerze, możesz zaimportować zdjęcia z urządzenia przy użyciu programu Pobieranie obrazów:

 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera.
 2. Jeśli program Pobieranie obrazów nie zostanie automatycznie otwarty, możesz przejść do katalogu Programy w celu uruchomienia tego programu.
 3. Wybierz lokalizację, do której chcesz importować zdjęcia.
 4. Kliknij przycisk Opcje.
 5. Kliknij kartę Opcje, jeśli ta karta nie jest już wybrana.
 6. Zaznacz opcję „Usuń rzeczy z aparatu po pobraniu”.
  Uwaga: usunięcie zdjęć po zaimportowaniu pozwala zmniejszyć rozmiar albumu Rolka z aparatu, a także przyspiesza operacje wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania. Można jednak wybrać opcję Zatrzymaj zdjęcia, jeśli zdjęcia mają zostać zaimportowane na kolejne komputery.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij opcję Pobierz wszystko.

Import zdjęć możesz też przeprowadzić przy użyciu programu Aperture. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w podręczniku użytkownika programu Aperture

W przypadku używania komputera z systemem Windows 8

Aby zaimportować zdjęcia i nagrania wideo z urządzenia na komputer z systemem Windows:

 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera.
 2. Przesuń kursor w prawy górny róg.
 3. Kliknij ikonę lupy.
 4. Wpisz słowo Komputer i naciśnij klawisz Return.
 5. Kliknij logo urządzenia prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Importuj obrazy i wideo”.
 6. Kliknij łącze Więcej opcji.
 7. W wyświetlonym oknie możesz zmienić folder, do którego zostaną zaimportowane zdjęcia z albumu Rolka z aparatu, klikając przycisk Przeglądaj obok pola „Importuj obrazy do”. Domyślnie zdjęcia są importowane do folderu Moje obrazy.
 8. Włącz opcję „Po zakończeniu importowania usuń pliki z urządzenia”.
  Uwaga: usunięcie zdjęć po zaimportowaniu pozwala zmniejszyć rozmiar albumu Rolka z aparatu, przyspieszając tym samym operacje wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania. Można jednak wybrać opcję Zatrzymaj zdjęcia, jeśli zdjęcia mają zostać zaimportowane na inne komputery. Jeśli nie chcesz, aby podczas importowania w przyszłości zdjęcia były usuwane z aparatu przez system Windows, pamiętaj o wyłączeniu tej opcji po zakończeniu.
 9. Po ustawieniu opcji importowania kliknij przycisk OK w celu zamknięcia okna.
 10. Kliknij przycisk Importuj.
 11. Po zakończeniu importu system Windows wyświetli Twoje zdjęcia.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności okaże się, że część zdjęć z albumu Rolka z aparatu na urządzeniu nie została zaimportowana, można skopiować brakujące zdjęcia na komputer za pomocą Eksploratora Windows lub zaimportować wszystkie zdjęcia za pomocą dodatkowego oprogramowania, na przykład programu Galeria fotografii usługi Windows Live lub Adobe Photoshop Elements 3.0 bądź nowszego.

Aby skopiować zdjęcia na komputer za pomocą Eksploratora Windows:

 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera.
 2. Przesuń kursor w prawy górny róg.
 3. Kliknij ikonę lupy.
 4. Wpisz słowo Komputer i naciśnij klawisz Return.
 5. Kliknij dwukrotnie logo urządzenia, aby uzyskać dostęp do folderów aparatu.
 6. Przejdź do folderu [urządzenie z systemem iOS]\Internal Storage\DCIM\100APPLE.
 7. Ręcznie skopiuj zawartość tego folderu do odpowiedniej lokalizacji na komputerze.
 8. Odłącz urządzenie. Otwórz album Rolka z aparatu i ręcznie usuń z niego wszystkie zaimportowane właśnie zdjęcia.

Instrukcje dotyczące kopiowania zdjęć na komputer przy użyciu programu Galeria fotografii usługi Windows Live lub Adobe Photoshop Elements 3.0 bądź nowszego można znaleźć w dokumentacji wybranego programu.

Szczegółowe informacje na temat przenoszenia multimediów z urządzenia na komputer PC przy użyciu systemu Windows 8 można znaleźć w tym artykule firmy Microsoft.

W przypadku używania komputera z systemem Windows Vista lub Windows 7

Aby zaimportować zdjęcia lub pliki wideo z urządzenia do systemu Windows:

 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe funkcji Autoodtwarzanie, kliknij opcję „Importuj przy użyciu funkcji importowania obrazów i wideo systemu Windows”, a następnie przejdź do kroku 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe „Importowanie obrazów i wideo”, przejdź do kroku 4.
  Uwaga: jeśli okno dialogowe Autoodtwarzanie nie zostanie automatycznie otwarte, może być konieczne włączenie takiego zachowania.
  Okno dialogowe Autoodtwarzanie
 2. Wybierz kolejno opcje Start > Komputer.
 3. Kliknij logo urządzenia prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Importuj obrazy i wideo.
 4. Kliknij łącze Importuj ustawienia.
 5. W wyświetlonym oknie można zmienić katalog, do którego zdjęcia z albumu Rolka z aparatu będą importowane, klikając przycisk Przeglądaj obok pola „Importuj do”. Domyślnie zdjęcia są importowane do folderu Moje obrazy.
 6. Zaznacz opcję „Zawsze wymazuj z urządzenia po zaimportowaniu”.
  Uwaga: usunięcie zdjęć po zaimportowaniu pozwala zmniejszyć rozmiar albumu Rolka z aparatu, a także przyspiesza operacje wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania. Można jednak wybrać opcję Zatrzymaj zdjęcia, jeśli zdjęcia mają zostać zaimportowane na kolejne komputery. Jeśli nie chcesz, aby podczas importowania w przyszłości zdjęcia były usuwane z aparatu przez system Windows, pamiętaj o wyłączeniu tej opcji po zakończeniu.
 7. Po ustawieniu opcji importowania kliknij przycisk OK w celu zamknięcia okna.
 8. W razie potrzeby wybierz znacznik i kliknij przycisk Importuj. W trakcie importowania będzie widoczny następujący ekran:
  Postęp importowania
 9. Po zakończeniu importowania zostanie uruchomiona Galeria fotografii systemu Windows, w której zaimportowane zdjęcia i pliki wideo będą wyróżnione w sekcji Ostatnio zaimportowane:
  Galeria fotografii systemu Windows

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności okaże się, że część zdjęć z albumu Rolka z aparatu na urządzeniu nie została zaimportowana, można skopiować brakujące zdjęcia na komputer za pomocą Eksploratora Windows lub zaimportować wszystkie zdjęcia za pomocą dodatkowego oprogramowania, na przykład programu Galeria fotografii usługi Windows Live lub Adobe Photoshop Elements 3.0 bądź nowszego.

Aby skopiować zdjęcia na komputer za pomocą Eksploratora Windows:

 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera.
 2. Wybierz kolejno opcje Start > Komputer.
 3. Kliknij dwukrotnie logo urządzenia, aby uzyskać dostęp do folderów aparatu.
 4. Przejdź do folderu [urządzenie z systemem iOS]\Internal Storage\DCIM\100APPLE.
 5. Ręcznie skopiuj zawartość tego folderu do odpowiedniej lokalizacji na komputerze.
 6. Odłącz urządzenie. Otwórz album Rolka z aparatu i ręcznie usuń z albumu Rolka z aparatu na telefonie iPhone wszystkie zaimportowane właśnie zdjęcia.

Instrukcje dotyczące kopiowania zdjęć na komputer przy użyciu programu Galeria fotografii usługi Windows Live lub Adobe Photoshop Elements 3.0 bądź nowszego można znaleźć w dokumentacji wybranego programu.

Informacje o przenoszeniu multimediów z urządzenia na komputer PC w różnych systemach:

W przypadku używania komputera z systemem Windows XP

Aby zaimportować zdjęcia lub pliki wideo z urządzenia z systemem iOS za pomocą Kreatora skanera i aparatu fotograficznego systemu Windows XP:

 1. Podłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do komputera. W systemie Windows powinien zostać automatycznie otwarty Kreator skanera i aparatu fotograficznego. Kliknij przycisk Dalej:

  Uwaga: jeśli Kreator skanera i aparatu fotograficznego nie zostanie automatycznie otwarty, może być konieczne włączenie takiego zachowania.
  Kreator skanera i aparatu fotograficznego

