Języki

iTunes: zakładanie konta Apple ID w programie iTunes

Dowiedz się, jak założyć konto Apple ID na potrzeby kupowania w sklepie iTunes Store.

Zwiń wszystko | Rozwiń wszystko

Do kupowania i pobierania zawartości ze sklepu iTunes Store jest wymagane konto Apple ID. Jeśli korzystano wcześniej z innych usług firmy Apple, takich jak iCloud albo Mac App Store lub Apple Online Store, można zalogować się do sklepu iTunes Store przy użyciu tego samego konta Apple ID. W razie braku konta Apple ID należy je utworzyć przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu iTunes Store. 

Tworzenie konta Apple ID na komputerze

 1. Otwórz program iTunes. Jeśli nie masz programu iTunes, możesz go pobrać z tej strony.
 2. Z menu Sklep wybierz polecenie Utwórz Apple ID. Na ekranie, który zostanie wyświetlony, kliknij przycisk Continue (Dalej).
 3. Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki korzystania z usługi. Jeśli po zapoznaniu się z warunkami korzystania z usługi zgadzasz się z nimi, kliknij pole wyboru „Potwierdzam przeczytanie i akceptuję warunki”.
 4. Kliknij przycisk Agree (Akceptuję). 
 5. Wypełnij formularz, aby utworzyć bezpłatne konto Apple ID, przy użyciu którego będziesz logować się do sklepu iTunes Store.
 6. W formularzu należy uzupełnić pytania zabezpieczające; opcjonalnie można podać ratunkowy adres e-mail. Podanie ratunkowego adresu e-mail jest zalecane. Więcej informacji o ratunkowym adresie e-mail zawiera ten artykuł.
 7. Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk Continue (Dalej).
 8. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że podany adres e-mail jest już powiązany z kontem Apple ID, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użycia istniejącego konta Apple ID.
 9. Podaj prawidłową metodę płatności i ważny adres do rozliczeń. Karta nie zostanie obciążona, dopóki nie dokonasz zakupu.
 10. Po podaniu wszystkich wymaganych informacji dotyczących płatności kliknij przycisk Continue (Dalej).
 11. Konieczne będzie potwierdzenie adresu e-mail. Odbierz wiadomość e-mail z potwierdzeniem od firmy Apple.
 12. W wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymanej od firmy Apple kliknij łącze Verify Now (Weryfikuj teraz).
 13. Zostanie otwarta strona konta Apple ID, na której możesz potwierdzić swój adres e-mail.
 14. Wprowadź adres e-mail i hasło użyte podczas tworzenia konta Apple ID. Następnie kliknij opcję Verify Address (Weryfikuj adres).

Tworzenie konta Apple ID na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Na ekranie początkowym stuknij opcję Ustawienia, a następnie stuknij opcję iTunes Store i App Store.
 2. Jeśli urządzenie jest już zalogowane na koncie Apple ID, stuknij nazwę konta Apple ID, a następnie stuknij opcję Wyloguj się.
 3. Stuknij opcję Create New Apple ID (Utwórz nowy Apple ID).
 4. Stuknij opcję Store (Sklep), aby wybrać odpowiedni sklep, a następnie wskaż swój kraj zamieszkania. Stuknij opcję Gotowe, aby potwierdzić wybór, a następnie stuknij opcję Continue (Dalej) w celu przejścia do następnego ekranu.
 5. Na następnym ekranie zostaną wyświetlone Warunki i zasady korzystania ze sklepu iTunes Store. Możesz poprosić o wysłanie Warunków i zasad pocztą e-mail, aby otrzymać je w postaci łatwiejszej do czytania. W tym celu stuknij opcję Send by Email (Wyślij pocztą e-mail). Wprowadź prawidłowy adres e-mail i stuknij opcję Send (Wyślij).
 6. Aby zaakceptować warunki korzystania z usługi, stuknij przycisk Agree (Akceptuję) w prawym dolnym rogu strony. Gdy zostanie wyświetlone potwierdzenie, ponownie stuknij przycisk Agree (Akceptuję).
 7. Po zaakceptowaniu warunków korzystania z usługi podaj adres e-mail i hasło, następnie wybierz trzy pytania zabezpieczające i udziel na nie odpowiedzi.
 8. Podany adres e-mail będzie nowym kontem Apple ID, przy użyciu którego będziesz logować się do sklepu iTunes Store. Wprowadź swój adres e-mail i stuknij opcję Next (Dalej).
 9. Możesz też podać opcjonalny ratunkowy adres e-mail. Podanie ratunkowego adresu e-mail jest zalecane. Więcej informacji o ratunkowym adresie e-mail zawiera ten artykuł.
 10. Podany adres e-mail będzie nowym kontem Apple ID, przy użyciu którego będziesz logować się do sklepu iTunes Store. Wprowadź swój adres e-mail i stuknij opcję Next (Dalej).

  Wskazówka: w przypadku próby utworzenia konta za pomocą istniejącego konta Apple ID, na przykład adresu e-mail z usługi iCloud, zostanie wyświetlony komunikat z informacją o tym, że ten adres jest już używany jako konto Apple ID. Należy wówczas stuknąć opcję Continue (Dalej), a na następnym ekranie stuknąć opcję Use Existing Account (Użyj istniejącego konta). 
   
 11. Następnie należy podać informacje dotyczące płatności. Aby wybrać inny typ karty kredytowej, stuknij jedną z dostępnych opcje, a następnie stuknij opcję Done (Gotowe). Karta nie zostanie obciążona, dopóki nie dokonasz zakupu. 
 12. Po podaniu wszystkich informacji dotyczących płatności stuknij opcję Next (Dalej).
 13. Zostanie wyświetlony ekran Verify your Account (Zweryfikuj konto).
 14. Stuknij przycisk Done (Gotowe) i odbierz nadesłaną przez firmę Apple wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Jeśli musisz skonfigurować pocztę e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, zapoznaj się z artykułem iOS: konfigurowanie konta poczty e-mail.
 15. Otwórz wiadomość e-mail i stuknij zawarte w niej łącze Verify Now (Weryfikuj teraz), aby aktywować konto.
 16. Zostanie otwarta strona zabezpieczeń, na której należy wprowadzić identyfikator Apple ID i hasło w celu ukończenia weryfikacji konta. 
 17. Po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła stuknij opcję Verify Address (Weryfikuj adres).

 18. Aby zmienić informacje dotyczące konta, takie jak nazwa konta Apple ID, informacje dotyczące płatności lub adres do rozliczeń, po zalogowaniu się do sklepu iTunes Store stuknij nazwę konta u dołu strony. Po wyświetleniu monitu stuknij opcję View Account (Pokaż konto).  

  Uwagi:

  • W celu zweryfikowania może być wymagane ponowne podanie hasła do konta.
  • Aby wylogować się z konta w sklepie iTunes Store, wystarczy stuknąć nazwę konta u dołu strony sklepu App Store lub iTunes Store.
Ostatnia modyfikacja: 2012-12-07
Był pomocny?
Tak
Nie
 • Ostatnia modyfikacja: 2012-12-07
 • Artykuł: HT2731
 • Wyświetleń:

  null

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu