Languages

iOS: Zálohovanie a obnovenie zariadenia so systémom iOS pomocou služby iCloud alebo aplikácie iTunes

Prečítajte si informácie o tom, ako možno pomocou služby iCloud alebo aplikácie iTunes zálohovať a obnoviť najdôležitejší obsah iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Mám zálohovať pomocou služby iCloud alebo aplikácie iTunes?

Získajte pomoc pri rozhodovaní, či je obsah uložený v zariadení so systémom iOS lepšie zálohovať pomocou služby iCloud alebo aplikácie iTunes.

Použitie služby iCloud

Zálohovanie v službe iCloud poskytuje jednoduché a spoľahlivé riešenie zálohovania pre zákazníkov, ktorí chcú svoje zariadenia so systémom iOS zálohovať bezdrôtovo a automaticky.

Zálohovanie do služby iCloud

Ak používate službu iCloud, po vybratí príslušnej možnosti môže automaticky zálohovať vaše dáta. Ak chcete zálohu v službe iCloud overiť a uistiť sa, že je aktuálna, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha.
  Nastavenia zálohovania v službe iCloud
 2. Zapnite možnosť iCloud záloha (ak je vypnutá).
 3. Klepnite na položku Zálohovať.

Obnovenie zo zálohy v službe iCloud

Ak máte nové zariadenie so systémom iOS alebo ak potrebujete obnovením zariadenia so systémom iOS vyriešiť problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Postupujte podľa úvodných pokynov sprievodcu nastavením systému iOS (výber jazyka a tak ďalej).
 2. Keď sprievodca zobrazí výzvu na nastavenie iPhonu (alebo iného zariadenia so systémom iOS), vyberte možnosť Obnoviť z iCloud zálohy.
  Nastavenie iPhonu
 3. Vyberte zálohu, ktorú ste vytvorili v minulosti.
  Nastavenie iPhonu

Zálohu možno obnoviť len pomocou sprievodcu nastavením systému iOS.

Ak ste už zariadenie nastavili, môžete vymazať všetok aktuálny obsah, aby sa znova spustil sprievodca nastavením systému iOS. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Tento krok vykonajte len v prípade, ak ste už vytvorili zálohu, pretože sa tým odstráni všetok aktuálny obsah zo zariadenia.

Použitie aplikácie iTunes

Pomocou aplikácie iTunes môžete zálohovať a obnoviť obsah iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Nezabúdajte, že aplikácia iTunes ani systém iOS nepodporujú inštaláciu záloh novších verzií systému iOS do zariadení so staršími verziami systému iOS.

Zálohovanie

Ak chcete zálohovať obsah zariadenia so systémom iOS, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Uistite sa, že v počítači máte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie iTunes.
 2. Pripojte zariadenie so systémom iOS k počítaču.
 3. Vyberte položky Súbor > Zariadenia > Zálohovať.
  Ak používate aplikáciu iTunes 10.7 alebo staršiu, kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie v zozname a vyberte položku Zálohovať.

Zálohu môžete vytvoriť aj synchronizovaním zariadenia so systémom iOS s počítačom. Pri synchronizácii pomocou aplikácie iTunes je vytvorenie zálohy prvým krokom.

Ak si chcete overiť, či sa zálohovanie dokončilo úspešne, otvorte predvoľby aplikácie iTunes a vyberte kartu Zariadenia. Zobrazí sa názov zariadenia spolu s dátumom a časom vytvorenia zálohy pomocou aplikácie iTunes.

Obnovenie zo zálohy

Ak máte nové zariadenie so systémom iOS alebo ak potrebujete obnovením zariadenia vyriešiť problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Pripojte zariadenie so systémom iOS k počítaču, v ktorom je uložená záloha.
 2. Uistite sa, že v danom počítači je nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie iTunes.
 3. Vyberte položky Súbor > Zariadenia > Obnoviť zo zálohy.
  Ak používate aplikáciu iTunes 10.7 alebo staršiu, kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie v zozname a vyberte položku Obnoviť zo zálohy.

Dôležité:  Informácie o produktoch, ktoré nevyrobila spoločnosť Apple, majú iba informačný význam a nepredstavujú odporúčanie ani schválenie týchto produktov zo strany spoločnosti Apple. Ďalšie informácie vám poskytne príslušný dodávateľ. 

Naposledy upravené: 27.6.2014
Boli tieto informácie užitočné?
Áno
Nie
 • Last Modified: 27.6.2014
 • Article: HT1766
 • Views:

  null

Ďalšie informácie týkajúce sa podpory produktov