Języki

Gdzie znajdują się moje pliki programu iTunes?

Dowiedz się, gdzie znajdują się pliki programu iTunes i w jaki sposób są zorganizowane.

Uwaga: jeśli podejrzewasz, że część lub całość plików muzycznych bądź innych multimediów programu iTunes została utracona, wykonaj czynności opisane w artykule dotyczącym znajdowania utraconych multimediów i pobranych plików.

Informacje ogólne

Biblioteka programu iTunes obejmuje wszystkie dodane pliki muzyczne i inne multimedia. Program iTunes korzysta z dwóch plików bibliotek i katalogu iTunes Media do przechowywania i organizowania muzyki oraz innych multimediów.

Informacje o plikach bibliotek programu iTunes

Pliki bibliotek programu iTunes służą do śledzenia multimediów dodawanych do programu iTunes i sposobu ich organizacji oraz innych informacji, takich jak listy utworów. Domyślnie te dwa pliki znajdują się w katalogu iTunes:

 • Mac OS X: /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Muzyka/iTunes/
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\Moja muzyka\iTunes\
 • Windows Vista: C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Muzyka\iTunes\
 • Windows 7: C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moja muzyka\iTunes\
 • Windows 8: C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moja muzyka\iTunes\

Informacje o katalogu iTunes Media

Uwaga: zamiast katalogu iTunes Media na danym komputerze może się znajdować katalog iTunes Music.

Domyślnie katalog iTunes Media znajduje się w katalogu iTunes i zawiera wszystkie pliki multimedialne:

Dowiedz się więcej o sposobie organizacji programu iTunes.

Opcje i preferencje

Zmieniając kilka opcji i preferencji, możesz dostosować miejsce przechowywania i sposób organizowania multimediów w programie iTunes.

Sprawdzanie i zmienianie lokalizacji katalogu iTunes Media

Możesz zmienić lokalizację katalogu iTunes Media, aby udostępniać muzykę między różnymi kontami na tym samym komputerze. Wykonaj te czynności, jeśli chcesz przenieść swoje pliki muzyczne na nowy komputer.

 1. Mac OS X: wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 2. Kliknij okienko Zaawansowane. Program iTunes wyświetli lokalizację katalogu iTunes Media.
 3. Lokalizacja katalogu iTunes

 4. Następnie możesz wykonać następujące czynności:
  • Wykonaj kopię zapasową multimediów w katalogu multimediów.
  • Kliknij przycisk Wyzeruj, aby przywrócić katalog multimediów do domyślnej lokalizacji (którą jest katalog iTunes).
  • Kliknij przycisk Zmień, aby wybrać katalog dla nowej lokalizacji. Po zmianie tej lokalizacji:
   • Jeśli utworzysz nową lub dodatkową bibliotekę programu iTunes, to pojawi się ona w nowej lokalizacji.
   • Istniejące pliki nie zostaną przeniesione do momentu wybrania opcji Plik > Biblioteka > Uporządkuj bibliotekę, a następnie opcji Skonsoliduj pliki.

Kopiowanie muzyki do katalogu iTunes Media i zachowywanie w nim porządku

W okienku Zaawansowane w preferencjach programu iTunes możesz wybrać następujące opcje:

 • „Utrzymuj porządek w katalogu iTunes Media”. Dowiedz się więcej na temat mechanizmu organizacji multimediów w programie iTunes 9 i nowszych.
 • „Pliki dodawane do biblioteki kopiuj do katalogu iTunes Media”. Wybierz tę opcję, aby zachować wszystkie pliki multimedialne w katalogu iTunes Media. Przechowywanie tych plików w jednej lokalizacji ułatwia przenoszenie multimediów i tworzenie ich kopii zapasowych. Multimedia, które są kupowane lub importowane do programu iTunes z płyty CD, zostają automatycznie dodane do katalogu iTunes Media. Jeśli multimedia zostaną dodane do programu iTunes w inny sposób, na przykład za pomocą opcji Dodaj do biblioteki w menu Plik lub przez przeciągnięcie pliku MP3 do programu iTunes, takie multimedia mogą nie zostać dodane do katalogu iTunes Media. 

Opcje zaawansowane

Znajdowanie pliku elementu wyświetlanego w programie iTunes

Jeśli nie masz pewności, gdzie jest przechowywana zawartość widoczna w programie iTunes, możesz wyświetlić dostępne informacje o multimediach w oknie Informacje w programie iTunes.

 1. Zaznacz element w programie iTunes, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Informacje.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy sekcję „Gdzie”, aby wyświetlić opcję Pokaż w Finderze (w systemie Mac OS X) lub Pokaż w Eksploratorze Windows (w systemie Windows).

  W przypadku pliku zdalnego, na przykład udostępnianego za pomocą funkcji Kolekcja domowa, ścieżka nie będzie wyświetlana, ale pojawią się takie informacje jak nazwa zdalnej biblioteki programu iTunes:

 3. Uwagi

 

Informacje dodatkowe

Uwaga dotycząca praw autorskich

Oprogramowanie iTunes może służyć do powielania materiałów. Licencja obejmuje jedynie powielanie materiałów nieobjętych prawami autorskimi, materiałów, do których licencjobiorca posiada prawa autorskie, lub materiałów, do których powielania licencjobiorca ma upoważnienie. W przypadku braku pewności co do praw do kopiowania jakichkolwiek materiałów należy zasięgnąć porady prawnej. Więcej informacji zawierają Warunki korzystania ze sklepu iTunes Store.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja: 2014-01-20
Był pomocny?
Tak
Nie
 • Ostatnia modyfikacja: 2014-01-20
 • Artykuł: HT1391
 • Wyświetleń:

  7357
 • Ocena:
  • 20.0

  (1 odpowiedzi)

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu