Języki

Tworzenie konta w sklepach iTunes Store, App Store, iBooks Store i Mac App Store bez karty kredytowej

Sklepy iTunes Store, App Store, iBooks Store i Mac App Store korzystają z tego samego konta Apple ID. Aby utworzyć konto Apple ID do użytku w sklepach iTunes Store, App Store, iBooks Store i Mac App Store bez karty kredytowej, należy wykonać poniższe czynności.

Zwiń wszystko | Rozwiń wszystko

Jeśli już masz konto Apple ID:

Konto Apple ID jest tworzone w przypadku korzystania z usług firmy Apple takich jak sklep Apple Online Store lub rejestrowania produktu przez Internet. Tego samego konta Apple ID można używać w serwisach iTunes, Mac App Store, iCloud, iMessage, FaceTime, Game Center i innych.

Zaleca się, aby używać tylko jednego konta Apple ID.

W przypadku zarejestrowania produktu lub skorzystania z którejś z usług firmy Apple należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym artykule, aby użyć istniejącego konta Apple ID w sklepie iTunes Store lub Mac App Store.

Jeśli konto Apple ID nie zostało jeszcze utworzone, niniejszy artykuł może pomóc w wykonaniu tej czynności na komputerze w programie iTunes lub na urządzeniu z systemem iOS.

Tworzenie konta na komputerze

 1. Kliknij opcję iTunes Store (w lewej części okna programu iTunes) i wybierz swój kraj, klikając odpowiednią flagę w prawym dolnym rogu strony głównej sklepu iTunes Store.
 2. Przejdź do sklepu App Store, klikając opcję App Store na górnym pasku nawigacji.
 3. Ważne: zanim przejdziesz do kolejnego kroku, musisz pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację. Aby znaleźć bezpłatną aplikację, przejdź do kolumny Top Charts (Najlepsze) w prawej części okna sklepu App Store. Przewiń widok w dół do listy Free Apps (Bezpłatne aplikacje). Kliknij aplikację, którą chcesz wybrać. Następnie kliknij opcję Free App (Bezpłatna aplikacja) pod ikoną aplikacji.
  klikanie free app (bezpłatna aplikacja)
 4. W oknie podręcznym kliknij opcję Utwórz Apple ID.

  okno tworzenia nowego konta

 5. Nastąpi przekierowanie na ekran Welcome to the iTunes Store (Witamy w sklepie iTunes Store). Kliknij przycisk Continue (Dalej).

  ekran powitalny sklepu iTunes Store
   
 6. Przeczytaj i wyraź zgodę na warunki korzystania ze sklepu iTunes Store. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru I have read and agree to these terms and conditions (Znam i akceptuję te warunki i zasady).
 7. Kliknij przycisk Continue (Dalej).
 8. Wprowadź swój adres e-mail, utwórz hasło oraz pytania zabezpieczające i odpowiedzi na nie, a następnie wprowadź swoją datę urodzin.
 9. Możesz też podać opcjonalny ratunkowy adres e-mail. W przypadku częstego zmieniania adresów e-mail jest to zalecane rozwiązanie.
 10. Jeśli wprowadzone informacje są poprawne, kliknij przycisk Continue (Dalej).
 11. Wybierz metodę płatności None (Brak).
  metoda płatności
 12. Wypełnij wymagane pola nazwy i adresu.
 13. Zostanie wyświetlony ekran Verify your Account (Potwierdź swoje konto). Kliknij przycisk Done (Gotowe) i odbierz wiadomość e-mail z potwierdzeniem od nadawcy „iTunes Store”.
 14. Otwórz wiadomość e-mail i kliknij zawarte w niej łącze, aby aktywować swoje konto.

  Tekst wiadomości e-mail: „Jako kontaktowy adres e-mail dla konta Apple ID wprowadzono adres przykładowy_adres@me.com. Kliknij poniższe łącze i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Apple ID i hasła”.

 15. Po kliknięciu tego łącza w witrynie powinien zostać wyświetlony monit zachęcający do zalogowania się za pomocą nazwy konta i hasła.
 16. Po zalogowaniu się powinno być widoczne, że adres e-mail jest powiązany z kontem Apple ID. Powinien zostać wyświetlony przycisk o nazwie Return to the Store (Powrót do sklepu).
 17. Po zalogowaniu się będzie wyświetlany ekran Congratulations (Gratulacje). Kliknij opcję Start Shopping (Rozpocznij zakupy), aby przejść do strony głównej sklepu App Store.

  ekran gratulacji podczas tworzenia konta

Tworzenie konta na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz sklep App Store na urządzeniu. 
 2. Znajdź bezpłatną aplikację w sklepie App Store.
 3. Ważne: zanim przejdziesz do kolejnego kroku, musisz pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację, stukając opcje Free (Bezpłatna) i Install App (Zainstaluj aplikację).

 4. stuknij opcję free (bezpłatna)

  stuknij opcję install app (zainstaluj aplikację)

 5. Stuknij opcję Create New Apple ID (Utwórz nowy Apple ID).

  tworzenie nowego konta Apple ID
   
 6. Wybierz swój kraj i stuknij opcję Done (Gotowe).

 7. ekran wyboru kraju

 8. Przeczytaj i wyraź zgodę na warunki korzystania ze sklepu iTunes Store. Stuknij opcję Agree (Zgadzam się) w dolnej części strony, aby kontynuować.
 9. Wprowadź swój adres e-mail, pytania zabezpieczająca i datę swoich urodzin, a także utwórz hasło.
 10. Możesz też wprowadzić opcjonalny ratunkowy adres e-mail. Jeśli często zmieniasz adresy e-mail, dodanie ratunkowego adresu e-mail jest zalecanym rozwiązaniem. Więcej informacji o ratunkowym adresie e-mail zawiera ten artykuł.
 11. Jeśli wprowadzone informacje są poprawne, stuknij opcję Next (Dalej).
 12. Wybierz metodę płatności None (Brak).

 13. ekran opcji płatności

 14. Wypełnij pozostałe wymagane pola: email (adres e-mail), address (adres pocztowy) i phone number (numer telefonu). Stuknij opcję Next (Dalej).
 15. Zostanie wyświetlony ekran Verify your Account (Zweryfikuj konto). Stuknij przycisk Done (Gotowe) i odbierz wiadomość e-mail z potwierdzeniem od nadawcy iTunes Store.

 16. ekran weryfikowania konta

 17. Otwórz wiadomość e-mail i kliknij zawarte w niej łącze, aby aktywować swoje konto. 
 18. Po stuknięciu tego łącza powinien zostać automatycznie otwarty sklep App Store z monitem o zalogowanie się przy użyciu nazwy konta i hasła.

  ekran logowania w celu weryfikacji
   
 19. Stuknij opcję Sign In (Zaloguj się). Zostanie wyświetlony ekran z podziękowaniem.

  ekran z podziękowaniem podczas weryfikacji
   
 20. Konto zostało pomyślnie założone. Teraz można rozpocząć korzystanie z programów iTunes i iBooks oraz ze sklepu App Store na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch.

  zaloguj się w celu ukończenia weryfikacji

 

Ostatnia modyfikacja: 2013-10-29
Był pomocny?
Tak
Nie
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
Drukuj tę stronę
 • Ostatnia modyfikacja: 2013-10-29
 • Artykuł: HT2534
 • Wyświetleń:

  38358063
 • Ocena:
  • 44.0

  (59 odpowiedzi)

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu