Sprog

iOS: Sådan importerer du dine fotos og videoer fra en iOS-enhed til din computer

På iPhone, iPad og iPod touch kan du tage fotos og optage videoer med det indbyggede kamera eller arkivere billeder fra programmer som Safari og Mail til din enhed. Her kan du se, hvordan du importerer indholdet fra enheden på en computer.

Mac-computere

Du kan importere billeder fra din iOS-enhed ved hjælp af iPhoto (hvis programmet er installeret):

 1. Slut enheden til computeren. iPhoto starter automatisk i importvinduet med en oversigt over din enheds billeder og videoer.
  Bemærk: Hvis iPhoto ikke åbnes automatisk, skal du muligvis slå denne funktion til.
  Importvinduet i iPhoto
 2. Klik på Importer alt. Hvis du kun vil importere nogle af dine billeder, skal du vælge de billeder og videoer, som du vil importere i iPhoto, og herefter klikke på knappen Importer valgte.
 3. Når importen af fotos er afsluttet, får du vist en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil slette de oprindelige fotografier fra Kamerarullen. Klik på Slet fotos.
  Bemærk! Sletning af fotos efter import hjælper med at reducere størrelsen på Kamerarulle, og det mindsker tidsforbruget til sikkerhedskopiering og gendannelse. Hvis du vil importere fotos til flere computere, kan du vælge Bevar fotos.

Hvis iPhoto ikke er installeret på computeren, kan billederne importeres fra enheden ved hjælp af Billedoverførsel:

 1. Slut iOS-enheden til computeren.
 2. Hvis Billedoverførsel ikke åbner automatisk, kan du gå til mappen Programmer og åbne Billedoverførsel derfra.
 3. Vælg den placering, du vil importere billederne til.
 4. Klik på Indstillinger.
 5. Klik på fanen Indstillinger, hvis den ikke allerede er markeret.
 6. Aktiver indstillingen "Slet emner fra kameraet, når de er overført".
  Bemærk! Sletning af fotos efter import hjælper med at reducere størrelsen på Kamerarulle, og det mindsker tidsforbruget til sikkerhedskopiering og gendannelse. Hvis du vil importere fotos til flere computere, kan du vælge Bevar fotos.
 7. Klik på OK.
 8. Klik på Overfør alle.

Hvis du har Aperture, kan du bruge programmet til at importere fotos. Se brugermanualen til Aperture for at få yderligere oplysninger. 

Pc'er med Windows 8

Du kan importere videoer og fotos fra din enhed på din Windows-pc.

 1. Slut iOS-enheden til computeren.
 2. Flyt markøren til det øverste højre hjørne.
 3. Klik på forstørrelsesglasset.
 4. Indtast Computer, og tryk på Enter.
 5. Højreklik på enhedens logo, og klik på "Importer billeder og videoer".
 6. Klik på linket Flere indstillinger.
 7. I det næste vindue kan du ændre den mappe, som fotoene i Kamerarullen importeres til, ved at klikke på knappen Gennemse ved siden af feltet " Importér billeder til". De importeres i mappen Mine billeder som standard.
 8. Marker indstillingen "Slet filer fra enheder efter import".
  Bemærk: Sletning af fotos efter import bidrager til at begrænse størrelsen af kamerarullen, og det mindsker tidsforbruget ved sikkerhedskopiering og gendannelse. Hvis du vil importere fotoene på flere computere, kan du vælge Bevar fotos. Hvis du ikke vil have, at Windows sletter billeder på dit kamera ved efterfølgende importer, skal du huske at vende tilbage til dette sted og slå indstillingen fra, når du er færdig.
 9. Når du har angivet indstillingerne for import, skal du klikke på OK for at forlade vinduet.
 10. Klik på Importer.
 11. Når importen er afsluttet, vises dine fotos i Windows.

Hvis du kan se, at ikke alle fotos er blevet importeret fra enhedens kamerarulle, når du har brugt ovenstående fremgangsmåde, kan du enten kopiere billederne til computeren ved hjælp af Windows Stifinder eller bruge et andet program som Windows Live Photo Gallery eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller en nyere version til at importere alle billeder.

Sådan kopierer du fotos til computeren ved hjælp af Windows Stifinder:

 1. Slut iOS-enheden til computeren.
 2. Flyt markøren til det øverste højre hjørne.
 3. Klik på forstørrelsesglasset.
 4. Indtast Computer, og tryk på Enter.
 5. Dobbeltklik på enhedens logo for at gennemse kameramapperne.
 6. Gå til [iOS-enhed]\Internal Storage\DCIM\100APPLE.
 7. Kopier indholdet af denne mappe til den nye placering på computeren manuelt.
 8. Kobl enheden fra. Åbn kamerarullen, og slet manuelt alle de billeder i kamerarullen, som du netop har importeret.

Hvis du vil kopiere fotos til computeren ved hjælp af Windows Live Photo Gallery eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller nyere, skal du se dokumentationen til det program, du vil bruge.

Yderligere oplysninger om overførsel af mediearkiver fra en enhed til en pc med Windows 8 kan ses i denne Microsoft-artikel.

Pc med Windows Vista eller Windows 7

Sådan importerer du fotos eller videoer fra din enhed til Windows:

 1. Slut iOS-enheden til computeren. Hvis vinduet AutoPlay vises, skal du klikke på "Importer billeder og videoer med Windows" og gå til trin 4. Hvis dialogboksen "Importer billeder og videoer" vises, skal du gå til trin 4.
  Bemærk: Hvis dialogboksen Automatisk afspilning ikke åbnes automatisk, skal du muligvis slå funktionen til.
  Dialogen Automatisk afspilning
 2. Vælg Start > Computer.
 3. Højreklik på enhedens logo, og klik på Importer billeder og videoer.
 4. Klik på linket Indstillinger for import.
 5. I det vindue, der vises, kan du ændre den mappe, som fotografierne i Kamerarullen importeres til, ved at klikke på knappen Gennemse ved siden af feltet "Importer til". De importeres i mappen Mine billeder som standard.
 6. Aktiver indstillingen "Slet altid fra enhed efter import".
  Bemærk! Sletning af fotos efter import hjælper med at reducere størrelsen på Kamerarulle, og det mindsker tidsforbruget til sikkerhedskopiering og gendannelse. Hvis du vil importere fotos til flere computere, kan du vælge Bevar fotos. Hvis du ikke vil have, at Windows sletter billeder på dit kamera ved de efterfølgende importer, skal du huske at vende tilbage til dette sted og deaktivere indstillingen, når du er færdig.
 7. Når du har angivet indstillingerne for import, skal du klikke på OK for at forlade vinduet.
 8. Vælg et mærke, hvis du ønsker det, og klik på Importer. Dette skærmbillede vises kun, mens importprocessen er aktiv:
  Status for import
 9. Når importen er færdig, startes Windows Billedgalleri med dine fotos og videoer fremhævet under afsnittet "Importeret for nylig":
  Windows Billedgalleri

Hvis du kan se, at ikke alle fotos er blevet importeret fra enhedens kamerarulle, når du har brugt ovenstående fremgangsmåde, kan du enten kopiere billederne til computeren ved hjælp af Windows Stifinder eller bruge et andet program som Windows Live Photo Gallery eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller en nyere version til at importere alle billeder.

Sådan kopierer du fotos til computeren ved hjælp af Windows Stifinder:

 1. Slut iOS-enheden til computeren.
 2. Vælg Start > Computer.
 3. Dobbeltklik på enhedens logo for at gennemse kameramapperne.
 4. Gå til [iOS-enhed]\Internal Storage\DCIM\100APPLE.
 5. Kopier indholdet af denne mappe til den nye placering på computeren manuelt.
 6. Kobl enheden fra. Åbn kamerarullen, og slet alle de billeder, du netop har importeret, fra kamerarullen i iPhone.

Hvis du vil kopiere fotos til computeren ved hjælp af Windows Live Photo Gallery eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller nyere, skal du se dokumentationen til det program, du vil bruge.

Via følgende henvisninger kan du finde flere oplysninger om overførsel af mediearkiver fra en enhed til en pc ved hjælp af:

En pc med Windows XP

Sådan importerer du fotos eller videoer fra din enhed ved hjælp af guiden Scanner og kamera i Windows XP:

 1. Slut din iPhone, iPad eller iPod touch til computeren. Guiden Scanner og kamera åbnes automatisk i Windows. Klik på Næste:

  Bemærk: Hvis guiden Scannere og kameraer ikke åbnes automatisk, skal du muligvis slå funktionen til.
  Guiden Scannere og kameraer

 2. Vælg de fotos og videoer, som du vil kopiere. Klik på Næste.
 3. Du kan bruge billedets standardnavn og -placering, eller ændre dem, hvis du vil.
 4. Aktiver indstillingen "Slet billeder på enheden, når de er kopieret".
  Bemærk: Sletning af fotos efter import bidrager til at begrænse størrelsen af kamerarullen, og det mindsker tidsforbruget ved sikkerhedskopiering og gendannelse. Hvis du vil importere fotoene på flere computere, kan du vælge Bevar fotos. Hvis du ikke vil have, at Windows sletter billeder på dit kamera ved de efterfølgende importer, skal du huske at vende tilbage til dette sted og deaktivere indstillingen.
  Billedets navn og placering
 5. Klik på Næste. Guiden importerer dine billeder.
 6. Vælg, hvad du ønsker at gøre med billederne, eller luk guiden. Klik på Næste.
 7. Guiden oplyser, hvor mange billeder der er blevet importeret, med et link, som giver adgang til disse billeder. Klik på Afslut for at lukke guiden:

Bemærk: Windows XP kan ikke importere videofiler på mere end 500 MB ved hjælp af guiden for kameraer og scannere. Du kan overføre disse filer direkte fra din enhed ved at vælge dem i Min Computer og trække eller kopiere filmfilerne til computerens harddisk.

Hvis du kan se, at ikke alle fotos er blevet importeret fra enhedens kamerarulle, når du har brugt ovenstående fremgangsmåde, kan du enten kopiere billederne til computeren ved hjælp af Windows Stifinder eller bruge et andet program som Windows Live Photo Gallery eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller en nyere version til at importere alle billeder.

Sådan kopierer du fotos til computeren ved hjælp af Windows Stifinder:

 1. Slut iOS-enheden til computeren.
 2. Vælg Start > Min computer.
 3. Dobbeltklik på enhedens logo for at gennemse kameramapperne.
 4. Gå til [iOS-enhed]\Internal Storage\DCIM\100APPLE.
 5. Kopier indholdet af denne mappe til den nye placering på computeren manuelt.
 6. Kobl enheden fra. Åbn kamerarullen, og slet alle de billeder, du netop har importeret, fra kamerarullen i iPhone.

Hvis du vil kopiere fotos til computeren ved hjælp af Windows Live Photo Gallery eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller nyere, skal du se dokumentationen til det program, du vil bruge.

Sådan bruges Fotostream

Flere oplysninger om at bruge Fotostream til at importere fotos på computeren kan ses i artiklen Ofte stillede spørgsmål om Fotostream.

Når billederne er importeret fra Kamerarulle eller Arkiverede fotos, kan du bruge iTunes til at synkronisere dem tilbage til enheden med.

Yderligere oplysninger

 • Du kan kun importere fotos og videoer, der er taget med det indbyggede kamera eller arkiveret på enheden. Du kan ikke importere fotos eller videoer, der er synkroniseret fra iTunes.
 • Når du importerer fotos og videoer fra din enhed på en Windows-computer, kan nogle fotos og videoer vende forkert. Med nogle Windows-billedbehandlingsprogrammer fra andre producenter vises iOS-fotoene korrekt, uden at du skal vende billederne.
  Hvis du vil afspille videoer på computeren i den korrekte retning, skal du bruge iTunes eller QuickTime til Windows.
 • Windows XP kan ikke importere videofiler på mere end 500 MB ved hjælp af guiden Scanner og kamera Du kan overføre disse filer direkte fra din enhed ved at vælge dem i Denne computer og trække eller kopiere filmfilerne til computerens harddisk.

Vigtigt: Oplysninger om tredjepartswebsteder og -produkter er kun inkluderet til orientering og er ikke udtryk for hverken godkendelse eller anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for udvalget af, ydeevnen på eller brugen af oplysninger eller produkter, der findes på tredjepartswebsteder. Apple inkluderer kun disse som en service til vores brugere. Apple har ikke afprøvet de oplysninger, der findes på disse websteder, og fremsætter ingen erklæringer angående deres nøjagtighed eller pålidelighed. Der er altid en risiko forbundet med at bruge oplysninger eller produkter, der findes på internettet, og Apple påtager sig intet ansvar i denne forbindelse. Tredjepartswebsteder er uafhængige af Apple, og Apple har ikke kontrol over indholdet på sådanne websteder. Kontakt leverandøren for at få flere oplysninger.

Sidst ændret: 11-03-2014
Var dette nyttigt?
Ja
Nej
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
Udskriv denne side
 • Sidst ændret: 11-03-2014
 • Artikel: HT4083
 • Visninger:

  13935956
 • Bedømmelse:
  • 50.0

  (33 bedømmelser)

Yderligere oplysninger om produktsupport