Språk

iOS: Överföra eller synkronisera innehåll till datorn

Läs om hur du aktiverar synkronisering i iTunes för att överföra innehåll mellan iPhone, iPad eller iPod touch och datorn. Förutom att du kan skapa en säkerhetskopia gör en synkronisering med datorn att du kan hantera kontakter, kalendrar och bokmärken på datorn.

Om du redan hanterar ditt innehåll med iCloud på datorn och iOS-enheten kan du hantera data från iCloud på din iPhone, iPad eller iPod touch. Läs mer om iCloud.

Ställa in synkronisering

Innan du ställer in synkronisering bör du hämta och installera den senaste versionen av iTunes. Du kan när som helst ändra alternativen för synkronisering. När du synkroniserar överförs information mellan iOS-enheten och datorn, så att nytt, uppdaterat och raderat innehåll återspeglas. 

USB-synkronisering

 1. Öppna iTunes.
 2. Anslut iOS-enheten till datorn med den medföljande USB-kabeln och klicka på knappen till enheten i det övre högra hörnet. (Om du visar iTunes Store klickar du på knappen Bibliotek i det övre högra hörnet. Knappen till enheten visas då.) Det kan hända att vissa flikar inte visas om det inte finns motsvarande innehåll i biblioteket. Om du till exempel inte har några podcaster i biblioteket, visas inte fliken Podcaster.
 3. Du kan konfigurera de olika innehållstyperna på varje flik. Exempelvis konfigurerar du filmer på fliken Filmer.
 4. Synkronisera genom att klicka på Utför längst ned till höger på skärmen.

Obs! Om iOS-enheten inte visas under Enheter eller om det inte går att synkronisera kan du utföra felsökning enligt instruktionerna i den här artikeln.

Wi-Fi-synkronisering

För Wi-Fi-synkronisering krävs iTunes 10.5 eller senare och iOS 5 eller senare. Dessutom måste datorn vara ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din iOS-enhet.

 1. Öppna iTunes.
 2. För att konfigurera Wi-Fi-synkronisering ansluter du iOS-enheten till datorn med den medföljande USB-kabeln. Klicka på knappen till enheten i det övre högra hörnet. (Om du visar iTunes Store klickar du på knappen Bibliotek i det övre högra hörnet. Knappen till enheten visas då.)
 3. Under fliken Sammanfattning markerar du alternativet Synkronisera denna [enhet] via Wi-Fi.
 4. När datorn och iOS-enheten befinner sig i samma nätverk visas iOS-enheten i iTunes och du kan synkronisera den. iOS-enheten synkroniseras automatiskt när samtliga punkter nedan stämmer:
  • iOS-enheten är strömförsedd
  • iTunes är öppet på datorn
  • iOS-enheten och datorn befinner sig i samma Wi-Fi-nätverk
 5. När iOS-enheten visas i det övre vänstra hörnet av iTunes kan du markera innehållsflikarna och konfigurera synkroniseringsalternativ.
 6. Klicka på Utför eller Synkronisera för att synkronisera iOS-enheten.

Obs! Om iOS-enheten inte visas under Enheter eller om det inte går att synkronisera kan du utföra felsökning enligt instruktionerna i den här artikeln.

Synkronisera manuellt

Om du föredrar att inte synkronisera musikinnehåll automatiskt med enheten kan du välja manuell synkronisering. Om du vill hantera ditt innehåll manuellt med mer än en dator och enheten, läser du den här artikeln.

 1. Anslut enheten till datorn och öppna iTunes.
 2. Klicka på knappen till enheten i det övre högra hörnet. (Om du visar iTunes Store klickar du på knappen Bibliotek i det övre högra hörnet. Knappen till enheten visas då.)
 3. Klicka på fliken Sammanfattning i iTunes-huvudfönstret.
 4. Markera alternativet ”Hantera musik och videor manuellt” eller ”Hantera musik manuellt”. Detta avaktiverar de automatiska synkroniseringsinställningarna på flikarna Musik, Filmer och TV-program.
 5. Klicka på Utför.

När du har följt stegen ovan kan du lägga till enskilda låtar, videor och spellistor från iTunes i enheten. Lägga till innehåll på enheten:

 1. Välj enheten.
 2. Klicka på På den här enheten.
 3. Välj sedan ”Lägg till i”, i det övre högra hörnet.
  Om du drar en låt, en video, ett TV-program eller film när du visar mediet i iTunes-biblioteket, visas ett sidofält till höger. Du kan dra innehåll till enheten.Du kan även skapa och ändra spellistor direkt på enheten.

Synkronisera musik med funktionen Autofyll

När alternativet Hantera manuellt används kan du använda funktionen Autofyll för att snabbt synkronisera ljudinnehåll från musikbiblioteket eller en vald spellista. I inställningarna för Autofyll kan du ställa in hur musiken väljs ut för synkronisering samt bestämma hur mycket utrymme som får användas. Om du vill använda Autofyll måste du se till att iPhone, iPad eller iPod touch är inställd på att hantera musik manuellt enligt steg 1–5 ovan och sedan göra följande.

 1. Klicka på knappen till enheten i det övre högra hörnet. (Om du visar iTunes Store klickar du på knappen Bibliotek i det övre högra hörnet. Knappen till enheten visas då.)
 2. Klicka på fliken På den här enheten.
 3. Klicka på Musik i den vänstra kolumnen.
 4. Markera musikbiblioteket och kontrollera inställningarna för Autofyll längst ner i huvudfönstret för iTunes.
 5. När du klickar på knappen Autofyll synkroniseras automatiskt så mycket musik som möjligt till enheten. Om den valda spellistan innehåller mer musik än vad som ryms i din enhet, synkroniseras en delmängd av musiken. På iTunes-displayen visas synkroniseringsprocessen och du meddelas när synkroniseringen har slutförts.
 6. När du är redo att koppla från enheten, kan du göra det utan att mata ut den. En iOS-enhet behöver inte matas ut innan den kopplas från.

Innehåll från iTunes och App Store

Innehåll från iTunes och App Store på iOS-enheten kanske inte överförs automatiskt till datorn. Du kan använda funktionen Överför inköp i iTunes för att säkerställa att allt innehåll från iTunes Store och App Store överförs till ditt iTunes-bibliotek. Läs om hur du överför köpt innehåll.

För App Store-appar som använder Fildelning kan du överföra filerna inifrån apparna till datorn med hjälp av iTunes.

Meddelanden

Om du vill behålla bilder och videoklipp som du har skickat till eller från appen Meddelanden, sparar du dem i kamerarullen (eller i biblioteket Sparade bilder på iPad och iPod touch). Importera dem sedan till datorn.

Bilder

Du kan importera bilder och videor som tagits/filmats med eller lagrats på iOS-enheten. Ytterligare information om hur du importerar bilder och videor finns i användarhandboken för iPhone, användarhandboken för iPad eller användarhandboken för iPod touch. Ytterligare information om hur du importerar bilder från iOS-enheten finns i den här artikeln.

Obs! Du kan endast importera bilder och videor som du tagit med eller lagrat på iOS-enheten. Dessa bilder kommer att finnas i kamerarullen på enheten (eller Sparade bilder på iPad och iPod touch). Du kan även dela bilder med andra via e-postmeddelanden och meddelanden.

Kontakter, kalendrar, bokmärken och anteckningar

Du kan synkronisera kontakter, kalendrar, bokmärken och anteckningar med andra program på din dator. Detta ger dig möjlighet att ha all din information synkroniserad på flera datorer och iOS-enheter. Samtliga inställningar för dessa objekt återfinns i iTunes under fliken Info för iOS-enheten. När du anslutit iOS-enheten till datorn markerar du iOS-enheten. Klicka därefter på fliken Info.

Mer information om hur du synkroniserar innehåll på iOS-enheten med din dator, får du genom att klicka på avsnitten nedan.

Kontakter

När du vill synkronisera kontakter med din dator väljer du ”Synkronisera kontakter med” i iTunes för Windows, eller ”Synkronisera kontakter” i OS X 10.8, eller ”Synkronisera kontakterna i adressbok” i OS X 10.7 och tidigare.

Du kan synkronisera dina kontakter med:

 • Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010 (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 och Windows 8)
 • Windows Adressbok (Windows XP)
 • Windows Kontakter (Windows Vista, Windows 7 och Windows 8)
 • Adressbok (Mac OS X 10.7 och tidigare)
 • Kontakter (Mac OS X 10.8)
 • Microsoft Entourage 2004, Microsoft Entourage 2008 eller Microsoft Outlook 2011 för Mac

Obs!

 • När du synkroniserar kontakter kan du välja om du vill synkronisera alla kontakter eller endast valda grupper. Eventuellt visas inte alternativet att synkronisera valda objekt förrän efter första synkroniseringen.
 • Du kan välja en grupp av kontakter till vilken alla nya kontakter som du skapar på iOS-enheten läggs till.
 • Ytterligare synkroniseringsfunktioner inkluderar synkronisering av dina kontakter med Yahoo eller Gmail/Google Mail. Du måste konfigurera det här alternativet med användarnamnet och lösenordet för ditt Yahoo- eller Google-konto.

Kalendrar

Om du vill synkronisera kalendrar med din dator väljer du ”Synkronisera kalendrar” i Windows eller Mac OS X 10.8, eller ”Synkronisera iCal-kalendrar” i Mac OS X 10.7 och tidigare.

Du kan synkronisera kalendrar med:

 • Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Office 2010 (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 och Windows 8)
 • iCal (Mac OS X 10.7 och tidigare)
 • Kalendrar (Mac OS X 10.8)
 • Microsoft Entourage 2004, Microsoft Entourage 2008
 • Microsoft Outlook 2011 för Mac

Obs!

 • Vid kalendersynkronisering kan du synkronisera alla kalendrar eller specifika kalendrar.
 • Du kan begränsa innehållet som ska synkroniseras till enbart händelser som skett under de senaste 30 dagarna. Du kan välja ett valfritt antal dagar.

Bokmärken

Du kan synkronisera bokmärken mellan datorn och iOS-enheten. När synkronisering är aktiverat synkroniseras alla bokmärken. Du kan synkronisera bokmärken med följande program:

 • Safari (Mac OS X)
 • Safari för Windows (Windows XP, Windows Vista och Windows 7)
 • Microsoft Internet Explorer
  Obs! I Microsoft Internet Explorer kallas bokmärken för Favoriter.

Anteckningar

Synkronisera anteckningar i appen Anteckningar på iOS-enheten med anteckningar i Mail på en Mac, eller med Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en PC. (På en Mac måste du ha den senaste versionen av Mac OS X Leopard, Mac OS X Snow Leopard eller OS X Lion installerad för att kunna synkronisera anteckningar.) Om du använder OS X Mountain Lion, kan du använda iCloud eller ett IMAP e-postkonto för att dela Anteckningar med programmet Anteckningar på datorn. Mer information om hur du synkroniserar Anteckningar finns i iOS: Synkronisera Anteckningar.

Mail-konton

Kontoinställningar för Mail (e-postadress, visningsnamn, servernamn och användarnamn) synkroniseras från datorn till iOS-enheten. iTunes synkroniserar inte inställningarna från iOS-enheten tillbaka till datorn och synkroniserar inga e-postmeddelanden.

E-postmeddelanden inkluderas inte i iOS-säkerhetskopieringar. iOS Mail lämnar kopior av meddelanden på servern.

Avancerat

Om du upplever problem med synkroniseringen eller har gjort många förändringar på datorn, kan du använda alternativet Avancerat för att under nästa synkronisering ersätta Kontakter, Kalendrar eller Anteckningar på iOS-enheten. Dessa alternativ avmarkeras efter nästa synkronisering. När du ersätter innehållet på enheten kommer innehållet på enheten att skrivas över. Denna åtgärd kan inte ångras.

 

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad: 2013-dec-28
Var detta till hjälp?
Ja
Nej
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
Skriv ut den här sidan.
 • Senast ändrad: 2013-dec-28
 • Artikel: HT1296
 • Visningar:

  18546050
 • Betyg:
  • 48.0

  (46 svar)

Ytterligare information om produktsupport