 2. Wybierz zdjęcia i filmy wideo, które chcesz skopiować. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Użyj domyślnego miejsca docelowego i nazwy zdjęcia lub zmień je zgodnie z wymaganiami.
 4. Włącz opcję „Usuń obrazy z mojego urządzenia po ich skopiowaniu”.
  Uwaga: usunięcie zdjęć po zaimportowaniu pozwala zmniejszyć rozmiar albumu Rolka z aparatu, przyspieszając tym samym operacje wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania. Można jednak wybrać opcję Zatrzymaj zdjęcia, jeśli zdjęcia mają zostać zaimportowane na inne komputery. Jeśli nie chcesz, aby podczas importowania w przyszłości zdjęcia były usuwane z aparatu przez system Windows, pamiętaj o wyłączeniu tej opcji.
  Miejsce docelowe i nazwa zdjęcia
 5. Kliknij przycisk Dalej. Zdjęcia zostaną zaimportowane.
 6. Wybierz czynność, która ma zostać wykonana w odniesieniu do obrazów, lub zakończ pracę kreatora. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Zostanie wyświetlona informacja o liczbie zaimportowanych obrazów oraz łącze do nich. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć pracę kreatora:

Uwaga: Kreator skanera i aparatu fotograficznego w systemie Windows XP nie pozwala na importowanie plików wideo o rozmiarze większym niż 500 MB. Duże pliki filmów można jednak przenieść bezpośrednio z urządzenia, zaznaczając je w oknie Mój komputer i przeciągając lub kopiując na dysk twardy komputera.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności okaże się, że część zdjęć z albumu Rolka z aparatu na urządzeniu nie została zaimportowana, można skopiować brakujące zdjęcia na komputer za pomocą Eksploratora Windows lub zaimportować wszystkie zdjęcia za pomocą dodatkowego oprogramowania, na przykład programu Galeria fotografii usługi Windows Live lub Adobe Photoshop Elements 3.0 bądź nowszego.

Aby skopiować zdjęcia na komputer za pomocą Eksploratora Windows:

 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera.
 2. Wybierz kolejno opcje Start > Mój komputer.
 3. Kliknij dwukrotnie logo urządzenia, aby uzyskać dostęp do folderów aparatu.
 4. Przejdź do folderu [urządzenie z systemem iOS]\Internal Storage\DCIM\100APPLE.
 5. Ręcznie skopiuj zawartość tego folderu do odpowiedniej lokalizacji na komputerze.
 6. Odłącz urządzenie. Otwórz album Rolka z aparatu i ręcznie usuń z albumu Rolka z aparatu na telefonie iPhone wszystkie zaimportowane właśnie zdjęcia.

Instrukcje dotyczące kopiowania zdjęć na komputer przy użyciu programu Galeria fotografii usługi Windows Live lub Adobe Photoshop Elements 3.0 bądź nowszego można znaleźć w dokumentacji wybranego programu.

Korzystanie z funkcji Strumień zdjęć

Więcej informacji o importowaniu zdjęć na komputer przy użyciu funkcji Strumień zdjęć zawierają często zadawane pytania dotyczące funkcji Strumień zdjęć.

Po zaimportowaniu zdjęć z albumu Rolka z aparatu lub Zachowane można zsynchronizować je z powrotem z urządzeniem przy użyciu programu iTunes.

Informacje dodatkowe

 • Importować można tylko zdjęcia i nagrania wideo wykonane za pomocą wbudowanego aparatu lub zachowane na urządzeniu. Nie można importować zdjęć ani materiałów wideo przeniesionych na urządzenie w ramach synchronizacji za pomocą programu iTunes.
 • Część zdjęć i nagrań wideo zaimportowanych z urządzenia na komputer z systemem Windows może być nieobrócona. Niektóre programy innych firm służące do zarządzania zdjęciami w systemie Windows wyświetlają zdjęcia z systemu iOS z prawidłową orientacją, tak że nie trzeba ich obracać.
  Aby obejrzeć nagrania wideo we właściwej orientacji, należy odtworzyć je w programie iTunes lub QuickTime dla systemu Windows.
 • Kreator skanera i aparatu fotograficznego w systemie Windows XP nie pozwala na importowanie plików wideo o rozmiarze większym niż 500 MB. Duże pliki filmów można jednak przenieść bezpośrednio z urządzenia, zaznaczając je w oknie Mój komputer i przeciągając lub kopiując na dysk twardy komputera.

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja: 2014-03-11
Był pomocny?
Tak
Nie
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
Drukuj tę stronę
 • Ostatnia modyfikacja: 2014-03-11
 • Artykuł: HT4083
 • Wyświetleń:

  13952178
 • Ocena:
  • 59.0

  (20 odpowiedzi)

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu